# OpenSubtitles2011/en/1982/33375/3586392_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/gl/1982/33375/3989186_1of1.xml.gz


(src)="1"> I won' t go back to school !
(trg)="1"> Non volverei á escola .

(src)="2"> Why ?
(trg)="2"> E logo ?

(src)="3"> Because at school they teach me things that I don' t know !
(trg)="3"> Porque na escola apréndenme cousas que non sei !

(src)="4"> Great !
(trg)="4"> Anda !

(src)="5"> He' s a small brown- haired boy with glasses .
(src)="6"> He doesn' t draw much attention .
(trg)="5"> É cativo , moreno , con lentes .

(trg)="6"> Ten sete anos .

(src)="7"> No , I haven' t seen Ernesto .
(src)="8"> No one sees him !
(trg)="7"> Non , non vin Ernesto ningún ..

(src)="9"> It' s as if he didn' t exist !
(trg)="8"> Ninguén o ve .
(trg)="9"> É coma se non existise .

(src)="10"> Bring him to me .
(trg)="10"> Tráedemo .

(src)="11"> Is it you , Ernesto ?
(trg)="11"> É vostede Ernesto ?

(src)="12"> Exactly .
(trg)="12"> Son .

(src)="13"> Indeed , indeed .
(trg)="13"> Home e logo !

(src)="14"> I don' t recognize you .
(trg)="14"> Non o recoñecía !

(src)="15"> I recognize you .
(trg)="15"> Eu a vostede si .

(src)="16"> You see what he' s like ?
(trg)="16"> Ve como é ?

(src)="17"> So !
(src)="18"> You refuse to be taught , little Ernesto ?
(trg)="17"> Daquela , Ernesto , non quere vostede que lle aprendan ?

(src)="19"> Exactly .
(trg)="18"> Iso é .

(src)="20"> - And why ?
(trg)="19"> - Por que ?

(src)="21"> - Because it takes too long .
(trg)="20"> - Porque aprender cousas leva tempo , moito .

(src)="22"> - But school is required !
(trg)="21"> - Pero cómpre ir á escola !
(trg)="22"> - Non en todas partes .

(src)="23"> - Not everywhere .
(src)="24"> Here , we are here !
(trg)="23"> Estamos aquí , estamos aquí .

(src)="25"> We' re here , we' re not everywhere .
(trg)="24"> Aquí estamos aquí , e non en todas partes .

(src)="26"> Yes !
(trg)="25"> Si .

(src)="27"> And this man here ?
(src)="28"> Who is that ?
(trg)="26"> E quen é ese ?

(src)="29"> A man .
(trg)="27"> Un cabaleiro .

(src)="30"> And that ?
(trg)="28"> E aquilo ?

(src)="31"> At least tell us what this is , little Ernesto .
(trg)="29"> Dinos que é , Ernestiño .
(trg)="30"> Fai o favor .

(src)="32"> A crime .
(trg)="31"> Un crime .

(src)="33"> And this , is it a football ?
(src)="34"> A potato ?
(trg)="32"> E isto que é , unha bóla de fútbol , unha pataca ?

(src)="35"> It' s a football , a potato , and the earth .
(trg)="33"> É unha bóla de fútbol , unha pataca e a Terra .

(src)="36"> An idiot !
(src)="37"> That' s what he' il be .
(trg)="34"> Unha alpabarda é o que vas ser !

(src)="38"> - No , don' t worry .
(trg)="35"> - Non , déixao estar .

(src)="39"> - But it' s a shame .
(trg)="36"> - Pero é unha mágoa .

(src)="40"> Not at all .
(trg)="37"> Non , para nada .

(src)="41"> - You think so ?
(trg)="38"> - Pensas así ?
(trg)="39"> - Penso .

(src)="42"> - I' m sure .

(src)="43"> Strange .
(trg)="40"> É ben curioso ...

(src)="44"> What' s to become of us ?
(trg)="41"> Que nos cómpre facer ?

(src)="45"> Seven , I have seven !
(trg)="42"> Sete , temos sete .

(src)="46"> - It' s a unique case .
(trg)="43"> - Un caso único ...

(src)="47"> - That' s something at least .
(trg)="44"> - Sempre é así .

(src)="48"> So we find ourselves before a child who only wants to learn what he already knows .
(trg)="45"> Daquela , velaquí un picariño que só quere aprender o que xa sabe .

(src)="49"> That' s right .
(trg)="46"> Iso .

(src)="50"> I have seven and they' re too much for me .
(trg)="47"> Teño sete e xa me abondan .

(src)="51"> But tell us , little Ernesto , how you plan to learn what you don' t know yet ?
(trg)="48"> Dinos logo , Ernesto como pensas aprender o que xa sabes ?

(src)="52"> That' s right .
(trg)="49"> E velaí .

(src)="53"> By re- pea- ting !
(trg)="50"> Dei- xán- do- me- estar .

(src)="54"> - What did you say ?
(trg)="51"> - Que demo é isto ?
(trg)="52"> - Un método novo .

(src)="55"> - A new method .

(src)="56"> Outrageous !
(trg)="53"> Manda carallo !

(src)="57"> - I don' t understand anything .
(trg)="54"> - Non entendo .

(src)="58"> - I' m lost too .
(trg)="55"> - Perdinme .

(src)="59"> And what , little Ernesto , do you already know ?
(trg)="56"> E logo que é o que xa sabe Ernesto ?

(src)="60"> Nothing , just look at him !
(trg)="57"> Nada , non hai máis ca velo .

(src)="61"> And besides everything else , he' s completely crosseyed .
(trg)="58"> E aínda por riba é birollo .

(src)="62"> It seems to me that I asked a question .
(trg)="59"> Eu diría que che preguntei algo .

(src)="63"> What do you know , little Ernesto ?
(trg)="60"> Que sabes , Ernesto ?

(src)="64"> I know .
(trg)="61"> Sei ...

(src)="65"> Don' t you touch him , or I' il hit you .
(trg)="62"> Nin o toque , que lle arreo .

(src)="66"> Very well .
(trg)="63"> Ben .

(src)="67"> But why does little Ernesto refuse to learn that which he does not know yet ?
(trg)="64"> Mais por que , Ernestiño , rexeitas aprender o que aínda non sabes ?

(src)="68"> Why ?
(trg)="65"> Por que ?

(src)="69"> - Answer , Ernesto , if you understand .
(trg)="66"> Contesta se me entendiches , por que ?

(src)="70"> - Why ?

(src)="71"> Because it' s not worth learning !
(trg)="67"> Porque non paga a pena .

(src)="72"> That' s the heart of the matter .
(trg)="68"> Ao cabo ...

(src)="73"> - The heart of the heart !
(trg)="69"> - Ao cabo do cabo .

(src)="74"> - The heart of the heart !
(trg)="70"> - Ao cabo do cabo ...

(src)="75"> But how will little Ernesto learn how to read ?
(src)="76"> And write ?
(src)="77"> And add ?
(trg)="71"> Mais como aprenderá Ernesto a ler a escribir , a contar , nestas condicións ?

(src)="78"> In these conditions ?

(src)="79"> Huh ?

(src)="80"> I' il know .
(trg)="72"> Xa o saberei .
(trg)="73"> Como ?

(src)="81"> How ?
(src)="82"> In- e- vi- ta- bly .
(trg)="74"> I- ne- vi- ta- bel- men- te .

(src)="83"> Be careful what you say or you' il annoy me , little Ernesto .
(trg)="75"> Seríache mellor coidar o que dis , porque che ha dar mágoa , Ernesto .

(src)="84"> Nothing' s wrong , calm down !
(trg)="76"> Non me pon medo .

(src)="85"> I' m going home .
(trg)="77"> Vou para a casa .

(src)="86"> So ?
(src)="87"> So ?
(trg)="78"> E ben ?

(src)="88"> Now that he' s left , what' s your opinion ?
(src)="89"> - It' s an impressive case .
(trg)="79"> Agora que marchou , que pensa de todo ?

(src)="90"> But apart from that ?
(trg)="80"> - Con estes casos un non conta .
(trg)="81"> - E logo que ?
(trg)="82"> Que nos cómpre ?

(src)="91"> What do we do with him ?

(src)="92"> Is he right that he' il learn to read one day ?
(src)="93"> Drive and not drive ?
(trg)="83"> Terá un día de aprender a ler ?

(src)="94"> Eat and drink ?
(trg)="84"> Ir e volver ?
(trg)="85"> Beber e comer ?

(src)="95"> Work , work ?
(trg)="86"> Traballar , traballar ?

(src)="96"> Fool himself and not fool himself , and everything else ?
(trg)="87"> Trabucarse e todo o demais ?

(src)="97"> Alas , yes .
(trg)="88"> Por desgraza , terá .

(src)="98"> Subtitles time- adjusted by Bill Davis

# OpenSubtitles2011/en/1929/28684/3882039_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/gl/1929/28684/3163967_1of1.xml.gz


(src)="1"> BANNEC .
(trg)="1"> BANNEC .

(src)="2"> On an island where winter storms wipe out all forms of life ... four men come in two teams to spend the summer collecting seaweed in total isolation
(trg)="2"> Neste illote onde as treboadas de inverno varrían toda vida , catro homes , dous equipos veñen pasar o verán , arredados do mundo , pescar fuco .

(src)="3"> " There should be one or two bottles left in my trunk .
(trg)="3"> Deben quedar unha ou dúas botellas na miña hucha .

(src)="4"> If you want to share a toast ... "
(trg)="4"> Se queres que brindemos ...

(src)="5"> " You broke my last bottle of plonk !
(trg)="5"> Esnaquizaches a miña última botella de viño !

(src)="6"> Give me my knife back , at least ! "
(trg)="6"> Devólveme o coitelo , cando menos !

(trg)="7"> A queima do fuco ten os seus segredos .

(trg)="8"> Cada pescador prende o lume ao seu xeito .

(trg)="9"> Certas algas fan unha cinsa máis rica en sosa que se vende nas fábricas do litoral até 2 . 000 francos por tonelada .

(src)="7"> There is no source at Bannec .
(trg)="10"> BANNEC non ten manancial .

(src)="8"> The only cistern , which collects rain water ... is a constant worry for the four solitary men .
(trg)="11"> A única cisterna que recolle auga de choiva é obxecto de continua preocupación dos catro solitarios .

(src)="9"> At daybreak , when the tide is low , Ambroise starts his gathering ... at one of those thousands of reefs that make the sea so dangerous here
(trg)="12"> Na alborada , coa marea baixa , Ambroise sae á recolleita dun deses miles de atrancos que fan aquí o mar tan perigoso .

(src)="10"> This morning , Ambroise' s arm feels weak and has none of the usual skill .
(trg)="13"> Esta mañá o brazo de Ambroise semella carecer de maña e forza .

(src)="11"> Jean- Marie , on the other hand , is already back with a huge crop .
(trg)="14"> Jean- Marie , xa de volta , descarga pola contra unha abundante pesca .