# it/2017-economic-forecast-trump-uncertainty-by-joseph-e--stiglitz-2017-01.xml.gz
# nl/2017-economic-forecast-trump-uncertainty-by-joseph-e--stiglitz-2017-01.xml.gz


(src)="1"> Incertezza Trumpiana
(trg)="1"> Onzekerheid troef in 2017

(src)="2"> NEW YORK – Ogni gennaio , cerco di formulare una previsione per l’ anno appena iniziato .
(trg)="2"> NEW YORK – Ieder jaar probeer ik in de maand januari een voorspelling te doen voor het komende jaar .

(src)="3"> Fare previsioni economiche è notoriamente difficile ; ma , malgrado la verità espressa nella richiesta di Harry Truman di economisti con un “ braccio solo ” ( i quali non sarebbero in grado di dire “ on the other hand ” - “ d’ altra parte ” ) , i miei risultati sono stati credibili .
(trg)="3"> Economische voorspellingen zijn notoir lastig ; maar ondanks de waarheid die is vervat in het verhaal over de voormalige Amerikaanse president Harry Truman , die ooit om een econoom met één arm zou hebben gevraagd ( omdat die niet in staat zou zijn om “ aan de andere kant ” te zeggen ) , is mijn staat van dienst alleszins geloofwaardig .

(src)="4"> Negli ultimi anni , ho correttamente previsto che , in assenza di forti incentivi fiscali ( non imminenti né in Europa né negli Stati Uniti ) , la ripresa dalla Grande Recessione del 2008 sarebbe stata lenta .
(trg)="4"> De afgelopen jaren heb ik correct voorzien dat , bij ontstentenis van een krachtigere begrotingsimpuls ( die zowel in Europa als in de Verenigde Staten is uitgebleven ) , het herstel van de Grote Recessie van 2008 traag zou verlopen .

(src)="5"> Nel formulare queste previsioni , mi sono basato più su analisi delle forze economiche strutturali che su modelli econometrici complessi .
(trg)="5"> Bij het doen van deze voorspellingen heb ik me meer verlaten op een analyse van de onderliggende economische krachten dan op complexe econometrische modellen .

(src)="6"> Ad esempio , all’ inizio del 2016 , sembrava chiaro che le carenze della domanda aggregata globale , manifestatesi negli ultimi anni , non potessero cambiare drasticamente .
(trg)="6"> Begin 2016 leek het bijvoorbeeld duidelijk dat de onvolkomenheden van de mondiale vraag die zich de afgelopen paar jaar hadden gemanifesteerd , waarschijnlijk niet dramatisch zouden veranderen .

(src)="7"> Così , ho pensato che i previsori di una ripresa più decisa guardavano il mondo attraverso occhiali rosa .
(trg)="7"> Ik was dus van mening dat degenen die een krachtiger herstel voorspelden door een roze bril naar de wereld keken .

(src)="8"> Gli sviluppi economici si sono poi dispiegati così come da me anticipato .
(trg)="8"> De economische ontwikkelingen voltrokken zich vervolgens grotendeels zoals ik had verwacht .

(src)="9"> Non è andata allo stesso modo per gli eventi politici del 2016 .
(trg)="9"> Maar dat gold niet voor de politieke gebeurtenissen van 2016 .

(src)="10"> Avevo scritto per anni che se non si fossero affrontate le crescenti disuguaglianze – soprattutto negli Stati Uniti , ma anche in molti altri paesi – ci sarebbero state conseguenze politiche .
(trg)="10"> Ik schreef al jaren dat er , als er niets aan de toenemende ongelijkheid zou worden gedaan , vooral in de VS , maar ook in veel andere landen over de hele wereld , politieke consequenties zouden zijn .

(src)="11"> Ma le disuguaglianze hanno continuato a peggiorare – con dati impressionanti che dimostravano che l’ aspettativa di vita media negli Stati Uniti era in diminuzione .
(trg)="11"> Maar de ongelijkheid bleef maar verergeren – met opvallende data waaruit bleek dat de gemiddelde levensverwachting in de VS aan het dalen was .

(src)="12"> Questi risultati sono stati prefigurati da uno studio dello scorso anno , condotto da Anne Case e Angus Deaton , che illustrava come l’ aspettativa di vita fosse in declino per grandi segmenti della popolazione – tra cui i cosiddetti “ uomini arrabbiati ” americani della Rust Belt .
(trg)="12"> Deze resultaten werden al min of meer aangekondigd in een onderzoek van vorig jaar , van Anne Case en Angus Deaton , waaruit bleek dat de levensverwachting van grote delen van de bevolking omlaag ging – waaronder die van de zogenoemde “ boze mannen ” van de Amerikaanse Rust Belt .

(src)="13"> Ma , con i redditi delle fasce inferiori della popolazione , il 90 % , stagnanti per quasi un terzo di secolo ( ed in calo per una sua parte significativa ) , i dati sanitari hanno semplicemente confermato che le cose non stavano andando bene per aree molto vaste del paese .
(trg)="13"> Maar omdat de inkomens van de onderste 99 % van de bevolking al zo ' n dertig jaar waren gestagneerd ( en die van een aanzienlijk deel van de bevolking zelfs waren gedaald ) , bevestigden de gezondheidscijfers eenvoudigweg dat de zaken niet goed gingen voor heel grote delen van het land .

(src)="14"> Ed anche qualora in America tale tendenza costituisse una situazione estrema , le cose non andavano molto meglio altrove .
(trg)="14"> En hoewel deze trend in Amerika wellicht op zijn extreemst was , ging het elders niet veel beter .

(src)="15"> Ma , seppure apparisse chiaro che ci sarebbero state delle conseguenze politiche , la forma e la tempistica di esse erano molto meno evidenti .
(trg)="15"> Maar ook al was het duidelijk dat er politieke consequenties zouden zijn , hun vorm en timing waren veel minder voor de hand liggend .

(src)="16"> Perché negli Stati Uniti il contraccolpo è arrivato proprio quando l’ economia sembrava essere in fase di ripresa , anziché in precedenza ?
(trg)="16"> Waarom kwam de reactie in de VS precies op het moment dat het economisch beter leek te gaan , en niet al eerder ?

(src)="17"> E perché si è manifestato con un sbandamento a destra ?
(trg)="17"> En waarom manifesteerde hij zich in een ruk naar rechts ?

(src)="18"> Dopo tutto , sono stati i Repubblicani ad avere bloccato l’ assistenza per chi perde il lavoro a causa della globalizzazione , da loro portata avanti con assiduità .
(trg)="18"> Het waren immers de Republikeinen die de steun hadden tegengehouden aan degenen die hun werk kwijt waren geraakt als gevolg van de door de Republikeinen met veel volharding gepropageerde mondialisering .

(src)="19"> Sono stati i Repubblicani che , in 26 Stati , si sono rifiutati di consentire l’ espansione del Medicaid , negando così l’ assicurazione sanitaria ai ceti più bassi .
(trg)="19"> Het waren de Republikeinen die , in 26 staten , de uitbreiding van Medicaid hadden geweigerd , waardoor degenen aan de onderkant van de inkomenspiramide zich niet konden verzekeren tegen ziektekosten .

(src)="20"> E perché il vincitore è stato qualcuno che ha costruito la propria vita approfittandosi degli altri , che ha ammesso apertamente di non pagare la sua giusta quota di tasse , e che ha fatto dell’ evasione fiscale un punto di orgoglio ?
(trg)="20"> En waarom was de overwinnaar bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen iemand die zijn geld had verdiend door te profiteren van anderen , openlijk toegaf dat hij te weinig belasting betaalde en belastingontduiking voorstelde als iets om trots op te zijn ?

(src)="21"> Donald Trump ha colto lo spirito del tempo : le cose non andavano bene , e molti elettori volevano il cambiamento .
(trg)="21"> Donald Trump heeft de tijdgeest begrepen : de zaken gingen niet goed , en veel kiezers wilden verandering .

(src)="22"> Ora l’ avranno : niente sarà come prima .
(trg)="22"> En nu krijgen ze die ook : er zal niets gaan zoals dat voorheen gebruikelijk was .

(src)="23"> Ma raramente vi è stata maggiore incertezza .
(trg)="23"> Slechts zelden is er meer onzekerheid geweest .

(src)="24"> Ancora non è dato sapere quali politiche Trump perseguirà , per non parlare di quali si affermeranno e delle possibili conseguenze .
(trg)="24"> Welk beleid Trump zal nastreven blijft onbekend , om maar te zwijgen van de vraag welk beleid zal slagen of wat de gevolgen ervan zullen zijn .

(src)="25"> Trump sembra deciso a promuovere una guerra commerciale .
(trg)="25"> Trump lijkt erop gebrand te zijn een handelsoorlog te ontketenen .

(src)="26"> Ma come risponderanno Cina e Messico ?
(trg)="26"> Maar hoe zullen China en Mexico reageren ?

(src)="27"> Può darsi che Trump sia ben consapevole che quello che lui propone violerà le regole dell’ Organizzazione Mondiale del Commercio , ma potrebbe anche essere a conoscenza del fatto che ci vorrà molto tempo perché l’ OMC si determini contro di lui .
(trg)="27"> Trump begrijpt misschien heel goed dat wat hij voorstelt de regels van de Wereldhandelsorganisatie zal schenden , maar hij weet wellicht ook dat het lang zal duren voordat de WTO iets tegen hem zal ondernemen .

(src)="28"> E per allora , la bilancia commerciale degli Stati Uniti potrebbe essersi riequilibrata .
(trg)="28"> En tegen die tijd is het evenwicht op de Amerikaanse handelsbalans misschien allang hersteld .

(src)="29"> Ma sono in due a poter giocare quella partita : la Cina può intraprendere azioni simili , anche se la sua risposta rischia di essere più sottile .
(trg)="29"> Maar dit spel kan ook door twee partijen worden gespeeld : China kan soortgelijke stappen zetten , ook al zal de reactie van dat land waarschijnlijk subtieler zijn .

(src)="30"> Se dovesse scoppiare una guerra commerciale , cosa accadrebbe ?
(trg)="30"> Wat zou er gebeuren als er werkelijk een handelsoorlog uitbreekt ?

(src)="31"> Trump potrebbe avere ragione di pensare di essere in grado di vincere ; dopo tutto , la Cina è più dipendente dalle esportazioni verso gli Stati Uniti di quanto essi lo siano dalle esportazioni verso la Cina , il che dà agli Stati Uniti un vantaggio .
(trg)="31"> Trump heeft wellicht redenen om te denken dat hij zou kunnen winnen ;
(trg)="32"> China is immers afhankelijker van de export naar de VS dan de VS zijn van de export naar China , waardoor de Amerikanen in het voordeel zijn .

(src)="32"> Ma una guerra commerciale non è un gioco a somma zero .
(trg)="33"> Maar een handelsoorlog is geen nulsomspel .

(src)="33"> Anche gli USA rischiano di perdere .
(trg)="34"> Ook de VS zullen erbij verliezen .

(src)="34"> La Cina può essere più efficace nell’ orientare le sue ritorsioni per causare forti disagi politici .
(trg)="35"> China zou effectiever kunnen zijn in het bewerkstelligen van een eventuele vergelding die acute politieke pijn teweegbrengt .

(src)="35"> Inoltre , i Cinesi potrebbero trovarsi in una posizione migliore nel rispondere ai tentativi americani di infliggere loro delle penalità , rispetto a quella degli Stati Uniti nel contrastare le penalizzazioni da parte della Cina .
(trg)="36"> En de Chinezen verkeren misschien in een betere positie om te reageren op Amerikaanse pogingen om hen pijn toe te brengen dan die waarin de VS verkeren om te reageren op de pijn die China hen zal toebrengen .

(src)="36"> Nessuno può sapere oggi chi possa sopportare meglio le difficoltà .
(trg)="37"> Het is een open vraag wie daartegen beter bestand zal zijn .

(src)="37"> Saranno gli Stati Uniti , dove i cittadini comuni hanno già sofferto per tanto tempo , o la Cina , che , nonostante i tempi difficili , è riuscita a generare una crescita superiore al 6 % ?
(trg)="38"> Zijn dat de VS , waar gewone burgers al zo lang hebben geleden , of is het China , dat er ondanks problematische tijden in is geslaagd een groei van ruim 6 % te bewerkstelligen ?

(src)="38"> Più in generale , il programma di Trump e dei Repubblicani , con tagli fiscali ancora più sbilanciati verso i ricchi rispetto a quanto implicherebbe la ricetta standard del GOP , si basa sull’ idea di una prosperità con “ effetto a cascata ” – una continuazione della “ supply-side economics ” dell’ epoca Reagan , che non ha mai realmente funzionato .
(trg)="39"> In bredere zin is de agenda van Trump en de Republikeinen , met belastingverlagingen voor de rijken die nog groter zijn dan wat het standaardrecept van de Republikeinen voorschrijft , gebaseerd op het idee van de doorsijpelende welvaart – een voortzetting van de economie van de aanbodzijde uit het Reagan-tijdperk , die nooit echt heeft gewerkt .

(src)="39"> Una retorica veemente , o deliranti tweet alle tre del mattino , possono placare la rabbia di quanti sono stati dimenticati dalla rivoluzione Reagan , almeno per un po ’ .
(trg)="40"> Vurige retoriek of stapelgekke tweets om drie uur ' s morgens kunnen misschien de woede enigszins temperen van degenen die in de steek zijn gelaten door de Reagan-revolutie , althans voor even .

(src)="40"> Ma per quanto tempo ?
(trg)="41"> Maar hoe lang zal dat goed gaan ?

(src)="41"> E che cosa succederà dopo ?
(trg)="42"> En wat gebeurt er daarna ?

(src)="42"> A Trump potrebbe piacere abrogare le leggi economiche ordinarie , mentre persegue la sua versione di economia “ voodoo ” .
(src)="43"> Ma non può .
(trg)="43"> Trump zou graag de doorsneewetten van de economie afschaffen , terwijl hij zijn versie van de “ voodoo-economie ” ten uitvoer legt , maar dat kan hij niet .

(src)="44"> Tuttavia , mentre la più grande economia del mondo apre la strada nelle acque politiche inesplorate del 2017 e oltre , sarebbe sconsiderato per un semplice mortale tentare una previsione , diversa da quella di affermare l’ ovvio : le acque saranno quasi certamente agitate , e molte navi esperte – se non la maggior parte di esse – affonderanno lungo la strada .
(trg)="44"> Toch zou het , nu de grootste economie ter wereld de weg wijst in de onbekende politieke wateren van 2017 en daarna , onbezonnen zijn voor een doodgewone sterveling als ik om een poging tot voorspellen te doen , anders dan door het voor de hand liggende op te merken : dat de wateren vrijwel zeker onstuimig zullen zijn en dat veel – zo niet de meeste – schepen der deskundigen onderweg zullen zinken .

# it/a-banking-union-baby-step.xml.gz
# nl/a-banking-union-baby-step.xml.gz


(src)="1"> Un Piccolo Passo Verso l’ Unione Bancaria
(trg)="1"> Een babystap op weg naar een bankenunie

(src)="2"> BRUXELLES – All’ inizio della crisi finanziaria , si diceva che le banche erano , per usare le parole incisive di Charles Gooddhart , “ internazionali in vita , ma nazionali in morte ” .
(trg)="2"> BRUSSEL – Aan het begin van de financiële crisis werd gezegd dat banken , in de bondige terminologie van Charles Goodhart , “ een internationaal leven leiden , maar een nationale dood sterven . ”

(src)="3"> All’ epoca ( 2008-2009 ) , i governi dei rispettivi paesi d’ origine hanno dovuto salvare le grandi banche internazionali quando sono finite nei guai .
(trg)="3"> Destijds ( 2008-2009 ) moesten grote internationale banken , als ze in de problemen kwamen , worden gered door de regeringen van hun landen van herkomst .

(src)="4"> Ma ora il problema in Europa è l’ opposto : le banche sono “ nazionali in vita , ma europee in morte ”
(trg)="4"> Maar het probleem in Europa is nu precies het omgekeerde : banken zijn “ nationaal bij leven , maar Europees in de dood . ”

(src)="5"> In Spagna , per esempio , le locali casse di risparmio ( cajas ) hanno finanziato uno smisurato boom immobiliare .
(trg)="5"> In Spanje hebben de plaatselijke spaarbanken ( cajas ) bijvoorbeeld een buitensporige bloei van de vastgoedmarkt gefinancierd .

(src)="6"> Quando la fase espansionistica è crollata , le perdite minacciavano di sopraffare le capacità dello stato spagnolo , ed il problema è diventato europeo , perché la sopravvivenza stessa dell’ euro era in pericolo .
(trg)="6"> Toen die markt instortte , dreigden de verliezen de draagkracht van de Spaanse staat te boven te gaan en werd het probleem Europees , omdat het het overleven van de euro bedreigde .

(src)="7"> Il caso spagnolo è sintomatico di un problema più ampio .
(trg)="7"> Het Spaanse geval is symptomatisch voor een breder probleem .

(src)="8"> Le autorità di vigilanza nazionali tendono sempre a minimizzare i problemi in patria .
(trg)="8"> Nationale toezichthouders hebben altijd de neiging problemen in eigen land te bagatelliseren .

(src)="9"> La loro attitudine ( ed il loro interesse burocratico ) è quello di difendere all’ estero le banche “ campioni del loro paese ” .
(trg)="9"> Hun instinct ( en hun bureaucratische belang ) is gelegen in de verdediging van hun ' nationale kampioenen ' in het buitenland .

(src)="10"> Ma la loro resistenza al riconoscimento dei problemi domestici ha radici ancora più profonde .
(trg)="10"> Maar hun verzet tegen het onderkennen van problemen in eigen land gaat zelfs nog verder .

(src)="11"> Fino a poco tempo fa , le autorità spagnole sostenevano che i problemi del settore immobiliare del loro paese erano temporanei .
(trg)="11"> Tot voor kort hebben de Spaanse autoriteiten staande gehouden dat de problemen in de vastgoedsector van hun land van tijdelijke aard waren .

(src)="12"> Riconoscere la verità avrebbe voluto dire ammettere che per anni avevano trascurato l’ espansione di un boom edilizio insostenibile , che ora minaccia di mandare in bancarotta l’ intero paese .
(trg)="12"> Het erkennen van de waarheid zou hebben betekend dat ze hadden moeten toegeven jarenlang de opbouw van een zeepbel in de bouwsector over het hoofd te hebben gezien , die nu het hele land met een bankroet bedreigt .

(src)="13"> Nel caso dell’ Irlanda , la situazione non è stata molto diversa all’ inizio .
(trg)="13"> In het geval van Ierland was de situatie aanvankelijk niet heel anders .

(src)="14"> Quando i problemi hanno cominciato a venire a galla , il ministro delle finanze del tempo , in un primo momento , ha sostenuto che il paese avrebbe realizzato “ il soccorso bancario meno costoso di sempre ” .
(trg)="14"> Toen de problemen de kop opstaken , beweerde de minister van Financiën aanvankelijk dat het land “ de goedkoopste reddingsactie voor de bankensector ooit ” zou uitvoeren .

(src)="15"> Data la tendenza prevedibile delle autorità di vigilanza nazionali ad evitare di riconoscere i problemi del proprio paese , sembrava naturale che il costo per mettere in ordine le banche insolventi sarebbe dovuto essere sostenuto anche a livello nazionale .
(trg)="15"> Gezien de voorspelbare neiging van de nationale toezichthouders om problemen in eigen land niet te onderkennen , leek het normaal dat de kosten van het saneren van insolvabele banken ook door de nationale staten zouden worden gedragen .
(trg)="16"> Het leek dus zinvol dat zelfs in de eurozone het toezicht op de banken grotendeels van nationale aard zou blijven .

(src)="16"> La European Banking Authority , di recente creazione , ha solo poteri limitati sulle autorità di vigilanza nazionali , il cui lavoro ordinario è guidato principalmente da considerazioni di interesse nazionale .
(trg)="17"> De recent opgerichte Europese Banken Autoriteit heeft slechts beperkte bevoegdheden tegenover de nationale toezichthouders , wier dagelijkse werk vooral door nationale overwegingen wordt geleid .

(src)="17"> Ma la realtà ha dimostrato che questo approccio non è sostenibile .
(trg)="18"> Maar in de praktijk is gebleken dat deze aanpak niet houdbaar is .

(src)="18"> I problemi possono avere origine a livello nazionale , ma data l’ unione monetaria , vanno a minacciare rapidamente la stabilità dell’ intero sistema bancario dell’ zona euro .
(trg)="19"> Problemen kunnen op nationaal niveau ontstaan , maar door de monetaire unie bedreigen ze al snel de stabiliteit van het bankenstelsel van de hele eurozone .

(src)="19"> Al loro vertice di giugno , i leader europei hanno finalmente riconosciuto la necessità di porre rimedio a questa situazione , trasferendo la responsabilità della vigilanza bancaria nella zona euro alla Banca Centrale Europea .
(trg)="20"> Op hun top in juni hebben de Europese leiders eindelijk de noodzaak ingezien van het rechtzetten van deze situatie , door de verantwoordelijkheid voor het bankentoezicht in de eurozone over te dragen aan de Europese Centrale Bank ( ECB ) .

(src)="20"> Dato che l’ integrazione finanziaria è particolarmente forte all’ interno dell’ unione monetaria , era ovvio affidare questo compito alla BCE .
(trg)="21"> Omdat de financiëke integratie binnen de monetaire unie bijzonder sterk is , lag het voor de hand de ECB die taak toe te bedelen .

(src)="21"> Inoltre , la BCE ha già la responsabilità de facto della stabilità del sistema bancario dell’ eurozona .
(trg)="22"> Bovendien draagt de ECB nu ook al de facto de verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van het bankenstelsel van de eurozone .

(src)="22"> Ma , finora , ha dovuto accreditare alle banche grandi somme senza essere in grado di valutare la loro solidità , perché tutte le informazioni relative erano nelle mani delle autorità nazionali che le custodivano gelosamente , e di solito negavano l’ esistenza di problemi , finché non era troppo tardi .
(trg)="23"> Maar tot nu toe heeft de bank enorme bedragen moeten lenen aan individuele banken , zonder in staat te zijn geweest hun gezondheid te beoordelen , omdat al die informatie in handen was van de nationale autoriteiten die daar zeer spaarzaam mee omsprongen en doorgaans problemen bleven ontkennen tot het te laat was .

(src)="23"> Responsabilizzare la BCE dovrebbe anche aiutare ad arrestare il processo di disgregazione strisciante , che non è pubblicamente visibile , ma comunque è molto concreto .
(trg)="24"> Het in handen geven van de teugels aan de ECB zou ook helpen het sluipende desintegratieproces een halt toe te roepen , dat niet publiekelijk zichtbaar maar wél zeer reëel is .

(src)="24"> Basta chiedere ad uno qualsiasi dei grandi gruppi bancari internazionali con sede nei paesi sotto tensione dal punto di vista finanziario .
(trg)="25"> Vraag het maar aan een van de grote internationale banken die hun hoofdkwartier hebben in financieel noodlijdende lidstaten van de eurozone .

(src)="25"> Si consideri il caso di una banca con sede centrale in Italia , ma con un’ importante filiale in Germania .
(trg)="26"> Neem het geval van een bank met een hoofdkantoor in Italië , maar met een belangrijke dochteronderneming in Duitsland .

(src)="26"> Le operazioni tedesche , ovviamente , generano un surplus di fondi ( dato che in Germania , mediamente , il risparmio supera di gran lunga gli investimenti ) .
(trg)="27"> De Duitse activiteiten leveren uiteraard meer geld op ( omdat de besparingen in Duitsland gemiddeld veel hoger zijn dan de beleggingen ) .

(src)="27"> La banca madre vorrebbe usare questi fondi per rinforzare la liquidità del gruppo .
(trg)="28"> De moederbank zou deze fondsen graag gebruiken om de liquiditeit van het bankconcern te versterken .

(src)="28"> Ma le autorità di vigilanza tedesche considerano l’ Italia un paese a rischio e dunque si oppongono a qualsiasi trasferimento di fondi verso quella destinazione .
(trg)="29"> Maar de Duitse toezichthouder beschouwt Italië als een risico en verzet zich dus tegen een overdracht van de fondsen .

(src)="29"> L’ autorità di vigilanza del paese di origine ( Italia ) ha l’ interesse opposto .
(trg)="30"> De toezichthouder van het thuisland ( Italië ) heeft een tegenovergesteld belang .

(src)="30"> Vorrebbe vedere il “ mercato interno dei capitali ” operare quanto più possibile .
(trg)="31"> Die zou graag zien dat de ' interne kapitaalmarkt ' zo goed mogelijk zou functioneren .

(src)="31"> Anche in questo caso , ha senso affidare alla BCE l ’ arbitraggio neutrale rispetto a tali interessi contrapposti .
(trg)="32"> Ook in dit geval is het zinvol als de ECB kan optreden als neutrale ' arbiter ' met betrekking tot deze tegengestelde belangen .

(src)="32"> Ma , se responsabilizzare la BCE della supervisione delle banche risolve un problema , ne crea un altro : si può continuare a considerare le autorità nazionali ancora responsabili del salvataggio di banche che non controllano più ?
(trg)="33"> Maar door de ECB de leiding te geven over het toezicht op de banken , kun je wel het ene probleem oplossen , maar creëer je meteen ook een ander : kunnen de nationale autoriteiten dan nog wel verantwoordelijk worden gesteld voor het redden van de banken waarover zij het toezicht kwijt zijn geraakt ?

(src)="33"> La logica economica ( e politica ) indica che la zona euro avrà presto bisogno di un fondo comune di salvataggio delle banche .
(trg)="34"> De economische ( en politieke ) logica vereist dat de eurozone nu snel ook een gemeenschappelijk reddingsfonds voor de banken krijgt .

(src)="34"> Ufficialmente , tale esigenza non è stata ancora riconosciuta .
(trg)="35"> Officieel is dit nog niet erkend .

(src)="35"> Ma questo è spesso il modo in cui procede l’ integrazione europea : un passo incompleto riguardo ad un ambito , successivamente comporta la necessità di ulteriori iniziative nei settori ad esso connessi .
(trg)="36"> Maar dat is dikwijls de manier waarop de Europese integratie voortschrijdt : een onvolledige stap op het ene gebied vergt even later andere stappen op verwante terreinen .

(src)="36"> In passato , l’ approccio incrementale ha funzionato bene ; in effetti , l’ attuale Unione Europea ne rappresenta l’ esito .
(trg)="37"> Deze geleidelijke aanpak heeft in het verleden goed gewerkt ; de huidige Europese Unie is eruit voortgekomen .

(src)="37"> Ma una crisi finanziaria non da più il tempo ai politici di spiegare agli elettori perché un passo ne richiede un altro .
(trg)="38"> Maar een financiële crisis geeft beleidsmakers niet de tijd die zij ooit hebben gehad om aan hun kiezers uit te leggen waarom de ene stap noodzakelijkerwijs op de andere moet volgen .

(src)="38"> La determinazione deve avanzare molto più velocemente se si vuole salvare l’ euro .
(trg)="39"> Ze zullen veel sneller moeten lopen om de euro te redden .

# it/a-centerless-euro-cannot-hold.xml.gz
# nl/a-centerless-euro-cannot-hold.xml.gz


(src)="1"> Un Euro Senza Centro Non Può Reggere
(trg)="1"> Zonder gecentraliseerd begrotingsbeleid kan de euro niet standhouden

(src)="2"> CAMBRIDGE – Con la disoccupazione giovanile che arriva al 50 % in alcuni paesi della zona euro come Spagna e Grecia , si sta forse assistendo al sacrificio di un’ intera generazione nel nome di una moneta unica che comprende un gruppo di paesi troppo diversi tra loro perché la loro unione sia sostenibile ?
(trg)="2"> CAMBRIDGE – Betekent een jeugdwerkloosheid van tegen de 50 % in eurolanden zoals Spanje en Griekenland dat er een generatie wordt opgeofferd ?
(trg)="3"> En dat om een eenheidsmunt te behouden die een té diverse groep landen vertegenwoordigt om bestendig te kunnen zijn ?

(src)="3"> E in caso affermativo , allargare l’ adesione alla zona euro può realmente essere utile all’ obiettivo che l’ Europa persegue in modo evidente di massimizzare l’ integrazione economica senza realizzare necessariamente una completa unione politica ?
(trg)="4"> In dat geval zouden we onszelf toch moeten afvragen of zonder een volledige politieke unie het klaarblijkelijke Europese doel van maximale economische integratie met uitbreiding van de eurozone nog wel gediend wordt .

(src)="4"> La buona notizia è che la ricerca economica ha ancora un paio di cose da dire in merito al fatto che l’ Europa debba avere o meno una moneta unica .
(trg)="5"> Het goede nieuws is dat economisch onderzoek wel degelijk wat zinnigs kan antwoorden op de vraag of Europa wel of niet een eenheidsmunt nodig heeft .

(src)="5"> La cattiva notizia è che diventa sempre più chiaro , quantomeno per i paesi di grandi dimensioni , che le aree valutarie saranno altamente instabili a meno che non seguano i confini nazionali .
(trg)="6"> Het slechte nieuws is dat steeds duidelijker zichtbaar wordt dat valutagebieden , tenzij ze nationale grenzen volgen , zeer onstabiel zijn , zeker voor grote landen .

(src)="6"> Come minimo , un’ unione monetaria richiederebbe una confederazione con molto più potere centralizzato riguardo al sistema fiscale e alle altre politiche di quanto i leader europei prefigurano per la zona euro .
(trg)="7"> Een muntunie vereist op zijn minst een verbond van staten waarin de macht op het gebied van belastingheffing en ander beleid veel sterker gecentraliseerd is dan thans voor de eurozone voorzien wordt .

(src)="7"> Cosa dire della famosa ipotesi formulata nel 1961 dal Premio Nobel Robert Mundell riguardo al fatto che i confini nazionali e quelli valutari non è necessario che si sovrappongano in modo significativo ?
(trg)="8"> Zo kwam Nobelprijswinnaar Robert Mundell in 1961 met de vermaarde stelling dat nationale grenzen en valutagrenzen elkaar niet in aanzienlijke mate hoeven te overlappen .

(src)="8"> Nel suo provocatorio articolo “ Una Teoria delle Aree Valutarie Ottimali ” , apparso sull ’ American Economic Review , Mundell sosteneva che fino a quando i lavoratori possono trasferirsi all’ interno di una regione a moneta unica verso i luoghi dove sono presenti posti di lavoro , la regione potrebbe permettersi di rinunciare al meccanismo equilibratore costituito dall’ aggiustamento del tasso di cambio .
(trg)="9"> Zijn paper “ De theorie van het optimale valutagebied ” in de American Economic Review deed destijds veel stof opwaaien .
(trg)="10"> Hierin betoogt Mundell dat een valutagebied het zonder het evenwicht herstellende mechanisme van wisselkoersaanpassing kan stellen zolang arbeidskrachten zich in een valutagebied kunnen verplaatsen naar waar de banen zijn .

(src)="9"> Egli ha riconosciuto il merito di un altro ( futuro ) Premio Nobel , James Meade , per aver riconosciuto l’ importanza della mobilità della forza lavoro nella fase iniziale di ingresso sul mercato , ma ha criticato Meade per aver interpretato la tesi in maniera troppo rigorosa , soprattutto nel contesto della nascente integrazione europea .
(trg)="11"> Hij verwees naar een andere ( latere ) Nobelprijswinnaar , James Meade , die in eerder werk al het belang van arbeidsmobiliteit onderkend had .
(trg)="12"> Mundell had echter kritiek op de te stringente interpretatie van Meade , met name in de context van de ontluikende Europese integratie .

(src)="10"> Mundell non mette l’ accento sulle crisi finanziarie , ma con grande probabilità , oggi , la mobilità del lavoro è più importante che mai .
(trg)="13"> Mundell besteedde niet veel aandacht aan financiële crises .
(trg)="14"> Toch is de arbeidsmobiliteit vandaag de dag vermoedelijk belangrijker dan ooit .

(src)="11"> Non sorprende che i lavoratori stiano lasciando i paesi in crisi della zona euro , ma non necessariamente per spostarsi verso le sue aree più forti , nelle regioni settentrionali .
(trg)="15"> Het zal niemand verbazen dat arbeidskrachten nu de crisislanden in de eurozone ontvluchten , alleen zoeken zij niet noodzakelijkerwijs hun toevlucht tot de sterkere noordelijke regio .

(src)="12"> I lavoratori portoghesi fuggono , piuttosto , verso le ex colonie in espansione come Brasile e Macau .
(src)="13"> Gli irlandesi partono in massa per il Canada , l’ Australia e gli Stati Uniti .
(trg)="16"> In plaats daarvan vluchten Portugese arbeidskrachten naar voormalige koloniën zoals Brazilië en Macau , terwijl Ierse werknemers uitzwermen naar Canada , Australië en de Verenigde Staten .

(src)="14"> Gli spagnoli affluiscono verso la Romania , che fino a poco tempo fa è stata per la Spagna una delle principali fonti di lavoro nel settore agricolo .
(trg)="17"> En we zien een toestroom van Spaanse arbeidskrachten in Roemenië , terwijl dat land tot voor kort juist een belangrijke bron van landarbeiders voor Spanje vormde .

(src)="15"> Eppure , se la mobilità all’ interno della zona euro assomigliasse anche in minima parte all’ ideale di Mundell , oggi non si vedrebbe il 25 % di disoccupazione in Spagna , mentre il tasso di disoccupazione tedesco è al di sotto del 7 % .
(trg)="18"> Als de mobiliteit binnen de eurozone de idealen van Mundell maar enigszins zou benaderen , dan zou er vandaag de dag geen werkloosheid van 25 % in Spanje zijn tegen minder dan 7 % in Duitsland .

(src)="16"> Più di recente , gli studiosi sono giunti a riconoscere che ci sono altri criteri essenziali per un’ unione monetaria di successo , che sono difficili da realizzare senza una profonda integrazione politica .
(trg)="19"> Latere auteurs onderkenden nog andere essentiële criteria voor een succesvolle muntunie die zonder een hechte politieke unie echter moeilijk te realiseren zijn .

(src)="17"> Alla fine degli anni sessanta , Peter Kenen & ha sostenuto che senza i movimenti dei tassi di cambio come ammortizzatori , l’ unione monetaria necessita dei trasferimenti fiscali come modalità per una distribuzione dei rischi .
(trg)="20"> Peter Kenen betoogde aan het einde van de jaren zestig dat in een muntunie waarin wisselkoersschommelingen niet als schokdemper kunnen optreden , begrotingstransfers nodig zijn om risico ' s over te dragen .

(src)="18"> Per un paese normale , il sistema nazionale delle imposte sul reddito costituisce un imponente stabilizzatore automatico tra le diverse regioni tutte le regioni .
(trg)="21"> In een normaal land vormt het nationale systeem van inkomstenbelastingen een geweldige automatische stabilisator tussen regio ' s .

(src)="19"> Negli Stati Uniti , quando sale il prezzo del petrolio , aumentano i redditi in Texas e nel Montana , il che significa che questi stati versano un contributo maggiore di gettito fiscale per il bilancio federale , aiutando in tal modo il resto del paese .
(trg)="22"> Als in de VS de olieprijzen stijgen , dan stijgen daardoor ook de inkomens in Texas en Montana .
(trg)="23"> Dat betekent dat die dan een grotere bijdrage aan belastinginkomsten aan de federale begroting leveren , waarmee de rest van het land wordt geholpen .

(src)="20"> Naturalmente , l’ Europa non ha alcuna autorità fiscale centrale di rilievo , quindi questo decisivo regolatore automatico è praticamente assente .
(trg)="24"> Europa heeft vanzelfsprekend geen centrale belastingautoriteit en moet het dus feitelijk zonder deze belangrijke automatische stabilisator stellen .