# OpenSubtitles2011/da/2002/136/45343_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/vi/2002/136/3487788_1of1.xml.gz


(trg)="1"> ANH HÙNG

(trg)="2"> Biên tập lại thời gian : rookie54

(trg)="3"> Hai ngàn năm trước , đất Trung Hoa phân chia thành 7 nước chư hầu . gồm các nước Tần , Ngụy , Hàn , Triệu , Yên , Tề , Sở .

(trg)="4"> Nhiều năm họ tranh giành quyền thống trị lãnh thổ ...

(trg)="5"> Tần Vương là người có quyết tâm thu phục 6 nước , với ý đồ thống nhất lãnh thổ toàn Trung Hoa

(trg)="6"> Đối với 6 nước chư hầu , Tần Vương là mối hiểm họa chung

(trg)="7"> Sử sách Trung Hoa lưu danh những thích khách muốn hạ sát Tần Vương .

(trg)="8"> Đây là 1 trong những câu chuyện đó .

(src)="1"> Oversættelse af Splims

(src)="2"> Mine forældre døde , da jeg var meget lille
(trg)="9"> Tôi mồ côi từ khi còn rât bé .

(src)="3"> Jeg havde ikke noget navn , så folk kaldte mig Navneløs
(trg)="10"> Do không có tên tuổi , nên tôi đươc đăt tên là Vô Danh .

(src)="4"> Fordi jeg var ingen , studerede jeg fægtekunst
(trg)="11"> Do không có thân phận ... tôi đã cât công học kiêm thuật .

(src)="5"> Efter 10 års træning tilegnede jeg mig enestående evner
(trg)="12"> Sau 10 năm khổ luyện , tôi đã có được 1 kiêm pháp độc nhât vô nhị .

(src)="6"> Kongen af Qin har hidkaldt mig
(src)="7"> Mine bedrifter har forbløffet kongeriget
(trg)="13"> Tần Vương đã triệu tôi vào Hoàng cung diện kiên ... bởi tôi đã lập 1 công trạng làm kinh động cả nước Tần .

(src)="8"> Ved Majestætens ordrer har vi skaffet den mægtige kriger
(trg)="14"> Thần phụng mệnh Đại vương ngày đêm không nghỉ ,
(trg)="15"> - đã đưa kiếm sĩ về đến Hoàng cung !
(trg)="16"> - Bái kiến Thừa tướng !

(src)="9"> Himmelstrøg , Flyvende Sne og Knækkede Klinge
(trg)="17"> Trường Thiên , Phi Tuyết và Tàn Kiếm ...

(src)="10"> De tre lejemordere fra Zhao
(src)="11"> Har søgt Majestætens liv i 10 år
(trg)="18"> là 3 thích khách nước Triêu đã từ 10 năm qua tìm cách hạ thủ Tần Vương .

(src)="12"> Majestæten har ikke kunnet finde hvile
(trg)="19"> Khiến Đại vương ta ăn không ngon , ngủ không yên ...

(src)="13"> Til alles forbløffelse
(trg)="20"> Kinh ngạc thay ...

(src)="14"> Har en mægtig kriger fra Qin tilintetgjort dem
(trg)="21"> Nay 1 kiếm sĩ nước Tần đã hạ được cả 3 !

(src)="15"> Majestæten kan omsider sove trygt !
(trg)="22"> Đại vương ta có thể yên tâm lo đại sự !

(src)="16"> Vi fryder os for vor Konge !
(trg)="23"> Chúng thần vui mừng vì Đại vương !

(src)="17"> Krigeren sendt fra himlen har tilintetgjort lejemorderne
(trg)="24"> Đúng là trời cao đã cho người tài
(trg)="25"> loại hết các thích khách lợi hại ...

(src)="18"> Indkald krigeren !
(trg)="26"> Đại Vương truyền lệnh kiếm sĩ vào triều diên kiến !

(src)="19"> Forbliv 100 skridt fra Mejestæten eller du vil blive henrettet .
(trg)="27"> Khi bái kiến Đại vương ở chính điện , hãy ngồi cách xa trăm bước ...
(trg)="28"> Trái lời sẽ bi chém .
(trg)="29"> Chớ quên điều đó .

(src)="20"> Glem det ikke

(src)="21"> Ingen må komme tættere på mig end 100 skridt
(trg)="30"> 10 năm qua chưa ai được vào đây bái kiến Quả nhân ...

(src)="22"> Ved du hvorfor ?
(trg)="31"> Ngươi biết vì sao không ?

(src)="23"> For at vogte mod lejemordere
(trg)="32"> Tâu để phòng thích khách ám hại .

(src)="24"> Ja .
(trg)="33"> Không sai !

(src)="25"> Det er derfor jeg er indespærret i denne rustning
(trg)="34"> Chính vì vậy mà ta luôn mặc áo giáp ...

(src)="26"> Du har befriet mig for stor fare
(trg)="35"> Nay ngươi đã vì ta diệt được họa đó .

(src)="27"> Hvordan skal jeg belønne dig ?
(trg)="36"> Quả nhân phải tưởng thưởng ngươi thế nào đây ?

(src)="28"> Jeg gjorde det i Qins tjeneste .
(trg)="37"> Thần làm việc ấy vì Đại Tần ... không phải để lãnh thưởng .

(src)="29"> Ikke for en belønning .
(src)="30"> Bedrifter skal belønnes
(trg)="38"> Công trạng nào cũng phải được thưởng lệ .

(src)="31"> Himmelstrøgs' s sølvspyd ...
(src)="32"> Sårede mange af mine tapre krigere
(trg)="39"> Ngân thương của Trường Thiên Đại Hiệp ... đã hạ rất nhiều binh sĩ Đại Tần ...

(src)="33"> Meld min forordning !
(trg)="40"> Ta đã có chiếu lệnh thưởng ai có công lấy được nó ... Hãy đọc đi !

(src)="34"> Ved Majestætens ordre
(src)="35"> Den som dræber Himmelstrøg , vil modtage guld og jord og får lov til at drikke 20 skridt fra Majestæten
(trg)="41"> Chiếu chỉ Đại vương là kẻ nào hạ được Thích khách Trường Thiên sẽ được thưởng ngàn vàng và phong chức Thiên Hầu . được phép đến gần Đại vương 20 bước ... ... cùng Đại vương nâng chén .

(src)="36"> Jeg er blevet fortalt , at du er indbygger i Qin
(trg)="42"> Quả nhân nghe nói ngươi là người nước Tần .

(src)="37"> Jeg er embedsmand fra Leng Meng Amtet
(trg)="43"> Thần tên Vô danh , Tri Huyện Lân Mãnh ... Làng Đình Chữ ...

(src)="38"> Et amt over 10 kvadratkilometer !
(trg)="44"> Làng Đình Chữ , Huyện Lân Mãnh chỉ có 10 dặm ...

(src)="39"> Uden tvivl den lavest rangerende embedsmand i Qin
(trg)="45"> là vùng đất nhỏ nhất của Đại Tần ta !

(src)="40"> Hvordan besejrede du sådanne modstandere ?
(trg)="46"> Ngươi có bản lãnh gì hơn người ... mà hạ cả 3 thích khách cao cường nước Triệu ?

(src)="41"> Jeg tog dem en efter en
(trg)="47"> Thần đã ra tay hạ từng người một .

(src)="42"> Fortæl mig alle detaljerne
(trg)="48"> Hãy thuật lại .

(src)="43"> Vidste deres Majestæt at Flyvende Sne Og Knækkede Klinge var elskere ?
(trg)="49"> Đại vương biết ... ... Phi Tuyết và Tàn Kiếm là 1 đôi tình nhân chứ ?

(src)="44"> Ja , det vidste jeg
(trg)="50"> Có , Quả nhân biết .

(src)="45"> Og at de ikke har snakket til hinanden i tre år ?
(trg)="51"> Và rằng đã 3 năm qua , họ không nói chuyện với nhau ?

(src)="46"> I tre år ?
(trg)="52"> Trong 3 năm ?

(src)="47"> Hvorfor ikke ?
(trg)="53"> Vì sao ?

(src)="48"> Flyvende Sne havde en affære med Himmelstrøg
(trg)="54"> Vì trước đây Phi Tuyết đã cùng Trường Thiên có 1 đêm ân tình ...

(src)="49"> Knækkede Klinge tilgav hende aldrig
(trg)="55"> Khiến Tàn Kiếm khi biết được rất đau lòng .

(src)="50"> Hvorfor hører jeg først dette nu ?
(trg)="56"> Sao ta chưa nghe điều này ?

(src)="51"> Det tog mig lang tid at afsløre det
(src)="52"> For at adskille Flyvende Sne og Knækkede Klinge
(trg)="57"> Thần đã dò la để tìm hiểu ... Nên ... để chia cách Phi Tuyết và Tàn Kiếm ...

(src)="53"> Var jeg først nødt til at tilintetgøre Himmelstrøg
(trg)="58"> Thần đã phải loại trước Trường Thiên .

(src)="54"> Jeg har en ide om hvad din plan var
(trg)="59"> Quả nhân đã nghĩ đó là việc ngươi định làm .

(src)="55"> Deres Majestæt er vis
(trg)="60"> Đại vương rất hiền minh .

(src)="56"> Hvordan besejrede du Himmelstrøg ?
(trg)="61"> Ngươi làm cách nào hạ được Trường Thiên ?

(src)="57"> Ved sværdet
(trg)="62"> Dạ thưa dùng kiếm .

(src)="58"> Jeg er nødt til at arrestere kriminelle i mit amt
(trg)="63"> Tại Huyện Lân Mãnh , thần truy bắt các tội phạm ...

(src)="59"> På den femte dag i den sjette måned
(trg)="64"> Vào ngày 5 tháng 6

(src)="60"> Besøgte Himmelstrøg et skakhus
(trg)="65"> Trường Thiên đã đến 1 kỳ quán ...

(src)="61"> Jeg havde fundet ud af , at han yndede at spille skak og lytte til musik der
(trg)="66"> Thần đã biết hắn hay lai vãng quán đó ... và nghe ca kỹ ...

(src)="62"> De syv mestre af Qin paladset
(trg)="67"> Thì ra , là Thất Đại cao thủ của Hoàng cung .

(src)="63"> Vi er kommet for at arrestere dig !
(trg)="68"> Ta đến đây để bắt ngươi về quy án !

(src)="64"> Gør dig til kende ved at vise dit spyd
(trg)="69"> Hãy rút ngân thương ra để tự khai danh tánh ... và tránh nhầm lẫn .

(src)="65"> Stop !
(trg)="70"> Khoan !

(src)="66"> Hvad vil en underordnet embedsmand gøre ?
(trg)="71"> Chẳng hay Tri Huyện cần ta có việc gì ?

(src)="67"> Dette er mit territorium
(trg)="72"> Vùng này dưới quyền cai quản của ta ...

(src)="68"> Og ?
(trg)="73"> Rồi sao ?

(src)="69"> Du er eftersøgt af Kongen
(trg)="74"> Đại vương đang cho tầm nã ngươi .

(src)="70"> Jeg anholder dig
(trg)="75"> Ta phải bắt ngươi về quy án !

(src)="71"> Gamle mand - Vær venlig at spille en melodi til
(trg)="76"> Xin hãy đàn thêm một điệu nhạc ...

(src)="72"> Kampsport og musik er forskellig
(src)="73"> Men de deler det samme princip
(trg)="77"> Kiêm thuât và âm nhac khác nhau ... nhưng cùng ứng dụng một sô nguyên lý ...

(src)="74"> De stresser begge for at opnå et overordnet stadie
(trg)="78"> Cả hai đều yêu cầu 1 trạng thái tập trung cao độ .

(src)="75"> Himmelstrøg og jeg stod ansigt til ansigt i lang tid
(trg)="79"> Trường Thiên và Thần đã đôi diện khá lâu ... độ nửa canh giờ ...

(src)="76"> Vi stod helt stille
(src)="77"> Vi udkæmpede slaget i vore sind
(trg)="80"> Không ai trong chúng thần cử động . mà đã chỉ so kiêm trong tâm tưởng .

(src)="78"> Sikken fart din klinge besidder !
(trg)="81"> Kiếm thuật của ngươi thật phi thường !

(src)="79"> Jeg troede jeg vidste alt om mit kongerige
(src)="80"> Jeg troede ikke at Leng Meng Amt havde et talent som dit
(trg)="82"> Quả nhân tưởng đã am tường từng tấc đất của Đại Tần ... mà lại không biết đất Lân Mãnh có 1 nhân tài như ngươi ...

(src)="81"> Knækkede Klinge
(trg)="83"> Tàn Kiếm ...

(src)="82"> Flyvende Sne
(trg)="84"> Phi Tuyết ...

(src)="83"> Ved Majestætens ordre !
(src)="84"> Flyvende Sne og Knækkede Klinge
(src)="85"> Har sluttet sig sammen for at snigmyrde
(trg)="85"> Đại vương ra pháp lệnh ... kẻ nào hạ được 2 thích khách Phi Tuyết và Tàn Kiếm sẽ được nhận muôn lượng vàng và chức Thiên Thượng Hầu ... được đến gần Đại vương 10 bước ... ... và cùng nâng chén .

(src)="86"> Den som dræber en af dem

(src)="87"> Vil modtage guld og jord

(src)="88"> Og få lov til at drikke indenfor 10 skridt af Majestæten

(src)="89"> For tre år siden
(trg)="86"> 3 năm trước

(src)="90"> Stormede Flyvende Sne paladset sammen med Knækkede Klinge 3000 elitetropper kunne ikke holde dem tilbage
(trg)="87"> Phi Tuyết đã cùng Tàn Kiếm đột nhập Hoàng cung .
(trg)="88"> 3000 ngự lâm quân tinh nhuệ đã không thể ngăn cản chúng .

(src)="91"> Siden har jeg ryddet paladset så lejemordere ikke kan gemme sig
(trg)="89"> Từ đó ta đã ra lênh để Đại điện trống không để thích khách không nơi ẩn nấp .

(src)="92"> Var dit sværd hurtigere end deres tilsammen ?
(trg)="90"> Lẽ nào kiếm pháp của ngươi cao cường hơn của Tàn Kiếm ?

(src)="93"> Nej
(trg)="91"> Bẩm không .

(src)="94"> Hvordan gjorde du det så ?
(trg)="92"> Do đâu ngươi thắng được chúng ?

(src)="95"> Forklædt som indbygger af Zhao
(trg)="93"> Thần cải trang thành người nước Triệu ...

(src)="96"> Søgte jeg dem in Zhao' s kongerige
(trg)="94"> Vô Danh cưỡi ngựa trong sa mạc . rong ruổi đên nước Triệu tìm họ .

(src)="97"> Jeg fandt ud af , at de skjulte sig på en kalligrafi skole under navnene Tårnklippe and Springende Kilde 107 00 : 16 : 38, 998 -- > 00 : 16 : 39, 862 Det rygtedes at Qin' s hær vilde angribe den dag
(trg)="95"> Thần được biêt họ ẩn náu trong 1 thư viên gần biên giới Tần ... dưới tên Cao Sơn , Lưu Thủy .
(trg)="96"> Được biêt binh lính Tần quôc sẽ tân công Triệu ngày đó ...

(src)="98"> De fleste af indbyggerne var flygtet
(trg)="97"> Dân chúng đã bỏ trôn .

(src)="99"> Kun skolens elever var tilbage
(trg)="98"> Chỉ còn 1 sô đệ tử thư pháp còn ở lại .

(src)="100"> Hvorfor er du kommet på et sådant tidspunkt ?
(trg)="99"> Người ở đâu , sao lại đến đây lúc này ?

(src)="101"> Hvem er du ?
(trg)="100"> Người là ai ?

(src)="102"> Jeg er fra Yi Amt i Zhao' s kongerige
(trg)="101"> Tại hạ là người huyện Vinh Phước nước Triêu ...

(src)="103"> Man faders sidste ønske på sit dødsleje var at få en af skriftrullerne
(trg)="102"> Ước nguyện cuối của tiên phụ tôi
(trg)="103"> là có 1 bức thư pháp từ thư viện này .