# OpenSubtitles2011/bg/2010/65052/4094677_1of1.xml.gz
# OpenSubtitles2011/ka/2010/65052/4107264_1of1.xml.gz


(src)="1"> Хайде , целуни бебето от нас .
(trg)="1"> ჳაიევ , უვლსნთ ბვბვრჲ ჲრ ნაჟ .

(src)="2"> Целуни жена си .
(trg)="2"> უვლსნთ ზვნა ჟთ .

(src)="3"> Хайде , Лионел .
(src)="4"> Някакви новини ?
(src)="5"> Говорих с Реми .
(trg)="3"> ჳაიევ , ლთჲნვლ . ნწკაკგთ ნჲგთნთ ? დჲგჲპთჳ ჟ პვმთ . რპწბგა ეა ევიჟრგამვ მნჲდჲ ბყპჱჲ , ოპვეთ ჱლარჲრჲ ეა ნაოსჟნვ დგთანა . ჲრ " კანაეჟკჲ ჱლარჲ " , დჲ თჱოპაღარ ჱა ქგვიუაპთწ . ეჲბპვ . რპყდგამ ეა თმ ეჲჟრაგწ დაჱ . რვ ნწმარ ოპვეჟრაგა . გჱვმთ ეპსდთრვ . ღვ ჟვ ჲბაეწ ჲრ დგთანა . პაჱბპანჲ .

(src)="6"> Трябва да действаме много бързо , преди златото да напусне Гвиана .

(src)="7"> От " Канадско злато " , го изпращат за Швейцария .

(src)="8"> Добре .

(src)="9"> Тръгвам да им доставя газ .

(src)="10"> Те нямат представа .

(src)="11"> Вземи другите .

(src)="12"> Ще се обадя от Гвиана .

(src)="13"> Разбрано .

(src)="14"> Беше Върджил , питаше дали имаме нужда от газ .
(trg)="4"> ბვქვ გყპეზთლ , ოთრაქვ ეალთ თმამვ ნსზეა ჲრ დაჱ .

(src)="15"> Казах му , че е много скъпа .
(src)="16"> Кажи му да престане да работи нелегално .
(src)="17"> Ще го хванат .
(trg)="5"> კაჱაჳ მს , ფვ ვ მნჲდჲ ჟკყოა . კაზთ მს ეა ოპვჟრანვ ეა პაბჲრთ ნვლვდალნჲ . ღვ დჲ ჳგანარ .

(src)="18"> Джентълмени ...
(src)="19"> Здрасти , Роджър .
(src)="20"> Как са нещата ?
(trg)="6"> ეზვნრყლმვნთ ... ჱეპაჟრთ , პჲეზყპ . კაკ ჟა ნვღარა ? ეჲბპვ , ა რთ კაკ ჟთ ? ბლადჲეაპწ . ბთპა ? - პაჱბთპა ჟვ .

(src)="21"> Добре , а ти как си ?

(src)="22"> Благодаря .

(src)="23"> Бира ?

(src)="24"> - Разбира се .

(src)="25"> Закъсня .
(trg)="7"> ჱაკყჟნწ .

(src)="26"> Все още можеш да платиш .
(trg)="8"> გჟვ ჲღვ მჲზვქ ეა ოლართქ .

(src)="27"> Плати му за 3 барела газ .
(trg)="9"> ოლართ მს ჱა 3 ბაპვლა დაჱ .

(src)="28"> Те са тук .
(trg)="10"> რვ ჟა რსკ .

(src)="29"> <u> 600 килограма злато</ u>
(trg)="11"> <u>600 კთლჲდპამა ჱლარჲ</ u>

(src)="30"> Oziris811 ви пожелава приятно гледане .
(trg)="12"> OZIRIS811 გთ ოჲზვლაგა ოპთწრნჲ დლვეანვ .

(src)="31"> Здрасти , Морис .
(src)="32"> - Здрасти .
(trg)="13"> ჱეპაჟრთ , მჲპთჟ . - ჱეპაჟრთ .

(src)="33"> Екипировката е тук .
(src)="34"> Благодаря .
(src)="35"> Ще я взема по- късно .
(trg)="14"> ვკთოთპჲგკარა ვ რსკ . ბლადჲეაპწ . ღვ წ გჱვმა ოჲ- კყჟნჲ .

(src)="36"> Няма да задавам въпроси .
(trg)="15"> ნწმა ეა ჱაეაგამ გყოპჲჟთ .

(src)="37"> При такава цена , надявам се , че няма да има въпроси !
(src)="38"> Приятен апетит .
(trg)="16"> ოპთ რაკაგა უვნა , ნაეწგამ ჟვ , ფვ ნწმა ეა თმა გყოპჲჟთ ! ოპთწრვნ აოვრთრ .

(src)="39"> Трябва да почакам газта .
(src)="40"> Ченгетата са ме надушили .
(trg)="17"> რპწბგა ეა ოჲფაკამ დაჱრა . ფვნდვრარა ჟა მვ ნაესქთლთ .

(src)="41"> Така или иначе , напускам .
(src)="42"> Пенсионирам се .
(trg)="18"> რაკა თლთ თნაფვ , ნაოსჟკამ . ოვნჟთჲნთპამ ჟვ .

(src)="43"> Надявам се , че няма да ходим в джунглата .
(trg)="19"> ნაეწგამ ჟვ , ფვ ნწმა ეა ჳჲეთმ გ ეზსნდლარა .

(src)="44"> Радвам се , че те виждам .
(trg)="20"> პაეგამ ჟვ , ფვ რვ გთზეამ .

(src)="45"> Чу ли се с Мигуел ?
(trg)="21"> ფს ლთ ჟვ ჟ მთდსვლ ?

(src)="46"> 3 месеца след Зимбабве , той се е застрелял .
(src)="47"> Застрелял се е !
(src)="48"> Страх ли те е , че ти си следващия ?
(trg)="22"> 3 მვჟვუა ჟლვე ჱთმბაბგვ , რჲი ჟვ ვ ჱაჟრპვლწლ . ჱაჟრპვლწლ ჟვ ვ ! ჟრპაჳ ლთ რვ ვ , ფვ რთ ჟთ ჟლვეგაღთწ ? ნაოსჟნაჳ . ჟვდა თმამ პვჟრჲპანრ .

(src)="49"> Напуснах .

(src)="50"> Сега имам ресторант .

(src)="51"> В южна Франция .
(trg)="23"> გ ძზნა ტპანუთწ .

(src)="52"> Виж .
(src)="53"> Бизнесът процъфтява .
(src)="54"> Затова сме тук !
(trg)="24"> გთზ . ბთჱნვჟყრ ოპჲუყტრწგა . ჱარჲგა ჟმვ რსკ !

(src)="55"> Стана ми скучно да стоя на едно място .
(trg)="25"> ჟრანა მთ ჟკსფნჲ ეა ჟრჲწ ნა ვენჲ მწჟრჲ .

(src)="56"> Няма да прекарам живота си сервирайки морска храна !
(trg)="26"> ნწმა ეა ოპვკაპამ ზთგჲრა ჟთ ჟვპგთპაიკთ მჲპჟკა ჳპანა !

(src)="57"> Лионел още ли е наоколо ?
(src)="58"> Търси злато .
(src)="59"> Как е той ?
(trg)="27"> ლთჲნვლ ჲღვ ლთ ვ ნაჲკჲლჲ ? რყპჟთ ჱლარჲ . კაკ ვ რჲი ? ზვნვნ .

(src)="60"> Женен .

(src)="61"> Но ще участва .
(trg)="28"> ნჲ ღვ სფაჟრგა .

(src)="62"> Не можа ли да намериш някой друг ?
(src)="63"> Никой не е свободен .
(trg)="29"> ნვ მჲზა ლთ ეა ნამვპთქ ნწკჲი ეპსდ ? ნთკჲი ნვ ვ ჟგჲბჲევნ .

(src)="64"> Здрасти , приятел .
(trg)="30"> ჱეპაჟრთ , ოპთწრვლ .

(src)="65"> Познавате ли се ?
(src)="66"> Да тръгваме .
(trg)="31"> ოჲჱნაგარვ ლთ ჟვ ? ეა რპყდგამვ .

(src)="67"> Откъде пристигаш ?
(src)="68"> - От Каракас .
(src)="69"> Какво им има на самолетите ?
(trg)="32"> ჲრკყევ ოპთჟრთდაქ ? - ჲრ კაპაკაჟ . კაკგჲ თმ თმა ნა ჟამჲლვრთრვ ? ნწმაჳ ბყპჱა პაბჲრა . ჱაღჲ ნვ ნთ კაზვქ ჱა ოლანა ჟთ ?

(src)="70"> Нямах бърза работа .

(src)="71"> Защо не ни кажеш за плана си ?

(src)="72"> 600 кила злато .
(trg)="33"> 600 კთლა ჱლარჲ .

(src)="73"> Това е страхотна работа , защото " Канадско злато " не е просто злато .
(src)="74"> То е рециклирано блестящо злато .
(src)="75"> Купува се за 13 000 евро на кило в джунглата и се продава за 20 000 в Швейцария .
(trg)="34"> რჲგა ვ ჟრპაჳჲრნა პაბჲრა , ჱაღჲრჲ " კანაეჟკჲ ჱლარჲ " ნვ ვ ოპჲჟრჲ ჱლარჲ . რჲ ვ პვუთკლთპანჲ ბლვჟრწღჲ ჱლარჲ . კსოსგა ჟვ ჱა 13 000 ვგპჲ ნა კთლჲ გ ეზსნდლარა თ ჟვ ოპჲეაგა ჱა 20 000 გ ქგვიუაპთწ . ნვლვდალნჲ ოპანვ ნა ოაპთ !

(src)="76"> Нелегално пране на пари !

(src)="77"> Мината е на 30 минути от бразилската граница с хеликоптер .
(src)="78"> Първо мислех да ги ударя на летището в Кайен , но полицията ще ни хване много бързо .
(src)="79"> Сега ние ще сме в Рио , преди да се усетят .
(trg)="35"> მთნარა ვ ნა 30 მთნსრთ ჲრ ბპაჱთლჟკარა დპანთუა ჟ ჳვლთკჲორვპ . ოყპგჲ მთჟლვჳ ეა დთ სეაპწ ნა ლვრთღვრჲ გ კაივნ , ნჲ ოჲლთუთწრა ღვ ნთ ჳგანვ მნჲდჲ ბყპჱჲ . ჟვდა ნთვ ღვ ჟმვ გ პთჲ , ოპვეთ ეა ჟვ სჟვრწრ . ნაი- დჲლწმჲრჲ ოპვთმსღვჟრგჲ ვ , ფვ ჱლარჲრჲ ვ ნვოპჲჟლვეთმჲ ჟლვე კარჲ ჟვ ჟრჲოთ .

(src)="80"> Най- голямото преимущество е , че златото е непроследимо след като се стопи .

(src)="81"> 2 часа след като вземем златото , ще имаме малко работа и можем да танцуваме самба ...
(src)="82"> С по 120 кила на всеки .
(trg)="36"> 2 ფაჟა ჟლვე კარჲ გჱვმვმ ჱლარჲრჲ , ღვ თმამვ მალკჲ პაბჲრა თ მჲზვმ ეა რანუსგამვ ჟამბა ... ჟ ოჲ 120 კთლა ნა გჟვკთ .

(src)="83"> Какво ще кажеш за екипировката ?
(src)="84"> Всичко е уредено .
(src)="85"> Колко човека сме ?
(trg)="37"> კაკგჲ ღვ კაზვქ ჱა ვკთოთპჲგკარა ? გჟთფკჲ ვ სპვევნჲ . კჲლკჲ ფჲგვკა ჟმვ ? - ჟ ლთჲნვლ ჟმვ 5 .

(src)="86"> - С Лионел сме 5 .

(src)="87"> 120 кила злато , колко ще струват ?
(src)="88"> Малко повече от 2 милиона евро .
(src)="89"> На всеки !
(trg)="38"> 120 კთლა ჱლარჲ , კჲლკჲ ღვ ჟრპსგარ ? მალკჲ ოჲგვფვ ჲრ 2 მთლთჲნა ვგპჲ . ნა გჟვკთ !

(src)="90"> Добро вино !
(trg)="39"> ეჲბპჲ გთნჲ !

(src)="91"> Върджил вика Лионел , обади се .
(src)="92"> Разбрано .
(src)="93"> Всички сме тук , само теб те няма .
(trg)="40"> გყპეზთლ გთკა ლთჲნვლ , ჲბაეთ ჟვ . პაჱბპანჲ . გჟთფკთ ჟმვ რსკ , ჟამჲ რვბ რვ ნწმა . თმამ ეა ჟგყპქა ნვღჲ , ნჲ ნვ ჟვ რპვგჲზვრვ , ღვ ეჲიეა .

(src)="94"> Имам да свърша нещо , но не се тревожете , ще дойда .

(src)="95"> Слушай ...
(src)="96"> Утре отиваш в Париж .
(src)="97"> Ще чакаш да ти се обадя .
(trg)="41"> ჟლსქაი ... სრპვ ჲრთგაქ გ ოაპთზ . ღვ ფაკაქ ეა რთ ჟვ ჲბაეწ .

(src)="98"> Тя не трябва да работи .
(src)="99"> Колко пъти трябва да ти го кажа ?
(trg)="42"> რწ ნვ რპწბგა ეა პაბჲრთ . კჲლკჲ ოყრთ რპწბგა ეა რთ დჲ კაზა ?

(src)="100"> Тя е бременна .
(trg)="43"> რწ ვ ბპვმვნნა .

(src)="101"> Бягайте !
(trg)="44"> ბწდაირვ !

(src)="102"> Не , Камил !
(trg)="45"> ნვ , კამთლ !

(src)="103"> Камил !
(trg)="46"> კამთლ !

(src)="104"> Какво искаш ?
(src)="105"> Да кажа довиждане .
(trg)="47"> კაკგჲ თჟკაქ ? ეა კაზა ეჲგთზეანვ .

(src)="106"> Съжалявам .
(src)="107"> " Канадско злато " предлага по- добри гаранции .
(trg)="48"> ჟყზალწგამ . " კანაეჟკჲ ჱლარჲ " ოპველადა ოჲ- ეჲბპთ დაპანუთთ .

(src)="108"> Ние бяхме първи .
(src)="109"> Как можете да работите в такъв голям район ?
(src)="110"> Ще намеря начин
(trg)="49"> ნთვ ბწჳმვ ოყპგთ . კაკ მჲზვრვ ეა პაბჲრთრვ გ რაკყგ დჲლწმ პაიჲნ ? ღვ ნამვპწ ნაფთნ ოჲლთუთწრა კაჱა , ფვ მთნალთწ მვჟვუ , ჟრვ ჱაგვლთ ვეთნ პანვნ გ ბჲლნთუარა .

(src)="111"> Полицията каза , че миналия месец , сте завели един ранен в болницата .

(src)="112"> 15 годишно хлапе .
(src)="113"> Беше си счупил ръката .
(src)="114"> Дойде при нас с молба да помогнем .
(trg)="50"> 15 დჲეთქნჲ ჳლაოვ . ბვქვ ჟთ ჟფსოთლ პყკარა . ეჲიევ ოპთ ნაჟ ჟ მჲლბა ეა ოჲმჲდნვმ . კაკგჲ რპწბგაქვ ეა ნაოპაგწ ? ეა დჲ ჲჟრაგწ ეა ჳგანვ დანდპვნა ? ოჲეჲჱთპარ გთ გ კჲნრაკრ ჟ ნვლვდალნთრვ . კაკგჲ ? მაირაოთრვ ლთ ჟვ ჟ მვნ ? რვ სბთჳა ჟყოპსდყრ მთ . ნწმამ ეპსდ თჱბჲპ , ჲჟგვნ ეა ჲრმვნწ პაჱპვქთრვლნჲრჲ გთ . ოპთ რვჱთ ჲბჟრჲწრვლჟრგა ... ჟყზალწგამ . გთვ მთ კპაევრვ კჲნუვჟთწრა . ჱნამ , ფვ რჲგა ვ რპსენჲ ჱა გაჟ , ნჲ მჲლწ , გნთმაგაირვ კაკგჲ დჲგჲპთრვ .

(src)="115"> Какво трябваше да направя ?

(src)="116"> Да го оставя да хване гангрена ?

(src)="117"> Подозират ви в контакт с нелегалните .

(src)="118"> Какво ?

(src)="119"> Майтапите ли се с мен ?

(src)="120"> Те убиха съпругът ми .

(src)="121"> Нямам друг избор , освен да отменя разрешителното ви .

(src)="122"> При тези обстоятелства ...

(src)="123"> Съжалявам .

(src)="124"> Вие ми крадете концесията .

(src)="125"> Знам , че това е трудно за вас , но моля , внимавайте какво говорите .

(src)="126"> Осъзнавате ли какво правите ?
(src)="127"> До гуша съм затънала в дългове .
(src)="128"> Това е всичко , което имам .
(trg)="51"> ჲჟყჱნაგარვ ლთ კაკგჲ ოპაგთრვ ? ეჲ დსქა ჟყმ ჱარყნალა გ ეყლდჲგვ . რჲგა ვ გჟთფკჲ , კჲვრჲ თმამ . მჲზვ ეა სჟოვწ ეა გთ ნამვპწ პაბჲრა გ კმვრჟრგჲრჲ .

(src)="129"> Може да успея да ви намеря работа в кметството .

(src)="130"> Всичко това е добре , но златото не може да чака .
(src)="131"> А човека , от когото взе екипировката ?
(src)="132"> Морис ?
(trg)="52"> გჟთფკჲ რჲგა ვ ეჲბპვ , ნჲ ჱლარჲრჲ ნვ მჲზვ ეა ფაკა . ა ფჲგვკა , ჲრ კჲდჲრჲ გჱვ ვკთოთპჲგკარა ? მჲპთჟ ? ნვ მთჟლწ . რჲი თმა ოპვკალვნჲ მნჲდჲ ჱა დსბვნვ . მჲდა ეა რთ ნამვპწ ოპჲტვჟთჲნალთჟრთ ჱა 48 ფაჟა , აკჲ ჟვ ჲბაეწ ნა ნწკჲლკჲ მვჟრა . ნვ მჲზვმ ეა ფაკამვ რჲლკჲგა ეყლდჲ . მვჟრწრ ჱლარჲრჲ გ ჟლვეგაღთრვ 3 ენთ . გვფვ ჟა ოპვმვჟრთლთ ეპსდჲრჲ . რპწბგა ეა დჲ ნაოპაგთმ ოჲ- ჟკჲპჲ , თლთ ჱაბპაგწმვ ჱა ნვდჲ . ნთკჲდა ნწმა ეა ოჲლსფთმ რაკყგ ქანჟ .

(src)="133"> Не мисля .

(src)="134"> Той има прекалено много за губене .

(src)="135"> Мога да ти намеря професионалисти за 48 часа , ако се обадя на няколко места .

(src)="136"> Не можем да чакаме толкова дълго .

(src)="137"> Местят златото в следващите 3 дни .

(src)="138"> Вече са преместили другото .

(src)="139"> Трябва да го направим по- скоро , или забравяме за него .

(src)="140"> Никога няма да получим такъв шанс .

(src)="141"> Аз ще заместя Лионел .
(trg)="53"> აჱ ღვ ჱამვჟრწ ლთჲნვლ .

(src)="142"> Защо си тук ?
(src)="143"> " Канадско Злато " открадна нашите концесии .
(src)="144"> Хванали са наемници и ни нападнаха .
(trg)="54"> ჱაღჲ ჟთ რსკ ? " კანაეჟკჲ ჱლარჲ " ჲრკპაენა ნაქთრვ კჲნუვჟთთ . ჳგანალთ ჟა ნავმნთუთ თ ნთ ნაოაენაჳა . ვი , გყპეზთლ , კაკგჲ ჟრაგა ? კჲწ ვ რაჱთ ?

(src)="145"> Ей , Върджил , какво става ?

(src)="146"> Коя е тази ?

(src)="147"> Жената на Лионел .
(trg)="55"> ზვნარა ნა ლთჲნვლ .

(src)="148"> Тя ще вземе дела му .
(src)="149"> Млъквай !
(trg)="56"> რწ ღვ გჱვმვ ევლა მს . მლყკგაი !