# OpenSubtitles2011/el/2004/47/124714_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/th/2004/47/3551390_1of1.xml.gz


(src)="1"> ΝΟΜΟΣ Ι :
(trg)="1"> อฯฬฯำ ษ : ฤลอ ละษิัละลิมษ ัฯ - ฬะฯิ อม ิัมีฬมิษำลษ มอศัูะฯ ...

(src)="2"> ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΡΟ - ΜΠΟΤ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟ ... ... Η , ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ , ΝΑ ΕΠΙ - ΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΠΑΘΕΙ ΚΑΚΟ .
(trg)="2"> ... ว , หฯรู มฤัมอลษมำ , อม ละษ - ิัลุลษ อม ะมศลษ สมสฯ .

(src)="3"> ΝΟΜΟΣ ΙΙ :
(trg)="3"> อฯฬฯำ ษษ : ิฯ ัฯฬะฯิ ะัละลษ อม ีะมสฯีลษ มอศัูะษอลำ ฤษมิมรลำ ...

(src)="4"> ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ... ... ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚ - ΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟ .
(trg)="4"> ... ลสิฯำ มอ ลัืฯอิมษ ำล ำีรส - ัฯีำว ฬล ิฯอ ะัูิฯ อฯฬฯ .

(src)="5"> ΝΟΜΟΣ ΙΙΙ :
(trg)="5"> อฯฬฯำ ษษษ : ิฯ ัฯฬะฯิ ะัละลษ อม ะัฯำิมิลีลษ ิวอ ีะมัฮว ิฯี ...

(src)="6"> ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ... ... ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΟΥΕΤΑΙ ... ... ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ Η ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΟΜΟ .
(trg)="6"> ... ำิฯ ฬลิัฯ ะฯี มีิฯ ฤลอ ำีรสัฯีลิมษ ...
(trg)="7"> ... ฬล ิฯอ ะัูิฯ ว ิฯอ ฤลีิลัฯ อฯฬฯ .

(src)="7"> Πανέμορφο .
(trg)="8"> ะแํ\ xDD์๏ ๑๖ ๏ .

(src)="8"> Καλημέρα , κύριε ! ΄Αλλη μια έγκαιρη παράδοση από --
(trg)="9"> สแ๋็์\ xDD๑แ , ๊\ xFD๑้ๅ !
(trg)="10"> ดม๋๋็ ์้แ \ xDDใ๊แ้๑็ ๐แ๑\ xDCไ๏ ๓็ แ๐\ xFC --

(src)="9"> Φύγε από μπροστά μου , ηλίθιε .
(trg)="11"> ึ\ xFDใๅ แ๐\ xFC ์๐๑๏ ๓๔\ xDC ์๏ ๕ , ็๋฿่้ๅ .

(src)="10"> Καλή σας μέρα !
(trg)="12"> สแ๋\ xDE ๓แ๒ ์\ xDD๑แ !

(src)="11"> ΣΙΚΑΓΟ 2035
(trg)="13"> ำษสมรฯ 2035

(src)="12"> Tο πακέτο μας " Προορισμός Οπουδή - ποτε " είναι η καλύτερη ευκαιρία .
(trg)="14"> T ๏ ๐แ๊\ xDD๔ ๏ ์แ๒ " ะ๑ ๏๏ ๑้๓์\ xFC๒ ฯ๐๏ ๕ไ\ xDE - ๐๏ ๔ๅ " ๅ฿ํแ้ ็ ๊แ๋\ xFD๔ๅ๑็ ๅ๕๊แ้๑฿แ .

(src)="13"> Tαξιδέψτε στον προορισμό ονείρων σας , με τροχιακ ό διαστημοπλάνο Χ- 82 .
(trg)="15"> Tแ๎้ไ\ xDD๘๔ๅ ๓๔๏ ํ ๐๑ ๏๏ ๑้๓์\ xFC ๏ ํๅ฿๑๙ํ ๓แ๒ , ์ๅ ๔๑๏ ๗้แ๊\ xFC ไ้แ๓๔็์๏ ๐๋\ xDCํ ๏ ื- 82 .

(src)="14"> Δοκιμάστε συνθετική πίτσα Tζ αζ τάουν .
(src)="15"> Γεύση τόσο καλή όσο τη θυμάστε .
(trg)="16"> ฤ๏ ๊้์\ xDC๓๔ๅ ๓๕ํ่ๅ๔้๊\ xDE ๐฿๔๓แ Tๆแๆ ๔\ xDC๏ ๕ํ . รๅ\ xFD๓็ ๔\ xFC๓ ๏ ๊แ๋\ xDE \ xFC๓ ๏ ๔็ ่๕์\ xDC๓๔ๅ .

(src)="16"> Φεγγόψαρο !
(src)="17"> Η πιο περιζήτητη μεταλλαγμένη λιχουδιά .
(trg)="17"> ึๅใใ\ xFC๘แ๑ ๏ ! ว ๐้ ๏ ๐ๅ๑้ๆ\ xDE๔็๔็ ์ๅ๔แ๋๋แใ์\ xDDํ็ ๋้๗๏ ๕ไ้\ xDC .

(src)="18"> Tα παιδιά σας θα λατρέψουν τα καινούρια χρώματα !
(trg)="18"> Tแ ๐แ้ไ้\ xDC ๓แ๒ ่แ ๋แ๔๑\ xDD๘๏ ๕ํ ๔แ ๊แ้ํ ๏ \ xFD๑้แ ๗๑\ xFE์แ๔แ !

(src)="19"> - Με συγχωρείτε , κύριε .
(src)="20"> - Απόλυτη απόδοση .
(trg)="19"> - ฬๅ ๓๕ใ๗๙๑ๅ฿๔ๅ , ๊\ xFD๑้ๅ . - ม๐\ xFC๋๕๔็ แ๐\ xFCไ๏ ๓็ .

(src)="21"> Απόλυτη ετοιμότητα .
(src)="22"> Απόλυτη ασφάλεια .
(trg)="20"> ม๐\ xFC๋๕๔็ ๅ๔๏ ้์\ xFC๔็๔แ . ม๐\ xFC๋๕๔็ แ๓๖\ xDC๋ๅ้แ .

(src)="23"> Πείτε αντίο σε αναβαθμίσεις και σέρβις .
(trg)="21"> ะๅ฿๔ๅ แํ๔฿ ๏ ๓ๅ แํแโแ่์฿๓ๅ้๒ ๊แ้ ๓\ xDD๑โ้๒ .

(src)="24"> Μια σύνδεση στον κεντρικ ό υπολογιστή τής USR ... ... παρέχει προγράμματα καθημερινά σ ' αυτό το υπερσύγχρονο ρομπότ .
(trg)="22"> ฬ้แ ๓\ xFDํไๅ๓็ ๓๔๏ ํ ๊ๅํ๔๑้๊\ xFC ๕๐๏ ๋๏ ใ้๓๔\ xDE ๔\ xDE๒ USR ...
(trg)="23"> ... ๐แ๑\ xDD๗ๅ้ ๐๑๏ ใ๑\ xDC์์แ๔แ ๊แ่็์ๅ๑้ํ\ xDC ๓ ' แ๕๔\ xFC ๔ ๏ ๕๐ๅ๑๓\ xFDใ๗๑๏ ํ ๏ ๑๏ ์๐\ xFC๔ .

(src)="25"> Tο Νέστορ 5 είναι το ρομπότ τού αύριο , σήμερα .
(trg)="24"> T ๏ อ\ xDD๓๔๏ ๑ 5 ๅ฿ํแ้ ๔ ๏ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ๔ ๏ \ xFD แ\ xFD๑้ ๏ , ๓\ xDE์ๅ๑แ .

(src)="26"> Σπουν !
(src)="27"> Σπούνερ !
(trg)="25"> ำ๐๏ ๕ํ ! ำ๐ ๏ \ xFDํๅ๑ !

(src)="28"> Περίμενε !
(src)="29"> Περίμενε !
(src)="30"> Με συγχωρείτε .
(trg)="26"> ะๅ๑฿์ๅํๅ ! ะๅ๑฿์ๅํๅ ! ฬๅ ๓๕ใ๗๙๑ๅ฿๔ๅ .

(src)="31"> - Πού ήσουν ; - ΄Ελειπα , Φάρμπερ . ΄Ελειπες ; Διακοπές ; Ωραία .
(trg)="27"> - ะ ๏ \ xFD \ xDE๓๏ ๕ํ ; - ดล๋ๅ้๐แ , ึ\ xDC๑์๐ๅ๑ .
(trg)="28"> ดล๋ๅ้๐ๅ๒ ; ฤ้แ๊๏ ๐\ xDD๒ ; ู๑แ฿แ .

(src)="32"> Θέλω μια χάρη .
(trg)="29"> ศ\ xDD๋๙ ์้แ ๗\ xDC๑็ . อแ ไแํๅ้๓๔\ xFE ๔ ๏ แ์\ xDC๎้ ๓๏ ๕ .

(src)="33"> Να δανειστώ το αμάξι σου . ΄Οχι , βρήκα μια απίθανη -- Είναι τέλεια .
(trg)="30"> ดฯ๗้ , โ๑\ xDE๊แ ์้แ แ๐฿่แํ็ -- ล฿ํแ้ ๔\ xDD๋ๅ้แ .

(src)="34"> Φοβερός κώλος για σκαμπίλια .
(trg)="31"> ึ๏ โๅ๑\ xFC๒ ๊\ xFE๋๏ ๒ ใ้แ ๓๊แ์๐฿๋้แ .

(src)="35"> - Τι θα πει αυτό ; - Ξέρεις τι θα πει .
(trg)="32"> - ิ้ ่แ ๐ๅ้ แ๕๔\ xFC ; - ฮ\ xDD๑ๅ้๒ ๔้ ่แ ๐ๅ้ .

(src)="36"> - Δώσ ' μου τα κωλοκλειδιά .
(src)="37"> - Πρώτον ...
(trg)="33"> - ฤ\ xFE๓ ' ์๏ ๕ ๔แ ๊๙๋๏ ๊๋ๅ้ไ้\ xDC . - ะ๑\ xFE๔๏ ํ ...

(src)="38"> - ... μη βρίζεις .
(src)="39"> Δεν τα καταφέρνεις .
(src)="40"> - Δώσ ' μου 1 0 για το λεωφορείο .
(trg)="34"> - ... ์็ โ๑฿ๆๅ้๒ . ฤๅํ ๔แ ๊แ๔แ๖\ xDD๑ํๅ้๒ . - ฤ\ xFE๓ ' ์๏ ๕ 1 0 ใ้แ ๔ ๏ ๋ๅ๙๖๏ ๑ๅ฿ ๏ .

(src)="41"> - Τράβα σπίτι σου .
(src)="42"> - Πρώτο λάθος , Σπουν !
(src)="43"> Πρώτο !
(trg)="35"> - ิ๑\ xDCโแ ๓๐฿๔้ ๓๏ ๕ . - ะ๑\ xFE๔ ๏ ๋\ xDC่๏ ๒ , ำ๐๏ ๕ํ ! ะ๑\ xFE๔ ๏ !

(src)="44"> Μίλησες στη Μάρσι ; ΄Οχι , Τζίτζι , δε μίλησα στη Μάρσι .
(trg)="36"> ฬ฿๋็๓ๅ๒ ๓๔็ ฬ\ xDC๑๓้ ;
(trg)="37"> ดฯ๗้ , ิๆ฿๔ๆ้ , ไๅ ์฿๋็๓แ ๓๔็ ฬ\ xDC๑๓้ .

(src)="45"> Στη δική μου εποχή , δεν παντρευόμασταν κάποιον ... ... για να χωρίσουμε και να μη μιλιόμαστε .
(trg)="38"> ำ๔็ ไ้๊\ xDE ์๏ ๕ ๅ๐๏ ๗\ xDE , ไๅํ ๐แํ๔๑ๅ๕\ xFC์แ๓๔แํ ๊\ xDC๐๏ ้๏ ํ ...
(trg)="39"> ... ใ้แ ํแ ๗๙๑฿๓๏ ๕์ๅ ๊แ้ ํแ ์็ ์้๋้\ xFC์แ๓๔ๅ .

(src)="46"> Ντελ , μην παίζεις μαζί μου .
(trg)="40"> อ๔ๅ๋ , ์็ํ ๐แ฿ๆๅ้๒ ์แๆ฿ ์๏ ๕ .

(src)="47"> Αν σταματήσω να σου μαγειρεύω , θα τηλεφωνήσεις στη Μάρσι .
(trg)="41"> มํ ๓๔แ์แ๔\ xDE๓๙ ํแ ๓๏ ๕ ์แใๅ้๑ๅ\ xFD๙ , ่แ ๔็๋ๅ๖๙ํ\ xDE๓ๅ้๒ ๓๔็ ฬ\ xDC๑๓้ .

(src)="48"> Τι φοράς στα πόδια σου ;
(trg)="42"> ิ้ ๖๏ ๑\ xDC๒ ๓๔แ ๐\ xFCไ้แ ๓๏ ๕ ;

(src)="49"> Cοnνerse ΑΙΙ Stars , έτους 2004 .
(trg)="43"> C๏ nํerse มษษ Stars , \ xDD๔๏ ๕๒ 2004 .

(src)="50"> ΄Ασε τις γκριμάτσες .
(src)="51"> Ξέρω ότι θέλεις κι εσύ .
(trg)="44"> ดม๓ๅ ๔้๒ ใ๊๑้์\ xDC๔๓ๅ๒ . ฮ\ xDD๑๙ \ xFC๔้ ่\ xDD๋ๅ้๒ ๊้ ๅ๓\ xFD . ฦ\ xDE๔แ ๔ ๏ .

(src)="52"> Ζήτα το . ΄Οχι , ευχαριστώ πολύ .
(trg)="45"> ดฯ๗้ , ๅ๕๗แ๑้๓๔\ xFE ๐๏ ๋\ xFD .

(src)="53"> - Πίτα γλυκοπατάτας .
(src)="54"> - Βάλ ' τη στο πιάτο .
(trg)="46"> - ะ฿๔แ ใ๋๕๊๏ ๐แ๔\ xDC๔แ๒ . - ย\ xDC๋ ' ๔็ ๓๔ ๏ ๐้\ xDC๔ ๏ .

(src)="55"> Είδα στην τηλεόραση ότι χαρίζουν τα νέα ρομπότ με κλήρωση .
(trg)="47"> ล฿ไแ ๓๔็ํ ๔็๋ๅ\ xFC๑แ๓็ \ xFC๔้ ๗แ๑฿ๆ๏ ๕ํ ๔แ ํ\ xDDแ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ์ๅ ๊๋\ xDE๑๙๓็ .

(src)="56"> Τζίτζι , αυτά τα ρομπότ δεν είναι καλά για κανέναν .
(trg)="48"> ิๆ฿๔ๆ้ , แ๕๔\ xDC ๔แ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ไๅํ ๅ฿ํแ้ ๊แ๋\ xDC ใ้แ ๊แํ\ xDDํแํ .

(src)="57"> Είσαι ο μόνος που δε θα ' πρεπε να μιλάει έτσι .
(trg)="49"> ล฿๓แ้ ๏ ์\ xFCํ๏ ๒ ๐๏ ๕ ไๅ ่แ ' ๐๑ๅ๐ๅ ํแ ์้๋\ xDCๅ้ \ xDD๔๓้ .

(src)="58"> Είναι απίστευτο τι βγαίνει απ ' το στόμα σου !
(trg)="50"> ล฿ํแ้ แ๐฿๓๔ๅ๕๔ ๏ ๔้ โใแ฿ํๅ้ แ๐ ' ๔ ๏ ๓๔\ xFC์แ ๓๏ ๕ !

(src)="59"> Μ ' ακούς , Ντελ ;
(trg)="51"> ฬ ' แ๊ ๏ \ xFD๒ , อ๔ๅ๋ ;

(src)="60"> Κράτα την πίτα μου .
(src)="61"> Μη στη φέρω καπέλο .
(trg)="52"> ส๑\ xDC๔แ ๔็ํ ๐฿๔แ ์๏ ๕ . ฬ็ ๓๔็ ๖\ xDD๑๙ ๊แ๐\ xDD๋ ๏ .

(src)="62"> Δρόμο !
(trg)="53"> ฤ๑\ xFC์ ๏ !

(src)="63"> Ακίνητος !
(trg)="54"> ม๊฿ํ็๔๏ ๒ !

(src)="64"> Σταμάτα !
(trg)="55"> ำ๔แ์\ xDC๔แ !

(src)="65"> Σταμάτα !
(trg)="56"> ำ๔แ์\ xDC๔แ !

(src)="66"> Σταμάτα , είπα !
(trg)="57"> ำ๔แ์\ xDC๔แ , ๅ฿๐แ !

(src)="67"> Ηρεμήστε .
(src)="68"> Ηρεμήστε .
(trg)="58"> ว๑ๅ์\ xDE๓๔ๅ . ว๑ๅ์\ xDE๓๔ๅ .

(src)="69"> Είμαι αστυνομικός .
(trg)="59"> ล฿์แ้ แ๓๔๕ํ๏ ์้๊\ xFC๒ .

(src)="70"> Είσαι ... ... μαλάκας .
(trg)="60"> ล฿๓แ้ ...
(trg)="61"> ... ์แ๋\ xDC๊แ๒ .

(src)="71"> - Κυρία μου , είναι η τσάντα σας ; - Φυσικά είναι η τσάντα μου . ΄Αφησα σπίτι το σπρέι μου . ΄Ετρεχε να μου το φέρει .
(trg)="62"> - ส๕๑฿แ ์๏ ๕ , ๅ฿ํแ้ ็ ๔๓\ xDCํ๔แ ๓แ๒ ; - ึ๕๓้๊\ xDC ๅ฿ํแ้ ็ ๔๓\ xDCํ๔แ ์๏ ๕ .
(trg)="63"> ดม๖็๓แ ๓๐฿๔้ ๔ ๏ ๓๐๑\ xDD้ ์๏ ๕ . ดล๔๑ๅ๗ๅ ํแ ์๏ ๕ ๔ ๏ ๖\ xDD๑ๅ้ .

(src)="72"> Είδα το ρομπότ να τρέχει με την τσάντα και υπέθεσα --
(trg)="64"> ล฿ไแ ๔ ๏ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ํแ ๔๑\ xDD๗ๅ้ ์ๅ ๔็ํ ๔๓\ xDCํ๔แ ๊แ้ ๕๐\ xDD่ๅ๓แ --

(src)="73"> Τι ; Τρελός είσαι ;
(trg)="65"> ิ้ ; ิ๑ๅ๋\ xFC๒ ๅ฿๓แ้ ;

(src)="74"> - Λυπάμαι για την παρεξήγηση .
(src)="75"> - Μη ζητάς συγγνώμη .
(trg)="66"> - ห๕๐\ xDC์แ้ ใ้แ ๔็ํ ๐แ๑ๅ๎\ xDEใ็๓็ . - ฬ็ ๆ็๔\ xDC๒ ๓๕ใใํ\ xFE์็ .

(src)="76"> Κάνεις τη δουλειά σου .
(src)="77"> Εσύ τι κάνεις , όμως ;
(trg)="67"> ส\ xDCํๅ้๒ ๔็ ไ๏ ๕๋ๅ้\ xDC ๓๏ ๕ . ล๓\ xFD ๔้ ๊\ xDCํๅ้๒ , \ xFC์๙๒ ;

(src)="78"> Καλή σας μέρα , κυρία μου .
(trg)="68"> สแ๋\ xDE ๓แ๒ ์\ xDD๑แ , ๊๕๑฿แ ์๏ ๕ .

(src)="79"> Είσαι τυχερός που δεν μπορώ ν ' αναπνεύσω , αλλιώς θα σου ' δειχνα .
(trg)="69"> ล฿๓แ้ ๔๕๗ๅ๑\ xFC๒ ๐๏ ๕ ไๅํ ์๐๏ ๑\ xFE ํ ' แํแ๐ํๅ\ xFD๓๙ , แ๋๋้\ xFE๒ ่แ ๓๏ ๕ ' ไๅ้๗ํแ .

(src)="80"> Δίνουμε το παράδειγμα .
(trg)="70"> ฤ฿ํ๏ ๕์ๅ ๔ ๏ ๐แ๑\ xDCไๅ้ใ์แ .

(src)="81"> Το γράφει και στο σήμα σου .
(trg)="71"> ิ ๏ ใ๑\ xDC๖ๅ้ ๊แ้ ๓๔ ๏ ๓\ xDE์แ ๓๏ ๕ .

(src)="82"> - Θα το συζητήσουμε ; - Ποιο ;
(trg)="72"> - ศแ ๔ ๏ ๓๕ๆ็๔\ xDE๓๏ ๕์ๅ ; - ะ๏ ้ ๏ ;

(src)="83"> " Βοήθεια !
(src)="84"> Αστυνομία !
(src)="85"> Το ρομπότ μου έκλεψε τα ρούχα ! "
(trg)="73"> " ย ๏ \ xDE่ๅ้แ ! ม๓๔๕ํ๏ ์฿แ ! ิ ๏ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ์๏ ๕ \ xDD๊๋ๅ๘ๅ ๔แ ๑ ๏ \ xFD๗แ ! "

(src)="86"> Αυτό θέλεις να συζητήσουμε .
(trg)="74"> ม๕๔\ xFC ่\ xDD๋ๅ้๒ ํแ ๓๕ๆ็๔\ xDE๓๏ ๕์ๅ .

(src)="87"> Ντετέκτιβ ...
(trg)="75"> อ๔ๅ๔\ xDD๊๔้โ ...

(src)="88"> - ... πόσα ρομπότ αρπάζουν τσάντες ; - Τζον , το πράγμα έτρεχε --
(trg)="76"> - ... ๐\ xFC๓แ ๑๏ ์๐\ xFC๔ แ๑๐\ xDCๆ๏ ๕ํ ๔๓\ xDCํ๔ๅ๒ ; - ิๆ๏ ํ , ๔ ๏ ๐๑\ xDCใ์แ \ xDD๔๑ๅ๗ๅ --

(src)="89"> Πόσα ρομπότ στον κόσμο ...
(trg)="77"> ะ\ xFC๓แ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ๓๔๏ ํ ๊\ xFC๓์ ๏ ...

(src)="90"> - ... έχουν διαπράξει έγκλημα ; - ΄Ορισε το έγκλημα .
(trg)="78"> - ... \ xDD๗๏ ๕ํ ไ้แ๐๑\ xDC๎ๅ้ \ xDDใ๊๋็์แ ; - ดฯ๑้๓ๅ ๔ ๏ \ xDDใ๊๋็์แ .

(src)="91"> - Απάντησέ μου , γαμώτο .
(src)="92"> - Κανένα , Τζον .
(trg)="79"> - ม๐\ xDCํ๔็๓\ xDD ์๏ ๕ , ใแ์\ xFE๔ ๏ . - สแํ\ xDDํแ , ิๆ๏ ํ .

(src)="93"> Τώρα πες μου τι έγινε σήμερα .
(trg)="80"> ิ\ xFE๑แ ๐ๅ๒ ์๏ ๕ ๔้ \ xDDใ้ํๅ ๓\ xDE์ๅ๑แ .

(src)="94"> Τίποτα .
(trg)="81"> ิ฿๐๏ ๔แ .

(src)="95"> Να μην επαναληφθεί .
(trg)="82"> อแ ์็ํ ๅ๐แํแ๋็๖่ๅ฿ .

(src)="96"> Σίγουρα είσαι έτοιμος να επιστρέψεις ; Μπορείς να λείψεις όσο θέλεις .
(trg)="83"> ำ฿ใ๏ ๕๑แ ๅ฿๓แ้ \ xDD๔๏ ้์๏ ๒ ํแ ๅ๐้๓๔๑\ xDD๘ๅ้๒ ; ฬ๐๏ ๑ๅ฿๒ ํแ ๋ๅ฿๘ๅ้๒ \ xFC๓ ๏ ่\ xDD๋ๅ้๒ .

(src)="97"> Είμαι μια χαρά .
(src)="98"> Σ ' ευχαριστώ .
(trg)="84"> ล฿์แ้ ์้แ ๗แ๑\ xDC . ำ ' ๅ๕๗แ๑้๓๔\ xFE .

(src)="99"> Καλύτερα εδώ παρά να κάθομαι σπίτι .
(trg)="85"> สแ๋\ xFD๔ๅ๑แ ๅไ\ xFE ๐แ๑\ xDC ํแ ๊\ xDC่๏ ์แ้ ๓๐฿๔้ .

(src)="100"> Ανθρωποκτονίες .
(src)="101"> Σπούνερ .
(trg)="86"> มํ่๑๙๐๏ ๊๔๏ ํ฿ๅ๒ . ำ๐ ๏ \ xFDํๅ๑ .

(src)="102"> ΣΙΚΑΓΟ ΚΕΝΤΡΟ
(trg)="87"> ำษสมรฯ สลอิัฯ

(src)="103"> Πάρτε την επόμενη έξοδο δεξιά .
(trg)="88"> ะ\ xDC๑๔ๅ ๔็ํ ๅ๐\ xFC์ๅํ็ \ xDD๎๏ ไ ๏ ไๅ๎้\ xDC .

(src)="104"> Καλώς ορίσατε , ντετέκτιβ Σπούνερ .
(trg)="89"> สแ๋\ xFE๒ ๏ ๑฿๓แ๔ๅ , ํ๔ๅ๔\ xDD๊๔้โ ำ๐ ๏ \ xFDํๅ๑ .

(src)="105"> Καλώς ήλθατε στην U . S .
(src)="106"> Ρομπότικ ς .
(src)="107"> Βρίσκεστε στο υπόγειο γκαράζ .
(trg)="90"> สแ๋\ xFE๒ \ xDE๋่แ๔ๅ ๓๔็ํ U . S . ั๏ ์๐\ xFC๔้๊๒ . ย๑฿๓๊ๅ๓๔ๅ ๓๔ ๏ ๕๐\ xFCใๅ้ ๏ ใ๊แ๑\ xDCๆ .

(src)="108"> Χρησιμοποιήστε τα ασανσέρ για πρόσβαση στο κεντρικ ό χολ .
(trg)="91"> ื๑็๓้์๏ ๐๏ ้\ xDE๓๔ๅ ๔แ แ๓แํ๓\ xDD๑ ใ้แ ๐๑\ xFC๓โแ๓็ ๓๔ ๏ ๊ๅํ๔๑้๊\ xFC ๗๏ ๋ .

(src)="109"> Ευχαριστώ .
(trg)="92"> ล๕๗แ๑้๓๔\ xFE .

(src)="110"> - Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω .
(trg)="93"> - ืแ฿๑๏ ์แ้ ๐๏ ๕ ๓ๅ ๎แํแโ๋\ xDD๐๙ . - รๅ้แ ๓๏ ๕ , ใ้แ๔๑\ xDD .

(src)="111"> - Γεια σου , γιατρέ . ΄Ο, τι ακολουθεί είναι αποτέλεσμα όσων βλέπεις εδώ .
(trg)="94"> ดฯ, ๔้ แ๊๏ ๋๏ ๕่ๅ฿ ๅ฿ํแ้ แ๐๏ ๔\ xDD๋ๅ๓์แ \ xFC๓๙ํ โ๋\ xDD๐ๅ้๒ ๅไ\ xFE .

(src)="112"> - Θέλεις να μου πεις κάτι ; - Λυπάμαι .
(src)="113"> Περιορισμένες απαντήσεις .
(trg)="95"> - ศ\ xDD๋ๅ้๒ ํแ ์๏ ๕ ๐ๅ้๒ ๊\ xDC๔้ ; - ห๕๐\ xDC์แ้ . ะๅ๑้๏ ๑้๓์\ xDDํๅ๒ แ๐แํ๔\ xDE๓ๅ้๒ .

(src)="114"> Κάνε τη σωστή ερώτηση .
(trg)="96"> ส\ xDCํๅ ๔็ ๓๙๓๔\ xDE ๅ๑\ xFE๔็๓็ .

(src)="115"> Γιατί μου τηλεφώνησες ;
(trg)="97"> ร้แ๔฿ ์๏ ๕ ๔็๋ๅ๖\ xFEํ็๓ๅ๒ ;

(src)="116"> Εμπιστεύομαι την κρίση σου .
(trg)="98"> ล์๐้๓๔ๅ\ xFD๏ ์แ้ ๔็ํ ๊๑฿๓็ ๓๏ ๕ .

(src)="117"> Φυσιολογικά , δεν είναι δουλειά για ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών .
(trg)="99"> ึ๕๓้๏ ๋๏ ใ้๊\ xDC , ไๅํ ๅ฿ํแ้ ไ๏ ๕๋ๅ้\ xDC ใ้แ ํ๔ๅ๔\ xDD๊๔้โ แํ่๑๙๐๏ ๊๔๏ ํ้\ xFEํ .

(src)="118"> Οι συναντήσεις μας ποτέ δεν ήταν εντελώς φυσιολογικές , συμφωνείς ;
(trg)="100"> ฯ้ ๓๕ํแํ๔\ xDE๓ๅ้๒ ์แ๒ ๐๏ ๔\ xDD ไๅํ \ xDE๔แํ ๅํ๔ๅ๋\ xFE๒ ๖๕๓้๏ ๋๏ ใ้๊\ xDD๒ , ๓๕์๖๙ํๅ฿๒ ;

(src)="119"> Σωστά .
(trg)="101"> ำ๙๓๔\ xDC .

(src)="120"> Θέλεις να μου πεις κάτι ;
(trg)="102"> ศ\ xDD๋ๅ้๒ ํแ ์๏ ๕ ๐ๅ้๒ ๊\ xDC๔้ ;

(src)="121"> Λυπάμαι .
(src)="122"> Οι απαντήσεις μου είναι περιορισμένες .
(trg)="103"> ห๕๐\ xDC์แ้ . ฯ้ แ๐แํ๔\ xDE๓ๅ้๒ ์๏ ๕ ๅ฿ํแ้ ๐ๅ๑้๏ ๑้๓์\ xDDํๅ๒ .

(src)="123"> Κάνε τη σωστή ερώτηση .
(trg)="104"> ส\ xDCํๅ ๔็ ๓๙๓๔\ xDE ๅ๑\ xFE๔็๓็ .

(src)="124"> Γιατί αυτοκτόνησες ;
(trg)="105"> ร้แ๔฿ แ๕๔๏ ๊๔\ xFCํ็๓ๅ๒ ;

(src)="125"> Αυτή είναι η σωστή ερώτηση .
(trg)="106"> ม๕๔\ xDE ๅ฿ํแ้ ็ ๓๙๓๔\ xDE ๅ๑\ xFE๔็๓็ .

(src)="126"> Tέλος προγράμματος .
(trg)="107"> T\ xDD๋๏ ๒ ๐๑๏ ใ๑\ xDC์์แ๔๏ ๒ .

(src)="127"> Αντίο , γέρο .
(trg)="108"> มํ๔฿ ๏ , ใ\ xDD๑ ๏ .