# en/2017-economic-forecast-trump-uncertainty-by-joseph-e--stiglitz-2017-01.xml.gz
# kk/2017-economic-forecast-trump-uncertainty-by-joseph-e--stiglitz-2017-01.xml.gz


(src)="1"> Trumpian Uncertainty
(trg)="1"> Трамптық белгісіздік

(src)="2"> NEW YORK – Every January , I try to craft a forecast for the coming year .
(trg)="2"> НЬЮ-ЙОРК – Әрбір қаңтар айында , мен алдағы жылға арналған болжамды дайындай бастаймын .

(src)="3"> Economic forecasting is notoriously difficult ; but , notwithstanding the truth expressed in Harry Truman s request ’ for a one-armed economist ( who wouldn ’ t be able to say “ on the other hand ” ) , my record has been credible .
(trg)="3"> Экономикалық болжау дайындау оңай іс емес ; алайда , Гарри Трумэннің бір қолды экономисттердің болуына ( « екінші жағынан » деп айта алмайтын ) өтінішінде шындықтың барына қарамастан , менің болжамдарым дұрыс болды деп айта аламын .

(src)="4"> In recent years , I correctly foresaw that , in the absence of stronger fiscal stimulus ( which was not forthcoming in either Europe or the United States ) , recovery from the Great Recession of 2008 would be slow .
(trg)="4"> Соңғы жылдары , мен күшті фискалдық ынталандыру болмаған жағдайда , ( Еуропада немесе Америка Құрама Штаттарында жақын арада болжанбаған ) 2008 жылдың Ұлы құлдырауынан сауығу баяу болады деп дұрыс таптым .

(src)="5"> In making these forecasts , I have relied more on analysis of underlying economic forces than on complex econometric models .
(trg)="5"> Осы болжамдарды жасаған кезде мен кешенді эконометрикалық модельдерге қарағанда базалық экономикалық күштерді талдауға толығырақ сүйенген болатынмын .

(src)="6"> For example , at the beginning of 2016 , it seemed clear that the deficiencies of global aggregate demand that have been manifest for the last several years were unlikely to change dramatically .
(trg)="6"> Мысалы , 2016 жылдың басында , соңғы бірнеше жыл бойы орын алған жаһандық жиынтық сұраныстың тапшылығының күрт өзгеруі екіталай екені анық көрінді .

(src)="7"> Thus , I thought that forecasters of a stronger recovery were looking at the world through rose-tinted glasses .
(trg)="7"> Сондықтан , мен әсерлі қалыпқа келуді болжағандар туралы олар әлемді тым жақсы жағынан көріп , кемшіліктерді ескермей жатыр деп ойладым .

(src)="8"> Economic developments unfolded much as I anticipated .
(trg)="8"> Мен күткендей , көптеген экономикалық даму жағдайлары орын алды .

(src)="9"> Not so the political events of 2016 .
(trg)="9"> Бірақ , 2016 жылдың саяси оқиғалары олай жайлы болмады .

(src)="10"> I had been writing for years that unless growing inequality – especially in the US , but also in many countries throughout the world – was addressed , there would be political consequences .
(trg)="10"> Мен , өсіп келе жатқан теңсіздік мәселесі , әсіресе АҚШ-та , сондай-ақ бүкіл әлем бойынша көптеген елдерде , шешілмесе , онда оның саяси салдары болатыны туралы көптеген жылдар бойы жазып келдім .

(src)="11"> But inequality continued to worsen – with striking data showing that average life expectancy in the US was on the decline .
(trg)="11"> Бірақ теңсіздікке байланысты жағдай нашарлай бастады , тіпті АҚШ-та орташа өмір сүру ұзақтығы қысқаруда деген шошынышты деректер де белгілі болды .

(src)="12"> These results were foreshadowed by a study last year , by Anne Case and Angus Deaton , which showed that life expectancy was on the decline for large segments of the population – including America ’ s so-called angry men of the Rust Belt .
(trg)="12"> Энн Кейс және Ангус Дитонның өткен жылғы зерттеуінде айтылғандай , тұрғын халықтың үлкен сегменттерінде өмір сүру ұзақтығы қысқаруда , онын ішінде Американың Тот белдеуінің ашулы ерлері де бар .

(src)="13"> But , with the incomes of the bottom 90 % having stagnated for close to a third of a century ( and declining for a significant proportion ) , the health data simply confirmed that things were not going well for very large swaths of the country .
(trg)="13"> Бірақ , табысы төмендердің 90 % -ы ғасырдың үштен бірі бойы тоқырауда болған ( және елеулі бөлігі төмендеп жатқан ) жағдайда , денсаулық сақтау деректеріне жүгінсек , еліміздің өте үлкен бөлігінің жағдайы нашар .

(src)="14"> And while America might be at the extreme of this trend , things were little better elsewhere .
(trg)="14"> Америка бұл үрдістің басында болғанымен , басқа жерлерде жағдай бұдан аса жақсы емес .

(src)="15"> But , if it seemed clear that there would be political consequences , their form and timing were far less obvious .
(trg)="15"> Саяси салдардың болуы анық көрінгенімен , олардың нысаны мен мерзімдері әлдеқайда айқын болмады .

(src)="16"> Why did the backlash in the US come just when the economy seemed to be on the mend , rather than earlier ?
(trg)="16"> Бұрын емес , ал дәл экономика түзетіліп келе жатқанда , АҚШ-та неге саяси қарсылық пайда болды ?

(src)="17"> And why did it manifest itself in a lurch to the right ?
(trg)="17"> Және неге ол оңға қарай бет алды ?

(src)="18"> After all , it was the Republicans who had blocked assistance to those losing their jobs as a result of the globalization they pushed assiduously .
(trg)="18"> Негізі , өздері қатты жақтаған жаһандану нәтижесінде жұмыс орындарын жоғалтқан адамдарға ұсынылатын көмекті бұғаттаған республикашылдар болды .

(src)="19"> It was the Republicans who , in 26 states , refused to allow the expansion of Medicaid , thereby denying health insurance to those at the bottom .
(trg)="19"> 26 штатта , медициналық көмекті кеңейтуге республиканшылдар қарсы болып , осылайша жағдайлары төмен адамдарға медициналық сақтандыру берілмеді .

(src)="20"> And why was the victor somebody who made his living from taking advantage of others , openly admitted not paying his fair share of taxes , and made tax avoidance a point of pride ?
(trg)="20"> Және басқаларды пайдалана отырып өмір сүрген , ашық түрде салықты төлемегенін мойындап және салықтан жалтаруды мақтаныш қылған біреу қалайша жеңіске жетті ?

(src)="21"> Donald Trump grasped the spirit of the time : things weren t going ’ well , and many voters wanted change .
(trg)="21"> Дональд Трамп заман үрдісін дәл тапты : жағдай жақсы болмады , және көптеген сайлаушылар өзгерісті қалады .

(src)="22"> Now they will get it : there will be no business as usual .
(trg)="22"> Енді олардың тілегі орындалады- ешқандай іс әдеттегідей болмайды .

(src)="23"> But seldom has there been more uncertainty .
(trg)="23"> Бірақ мұндай белгісіздік әлі болмаған .

(src)="24"> Which policies Trump will pursue remains unknown , to say nothing of which will succeed or what the consequences will be .
(trg)="24"> Трамп қандай саясат жүргізетіні , олардың қайсысы табысқа жетеді немесе олардың салдары қандай болады - мұның бәрі белгісіз болып тұр .

(src)="25"> Trump seems hell-bent on having a trade war .
(trg)="25"> Трамп қалай болса да сауда соғысын жасайтындай .

(src)="26"> But how will China and Mexico respond ?
(trg)="26"> Бірақ Қытай мен Мексика қандай жауап қайтарады ?

(src)="27"> Trump may well understand that what he proposes will violate World Trade Organization rules , but he may also know that it will take a long time for the WTO to rule against him .
(trg)="27"> Трамп өзінің ұсыныстары Дүниежүзілік сауда ұйымы ережесін бұзатынын түсінуі-ақ мүмкін , бірақ ол сондай-ақ , ДСҰ оған қарсы шығуы үшін ұзақ уақыт қажет екенін білетін шығар .

(src)="28"> And by then , America ’ s trade account may have been rebalanced .
(trg)="28"> Ал ол уақытқа дейін , Американың сауда шоты қайта балансқа келуі мүмкін .

(src)="29"> But two can play that game : China can take similar actions , though its response is likely to be more subtle .
(trg)="29"> Бірақ бұл ойынды екі жақ та ойнай алады : Қытай , ұқсас әрекеттерді жасай алады , бірақ оның жауабы шеберлеу болуы мүмкін .

(src)="30"> If a trade war were to break out , what would happen ?
(trg)="30"> Бірақ сауда соғысы орын алса , қандай болар еді ?

(src)="31"> Trump may have reason to think he could win ; after all , China is more dependent on exports to the US than the US is on exports to China , which gives the US an advantage .
(trg)="31"> Трамптың жеңе аламын деп ойлауында негіз болуы мүмкін ; өйткені , Қытай АҚШ-қа экспорт бойынша тәуелдірек болып табылады , бұл әрине АҚШ-қа артықшылық береді .

(src)="32"> But a trade war is not a zero-sum game .
(trg)="32"> Бірақ сауда соғысы бір жақ қана жеңіп алатын ойын емес .

(src)="33"> The US stands to lose as well .
(trg)="33"> АҚШ та сондай-ақ жеңіледі .

(src)="34"> China may be more effective in targeting its retaliation to cause acute political pain .
(trg)="34"> Қытай өткір саяси ауырсынуды тудыра отырып , кегін ала алады .

(src)="35"> And the Chinese may be in a better position to respond to US attempts to inflict pain on them than the US is to respond to the pain that China might inflict on Americans .
(trg)="35"> Қытайдың АҚШ-қа қарағанда , АҚШ-тың өздеріне зиян келтіруіне қарсы тұруында да артықшылығы бар .

(src)="36"> It ’ s anybody s guess ’ who can stand the pain better .
(trg)="36"> Ауырсынуды кімнің оңайырақ шыдай алатынын бәріміз білеміз ғой .

(src)="37"> Will it be the US , where ordinary citizens have already suffered for so long , or China , which , despite troubled times , has managed to generate growth in excess of 6 % ?
(trg)="37"> Ол , қарапайым халқы қазірдің өзінде ұзақ зардап шеккен АҚШ па , немесе қиын-қыстау заманға қарамастан , 6 % -дан асатын өсуді қалыптастыра білген Қытай ма ?

(src)="38"> More broadly , the Republican / Trump agenda , with its tax cuts even more weighted toward the rich than the standard GOP recipe would imply , is based on the idea of trickle-down prosperity – a continuation of the Reagan era ’ s supply-side economics , which never actually worked .
(src)="39"> Fire-breathing rhetoric , or raving three a.m. tweets , may assuage the anger of those left behind by the Reagan revolution , at least for a while .
(trg)="38"> Кеңінен алғанда , республикашылдар / Трамп күн тәртібі , стандартты GOP рецептінде көрсетілгендегіге қарағанда , салық қысқартуларымен бірге байларға қарай көбірек бағытталып , байлықтың төмен сарқылу идеясына негізделген , ол , шын мәнінде тиімді болмаған Рейган дәуірінің ұсыным экономикасының жалғасындай көрінеді .

(src)="40"> But for how long ?
(trg)="39"> Алау атқан риторика , немесе Twitter-де таңғы үште жазылған сандырақ ойлар , кем дегенде біраз уақытқа , Рейган революциясының салдарынан артты қалып кеткендердің ашуын басуы мүмкін .

(src)="41"> And what happens then ?
(trg)="40"> Бірақ бұл қаншалықты ұзақ уақытқа жетеді ?

(src)="42"> Trump might like to repeal the ordinary laws of economics , as he goes about his version of voodoo economics .
(trg)="41"> Ал содан соң не болады ?

(src)="43"> But he can t ’ .
(trg)="42"> Трамп вуду экономикасының өз нұсқасын жүргізіп , экономиканың негізгі заңдарының күшін жоюды қалауы мүмкін .

(src)="44"> Still , as the world s largest economy ’ leads the way into uncharted political waters in 2017 and beyond , it would be foolhardy for a mere mortal to attempt a forecast , other than to state the obvious : the waters will almost certainly be choppy , and many – if not most pundit ships – will sink along the way .
(trg)="43"> Бірақ олай жасау мүмкін емес .

# en/achilles-heel-of-trumponomics-by-stephen-s--roach-2016-11.xml.gz
# kk/achilles-heel-of-trumponomics-by-stephen-s--roach-2016-11.xml.gz


(src)="1"> The Achilles Heel ’ of Trumponomics
(trg)="1"> « Трампономиканың » осал жері

(src)="2"> NEW HAVEN Donald Trump s economic strategy – ’ is severely flawed .
(src)="3"> The US president-elect wants to restore growth via deficit spending in a country with a chronic shortfall of saving .
(trg)="2"> НЬЮ-ХЕЙВЕН – Дональд Трамптың экономикалық стратегиясы негізінен дұрыс емес .

(src)="4"> This points to a further compression in national saving , making a widening of an already outsize trade gap all but inevitable .
(trg)="3"> Жаңадан сайланған АҚШ президенті үнемдеудің созылмалы тапшылығы бар елде мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру есебінен экономикалық өсуді қалпына келтіруге ниеттеніп отыр .

(src)="5"> That dynamic unmasks the Achilles heel ’ of Trumponomics : a blatant protectionist bias that collides head-on with America s ’ inescapable reliance on foreign saving and trade deficits to sustain economic growth .
(trg)="4"> Бұл қазірдің өзінде нормадан әлдеқайда жоғары сауда тапшылығын еріксіз арттыруға апаратын ұлттық жинақ ақшасының одан әрі азаюына апарады .

(src)="6"> The Trump administration will not inherit a strong and sound US economy .
(trg)="5"> Бұл динамика « Трампономиканың » осал жерін ашып көрсетеді : экономикалық өсуді сақтап қалу үшін шетел валютасындағы жинақтар және сауда тапшылығына Американың тәуелділігіне қайшы келетін тұрпайы протекционистік үрдіс .

(src)="7"> The pace of recovery since the Great Recession has been running at half that of normal cyclical rebounds – all the more disturbing given the massive size of the contraction in 2008-09 .
(trg)="6"> Трамптың әкімшілігі күшті де тұрақты да емес американдық экономиканыны мұраға алады .

(src)="8"> And savings , the seed corn of future prosperity , remain in woefully short supply .
(trg)="7"> Ұлы құлдыраудан кейін қалпына келтіру қарқыны қалыпты циклдік жаңғыртудың тек жартысындай ғана - және бұл 2008-2009 жылдардағы айтарлықтай қысқартулар аясында орын алуда .

(src)="9"> The so-called net national saving rate – the depreciation-adjusted sum of business , household , and government saving – stood at just 2.4 % of national income in mid-2016 .
(trg)="8"> Және өкінішке орай , болашақтағы экономикалық өсудің « егіс дәні » болып табылатын жинақтар тапшылығы жалғасуда .

(src)="10"> While that ’ s an improvement from the unprecedented negative saving position in 2008-2011 , it remains far short of the 6.3 % average that prevailed over the final three decades of the twentieth century .
(trg)="9"> Ұлттық жинақтардың таза мөлшерлемесі - кәсіпорындар , үй шаруашылығы және мемлекеттің жинақтары , девальвацияны ескере отырғанда , 2016 жылдың бірінші жартысында ұлттық табыстың тек 2,4 % -ын құрады .

(src)="11"> This is important because it explains the pernicious trade deficits that Trump continues to rail against .
(src)="12"> Lacking in saving and wanting to grow , the United States must import surplus saving from abroad .
(trg)="10"> Ол 2008-2011 жылдарда жинақтар бойынша теріс позициямен салыстырғанда , жақсару болып саналса да , ХХ ғасырдың соңғы үш онжылдығында болған 6,3 % орташа мәннен айтарлықтау артта қалып отыр .

(src)="13"> And the only way to attract that foreign capital is by running massive current-account and trade deficits .
(trg)="11"> Бұл өте маңызды , өйткені Трамп қарсы шыққан деструктивті сауда тапшылығының себебін түсіндіреді .

(src)="14"> The numbers bear this out : since 2000 , when national saving fell well below trend , the current-account deficit has widened to an average of 3.8 % of GDP nearly four times – the 1 % gap from 1970 to 1999 .
(trg)="12"> Жинақтар тапшылығы және экономикалық өсу ынтасы тұрғысынан , АҚШ жетіспейтін жинақтарды шетелден импорттауы керек .

(src)="15"> Similarly , the net export deficit – the broadest measure of a country s trade imbalance ’ – has been 4 % of GDP since 2000 , versus an average of 1.1 % over the final three decades of the twentieth century .
(trg)="13"> Ағымдағы төлем мен сауда теңгерімінің теріс сальдосы - шетелдік капиталды тартудың жалғыз жолы .

(src)="16"> Trumponomics has the cause and effect behind this development backwards .
(trg)="14"> Бұл сандармен расталады : 2000 жылы ұлттық жинақтар деңгейі орташа көрсеткіштен айтарлықтай төмендегенде , ағымдағы төлем теңгерімінің теріс сальдосы ЖІӨ-нің 3,8 % -ын құрайтын орташа мәнге дейін өсті , бұл 1970 жылдан 1999 жылға дейінгі кезеңдегі 1 % -бен салыстырғанда шамамен төрт есе артық .

(src)="17"> It fixates on country-specific sources of the trade deficit , like China and Mexico , but misses the fundamental point that these bilateral deficits are symptoms of America s ’ far deeper saving problem .
(trg)="15"> Сол сияқты , таза сауда тапшылығы - елдің сауда теңгерімсіздігінің ең толық көрсеткіші - 2000 жылдан бері ЖІӨ-нің 4 % -ын құрады , салыстыру үшін - ХХ ғасырдың соңғы үш онжылдығанда орташа мәні 1,1 % болған .

(src)="18"> Presume for the moment that the US closes down trade with China and Mexico – the first and fourth largest components of the overall trade deficit – through a combination of tariffs and other protectionist measures ( including the proposed renegotiation of NAFTA and a Mexican-funded border wall ) .
(trg)="16"> « Трампономиканың » даму динамикасының осындай кейін бұруына себеп-салдары бар .

(src)="19"> Without addressing America ’ s chronic saving shortage , the Chinese and Mexican components of the trade deficit would simply be redistributed to other countries – most likely to higher-cost producers .
(src)="20"> The result would be the functional equivalent of a tax hike on beleaguered middle-class US families .
(trg)="17"> Ол Қытай мен Мексика тәрізді , сауда тапшылығы туындайтын елдерге ерекше көңіл бөліп , осы екіжақты тапшылық Америкада әлдеқайда тереңірек жинақтау мәселесінің белгісі екенін назардан тыс қалдыруда .

(src)="21"> In short , there is no bilateral fix for a multilateral problem .
(trg)="18"> Бір сәтке делік , АҚШ , сауда тапшылығының ең ірі бірінші және төртінші компоненттері Қытай және Мексикамен тарифтер мен басқа да протекционистік шаралар арқылы саудасын тоқтатты деп ойлап көрейік ( Солтүстік Америка еркін сауда жүйесіне ( НАФТА ) қатысты ұсынылған қайта келіссөздер жүргізу және Мексика қаржыландыратын шекара дауалын салуды қоса алғанда ) .

(src)="22"> The US had trade deficits with 101 countries in 2015 – a multilateral problem stemming from a saving shortfall that cannot be effectively addressed through country-specific remedies “ . ”
(trg)="19"> Американың созылмалы жинақ тапшылығы проблемасын шешпей , сауда тапшылығының Қытай және Мексика компоненттері жай ғана басқа елдерге қайта бөлінеді және олар жоғары шығынды өндірушілер болуы ықтимал .

(src)="23"> That ’ s not to say that America ’ s trading partners should be let off the hook for unfair practices .
(trg)="20"> Нәтижесі мүшкіл халде жүрген американдық орта тапты отбасыларға салынатын салықтарды арттырудың функционалдық баламасы болады .

(src)="24"> But it does mean that there is limited hope for resolving seemingly chronic trade deficits – and the related erosion of domestic hiring traceable to these imbalances – if the US doesn t ’ start saving again .
(trg)="21"> Бір сөзбен айтқанда , екі жақты іс-шаралармен көп жақты проблемалары шешіле алмайды .

(src)="25"> Alas , this plot is about to thicken .
(trg)="22"> 2015 жылы АҚШ-тың 101 елмен сауда тапшылығы болды -бұл жинақ тапшылығының нәтижесі болып табылатын көп жақты мәселе және жеке елдерге сәйкес келген « құралдар » көмегімен тиімді шешілуі мүмкін емес .

(src)="26"> Trumponomics seems likely to exacerbate America ’ s saving shortfall in the years ahead .
(trg)="23"> Бұл АҚШ сауда әріптестері міндеттерін жауапсыз орындады және олар жазаланауы керек деу емес .

(src)="27"> Analyses by the Tax Policy Center , the Tax Foundation , and Moody s ’ Analytics all indicate that federal budget deficits under Trump s economic plan ’ are headed back toward at least 7 % of GDP over the next ten years .
(trg)="24"> Алайда , Америка Құрама Штаттары , қайтадан жинақтарын толтыра бастамаса бұл теңгерімсіздік салдары болып табылатын , елдегі айқын созылмалы сауда тапшылығы мен жұмыспен қамтамасыз ету проблемаларын шешу үшін аз үміт бар дегенді білдіреді .

(src)="28"> Trump ’ s senior economic-policy advisers , Peter Navarro and Wilbur Ross ( Trump 's pick for commerce secretary ) , argued in a position paper in September that these estimates are flawed , because they don ’ t take into account growth-inducing “ windfalls ” from regulatory and energy reforms , or the added bonanza that should arise from a sharp narrowing of America s trade deficit ’ .
(trg)="25"> Өкінішке орай , сценарий күрделінуде .

(src)="29"> Indeed , the Navarro-Ross analysis attributes fully 73 % of the growth-inducing revenue windfall of Trumponomics to a massive improvement in the overall trade balance over the next decade .
(trg)="26"> « Трампономика » да алдағы жылдары АҚШ қорларының тапшылығы проблемасын қоздыратындай .

(src)="30"> Yet , as stressed above , barring a miraculous surge in national saving , this is highly dubious .
(trg)="27"> Tax Policy Center , the Tax Foundation , және Moody ’ s Analytics жасаған талдауларға сәйкес , алдағы он жылда , Трамп экономикалық жоспарын жүзеге асырса , федералдық бюджет тапшылығы ЖІӨ-нің кем дегенде 7 % -ына оралады деп көрсетеді .

(src)="31"> Creative accounting , long a staple of supply-side economics , has never been more imaginative .
(trg)="28"> Трамптың экономикалық саясат бойынша аға кеңесшілері Питер Наварро және Уилбур Росс қыркүйекте жасалған өз позициясын көрсету меморандумда олар бұл болжау жарамсыз екенін айтты , себебі ол нормативтік және энергетикалық реформалардан алынатын « өсуді ынталандыратын күтпеген пайданы » немесе Американың сауда тапшылығын күрт қысқарту нәтижесінде алынатын қосымша табысты ескермейді деді .

(src)="32"> Therein lies one of the most glaring disconnects of Trumponomics .
(trg)="29"> Шынында , Наварро-Росс талдауы « Трампономикадан » түскен күтпеген , табыс өсуін ынталандыратын пайданың толық 73 % -ын алдағы онжылдықта жалпы сауда балансында жаппай дамуға тіркейді .

(src)="33"> Getting tough on trade at a time when national saving is about to come under ever-greater pressure simply doesn ’ t add up .
(trg)="30"> Дегенмен , ұлттық жинақтарда ғажайып өсу толқыны орын алмаса бұның бәрі екіталай .

(src)="34"> Even the most conservative estimates of the federal budget deficit suggest that the already-depressed net national saving rate could re-enter negative territory at some point in the 2018-2019 period .
(trg)="31"> Креативті есептің ұсыныс экономикасының басты өнімі ретінде бұрын алды мұндай қиялы бай емес еді .

(src)="35"> That would put renewed pressure on the current-account and trade deficits , making it extremely difficult to reverse the loss of jobs and income that politicians are quick to blame on America s ’ trading partners .
(trg)="32"> Мұнда « Трампономиканың » ең айқын үйлеспейтін жағы жатыр .

(src)="36"> Ironically , in the coming era of negative saving , the US will find itself increasingly dependent on surplus saving from abroad .
(trg)="33"> Ұлттық үнемдеу бұрын-соңды болмаған үлкен қысымға таяп қалған уақытта сауданы қатаңдату шараларын іске асыру ешбір ойға сыймайды .

(src)="37"> If the Trump administration takes aim at major foreign lenders – namely , China – its strategy could quickly backfire .
(trg)="34"> Мемлекеттік бюджет тапшылығының ең шамалы есептемелеріне қарағанда қазірдің өзінде қатты азайған таза ұлттық жинақ коэффициенті 2018-2019 жылдарының бір кезеңінде қайта теріс секторға кіруі мүмкін .

(src)="38"> At a minimum , there could be an adverse impact on the terms by which America borrows from abroad ; that could mean higher interest rates – hints of which are already evident – and ultimately downward pressure on the dollar .
(trg)="35"> Яғни , бұл ағымдағы төлем және сауда балансының теріс сальдосына жаңа қысым көрсетіп , жұмыс орындары және табыстан айрылуды қайта қалпына келтіруді қиындата түседі , саясаткерлер болса бұл үшін тез арада Американың сауда әріптестері кінәлі деп жариялайды .

(src)="39"> And , of course , there is the worst-case scenario of an escalating global trade war .
(trg)="36"> Қызығы , алдағы жинақтау корларының қысқару дәуірінде , АҚШ шетелден келетін артық қаражат жинақтарына барған сайын тәуелді болады .

(src)="40"> Protectionism , anemic saving , and deficit spending make for an especially toxic cocktail .
(trg)="37"> Трамп әкімшілігі ірі шетелдік кредиторларға - атап айтқанда , Қытайға көзделсе - оның стратегиясы тез уақытта кері нәтиже беруі мүмкін .

(src)="41"> Under Trumponomics , it will be exceedingly difficult to make America great again .
(trg)="38"> Кем дегенде , Американың шетелден қарыз алу шарттарына кері әсері болуы мүмкін ; қазірдің өзінде айқын болып табылатын жоғары пайыздық мөлшерлемелер орын алып және түбінде долларды түсіретін қысым болуы мүмкін .

# en/advanced-economies-end-of-deflation-by-carmen-reinhart-2017-01.xml.gz
# kk/advanced-economies-end-of-deflation-by-carmen-reinhart-2017-01.xml.gz


(src)="1"> Is the Deflation Cycle Over ?
(trg)="1"> Дефляция циклы аяқталды ма ?

(src)="2"> CAMBRIDGE – Until the global financial crisis of 2008-2009 , deflation had all but disappeared as a concern for policymakers and investors in the advanced economies , apart from Japan , which has been subject to persistent downward pressure on prices for nearly a generation .
(trg)="2"> КЕМБРИДЖ – 2008-2009 жылдардағы әлемдік қаржы дағдарысына дейін , дефляция озық экономикаларда саясаткерлер мен инвесторлар үшін алаңдаушылық себебі ретінде жоғалып кетті .
(trg)="3"> Ол тек шамамен ұрпақ буыны бойы бағалардың тұрақты төмендеу қысымына ұшыраған Жапонияда болды .

(src)="3"> And now deflationary fears are on the wane again .
(trg)="4"> Ал енді дефляциялық қорқыныш қайтадан жоқ болып кетуде .

(src)="4"> By the mid-1960s , the advanced economies began an era of rising inflationary pressures , ignited largely by expansionary fiscal and monetary policies in the United States , and acutely compounded by the oil price hikes of the 1970s .
(trg)="5"> 1960-шы жылдардың ортасына қарай , дамыған экономикалар өскелең инфляциялық қысымның дәуірін бастады , ол Америка Құрама Штаттарында кең ауқымды фискалдық және ақша-несие саясатымен айтарлықтай дәрежеде тұтанып , және 1970 жылы мұнай бағасының тез өсуімен қоздырылды .

(src)="5"> Stagflation , the combination of low economic growth and high inflation , became a buzzword by the end of that decade .
(trg)="6"> Стагфляция - төмен экономикалық өсу мен жоғары инфляция комбинациясы , ол сол онжылдықтың соңына қарай атақты сөз болды .

(src)="6"> Most contemporary market forecasts extrapolated those trends , predicting an uninterrupted upward march in oil and commodity prices .
(trg)="7"> Ең заманауи нарықтық болжамдар мұнай мен тауар бағасының үздіксіз жоғарылауын болжап , сол үрдістерді экстраполяциялады .

(src)="7"> Inflation came to be seen as chronic , and politicians looked toward price controls and income policies .
(trg)="8"> Инфляция созылмалы құбылыс ретінде қарастырылып , саясаткерлер баға басқару элементтері мен табыс саясатына назар аударды .

(src)="8"> Real ( inflation-adjusted ) short-term interest rates were consistently negative in most of the advanced economies .
(trg)="9"> Нақты ( инфляциямен түзетілген ) қысқа мерзімді пайыздық ставкалар озық экономикалардың көбінде теріс мәнді болды .

(src)="9"> Federal Reserve Chairman Paul Volcker ’ s monumental tightening of US monetary policy in October 1979 ended that long cycle .
(src)="10"> Stagflation gave way to a new buzzword : disinflation , which accurately characterized many advanced economies , as inflation rates fell from double digits .
(trg)="10"> Федералды резерв жүйесінің төрағасы Пол Волкердің 1979 жылы қазан айында АҚШ-тың монетарлық саясатын монументалды қатаңдатуы осы ұзақ циклді аяқтады .

(src)="11"> But disinflation is not the same as deflation .
(trg)="11"> Стагфляция жаңа дезинфляция деген сөзді шығарды , ол көптеген дамыған экономикаларда инфляция қарқыны қос таңбалы сандардан құлаған сәтті дәл сипаттады .

(src)="12"> As shown in the figure , between 1962 and 1986 , not a single advanced economy recorded an annual decline in prices .
(trg)="12"> Бірақ дезинфляция ( disinflation ) дефляциямен ( deflation ) бірдей емес .

(src)="13"> In many emerging markets , inflation rates soared into triple digits , with several cases of hyperinflation .
(trg)="13"> 1962 және 1986 жылдар арасында , суретте көрсетілгендей , бірде-бір озық экономикасы бар елде бағаның жылдық төмендеуі тіркелмеген .

(src)="14"> As late as 1991 , Greece had an inflation rate of about 20 % .
(trg)="14"> Көптеген дамушы нарықтардағы инфляция қарқыны бірнеше жағдайларда гиперинфляцияға ұшырап , үш таңбалы сандарға дейін өсті .

(src)="15"> Even in historically price-stable Switzerland at that time , inflation was running above 5 % .
(trg)="15"> Сондай-ақ 1991 жылы Грецияда инфляция деңгейі шамамен 20 % болды .

(src)="16"> This seems a distant memory after the steady decline in prices in Greece since 2013 , alongside a debt crisis and collapse in output .
(trg)="16"> Тіпті тарихи бағасы тұрақты Швейцарияда инфляция деңгейі 5 % -дан жоғары шықты .

(src)="17"> The Swiss National Bank , for its part , has been battling with the deflationary effects of the franc s dramatic appreciation ’ over the past few years .
(trg)="17"> 2013 жылдан бері Грецияда бағаның тұрақты төмендеуі , борыштық дағдарыс пен өндірістік ыдыраудан бері көп уақыт өткендей көрінеді .

(src)="18"> The deflationary forces were unleashed by the major economic and financial dislocations associated with the deep and protracted global crisis that erupted in 2008 .
(src)="19"> Private deleveraging became a steady headwind to central bank efforts to reflate .
(trg)="18"> Швейцарияның Ұлттық банкі өз тарапынан , соңғы бірнеше жыл ішінде франк құнының қатты өсуінің дефляциялық әсерімен күресіп келеді .

(src)="20"> In 2009 , about one-third of advanced economies recorded a decline in prices – a post-war high .
(trg)="19"> Дефляциялық күштер 2008 жылы терең және ұзаққа созылған жаһандық дағдарысқа байланысты орын алған ірі экономикалық және қаржылық орын алмасулардың арқасында босатылды .

(src)="21"> In the years that followed , the incidence of deflation remained high by post-war standards , and most central banks persistently undershot their extremely modest inflation objectives ( around 2 % ) .
(trg)="20"> Жеке қарыз қаражаты үлесінің қысқаруы орталық банктің рефляцияға жұмсалған күш-жігеріне тұрақты соққан қарсы желдей болды .