# OpenSubtitles2011/nl/2010/56827/3851709_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/si/2010/56827/3981053_1of1.xml.gz


(src)="1"> Simply ReleaseS Toppers Simply The Best
(src)="2"> Proudly Presents Predators
(src)="3"> Vertaald door Simply ReleaseS Toppers Tokke en Suurtje
(trg)="1"> නුවන් සමරසිංහ කළ උපසිරැසි ගැන්වීමක් . කරුණාකර කතෲ අයිතිය සුරකින්න .

(src)="4"> Niet doen .
(trg)="2"> එපා !
(trg)="3"> සන්සුන් වෙන්න .

(src)="5"> Kalmeer .
(src)="6"> - Rot op .
(trg)="4"> කට වහනවා !

(src)="7"> Kalmeer .
(trg)="5"> සන්සුන් වෙන්න .

(src)="8"> - Rot op .
(trg)="6"> කට වහනවා !

(src)="9"> Zijn parachute ging niet open .
(trg)="7"> එයාගෙ පැරෂුටය ඇරිලා නැහැ වගෙයි .

(src)="10"> Een enkele schutter .
(trg)="8"> තනි වෙඩික්කාරයෙක් !

(src)="11"> - Hoe weet je dat ?
(trg)="9"> කොහොමද දන්නෙ ?

(src)="12"> Stop daar alsjeblieft mee .
(trg)="10"> කරුණාකරලා , ඕක නවත්තනවා !

(src)="13"> Je schiet op de verkeerde mensen .
(trg)="11"> ඔයා වෙඩිතියන්නෙ වැරදි අයට .

(src)="14"> Hoe weet ik dat ?
(trg)="12"> මම කොහොමද දන්නෙ ?

(src)="15"> Anders hadden we dit gesprek niet .
(trg)="13"> ඒ මොකද මම වැරදිනම් මේ වෙනකොට මෙතන ඔබ නැහැ .

(src)="16"> Goed .
(trg)="14"> හරි .

(src)="17"> Kun je mij de juiste laten zien .
(trg)="15"> ඔය මට හරි අය පෙන්නවාද ?

(src)="18"> Nikolai .
(trg)="16"> නිකොලයි ,

(src)="19"> Dat ben ik .
(trg)="17"> මම කිව්වෙ ........ මම නිකොලයි කියලා .

(src)="20"> Wat is het laatste dat je je herinnert ?
(trg)="18"> මොකක්ද අන්තිමට ඔබට මතක නිකොලයි ?

(src)="21"> Oorlog .
(trg)="19"> යුද්ධය . ඔව් .

(src)="22"> Ik zat in Tsjetsjenië .
(trg)="20"> මම හිටියෙ චෙච්නියා වල .

(src)="23"> Er was een lichtflits .
(trg)="21"> ඊට පස්සෙ එළියක් වැදුනා .

(src)="24"> Toen ... werd ik wakker en ...
(trg)="22"> ඊට පස්සෙ මම ඇහැරෙද්දි මට තෙරුනා ...
(trg)="23"> මම වැටෙනවා .
(trg)="24"> ඔව් ඒ දේමයි . මම හිටියෙ බජා වල .

(src)="25"> - Viel je .

(src)="26"> Hetzelfde .

(src)="27"> Ik zat in Baja .

(src)="28"> Toen was er ook een lichtflits .
(trg)="25"> ඊට පස්සෙ එළියක් වැදුනා . ඊට පස්සෙ !
(trg)="26"> හොදයි .

(src)="29"> Waar zijn we ?
(trg)="27"> අපි දැන් මේ කොහෙද ?

(src)="30"> Misschien weet zij dat .
(trg)="28"> සමහර විට ඇය දන්නවා ඇති .

(trg)="29"> කෙහෙල්මල .

(src)="31"> Wil je je wapen laten zakken ?
(trg)="30"> ආයුධ පහල හෙලන්න ඔබට පුළුවන් ?

(src)="32"> Ik heb deze jungle nog nooit gezien .
(trg)="31"> ගොඩක් කැලෑ දැකලා තියෙනවා ඒත් .

(src)="33"> En de meeste heb ik gezien .
(trg)="32"> මම කවදාවත් මේ වගෙ කැලෑවක් දැකලා නැහැ

(src)="34"> Denk je dat dit Azië is ?
(trg)="33"> මේ අසියාවෙද ?

(src)="35"> Afrika ?
(trg)="34"> නැත්නම් අප්‍රිකාවෙද ?

(src)="36"> Te warm voor de tijd van het jaar .
(trg)="35"> මේ කාලෙට රස්නෙ වැඩියි .

(src)="37"> En de topografie klopt niet .
(trg)="36"> ඒවගෙම භුමිප්‍රවාහන් හැමදේම වැරදියි .

(src)="38"> De Amazone misschien .
(trg)="37"> ඇමසන්, සමහරවිට .

(src)="39"> Ik zag nog meer parachutes .
(trg)="38"> මම දැක්කා ගොඩක් පැරෂුට් .

(src)="40"> Welke kant op ?
(trg)="39"> - කොයි පැත්තෙද ?

(src)="41"> - Waarom ?
(trg)="40"> - ඇයි ?

(src)="42"> Zodat ik kan uitzoeken wie me verdorie uit een vliegtuig gooide .
(trg)="41"> මට දැන ගන්න ඕනෙ මාව ප්ලේන් එකෙන් එළියට තල්ලු කලේ කවුද කියලා .

(trg)="42"> කෙහෙල්මල ඔහු කොහේද යන්නෙ ?

(trg)="43"> හොදයි ගිහින් වටපිට නරඹමු .

(src)="43"> Verdomme .
(trg)="44"> කෙහෙල්මල ,

(src)="44"> Herinner jij je een vliegtuig ?
(trg)="45"> ඔබට ප්ලේන් එක මතකද ?

(src)="45"> Ik werd in vrije val wakker .
(trg)="46"> මට ඇහැරුනෙ වැටෙද්දි .
(trg)="47"> ඔබ ?

(src)="46"> Jij ?

(src)="47"> Idem .
(trg)="48"> ඒ දේමයි .

(src)="48"> IDF ?
(trg)="49"> ඔබ IDF එකේද ?

(src)="49"> Ja .
(trg)="50"> ඔව් .

(src)="50"> Was je in dienst ?
(trg)="51"> ඔබ සේවයෙ නියුතුද ?

(src)="51"> Niet echt .
(trg)="52"> නැහැ .

(src)="52"> Klootzak .
(trg)="53"> පරයා !

(src)="53"> Kom op , klootzak .
(trg)="54"> එහාට වෙයන් පරයො !

(src)="54"> Ben jij met hem ?
(trg)="55"> ඔබ ඔහු සමගද ?
(trg)="56"> නැහැ .

(src)="55"> - Nee .

(src)="56"> Hou je met je eigen zaken bezig .
(trg)="57"> එහෙනම් මොන කෙහෙල්මලක්ද උඹ ඔය කරන්නෙ තමන්ගෙ වැඩක් බලගන්නෙ නැතුව ?

(src)="57"> We hebben grotere problemen .
(trg)="58"> අපිට ඕකට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා විසදන්න .

(src)="58"> Oké , baas .
(trg)="59"> හොදයි , ඔබ කියන ඕනදෙයක් .

(src)="59"> Wat je maar zegt .

(src)="60"> Ik maak af wat jij begonnen bent .
(trg)="60"> ඔබ පටන්ගත්තදේ මම ඉවර කරන්නම් ,

(src)="61"> Met zijn tweeën ?
(trg)="61"> කෙලින්ම වැඩේට හා ?

(src)="62"> Zoiets .
(trg)="62"> ඔහු ඒකට කැමතියි

(src)="63"> - Ja .
(trg)="63"> ඔව් .

(src)="64"> Misschien moeten we die kerel hangende in de boom ook nemen .
(trg)="64"> අපි මෙයාට මෙහෙන්මම ඉන්න අරිමු .

(src)="65"> Help me .
(trg)="65"> මට උදව් කරපන් මිනිහො !

(src)="66"> Verdomme .
(trg)="66"> කෙහෙල්මල ,

(src)="67"> Help me .
(src)="68"> Iemand .
(trg)="67"> කවුරු හරි මට උදව් කරන්න !

(src)="69"> Help .
(trg)="68"> උදව් කරන්න !

(src)="70"> Hallo ?
(trg)="69"> කවුරු හරි ?

(src)="71"> Ik zit vast in een parachute in een boom .
(trg)="70"> මගෙ පැරෂුට් එක මේ කෙහෙල්මල් ගහේ පැටලිලා !

(src)="72"> - Zwijg verdomme .
(trg)="71"> කට වහගෙන ඔහොම ඉන්නවා !

(src)="73"> Godzijdank .
(trg)="72"> දෙවියන්ට ස්තුති වේවා !

(src)="74"> Ik denk dat ik ...
(trg)="73"> මම හිතන්නෙ මට පුළුවන් ...

(src)="75"> Als je niet stopt met bewegen , breek je de tak .
(trg)="74"> හෙලවෙන්නෙ නැතුව ඉන්නවා , උඹ ගහේ අත්ත කඩන්නයි හදන්නෙ .

(src)="76"> Heb je iets om jezelf naar beneden te halen ?
(trg)="75"> ඔබ ලග මොකක් හරි කැපෙන දෙයක් තියෙනවාද ?

(src)="77"> Waarom zou ik ...
(src)="78"> Nee .
(trg)="76"> ඇයි මගෙන් අහන්නෙ ? නැහැ

(src)="79"> Als we een touw hebben van de parachutes ...
(trg)="77"> බලන්න . අපිට පුළුවන්නම් එයාව අර පොකුණට වට්ටන්න .

(src)="80"> - Doe iets .
(trg)="78"> මොකක් හරි කරන්න !

(src)="81"> Help .
(trg)="79"> බේරගන්න !

(src)="82"> - Het duurde te lang .
(trg)="80"> ගොඩක් වෙලා ගන්නවානෙ .

(src)="83"> Help .
(trg)="81"> බේරගන්න !

(src)="84"> Wie ben jij ?
(trg)="82"> ඔබ කවුද ?

(src)="85"> - Een dokter .
(trg)="83"> මම වෛද්‍යවරයෙක් ...

(src)="86"> Ik was onderweg naar m' n werk ...
(trg)="84"> මම ලෙඩෙක් බලන්න යන ගමන් හිටියෙ .

(src)="87"> Kan iemand mij vertellen ... wat hier verdomme aan de hand is ?
(trg)="85"> කරුනාකරල කවුරු හරි මට කියනවාද ...
(trg)="86"> මෙතන මොකද වෙන්නෙ කියලා ?

(src)="88"> Je hebt een geweldige kont .
(trg)="87"> උඹේ පස්ස නියමයි .

(src)="89"> Kijk .
(trg)="88"> මේ බලන්න .

(src)="90"> Verdomme .
(src)="91"> Wie is deze kerel ?
(trg)="89"> මගුලයි ! කවුද මේ යකා ?

(src)="92"> Wat is dat in Godsnaam ?
(trg)="90"> අනික මොකක්ද මේ කෙහෙල්මල ?

(src)="93"> Wie zou zoiets doen ?
(trg)="91"> කවුද මේක කලේ ?

(src)="94"> Wie ze ook zijn ... ze verzamelen trofeeën .
(trg)="92"> කවුරු කලත් උන් දිනලා .

(src)="95"> In mijn cultuur heeft de strijder met de grootste trofee , het meeste respect .
(trg)="93"> මගෙ සංස්කෘතියට අනුව
(trg)="94"> දක්ෂ රණශුරයො දිනලා කුසලානෙ ගන්නවා ...
(trg)="95"> ලොකු ගෞරවයක් ලබා ගන්නවා .

(src)="96"> Wat dan ook .
(trg)="96"> කෙහෙල්මල

(src)="97"> Het is een test .
(trg)="97"> මේක පරික්ෂණයක් .

(src)="98"> Hoe we met druk omgaan .
(trg)="98"> අපි කොහොමද මේකට මුහුණ දෙන්නෙ කියලා බලන්න .

(src)="99"> Als dit een test was , zouden we allen militair zijn .
(trg)="99"> අපි ඉන්නෙ හමුදාවෙනම් මේක පරික්ෂණයක් කිව හැකිය

(src)="100"> Allemaal vreemden .
(trg)="100"> සම්පූර්ණ වෙනසක්
(trg)="101"> හැමදේම ඇත්ත .

(src)="101"> Dit is iets anders .
(trg)="102"> මෙතන මොකක් හරි වෙනවා .

(src)="102"> Misschien gaat het om losgeld .
(trg)="103"> මේක පැහැර ගෙන කප්පම් ඉල්ලිමක් ,

(src)="103"> In Tijuana ... ontvoeren ze je .
(src)="104"> Stoppen ze je in een olievat .
(trg)="104"> ටිජුනා වල වගෙ , අපි කාවහරි පැහැරගෙන ,