# OpenSubtitles2011/it/2010/56827/3944725_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/si/2010/56827/3981053_1of1.xml.gz


(trg)="1"> නුවන් සමරසිංහ කළ උපසිරැසි ගැන්වීමක් . කරුණාකර කතෲ අයිතිය සුරකින්න .

(src)="1"> Non farlo .
(trg)="2"> එපා !

(src)="2"> - Calmati .
(src)="3"> - Vaffanculo .
(trg)="3"> සන්සුන් වෙන්න .

(trg)="4"> කට වහනවා !

(src)="4"> Calmati .
(trg)="5"> සන්සුන් වෙන්න .

(src)="5"> Vaffanculo .
(trg)="6"> කට වහනවා !

(src)="6"> Sembra che il suo paracadute non si sia aperto .
(trg)="7"> එයාගෙ පැරෂුටය ඇරිලා නැහැ වගෙයි .

(src)="7"> È uno solo a sparare .
(trg)="8"> තනි වෙඩික්කාරයෙක් !

(src)="8"> Come lo sai ?
(trg)="9"> කොහොමද දන්නෙ ?

(src)="9"> Per favore , basta .
(trg)="10"> කරුණාකරලා , ඕක නවත්තනවා !

(src)="10"> Stai sparando alle persone sbagliate .
(trg)="11"> ඔයා වෙඩිතියන්නෙ වැරදි අයට .

(src)="11"> Come faccio a esserne sicuro ?
(trg)="12"> මම කොහොමද දන්නෙ ?

(src)="12"> Altrimenti non saremmo qui a parlare .
(trg)="13"> ඒ මොකද මම වැරදිනම් මේ වෙනකොට මෙතන ඔබ නැහැ .

(src)="13"> Va bene .
(trg)="14"> හරි .

(src)="14"> Vuoi farmi vedere chi sono le persone giuste ?
(trg)="15"> ඔය මට හරි අය පෙන්නවාද ?

(src)="15"> Nikolai .
(trg)="16"> නිකොලයි ,

(src)="16"> Voglio dire , sono Nikolai .
(trg)="17"> මම කිව්වෙ ........ මම නිකොලයි කියලා .

(src)="17"> Qual è l' ultima cosa che ricordi , Nikolai ?
(trg)="18"> මොකක්ද අන්තිමට ඔබට මතක නිකොලයි ?

(src)="18"> La guerra .
(src)="19"> Sì .
(trg)="19"> යුද්ධය . ඔව් .

(src)="20"> Ero con la Cecenia .
(trg)="20"> මම හිටියෙ චෙච්නියා වල .

(src)="21"> C' è stata una luce .
(trg)="21"> ඊට පස්සෙ එළියක් වැදුනා .

(src)="22"> E poi ...
(src)="23"> Mi sono svegliato e stavo ...
(trg)="22"> ඊට පස්සෙ මම ඇහැරෙද්දි මට තෙරුනා ...

(src)="24"> Precipitando .
(trg)="23"> මම වැටෙනවා .

(src)="25"> Sì , lo stesso per me .
(src)="26"> Ero a Baja .
(trg)="24"> ඔව් ඒ දේමයි . මම හිටියෙ බජා වල .

(src)="27"> C' è stata una luce .
(trg)="25"> ඊට පස්සෙ එළියක් වැදුනා . ඊට පස්සෙ !

(src)="28"> E poi chingao .
(trg)="26"> හොදයි .

(src)="29"> Dove siamo ?
(trg)="27"> අපි දැන් මේ කොහෙද ?

(src)="30"> Forse lei lo sa .
(trg)="28"> සමහර විට ඇය දන්නවා ඇති .

(src)="31"> Merda .
(trg)="29"> කෙහෙල්මල .

(src)="32"> Vuoi abbassare quell' arma ?
(trg)="30"> ආයුධ පහල හෙලන්න ඔබට පුළුවන් ?

(src)="33"> Non ho mai visto questa giungla .
(trg)="31"> ගොඩක් කැලෑ දැකලා තියෙනවා ඒත් .

(src)="34"> E le ho viste quasi tutte .
(trg)="32"> මම කවදාවත් මේ වගෙ කැලෑවක් දැකලා නැහැ

(src)="35"> Pensi che siamo in Asia ?
(trg)="33"> මේ අසියාවෙද ?

(src)="36"> Forse in Africa ?
(trg)="34"> නැත්නම් අප්‍රිකාවෙද ?

(src)="37"> Fa troppo caldo per questo periodo .
(trg)="35"> මේ කාලෙට රස්නෙ වැඩියි .

(src)="38"> E la topografia è tutta sbagliata .
(trg)="36"> ඒවගෙම භුමිප්‍රවාහන් හැමදේම වැරදියි .

(src)="39"> In Amazzonia , forse .
(trg)="37"> ඇමසන්, සමහරවිට .

(src)="40"> Ho visto altri paracadute .
(trg)="38"> මම දැක්කා ගොඩක් පැරෂුට් .

(src)="41"> Da che parte ?
(trg)="39"> - කොයි පැත්තෙද ?

(src)="42"> Perché ?
(trg)="40"> - ඇයි ?

(src)="43"> Così magari capisco chi mi ha gettato da un cazzo di aereo .
(trg)="41"> මට දැන ගන්න ඕනෙ මාව ප්ලේන් එකෙන් එළියට තල්ලු කලේ කවුද කියලා .

(src)="44"> Dove va ?
(trg)="42"> කෙහෙල්මල ඔහු කොහේද යන්නෙ ?

(src)="45"> Va bene , muoviamoci .
(trg)="43"> හොදයි ගිහින් වටපිට නරඹමු .

(src)="46"> Cazzo .
(trg)="44"> කෙහෙල්මල ,

(src)="47"> Ricordi un aereo ?
(trg)="45"> ඔබට ප්ලේන් එක මතකද ?

(src)="48"> Mi sono svegliato in caduta libera .
(trg)="46"> මට ඇහැරුනෙ වැටෙද්දි .

(src)="49"> E tu ?
(trg)="47"> ඔබ ?

(src)="50"> Lo stesso .
(trg)="48"> ඒ දේමයි .

(src)="51"> Sei dell' IDF ?
(trg)="49"> ඔබ IDF එකේද ?

(src)="52"> Sì .
(trg)="50"> ඔව් .

(src)="53"> Anche tu ?
(trg)="51"> ඔබ සේවයෙ නියුතුද ?

(src)="54"> Non esattamente .
(trg)="52"> නැහැ .

(src)="55"> Figlio di puttana .
(trg)="53"> පරයා !

(src)="56"> Forza , stronzo .
(trg)="54"> එහාට වෙයන් පරයො !

(src)="57"> Tu sei con lui ?
(trg)="55"> ඔබ ඔහු සමගද ?

(src)="58"> No .
(trg)="56"> නැහැ .

(src)="59"> Allora perché non ti fai i cazzi tuoi ?
(trg)="57"> එහෙනම් මොන කෙහෙල්මලක්ද උඹ ඔය කරන්නෙ තමන්ගෙ වැඩක් බලගන්නෙ නැතුව ?

(src)="60"> Abbiamo problemi più seri .
(trg)="58"> අපිට ඕකට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා විසදන්න .

(src)="61"> Va bene , capo .
(src)="62"> Come vuoi .
(trg)="59"> හොදයි , ඔබ කියන ඕනදෙයක් .

(src)="63"> Finirò io quel che hai cominciato .
(trg)="60"> ඔබ පටන්ගත්තදේ මම ඉවර කරන්නම් ,

(src)="64"> La forza del gruppo , eh ?
(trg)="61"> කෙලින්ම වැඩේට හා ?

(src)="65"> Qualcosa del genere .
(trg)="62"> ඔහු ඒකට කැමතියි

(src)="66"> Sì ?
(trg)="63"> ඔව් .

(src)="67"> Forse dobbiamo tirare giù quello appeso all' albero ?
(trg)="64"> අපි මෙයාට මෙහෙන්මම ඉන්න අරිමු .

(src)="68"> Aiuto !
(trg)="65"> මට උදව් කරපන් මිනිහො !

(src)="69"> Cazzo !
(trg)="66"> කෙහෙල්මල ,

(src)="70"> Aiuto !
(src)="71"> Qualcuno mi aiuti !
(trg)="67"> කවුරු හරි මට උදව් කරන්න !

(src)="72"> Cazzo .
(src)="73"> Aiuto !
(trg)="68"> උදව් කරන්න !

(src)="74"> C' è nessuno ?
(trg)="69"> කවුරු හරි ?

(src)="75"> Sono intrappolato in un paracadute su un albero .
(trg)="70"> මගෙ පැරෂුට් එක මේ කෙහෙල්මල් ගහේ පැටලිලා !

(src)="76"> Amico , perché non chiudi il becco ?
(trg)="71"> කට වහගෙන ඔහොම ඉන්නවා !

(src)="77"> Grazie a Dio .
(trg)="72"> දෙවියන්ට ස්තුති වේවා !

(src)="78"> Penso di poter ...
(trg)="73"> මම හිතන්නෙ මට පුළුවන් ...

(src)="79"> Smettila di muoverti .
(src)="80"> Stai rompendo il ramo .
(trg)="74"> හෙලවෙන්නෙ නැතුව ඉන්නවා , උඹ ගහේ අත්ත කඩන්නයි හදන්නෙ .

(src)="81"> Hai qualcosa con cui tagliare le corde ?
(trg)="75"> ඔබ ලග මොකක් හරි කැපෙන දෙයක් තියෙනවාද ?

(src)="82"> Perché ...
(src)="83"> No , non ce l' ho .
(trg)="76"> ඇයි මගෙන් අහන්නෙ ? නැහැ

(src)="84"> Se prendiamo una corda da un paracadute ...
(trg)="77"> බලන්න . අපිට පුළුවන්නම් එයාව අර පොකුණට වට්ටන්න .

(src)="85"> Fate qualcosa .
(trg)="78"> මොකක් හරි කරන්න !

(src)="86"> - Aiutatemi !
(trg)="79"> බේරගන්න !

(src)="87"> - Ci stava mettendo troppo .
(trg)="80"> ගොඩක් වෙලා ගන්නවානෙ .

(src)="88"> Aiuto !
(trg)="81"> බේරගන්න !

(src)="89"> Chi diavolo sei tu ?
(trg)="82"> ඔබ කවුද ?

(src)="90"> Sono un dottore .
(trg)="83"> මම වෛද්‍යවරයෙක් ...

(src)="91"> Stavo andando al lavoro .
(trg)="84"> මම ලෙඩෙක් බලන්න යන ගමන් හිටියෙ .

(src)="92"> Qualcuno può dirmi che cazzo sta succedendo qui ?
(trg)="85"> කරුනාකරල කවුරු හරි මට කියනවාද ...
(trg)="86"> මෙතන මොකද වෙන්නෙ කියලා ?

(src)="93"> Hai un bellissimo culo .
(trg)="87"> උඹේ පස්ස නියමයි .

(src)="94"> Guardate .
(trg)="88"> මේ බලන්න .

(src)="95"> Merda .
(src)="96"> Chi è questo qui ?
(trg)="89"> මගුලයි ! කවුද මේ යකා ?

(src)="97"> Cosa diavolo è ?
(trg)="90"> අනික මොකක්ද මේ කෙහෙල්මල ?

(src)="98"> Chi può aver fatto questo ?
(trg)="91"> කවුද මේක කලේ ?

(src)="99"> Chiunque siano , raccolgono trofei .
(trg)="92"> කවුරු කලත් උන් දිනලා .

(src)="100"> Nella mia cultura , il guerriero con più trofei ottiene più rispetto .
(trg)="93"> මගෙ සංස්කෘතියට අනුව
(trg)="94"> දක්ෂ රණශුරයො දිනලා කුසලානෙ ගන්නවා ...
(trg)="95"> ලොකු ගෞරවයක් ලබා ගන්නවා .

(src)="101"> Come vuoi .
(trg)="96"> කෙහෙල්මල

(src)="102"> È un test .
(trg)="97"> මේක පරික්ෂණයක් .

(src)="103"> Per vedere come ci comportiamo sotto pressione .
(trg)="98"> අපි කොහොමද මේකට මුහුණ දෙන්නෙ කියලා බලන්න .

(src)="104"> Se fosse un test , voi dovreste essere tutti dei militari .
(trg)="99"> අපි ඉන්නෙ හමුදාවෙනම් මේක පරික්ෂණයක් කිව හැකිය

(src)="105"> Ma siamo tutti estranei .
(trg)="100"> සම්පූර්ණ වෙනසක්

(src)="106"> Con armi automatiche .
(trg)="101"> හැමදේම ඇත්ත .

(src)="107"> Si tratta di qualcos' altro .
(trg)="102"> මෙතන මොකක් හරි වෙනවා .

(src)="108"> Forse è un ricatto .
(trg)="103"> මේක පැහැර ගෙන කප්පම් ඉල්ලිමක් ,