# OpenSubtitles2011/en/1976/202/245_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/lt/1976/202/3278356_1of1.xml.gz


(src)="1"> 23 . 976
(trg)="1"> 23 . 976

(src)="2"> Are you Henry ?
(trg)="2"> Jūs Henris ?

(src)="3"> Yes .
(trg)="3"> Taip .

(src)="4"> Girl named Marry called on the pay- phone .
(trg)="4"> Mergina vardu Meri skambino jums iš telefono automato .

(src)="5"> Said she' s set her parents and you' re invited to dinner .
(trg)="5"> Ji pasakė , kad tėvai jau pasiruošę ir laukia jūsų pietums .

(src)="6"> Oh , yeah ?
(trg)="6"> Taip ?

(src)="7"> Thank you very much .
(trg)="7"> Labai dėkui .

(src)="8"> You' re late , Henry .
(trg)="8"> Pavėlavai , Henri .

(src)="9"> I didn' t know if you wanted me to come or not .
(trg)="9"> Aš maniau , jog tu norėsi , kad aš ateičiau .

(src)="10"> Where have you been ?
(trg)="10"> Kur tu buvai ?

(src)="11"> You never come around anymore .
(trg)="11"> Tu nebeužeini pas mane .

(src)="12"> Dinner' s almost ready .
(trg)="12"> Pietūs beveik paruošti .

(src)="13"> Come on in .
(trg)="13"> Užeik .

(src)="14"> Hello there .
(trg)="14"> Labas visiems .

(src)="15"> Hello .
(trg)="15"> Labas .

(src)="16"> I' m very pleased to meet you .
(trg)="16"> Malonu susipažinti .

(src)="17"> Sit down .
(trg)="17"> Sėskis .

(src)="18"> It' s Henry . isn' t it ?
(trg)="18"> Jūs Henris , tiesa ?

(src)="19"> Yes .
(trg)="19"> Taip .

(src)="20"> Marry tells me you' re a very nice fellow .
(src)="21"> What do you do ?
(trg)="20"> Meri sakė , kad tu geras vaikinas . Kuom užsiimi ?

(src)="22"> I- I am on vacation .
(trg)="21"> Aš ... atostogauju .

(src)="23"> What did you do ?
(trg)="22"> Kuom užsiiminėjai prieš tai ?

(src)="24"> Oh , I' m sorry .
(trg)="23"> O , atleiskite .

(src)="25"> I work in the Lapell' s factory .
(trg)="24"> Dirbau Lepellos fabrike .

(src)="26"> I am a printer .
(trg)="25"> Aš spaustuvininkas .

(src)="27"> Henry is very clever in printing .
(trg)="26"> Henris labai geras spaustuvininkas .

(src)="28"> Yes , he sounds very clever .
(trg)="27"> Taip , rodos jis geras .

(src)="29"> I thought I heard a stranger .
(trg)="28"> Man pasirodė , kad išgirdau svetimą balsą .

(src)="30"> We' ve got chicken tonight .
(trg)="29"> Šiandien turime viščiuką .

(src)="31"> Strangest damn things , they' re man- made .
(trg)="30"> Velniškai keisti dalykėliai - sintetiniai .

(src)="32"> Little damn things , smaller than my fist .
(trg)="31"> Labai maži – mažesni už kumštį .

(src)="33"> But they' re new .
(trg)="32"> Bet tai kažkas naujo .

(src)="34"> I' m Bill .
(trg)="33"> Aš Bilas .

(src)="35"> - Hello , I' m Henry .
(trg)="34"> - Svaiki , aš Henris .

(src)="36"> - Henry is at Lapell' s factory .
(trg)="35"> - Henris dirba Lepellos fabrike .

(src)="37"> Print is your business , ha ?
(trg)="36"> Užsiimi spausdinimu , taip ?

(src)="38"> Plumbing is mine .
(trg)="37"> O aš - vandentiekiu .

(src)="39"> 30 years .
(trg)="38"> 30 metų !

(src)="40"> I' ve seen has never had changed for patching to the hell how it is now !
(trg)="39"> Aš niekada nekeičiau profesijos , ir dabar dirbu tą patį !

(src)="41"> I put every damn pipe in this neighborhood .
(trg)="40"> Aš paklojau kas ketvirtą vamzdį apylinkėje .

(src)="42"> - Dad !
(trg)="41"> - Tėti !

(src)="43"> - Bill !
(trg)="42"> - Bilai !

(src)="44"> Pipes ain' t growing alone .
(src)="45"> I make sure they don' t .
(trg)="43"> Vamzdžiai patys nesikloja – tik mano dėka .

(src)="46"> Look at my knees .
(trg)="44"> Pažiūrėk į mano kelius !

(src)="47"> - Look at my knees !
(trg)="45"> - Pažiūrėk į mano kelius !

(src)="48"> - Bill !
(trg)="46"> - Bilai !

(src)="49"> - Are you hungry ?
(trg)="47"> - Tu alkanas ?

(src)="50"> - Bill !
(trg)="48"> - Bilai !

(src)="51"> The girls had heard this before ... but 14 years ago , I had an operation on my arm here .
(trg)="49"> Merginos tai jau girdėjo ... bet prieš 14 metų man operavo ranką , štai čia .

(src)="52"> Doctors said I won' t be able to use it .
(src)="53"> But what the hell do they know , I said .
(trg)="50"> Gydytojai sakė , kad negalėsiu jos valdyti , bet ką jie supranta .

(src)="54"> And I rubbed it for a half hour every day and I' ve got those ...
(src)="55"> I could move it a little .
(trg)="51"> Aš trindavau ją po pusvalandį kasdien , ir štai , galiu ją truputį pakrutinti .

(src)="56"> And I got ... so I could turn a faucet and pretty soon I had my arm back again .
(trg)="52"> Ir galėjau pasukti čiaupą , Ir greitai ranka ėmė manęs klausyti .

(src)="57"> Now I can' t feel a damn thing in it .
(trg)="53"> Bet dabar aš jos visai nejaučiu .

(src)="58"> All numb ...
(trg)="54"> Visiškai bejausmė ...

(src)="59"> I' m afraid to cut it , you know .
(trg)="55"> Bijau įsipjauti , supranti .

(src)="60"> Mary usually does the carving but maybe tonight you' il do it , Henry .
(trg)="56"> Meri paprastai supjausto patiekalus , bet gal būt , šiandien tu supjaustysi , Henri ?

(src)="61"> All right with you ?
(trg)="57"> Viskas gerai ?

(src)="62"> Of course .
(trg)="58"> Žinoma .

(src)="63"> I' d be happy to .
(trg)="59"> Būsiu pamalonintas .

(src)="64"> I just ... just cut them up like regular chickens ?
(trg)="60"> Man paprastai ... paprastai supjaustyti juos , kaip įprastus viščiukus ?

(src)="65"> Sure , just cut them up like regular chickens .
(trg)="61"> Žinoma , paprasčiausiai supjaustyk juos , kaip įprastus viščiukus .

(src)="66"> It' il be all right .
(trg)="62"> Tvarka !

(src)="67"> Excuse me .
(trg)="63"> Atleiskit .

(src)="68"> Well , Henry , what do you know ?
(trg)="64"> Na , Henri , ką tu žinai ?

(src)="69"> I don' t know much of anything .
(trg)="65"> Nieko ypatingo nežinau .

(src)="70"> Henry , may I speak to you a minute ?
(trg)="66"> Henri , galima minutėlei ?

(src)="71"> Over here .
(trg)="67"> Ateik čionai .

(src)="72"> Did you and Mary had sexual intercourse ?
(trg)="68"> Tu su Meri lytiškai santykiavai ?

(src)="73"> - Why ?
(trg)="69"> - Kodėl ...

(src)="74"> - Did you ?
(trg)="70"> - Dulkinaisi ?

(src)="75"> - Why are you asking me this question ?
(trg)="71"> - Kodėl jūs apie tai klausiate ?

(src)="76"> - I have a very good reason .
(trg)="72"> - Tam aš turiu priežasčių .

(src)="77"> But now I want you to tell me .
(trg)="73"> Ir noriu , kad man pasakytum .

(src)="78"> I- I' m very ...
(trg)="74"> Aš ... aš labai ...

(src)="79"> I love Mary .
(trg)="75"> Aš myliu Meri .

(src)="80"> Henry , I asked you if you and Mary had sexual intercourse .
(trg)="76"> Henri , aš paklausiau , ar buvo tarp jūsų seksualinis kontaktas ?

(src)="81"> - I- I don' t think it' s any of your business .
(trg)="77"> - Aš- aš nemanau , kad tai tūrėtų jums rūpėti .

(src)="82"> - Henry !
(trg)="78"> - Henri !

(src)="83"> Sorry .
(trg)="79"> Atleiskit .

(src)="84"> You' re in very bad trouble if you won' t cooperate .
(trg)="80"> Turėsi didelių nemalonumų , jei nepadėsi mums .

(src)="85"> Well ...
(trg)="81"> Na ...

(src)="86"> I ...
(trg)="82"> Aš ...

(src)="87"> - Mary !
(trg)="83"> - Meri !

(src)="88"> - Mother !
(trg)="84"> - Mama !

(src)="89"> - Answer me !
(trg)="85"> - Atsakyk !

(src)="90"> - I' m too nervous .
(trg)="86"> - Aš nervinuosi .

(src)="91"> - There' s a baby .
(trg)="87"> - Gimė kūdikis .

(src)="92"> It' s at the hospital .
(src)="93"> - Mom !
(trg)="88"> Jis ligoninėje . - ? ama !

(src)="94"> - And you' re the father .
(trg)="89"> - Tu - tėvas .

(src)="95"> - It isn' t possible ...
(trg)="90"> - Tai neįmanoma ...

(src)="96"> - It' s still unsure it is a baby .
(trg)="91"> - Neaišku , ar kūdikis tai .

(src)="97"> - It' s premature , but there' s a baby .
(trg)="92"> - Neišnešiotas , bet kūdikis .

(src)="98"> After the two of you are married which should be very soon , you can pick the baby up .
(trg)="93"> Po sužadėtuvių , o tai bus greitai , jūs pasiimsite kūdikį .

(src)="99"> Mom , he' s got his nose bleeding .
(trg)="94"> Mama , jam iš nosies teka kraujas .

(src)="100"> I' il get ice .
(trg)="95"> Atnešiu ledo .

(src)="101"> Will mind you Henry , you and I getting married ?
(trg)="96"> Henri, ar tu ne prieštarautum , jei mes susituoktumėme ?

(src)="102"> No !
(trg)="97"> Ne !

(src)="103"> This dinner is getting cold .
(trg)="98"> Pietūs atauš .

(src)="104"> Is there any mail ?
(trg)="99"> Yra paštas ?

(src)="105"> No .
(trg)="100"> Ne .