# OpenSubtitles2011/eo/1999/1136/240719_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/fi/1999/1136/3111704_1of1.xml.gz


(src)="1"> 23 . 976
(trg)="1"> 23 . 976

(trg)="2"> 23 . 976

(src)="2"> eXistenZ
(trg)="3"> " eXistenZ " ...
(trg)="4"> Se kirjoitetaan näin .

(src)="3"> Skribite tiel .

(src)="4"> Unuvorte .
(trg)="5"> Yksi sana .

(src)="5"> Minuskla " e " .
(src)="6"> Majuskla " X " .
(src)="7"> Majuskla " Z " . eXistenZ .
(trg)="6"> Pieni " e " , iso " X " ... ja iso " Z " . " eXistenZ " on Antenna Researchin uusin tuote ja se on nyt täällä .

(src)="8"> Estas nova .

(src)="9"> Estas de Antenna Research .

(src)="10"> Kaj estas æi tie .
(src)="11"> Nun .
(trg)="7"> Juuri nyt .

(src)="12"> Ni favoras lojalecon de konsumantoj , kaj ni volas ke vi helpu ... ... pri nia produkto- testado .
(trg)="8"> Haluamme testata tuotetta kuluttajien avulla .

(src)="13"> Ni estas teamo .
(src)="14"> Antenna kaj vi .
(trg)="9"> Olemme kuin joukkue , Antenna ja te .

(src)="15"> Tiuj el vi kiuj æeestis niajn seminariojn antaýe ... ... scias ke normale mi gvidas la grupojn tra novaj ludoj .
(trg)="10"> Seminaareihin aiemmin osallistuneet tietävät , ... ... että minä johdatan pelaajat peleihimme .

(src)="16"> Sed æi nokte ne estos mi .
(src)="17"> Ne .
(src)="18"> Por la unua testo de eXistenZ , de Antenna ... ... ni portis al vi specialan gvidanton .
(trg)="11"> En aio tehdä sitä tänä iltana . eXistenZin koelanseerausta varten , ... ... meillä on aivan erityinen seminaarijohtaja .

(src)="19"> Jes , øuste .
(trg)="12"> Aivan oikein .

(src)="20"> La plej grandioza lud- projektisto de la mondo , estas æi tie ... ... persone , por vin gvidi , nia unua testo- grupo ... ... tra þia nova krea¼o , eXistenZ , de Antenna .
(trg)="13"> Maailman johtava pelisuunnittelija on täällä , ... ... johdattaakseen koeryhmän uuteen peliinsä , eXistenZiin .

(src)="21"> Mi prezentas al vi la lud- guþan diinon mem ... ... Allegra Geller .
(trg)="14"> Saanen esitellä pelijumalattaren itsensä , Allegra Gellerin .

(src)="22"> Allegra !
(trg)="15"> Allegra !

(src)="23"> Allegra !
(trg)="16"> Allegra !

(src)="24"> La mondo de ludoj eniris trancon .
(trg)="17"> Pelien maailma on transsissa .

(src)="25"> Personoj estas programitaj por akcepti tiom malmulte .
(trg)="18"> lhmiset on ohjelmoitu hyväksymään niin vähän .

(src)="26"> Sed la ebloj estas tiom grandiozaj .
(trg)="19"> Mutta mahdollisuudet ovat rajattomat .

(src)="27"> eXistenZ ne estas nur ludo .
(trg)="20"> eXistenZ ei ole pelkkä peli .

(src)="28"> Estas entute nova lud- sistemo .
(trg)="21"> Se on täysin uusi pelijärjestelmä .

(src)="29"> Kaj ... ... øi implicas amason da novaj ludiloj ... ... kiujn vi unue provos .
(trg)="22"> Te saatte kokeilla siihen liittyviä uusia juttuja ensimmäisinä .

(src)="30"> Ni havas 12 prototipajn Lud- Guþojn MetaFlesh .
(trg)="23"> Meillä on 1 2 MetaFlesh - ohjainkapselin prototyyppiä .

(src)="31"> Tio signifas ke por nia unua test- grupo , ni bezonas 12 volontulojn ... ... kiuj konektiøos per æi tiuj klientoj al la lud- guþa diino mem .
(trg)="24"> Ensimmäiseen koeryhmään tarvitaan 1 2 vapaa- ehtoista , ... ... jotka kytkevät itsensä kapseleihin pelijumalattaren seurassa .

(src)="32"> Haltu !
(trg)="25"> - Seis !

(src)="33"> Ne tiom rapide .
(trg)="26"> Odota vähän .

(src)="34"> Prave .
(trg)="27"> - Ai niin ...

(src)="35"> Æu mi malfruas ?
(src)="36"> Æu mistrafis la konektiøon ?
(trg)="28"> - Myöhästynkö kokeilusta ?

(src)="37"> Nur la unuan .
(src)="38"> Vi povas partopreni la duan .
(trg)="29"> - Pääset toiseen ryhmään .

(src)="39"> Vi kaj la grizhara viro malantaýe .
(trg)="30"> Kaveri , jolla on harmaa tukka ...

(src)="40"> Vi , s- ro .
(src)="41"> Tiu s- ino tie .
(trg)="31"> Te , sir ... ja te , hyvä rouva .

(src)="42"> Simple venu .
(src)="43"> Dankon .
(trg)="32"> Nouskaa lavalle .

(src)="44"> Noel Dichter ?
(src)="45"> Jes .
(trg)="33"> Noel Dichter ?

(src)="46"> Levu la brakojn .
(src)="47"> Mi devas vin skani .
(trg)="34"> - Skannaan sinut .

(src)="48"> Æu armil- kontrolo ?
(trg)="35"> - Aseiden varaltako ?

(src)="49"> Pli pro surbendigiloj .
(trg)="36"> Nauhureiden varalta .

(src)="50"> Amason da mono estas investita en tiuj æi ludoj , Noel .
(trg)="37"> Pelit ovat kallista bisnestä , Noel .

(src)="51"> Asistantoj vin helpos konekti vian guþon al la bio- pordoj ... ... uzante la novan ....
(trg)="38"> Apulaisemme yhdistävät kapselit bioportteihinne ...

(src)="52"> Kio estas en tiu skatolo ?
(trg)="39"> - Mitä laukussa on ?

(src)="53"> Mi portis lud- guþon .
(trg)="40"> - Oma kapselini .

(src)="54"> Originala teksa¼- arkitekturo de Marway .
(trg)="41"> Se on Marway- malli .

(src)="55"> Mi scias ke estas iom malnoveca .
(trg)="42"> Taitaa olla jo antiikkia .

(src)="56"> Mi ne povis pagi la aktualigon de Antenna 15 , do mi elpensis æi metodon --
(trg)="43"> Minulla ei ollut varaa Antenna 1 5 - versioon , mutta ajattelin ...

(src)="57"> Æi nokte vi ne bezonos øin .
(trg)="44"> Et tarvitse tätä .

(src)="58"> Æio estos provizata .
(trg)="45"> Huolehdimme kaikesta .

(src)="59"> Kiel æio æe vi ?
(trg)="46"> - Miltä tuntuu ?

(src)="60"> Laý vi daýros du horojn , maksimume ?
(trg)="47"> - Riittääkö kaksi tuntia ?

(src)="61"> Nu , du , tri horojn .
(trg)="48"> 2- 3 tuntia .

(src)="62"> Do , tri horojn æu ?
(src)="63"> Jes .
(trg)="49"> Eli kolme tuntia siis ?

(src)="64"> Æio enordas .
(trg)="50"> Kaikki on kunnossa .

(src)="65"> Æu vi pretas , Allegra ?
(trg)="51"> Oletko valmis , Allegra ?

(src)="66"> Certe .
(src)="67"> Estas mia plej þatata parto .
(trg)="52"> - Kyllä , tämä on paras hetki .

(src)="68"> Ek do .
(trg)="53"> - Antaa mennä .

(src)="69"> Bone .
(src)="70"> Mi pretas por þuti la ludon eXistenZ , de Antenna Research , en æiujn .
(trg)="54"> Lataan teihin Antenna Researchin eXistenZin .

(src)="71"> Nu , mi avertas vin , estos freneza vojaøo .
(trg)="55"> Varoitus : se on hurja kokemus .

(src)="72"> Sed ne paniku .
(src)="73"> Malgraý kio okazu , æu bone ?
(trg)="56"> Älkää hätääntykö , tapahtuipa mitä hyvänsä .

(src)="74"> Mi revidos vin æi tie tre baldaý .
(trg)="57"> Nähdään hetken päästä .

(src)="75"> Þi þajnas tre hontema .
(trg)="58"> Hän vaikuttaa ujolta .

(src)="76"> Mi neniam pensis ke granda stelulino povus esti hontema .
(trg)="59"> En uskonut suuren tähden olevan ujo .

(src)="77"> Þi pasigas la plejmulton de sia tempo sola en æambro , projektante siajn ludojn .
(trg)="60"> Hän viettää aikansa pelejä suunnitellen .

(src)="78"> Mi kredas ke þi pli þatus neniam devi montri ilin .
(trg)="61"> Hän ei välitä niiden esittelystä .

(src)="79"> Morton al la demonino Allegra Geller !
(trg)="62"> Kuolema naispaholaiselle , Allegra Gellerille !

(src)="80"> Morton al Antenna Research !
(trg)="63"> Kuolema Antenna Researchille !

(src)="81"> Forportu þin .
(src)="82"> Savu þin !
(trg)="64"> Vie hänet pois täältä !

(src)="83"> Eble ili estas pli .
(trg)="65"> Heitä voi olla useampia .

(src)="84"> Iru !
(src)="85"> - Mi ?
(trg)="66"> - Minäkö ... ?

(src)="86"> Porti þin ?
(src)="87"> - Ni havas malamikojn en nia propra domo .
(trg)="67"> - Viholliset ovat meikäläisiä !

(src)="88"> Fidu neniun .
(src)="89"> Fidu neniun !
(trg)="68"> Älä luota kehenkään !

(src)="90"> Fraýlino Geller , vi venos kun mi .
(trg)="69"> Miss Geller , tulkaa mukaani .

(src)="91"> Mi respondecas pri vi .
(trg)="70"> Olen vastuussa teistä .

(src)="92"> Vi devas veni kun mi .
(trg)="71"> Teidän on tultava .

(src)="93"> Bone , kion ni faros æi tie , ekstere ?
(trg)="72"> Mitä me nyt teemme ?

(src)="94"> Æu vi povas elturniøi ?
(trg)="73"> Onko seutu tuttu ?

(src)="95"> Æu vi konas kamparanojn ?
(trg)="74"> Tunnetko maalaisia ?

(src)="96"> Ne kamparanojn .
(trg)="75"> En tunne maalaisia .

(src)="97"> Ludanojn .
(trg)="76"> Vain peli- ihmisiä .

(src)="98"> La kamparo plenas je homoj kiuj disvolvigas ludojn , projekt- kunordigantoj ... ... fabriketoj .
(trg)="77"> Maaseutu on täynnä pelisuunnittelijoita , tuotantoa ja tehtaita ...

(src)="99"> Do vi ja scias kiel elturniøi .
(src)="100"> Ni povas kaþiøi .
(src)="101"> Eble .
(trg)="78"> - Voimmeko piiloutua jonnekin ?

(trg)="79"> - Ehkä .

(src)="102"> Þajne mi havas kelkajn malamikojn pri kiuj mi ne sciis . ” Morton al Allegra Geller . ”
(trg)="80"> En tiennyt näistä vihollisista ...
(trg)="81"> " Kuolema Allegra Gellerille . "

(src)="103"> Æu vi þatus aýdi iun krii ... ... ” Morton al Ted PikuI ” ?
(trg)="82"> Haluaisitko jonkun huutavan : " Kuolema Ted Pikulille " ?

(src)="104"> Kiel vi scias mian nomon ?
(trg)="83"> - Miten tiedät nimeni ?

(src)="105"> Vi estas etikedita .
(trg)="84"> - Sinulla on nimilappu .

(src)="106"> Kio estas tio ?
(trg)="85"> Mikä tuo on ?

(src)="107"> Mia roz' fono .
(trg)="86"> Vaaleanpunainen puhelimeni .

(src)="108"> Ted Pikul .
(trg)="87"> Ted Pikul .

(src)="109"> Kio okaz --
(src)="110"> Kio ?
(trg)="88"> Mitä tapaht ... ?

(src)="111"> Kial vi faris tion ? !
(trg)="89"> Miksi teit tuon ? !

(src)="112"> - Tio estis nia ligo al civilizacio .
(trg)="90"> Se oli ainoa yhteys ...
(trg)="91"> Se oli lähetin !

(src)="113"> - Tio estis detektilo .
(src)="114"> Dum vi havas tion , ili scias kie ni estas .
(trg)="92"> Sijaintimme tiedetään sen avulla .

(src)="115"> - Ili ?
(src)="116"> Æu la sidejo ?
(trg)="93"> - Tarkoitatko päätoimistoa ?

(src)="117"> - Kiu ajn .
(trg)="94"> - Ketä tahansa !

(src)="118"> Pikul , kial vi ne havas pafilon ?
(trg)="95"> Miksi sinulla ei ole asetta , Pikul ?

(src)="119"> Kio ?
(src)="120"> Vi ne estas armita .
(trg)="96"> Olet aseeton .

(src)="121"> Ili diris al mi ke vi estas mia gardisto , sed vi ne havas armilojn .
(trg)="97"> Olet muka vartijani , mutta sinulla ei ole aseita .

(src)="122"> Kiu diris tion al vi ?
(trg)="98"> Kuka niin sanoi ?

(src)="123"> Mi simple staøas pri anonc- tekniko .
(trg)="99"> Olen markkinointiapulainen .

(src)="124"> Damne .
(trg)="100"> No voi helvetti ...