# OpenSubtitles2011/eo/1999/1136/240719_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/ro/1999/1136/47512_1of1.xml.gz


(src)="1"> 23 . 976

(trg)="1"> www . filme . stop . to Filme DivX ; - ) titrate RO

(trg)="2"> eXistenZ

(src)="2"> eXistenZ
(trg)="3"> eXistenZ .

(src)="3"> Skribite tiel .
(trg)="4"> Scris aşa .

(src)="4"> Unuvorte .
(trg)="5"> Un singur cuvânt .

(src)="5"> Minuskla " e " .
(src)="6"> Majuskla " X " .
(trg)="6"> Cu " e " mic şi " X " mare .

(src)="7"> Majuskla " Z " . eXistenZ .
(trg)="7"> Şi " Z " mare . eXistenZ .

(src)="8"> Estas nova .
(trg)="8"> Este nou .

(src)="9"> Estas de Antenna Research .
(trg)="9"> Este de la Antenna Research .

(src)="10"> Kaj estas æi tie .
(trg)="10"> Şi este aici .

(src)="11"> Nun .
(trg)="11"> Chiar acum .

(src)="12"> Ni favoras lojalecon de konsumantoj , kaj ni volas ke vi helpu ... ... pri nia produkto- testado .
(trg)="12"> Încurajăm fidelitatea consumatorilor şi vrem să ne ajutaţi ... ... cu testarea produsului nostru .

(src)="13"> Ni estas teamo .
(trg)="13"> Suntem o echipă .

(src)="14"> Antenna kaj vi .
(trg)="14"> Antenna şi voi .

(src)="15"> Tiuj el vi kiuj æeestis niajn seminariojn antaýe ... ... scias ke normale mi gvidas la grupojn tra novaj ludoj .
(trg)="15"> Cei care au mai venit la seminarele noastre înainte ... ... ştiu că de obicei eu conduc grupurile prin noile jocuri .

(src)="16"> Sed æi nokte ne estos mi .
(trg)="16"> Dar astă- seară nu voi fi eu .

(src)="17"> Ne .
(trg)="17"> Nu .

(src)="18"> Por la unua testo de eXistenZ , de Antenna ... ... ni portis al vi specialan gvidanton .
(trg)="18"> Pentru lansarea- test a lui eXistenZ , de la Antenna ... ... v- am adus un conducător de seminar care este deosebit .

(src)="19"> Jes , øuste .
(trg)="19"> Da , este .

(src)="20"> La plej grandioza lud- projektisto de la mondo , estas æi tie ... ... persone , por vin gvidi , nia unua testo- grupo ... ... tra þia nova krea¼o , eXistenZ , de Antenna .
(trg)="20"> Cel mai mare designer de jocuri al lumii este aici ... ... în persoană , să vă conducă , prima noastră echipă de test ... ... prin cea mai nouă creaţie , eXistenZ , de la Antenna .

(src)="21"> Mi prezentas al vi la lud- guþan diinon mem ... ... Allegra Geller .
(trg)="21"> V- o dau pe zeiţa consolei însăşi ... ...
(trg)="22"> Allegra Geller .

(src)="22"> Allegra !
(trg)="23"> Allegra !

(src)="23"> Allegra !
(trg)="24"> Allegra !

(src)="24"> La mondo de ludoj eniris trancon .
(trg)="25"> Lumea jocurilor e într- un fel de transă .

(src)="25"> Personoj estas programitaj por akcepti tiom malmulte .
(trg)="26"> Oamenii sunt programaţi să accepte aşa puţin .

(src)="26"> Sed la ebloj estas tiom grandiozaj .
(trg)="27"> Dar posibilităţile sunt foarte mari .

(src)="27"> eXistenZ ne estas nur ludo .
(trg)="28"> eXistenZ nu e doar un joc .

(src)="28"> Estas entute nova lud- sistemo .
(trg)="29"> E un sistem de joc complet nou .

(src)="29"> Kaj ... ... øi implicas amason da novaj ludiloj ... ... kiujn vi unue provos .
(trg)="30"> Si ... ... implică o mulţime de noi jucării ... ... pe care veţi fi primii care le încearcă .

(src)="30"> Ni havas 12 prototipajn Lud- Guþojn MetaFlesh .
(trg)="31"> Avem 12 prototipuri de jocuri- consolă MetaFlesh .

(src)="31"> Tio signifas ke por nia unua test- grupo , ni bezonas 12 volontulojn ... ... kiuj konektiøos per æi tiuj klientoj al la lud- guþa diino mem .
(trg)="32"> Asta înseamnă că pentru primul test , avem nevoie de 12 voluntari ... ... care se vor cupla la aceste console cu zeiţa jocurilor însăşi .

(src)="32"> Haltu !
(trg)="33"> Stai .

(src)="33"> Ne tiom rapide .
(trg)="34"> Mai uşurel .

(src)="34"> Prave .
(trg)="35"> Corect .

(src)="35"> Æu mi malfruas ?
(src)="36"> Æu mistrafis la konektiøon ?
(trg)="36"> Am pierdut începutul ?

(src)="37"> Nur la unuan .
(trg)="37"> Doar primul val .

(src)="38"> Vi povas partopreni la duan .
(trg)="38"> Poţi face parte din al doilea .

(src)="39"> Vi kaj la grizhara viro malantaýe .
(trg)="39"> Tu şi tipul din spate .

(src)="40"> Vi , s- ro .
(src)="41"> Tiu s- ino tie .
(trg)="40"> Dumneavoastră , domnule .

(src)="42"> Simple venu .
(trg)="41"> Doamna de aici .
(trg)="42"> Veniţi sus .

(src)="43"> Dankon .
(trg)="43"> Mulţumesc .

(src)="44"> Noel Dichter ?
(trg)="44"> Noel Dichter ?

(src)="45"> Jes .
(trg)="45"> Da .

(src)="46"> Levu la brakojn .
(src)="47"> Mi devas vin skani .
(trg)="46"> Trebuie să vă controlez .

(src)="48"> Æu armil- kontrolo ?
(trg)="47"> Control de arme ?

(src)="49"> Pli pro surbendigiloj .
(trg)="48"> Mai mult de aparate de înregistrat .

(src)="50"> Amason da mono estas investita en tiuj æi ludoj , Noel .
(trg)="49"> S- au investit mulţi bani în aceste jocuri .

(src)="51"> Asistantoj vin helpos konekti vian guþon al la bio- pordoj ... ... uzante la novan ....
(trg)="50"> Asistenţii vă vor ajuta să vă cuplaţi consolele la bio- porturi ... ... folosind noua ....

(src)="52"> Kio estas en tiu skatolo ?
(trg)="51"> Ce- i în cutia asta ?

(src)="53"> Mi portis lud- guþon .
(trg)="52"> Mi- am adus jocul- consolă .

(src)="54"> Originala teksa¼- arkitekturo de Marway .
(src)="55"> Mi scias ke estas iom malnoveca .
(trg)="53"> Arhitectură originală cu ţesut Marway . ştiu că e cam depăşit .

(src)="56"> Mi ne povis pagi la aktualigon de Antenna 15 , do mi elpensis æi metodon --
(trg)="54"> Nu mi- am putut permite upgrade- ul Antenna 1 .
(trg)="55"> 5 .
(trg)="56"> Mi- am imaginat că metoda asta ...

(src)="57"> Æi nokte vi ne bezonos øin .
(trg)="57"> Nu vei avea nevoie de ea astă- seară .

(src)="58"> Æio estos provizata .
(trg)="58"> Totul e asigurat de noi .

(src)="59"> Kiel æio æe vi ?
(trg)="59"> Cum merge ?

(src)="60"> Laý vi daýros du horojn , maksimume ?
(trg)="60"> Spui două ore , cel mult ?

(src)="61"> Nu , du , tri horojn .
(trg)="61"> Păi , da , două , trei ore .

(src)="62"> Do , tri horojn æu ?
(trg)="62"> Deci , spui trei ore ?

(src)="63"> Jes .
(trg)="63"> OK .

(src)="64"> Æio enordas .
(trg)="64"> Totul e- n ordine .

(src)="65"> Æu vi pretas , Allegra ?
(trg)="65"> Eşti gata , Allegra ?

(src)="66"> Certe .
(trg)="66"> Sigur .

(src)="67"> Estas mia plej þatata parto .
(trg)="67"> Asta e partea care îmi place .

(src)="68"> Ek do .
(trg)="68"> Ia- o de aici !

(src)="69"> Bone .
(trg)="69"> În regulă .

(src)="70"> Mi pretas por þuti la ludon eXistenZ , de Antenna Research , en æiujn .
(trg)="70"> Încep să descarc eXistenZ , de la Antenna Research , în voi toţi .

(src)="71"> Nu , mi avertas vin , estos freneza vojaøo .
(trg)="71"> Vă previn , va fi ceva nebunesc .

(src)="72"> Sed ne paniku .
(trg)="72"> Dar nu intraţi în panică .

(src)="73"> Malgraý kio okazu , æu bone ?
(trg)="73"> Indiferent ce se întâmplă , OK ?

(src)="74"> Mi revidos vin æi tie tre baldaý .
(trg)="74"> Ne vedem aici în câteva clipe .

(src)="75"> Þi þajnas tre hontema .
(trg)="75"> Pare foarte timidă .

(src)="76"> Mi neniam pensis ke granda stelulino povus esti hontema .
(trg)="76"> Nu crezut vreodată că un star ar putea fi timid .

(src)="77"> Þi pasigas la plejmulton de sia tempo sola en æambro , projektante siajn ludojn .
(trg)="77"> Îşi petrece majoritatea timpului în cameră proiectând jocuri .

(src)="78"> Mi kredas ke þi pli þatus neniam devi montri ilin .
(trg)="78"> Cel mai mult i- ar place dacă n- ar trebui să le arate .

(src)="79"> Morton al la demonino Allegra Geller !
(trg)="79"> Moarte diavoliţei Allegra Geller !

(src)="80"> Morton al Antenna Research !
(trg)="80"> Moarte pentru Antenna Research !

(src)="81"> Forportu þin .
(trg)="81"> Scoate- o de aici .

(src)="82"> Savu þin !
(trg)="82"> Salveaz- o !

(src)="83"> Eble ili estas pli .
(trg)="83"> S- ar putea să fie mai mulţi .

(src)="84"> Iru !
(trg)="84"> Haide !

(src)="85"> - Mi ?
(trg)="85"> - Eu ?

(src)="86"> Porti þin ?
(trg)="86"> S- o iau eu ?

(src)="87"> - Ni havas malamikojn en nia propra domo .
(trg)="87"> - Avem duşmani în propria casă .

(src)="88"> Fidu neniun .
(trg)="88"> Să nu crezi în nimeni .

(src)="89"> Fidu neniun !
(trg)="89"> În nimeni !

(src)="90"> Fraýlino Geller , vi venos kun mi .
(trg)="90"> Miss Geller , vii cu mine .

(src)="91"> Mi respondecas pri vi .
(trg)="91"> Sunt responsabil pentru tine .

(src)="92"> Vi devas veni kun mi .
(trg)="92"> Trebuie să vii cu mine .

(src)="93"> Bone , kion ni faros æi tie , ekstere ?
(trg)="93"> Ei , ce o să facem aici ?

(src)="94"> Æu vi povas elturniøi ?
(trg)="94"> Te descurci pe aici ?

(src)="95"> Æu vi konas kamparanojn ?
(trg)="95"> Cunoşti oameni pe aici ?

(src)="96"> Ne kamparanojn .
(trg)="96"> Nu oameni de la tară .

(src)="97"> Ludanojn .
(trg)="97"> Oameni ai jocurilor .

(src)="98"> La kamparo plenas je homoj kiuj disvolvigas ludojn , projekt- kunordigantoj ... ... fabriketoj .
(trg)="98"> La tară e plin de oameni din industria jocurilor , coordonatori de proiect ... ... mici fabrici .

(src)="99"> Do vi ja scias kiel elturniøi .
(trg)="99"> Deci te descurci .

(src)="100"> Ni povas kaþiøi .
(trg)="100"> Ne putem ascunde .

(src)="101"> Eble .
(trg)="101"> Poate .

(src)="102"> Þajne mi havas kelkajn malamikojn pri kiuj mi ne sciis . ” Morton al Allegra Geller . ”
(trg)="102"> Se pare că am duşmani de care nu ştiam .
(trg)="103"> " Moarte Allegrei Geller . "

(src)="103"> Æu vi þatus aýdi iun krii ... ... ” Morton al Ted PikuI ” ?
(trg)="104"> Ţi- ar place să auzi pe cineva strigând ... ... " Moarte lui Ted Pikul " ?