# OpenSubtitles2011/es/2010/56827/3873182_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/si/2010/56827/3981053_1of1.xml.gz


(trg)="1"> නුවන් සමරසිංහ කළ උපසිරැසි ගැන්වීමක් . කරුණාකර කතෲ අයිතිය සුරකින්න .

(src)="1"> DEPREDADORES

(src)="2"> No .
(trg)="2"> එපා !

(src)="3"> - Cálmate .
(src)="4"> - Vete al carajo .
(trg)="3"> සන්සුන් වෙන්න .

(trg)="4"> කට වහනවා !

(src)="5"> Cálmate .
(trg)="5"> සන්සුන් වෙන්න .

(src)="6"> Vete al carajo .
(trg)="6"> කට වහනවා !

(src)="7"> Parece que su paracaídas no se abrió .
(trg)="7"> එයාගෙ පැරෂුටය ඇරිලා නැහැ වගෙයි .

(src)="8"> Dispara uno solo .
(trg)="8"> තනි වෙඩික්කාරයෙක් !

(src)="9"> ¿ Cómo sabes ?
(trg)="9"> කොහොමද දන්නෙ ?

(src)="10"> Por favor , deja de hacer eso .
(trg)="10"> කරුණාකරලා , ඕක නවත්තනවා !

(src)="11"> Estás disparando a las personas equivocadas .
(trg)="11"> ඔයා වෙඩිතියන්නෙ වැරදි අයට .

(src)="12"> ¿ Cómo sé ?
(trg)="12"> මම කොහොමද දන්නෙ ?

(src)="13"> Porque si no , no estaríamos manteniendo esta conversación .
(trg)="13"> ඒ මොකද මම වැරදිනම් මේ වෙනකොට මෙතන ඔබ නැහැ .

(src)="14"> Está bien .
(trg)="14"> හරි .

(src)="15"> ¿ Quieren mostrarme las personas correctas ?
(trg)="15"> ඔය මට හරි අය පෙන්නවාද ?

(src)="16"> Nikolai .
(trg)="16"> නිකොලයි ,

(src)="17"> Soy Nikolai .
(trg)="17"> මම කිව්වෙ ........ මම නිකොලයි කියලා .

(src)="18"> ¿ Qué es lo último que recuerdas , Nikolai ?
(trg)="18"> මොකක්ද අන්තිමට ඔබට මතක නිකොලයි ?

(src)="19"> La guerra .
(src)="20"> Sí .
(trg)="19"> යුද්ධය . ඔව් .

(src)="21"> Estaba con los chechenos .
(trg)="20"> මම හිටියෙ චෙච්නියා වල .

(src)="22"> Apareció una luz .
(trg)="21"> ඊට පස්සෙ එළියක් වැදුනා .

(src)="23"> Luego ...
(src)="24"> Luego me desperté y estaba ...
(trg)="22"> ඊට පස්සෙ මම ඇහැරෙද්දි මට තෙරුනා ...

(src)="25"> Cayendo .
(trg)="23"> මම වැටෙනවා .

(src)="26"> Sí , lo mismo .
(src)="27"> Yo estaba en Baja .
(trg)="24"> ඔව් ඒ දේමයි . මම හිටියෙ බජා වල .

(src)="28"> Luego apareció una luz .
(trg)="25"> ඊට පස්සෙ එළියක් වැදුනා . ඊට පස්සෙ !

(src)="29"> Y luego , chingao .
(trg)="26"> හොදයි .

(src)="30"> ¿ Dónde estamos ?
(trg)="27"> අපි දැන් මේ කොහෙද ?

(src)="31"> Quizá ella sepa .
(trg)="28"> සමහර විට ඇය දන්නවා ඇති .

(src)="32"> Mierda .
(trg)="29"> කෙහෙල්මල .

(src)="33"> ¿ Quieres bajar el arma ?
(trg)="30"> ආයුධ පහල හෙලන්න ඔබට පුළුවන් ?

(src)="34"> Nunca vi esta jungla .
(trg)="31"> ගොඩක් කැලෑ දැකලා තියෙනවා ඒත් .

(src)="35"> Y vi la mayoría .
(trg)="32"> මම කවදාවත් මේ වගෙ කැලෑවක් දැකලා නැහැ

(src)="36"> ¿ Crees que estamos en Asia ?
(trg)="33"> මේ අසියාවෙද ?

(src)="37"> ¿ Quizá África ?
(trg)="34"> නැත්නම් අප්‍රිකාවෙද ?

(src)="38"> Demasiado calor para este momento del año .
(trg)="35"> මේ කාලෙට රස්නෙ වැඩියි .

(src)="39"> Y la topografía es incorrecta .
(trg)="36"> ඒවගෙම භුමිප්‍රවාහන් හැමදේම වැරදියි .

(src)="40"> El Amazonas , quizá .
(trg)="37"> ඇමසන්, සමහරවිට .

(src)="41"> Vi más paracaídas .
(trg)="38"> මම දැක්කා ගොඩක් පැරෂුට් .

(src)="42"> ¿ Por dónde ?
(trg)="39"> - කොයි පැත්තෙද ?

(src)="43"> ¿ Por qué ?
(trg)="40"> - ඇයි ?

(src)="44"> Para saber quién me arrojó de un avión .
(trg)="41"> මට දැන ගන්න ඕනෙ මාව ප්ලේන් එකෙන් එළියට තල්ලු කලේ කවුද කියලා .

(src)="45"> Carajo .
(src)="46"> ¿ Adónde va ?
(trg)="42"> කෙහෙල්මල ඔහු කොහේද යන්නෙ ?

(src)="47"> Bien , vamos , carajo .
(trg)="43"> හොදයි ගිහින් වටපිට නරඹමු .

(src)="48"> Carajo .
(trg)="44"> කෙහෙල්මල ,

(src)="49"> ¿ Recuerdas un avión ?
(trg)="45"> ඔබට ප්ලේන් එක මතකද ?

(src)="50"> Me desperté en caída libre .
(trg)="46"> මට ඇහැරුනෙ වැටෙද්දි .

(src)="51"> ¿ Tú ?
(trg)="47"> ඔබ ?

(src)="52"> Lo mismo .
(trg)="48"> ඒ දේමයි .

(src)="53"> ¿ Eres de la FDI ?
(trg)="49"> ඔබ IDF එකේද ?

(src)="54"> Sí .
(trg)="50"> ඔව් .

(src)="55"> ¿ Estás en el servicio ?
(trg)="51"> ඔබ සේවයෙ නියුතුද ?

(src)="56"> No exactamente .
(trg)="52"> නැහැ .

(src)="57"> Hijo de puta .
(trg)="53"> පරයා !

(src)="58"> Vamos , hijo de puta .
(trg)="54"> එහාට වෙයන් පරයො !

(src)="59"> ¿ Estás con él ?
(trg)="55"> ඔබ ඔහු සමගද ?

(src)="60"> No .
(trg)="56"> නැහැ .

(src)="61"> ¿ Entonces por qué no te metes en tus cosas ?
(trg)="57"> එහෙනම් මොන කෙහෙල්මලක්ද උඹ ඔය කරන්නෙ තමන්ගෙ වැඩක් බලගන්නෙ නැතුව ?

(src)="62"> Tenemos problemas más importantes ahora .
(trg)="58"> අපිට ඕකට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා විසදන්න .

(src)="63"> Está bien , jefa .
(src)="64"> Como diga .
(trg)="59"> හොදයි , ඔබ කියන ඕනදෙයක් .

(src)="65"> Terminaré lo que empezaste .
(trg)="60"> ඔබ පටන්ගත්තදේ මම ඉවර කරන්නම් ,

(src)="66"> La fuerza está en la cantidad , ¿ eh ?
(trg)="61"> කෙලින්ම වැඩේට හා ?

(src)="67"> Algo así .
(trg)="62"> ඔහු ඒකට කැමතියි

(src)="68"> ¿ Sí ?
(trg)="63"> ඔව් .

(src)="69"> Quizá deberíamos ir por ese tipo colgado del árbol .
(trg)="64"> අපි මෙයාට මෙහෙන්මම ඉන්න අරිමු .

(src)="70"> ¡ Socorro !
(trg)="65"> මට උදව් කරපන් මිනිහො !

(src)="71"> ¡ Carajo !
(trg)="66"> කෙහෙල්මල ,

(src)="72"> ¡ Socorro !
(src)="73"> ¡ Alguien !
(trg)="67"> කවුරු හරි මට උදව් කරන්න !

(src)="74"> Carajo .
(src)="75"> ¡ Socorro !
(trg)="68"> උදව් කරන්න !

(src)="76"> ¿ Hola ?
(trg)="69"> කවුරු හරි ?

(src)="77"> Estoy atrapado en un paracaídas en un maldito árbol .
(trg)="70"> මගෙ පැරෂුට් එක මේ කෙහෙල්මල් ගහේ පැටලිලා !

(src)="78"> ¿ Por qué carajo no te callas ?
(trg)="71"> කට වහගෙන ඔහොම ඉන්නවා !

(src)="79"> Gracias a Dios .
(trg)="72"> දෙවියන්ට ස්තුති වේවා !

(src)="80"> Creo que puedo ...
(trg)="73"> මම හිතන්නෙ මට පුළුවන් ...

(src)="81"> Deja de moverte .
(src)="82"> Estás rompiendo la rama .
(trg)="74"> හෙලවෙන්නෙ නැතුව ඉන්නවා , උඹ ගහේ අත්ත කඩන්නයි හදන්නෙ .

(src)="83"> ¿ Tienes algo para cortarte ?
(trg)="75"> ඔබ ලග මොකක් හරි කැපෙන දෙයක් තියෙනවාද ?

(src)="84"> ¿ Para qué ... ?
(src)="85"> No , no tengo .
(trg)="76"> ඇයි මගෙන් අහන්නෙ ? නැහැ

(src)="86"> Si sacamos cuerda de un paracaídas ...
(trg)="77"> බලන්න . අපිට පුළුවන්නම් එයාව අර පොකුණට වට්ටන්න .

(src)="87"> Hagan algo .
(trg)="78"> මොකක් හරි කරන්න !

(src)="88"> - ¡ Socorro !
(trg)="79"> බේරගන්න !

(src)="89"> - Estaba llevando mucho tiempo .
(trg)="80"> ගොඩක් වෙලා ගන්නවානෙ .

(src)="90"> ¡ Socorro !
(trg)="81"> බේරගන්න !

(src)="91"> ¿ Quién diablos eres ?
(trg)="82"> ඔබ කවුද ?

(src)="92"> Soy médico .
(trg)="83"> මම වෛද්‍යවරයෙක් ...

(src)="93"> Estaba yendo a trabajar .
(trg)="84"> මම ලෙඩෙක් බලන්න යන ගමන් හිටියෙ .

(src)="94"> ¿ Alguien podría decirme qué carajo está sucediendo aquí ?
(trg)="85"> කරුනාකරල කවුරු හරි මට කියනවාද ...
(trg)="86"> මෙතන මොකද වෙන්නෙ කියලා ?

(src)="95"> Tienes un culo fantástico .
(trg)="87"> උඹේ පස්ස නියමයි .

(src)="96"> Miren .
(trg)="88"> මේ බලන්න .

(src)="97"> Maldición .
(src)="98"> ¿ Quién diablos es este tipo ?
(trg)="89"> මගුලයි ! කවුද මේ යකා ?

(src)="99"> ¿ Qué diablos es eso ?
(trg)="90"> අනික මොකක්ද මේ කෙහෙල්මල ?

(src)="100"> ¿ Quién haría esto ?
(trg)="91"> කවුද මේක කලේ ?

(src)="101"> Sean quienes sean , toman trofeos .
(trg)="92"> කවුරු කලත් උන් දිනලා .

(src)="102"> En mi cultura , el guerrero con mejores trofeos es el más respetado .
(trg)="93"> මගෙ සංස්කෘතියට අනුව
(trg)="94"> දක්ෂ රණශුරයො දිනලා කුසලානෙ ගන්නවා ...
(trg)="95"> ලොකු ගෞරවයක් ලබා ගන්නවා .

(src)="103"> Sí , sí .
(trg)="96"> කෙහෙල්මල

(src)="104"> Están probándonos .
(trg)="97"> මේක පරික්ෂණයක් .

(src)="105"> Para ver cómo reaccionamos a la presión .
(trg)="98"> අපි කොහොමද මේකට මුහුණ දෙන්නෙ කියලා බලන්න .

(src)="106"> Si esto fuera una prueba , ustedes serían todos militares .
(trg)="99"> අපි ඉන්නෙ හමුදාවෙනම් මේක පරික්ෂණයක් කිව හැකිය

(src)="107"> Completos desconocidos .
(trg)="100"> සම්පූර්ණ වෙනසක්

(src)="108"> Como cartuchos .
(trg)="101"> හැමදේම ඇත්ත .

(src)="109"> Es otra cosa .
(trg)="102"> මෙතන මොකක් හරි වෙනවා .