# cs/-10-000-gold.xml.gz
# zh/-10-000-gold.xml.gz


# cs/1929-or-1989.xml.gz
# zh/1929-or-1989.xml.gz


(src)="1"> 1929 nebo 1989 ?
(trg)="1"> 1929年还是1989年 ?

(src)="2"> PAŘÍŽ – Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje , svět hledá historické analogie , které by nám dění poslední doby pomohly pochopit .
(src)="3"> Na počátku krize ji mnozí lidé přirovnávali k & # 160 ; roku 1982 či 1973 , což bylo chlácholivé , neboť obě data se váží ke klasickým cyklickým poklesům .
(trg)="2"> 巴黎-随着经济危机不断加深和蔓延 , 整个世界一直在寻找历史上的类似事件希望有助于我们了解目前正在发生的情况 。 一开始 , 很多人把这次危机比作1982年或1973年所发生的情况 , 这样得类比是令人宽心的 , 因为这两段时期意味着典型的周期性衰退 。

(src)="5"> Prosazují se sklony buď k & # 160 ; přílišné zdrženlivosti ( Evropa ) , anebo k & # 160 ; rozšiřování snah ( Spojené státy ) .
(src)="6"> Evropa je obezřetná ve jménu předcházení dluhu a ochrany eura , kdežto USA jednají na mnoha frontách , aby nepromeškaly ideální příležitost k & # 160 ; zavedení zoufale potřebných strukturálních reforem .
(trg)="3"> 如今人们的心情却是沉重多了 , 许多人开始把这次危机与1929年和1931年相比 , 即使一些国家政府的表现仍然似乎把视目前的情况为是典型的而看见的衰退 。 目前的趋势是 , 要么是过度的克制 ( 欧洲 ) , 要么是努力的扩展 ( 美国 ) 。 欧洲在避免债务和捍卫欧元的名义下正变得谨慎 , 而美国已经在许多方面行动起来 , 以利用这一理想的时机来实行急需的结构性改革 。

(src)="8"> Jistěže , pád bankovního domu Lehman Brothers nemá nic společného s & # 160 ; pádem Berlínské zdi .
(src)="9"> Ba na povrchu se zdá , že jde o naprosté opaky : zřícení zdi symbolizující útlak a umělé rozdělení versus zhroucení zdánlivě nezničitelné a uklidňující instituce finančního kapitalismu .
(trg)="4"> 然而 , 作为地域战略学家 , 无论是从政治意义还是从经济意义上 , 让我自然想到的年份是1989年 。 当然 , 雷曼兄弟公司的倒闭和柏林墙的倒塌没有任何关系 。 事实上 , 从表面上看 , 两者似乎是完全是相反的 : 一个是象征着压抑和人为分裂的柏林墙的倒塌 , 而另一个是看似坚不可摧的并令人安心的金融资本主义机构的倒塌 。

(src)="11"> Konec ideologického rozdělení Východ-Západ i konec absolutní víry v & # 160 ; trhy jsou zlomovými body dějin .
(src)="12"> A dění roku 2009 může ohrozit některé z & # 160 ; pozitivních výsledků roku 1989 , včetně pokojného znovusjednocení Evropy a triumfu demokratických principů nad nacionalistickými , ne-li xenofobními tendencemi .
(trg)="5"> 然而 , 和1989年一样 , 2008-2009年很可能也能被视为一个划时代的改变 , 其带来的发人深省的后果将在几十年后仍能让我们感受得到 。 东西方意识形态鸿沟的结束 , 以及对市场绝对信心的后果 , 都是历史的转折点 。 而2009年所发生的事情可能会威胁1989年革命所带来的积极成果 , 包括欧洲的和平统一和民主制度战胜了民族主义倾向 , 如果不是恐外倾向的话 。

(src)="13"> V & # 160 ; roce 1989 nad socialistickou ideologií , zosobněnou a propagovanou sovětským blokem , zvítězila liberální demokracie .
(src)="14"> Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA , kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti , čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů .
(trg)="6"> 1989年 , 自由民主战胜了由苏联集团具体化并推崇的社会主义意识形态 。 对于里根总统的许多的支持者来说 , 就是他精心策划的军备竞赛的升级 , 把苏联经济推向了崩溃的边缘 , 从而充分显示了自由社会和自由市场的优越性 。

(src)="16"> Zaprvé a snad především , revoluce roku 1989 a následný krach Sovětského svazu skoncovaly se světovou bipolaritou .
(src)="17"> Naproti tomu rok 2009 zřejmě vydláždí cestu k & # 160 ; nové bipolaritě , přičemž Sovětský svaz vystřídá Čína .
(trg)="7"> 当然 , 现在的情况和1989年的情况明显不同了 。 首先 , 也许是最重要的 , 1989年的革命和随后的苏联解体结束了全球的两极化 。 与此相反 , 2009年很可能会为一种新的两极化形式铺平道路 , 只是中国取代了苏联 。

(src)="18"> Zadruhé , zatímco v & # 160 ; roce 1989 se jasnými vítězi – ač křehčími , než se čekalo – jevila demokracie a kapitalismus , v & # 160 ; roce 2009 je během šíření globální krize těžké odlišit vítěze od poražených .
(src)="19"> Zdá se , že tratí všichni , byť někteří jsou oproti ostatním postiženi víc .
(trg)="8"> 其二 , 民主制度和市场资本主义 , 或许要比预期的要脆弱些 , 看来确实是当时的赢家 。 而在2009年 , 随着全球危机的蔓延 , 却很难区分赢家和输家 ; 每个人似乎都是输家 , 即使有些国家比其它国家受到的影响更大 。

(src)="20"> Historie je ovšem nespravedlivá a navzdory větší zodpovědnosti za dnešní globální krizi možná USA ze současného marastu vyjdou v & # 160 ; lepší formě než ostatní země .
(src)="21"> V & # 160 ; lepší kondici , ale ne samy .
(trg)="9"> 而历史是不公平的 。 尽管美国要为当今的全球危机负更大的责任 , 但美国可能会比大多数国家以更良好的势态走出困境 。 美国会恢复得更好 , 但并不是唯一能恢复的国家 。 作为哈佛大学和麻省理工学院的访问教授 , 我能看到危机过后的世界是什么样子的 。

(src)="23"> Člověk cítí cosi jako formování vesmíru , jemuž budou dominovat Amerika a Asie .
(src)="24"> Od úžasné mediální laboratoře MIT po katedry matematiky a ekonomie na Harvardu jsou všude Asijci , především Číňané a Indové , tak jako v & # 160 ; prvním století před naším letopočtem Římané v & # 160 ; Aténách : plni obdivu k & # 160 ; těm , od nichž se tolik naučili a jež v & # 160 ; nadcházejících desetiletích překonali .
(trg)="10"> 我们能感受到一个美国和亚洲占主导地位的世界正在形成 。 从一流的麻省理工学院的媒体实验室到哈佛大学的数学和经济系 , 亚洲人-尤其是中国和印度人-到处都是 , 犹如公元前一世纪在雅典的罗马人一样 : 他们对那里学到太多东西的人们充满了敬佩 , 而他们将在今后几十年打败他们学习的对象 。

(src)="25"> Než se ale tento nový řád objeví , svět se může potýkat s & # 160 ; šířícími se zmatky , ne-li přímo chaosem .
(src)="26"> Co se například stane s & # 160 ; Egyptem , zemí tak významnou a zranitelnou , až se v & # 160 ; důsledku krize v & # 160 ; ropných státech budou muset do vlasti vrátit tisíce Egypťanů pracujících v & # 160 ; Perském zálivu ?
(trg)="11"> 但是 , 在这一新秩序的出现之前 , 世界可能会面临更广泛的混沌 , 如果不是彻底的混乱的话 。 例如 , 对埃及这样一个重要而又脆弱的国家 , 有数十万的埃及人曾在海湾工作但现在因石油生产国出现的危机而被迫返回了自己的家园 , 那埃及会发生什么情况呢 ? 当富人不再那么富了 , 穷人就会更穷 。 还有 , 对于那些追求 “ 欧洲梦 ” 的外来工人 , 现在他们面临着理应是开放的欧洲国家的仇外心态可能的爆发 , 他们会有怎样的遭遇 ?

(src)="29"> Důsledky roku 1989 se ukázaly jako méně trvalé , než by se mnozí pozorovatelé , včetně mě , domnívali .
(src)="30"> Můžeme jen doufat , že se obdobně i důsledky roku 2009 nakonec ukážou jako mnohem méně dramatické , než se jeví dnes , intuitivně a vlivem & # 160 ; dějinných reflexů .
(trg)="12"> 1989年革命所带来的成果 , 最后没有包括我在内许多观察家所想象的那么持久 。 我们只能希望2009年的危机同样地最后被证明是远远低于我们现在以直觉和历史回顾的方式 � � 感觉到的那么剧烈 。

# cs/2011--my-space-odyssey.xml.gz
# zh/2011--my-space-odyssey.xml.gz


# cs/2015-ttip-conclusion-critical-by-carl-bildt-and-javier-solana-2015-01.xml.gz
# zh/2015-ttip-conclusion-critical-by-carl-bildt-and-javier-solana-2015-01.xml.gz


(src)="1"> Strategie evropského návratu
(trg)="1"> 欧洲的重振战略

(src)="2"> STOCKHOLM / MADRID – Když papež František vystoupil loni v listopadu v Evropském parlamentu , přirovnal Evropskou unii k babičce – k příjemné ženě s bohatými zkušenostmi , která však postrádá vitalitu a energii z mládí .
(src)="3"> Je načase , prohlásil František , aby vedoucí představitelé EU odhodili svou ospalou image , uvědomili si , jakým strategickým výzvám Evropa čelí , a stanovili jasnou politiku jejich řešení .
(trg)="2"> 斯托克霍姆 / 马德里 — 去年11月 , 教皇方济各在其欧洲议会演讲中将欧盟比作祖母 — — 和蔼而富于经验 , 但已不再有过去的活力和能量 。 方济各说 , 现在是一个关键时刻 , 欧盟领导人必须摆脱懈怠形象 , 承认欧洲所面临的战略挑战 , 并构建应对挑战的明确政策 。

(src)="5"> Navzdory zdánlivé malátnosti si však Evropa udržuje některé důležité silné stránky .
(src)="6"> Je centrem špičkových myšlenek a inovací , domovem některých nejkonkurenceschopnějších regionů a průmyslových odvětví na světě , a co je možná nejimpozantnější , vybudovala společenství a trh čítající půl miliardy lidí .
(trg)="3"> 诚然 , 教皇的描述在某些角度讲非常准确 。 但是 , 尽管欧洲看起来疲态尽露 , 但仍拥有巨大优势 。 欧洲是高水平思想和创新的枢纽 ; 是世界最有竞争力地区和产业的所在地 ; 最重要的是 , 它还构建了一个由五亿人组成的社会和市场 。

(src)="8"> Transpacifické partnerství ( TPP ) – v jehož rámci mají Spojené státy a dalších 11 zemí vytvořit megaregionální zónu volného obchodu – s největší pravděpodobností tento posun ještě urychlí ( tím spíše , pokud se k partnerství nakonec připojí i Čína ) .
(src)="9"> A přestože TPP bude ještě muset překonat řadu překážek , než dojde k finalizaci dohody , jeho potenciál ke zvýšení hospodářské síly Asie nelze podceňovat .
(trg)="4"> 但世界正在变化 : 亚太地区正在日益影响全球经济和其他发展趋势 。 跨太平洋合作伙伴关系 ( Trans-Pacific Partnership , TPP , 由美国和其他11国建立的巨型地区自由贸易区 ) 很有可能加速这一变革 ( 如果中国最终也能加入就更加如此了 ) 。 尽管TPP距离最终完成协议还有很多障碍需要跨越 , 但其扩大亚洲经济实力的潜力绝不容 � � � 觑 。

(src)="10"> Evropa musí pracovat na zajištění svého postavení v novém světovém řádu – počínaje rozšířením svých obchodních a investičních vazeb na USA .
(src)="11"> Problém je v tom , že zatímco jednání o TPP postupují , rozhovory o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství ( TTIP ) mezi EU a USA zabředly do tak hlubokých domácích sporů , že celý projekt možná skončí u ledu .
(trg)="5"> 欧洲必须致力于确保其在新世界秩序中的地位 — — 首先要强化其自身与美国的贸易和投资联系 。 在TPP谈判不断推进的同时 , 欧盟-美国跨大西洋贸易和投资伙伴关系 ( Transatlantic Trade and Investment Partnership , TTIP ) 谈判却深陷国内矛盾的掣肘 , 整个工程都有可能夭折 。

(src)="12"> Podnikatelské špičky na obou stranách Atlantiku jsou přesvědčené , že úspěšná dohoda o TTIP by přinesla značné hospodářské výhody – tento pocit potvrzuje i řada studií .
(src)="13"> V debatě však dál převládají triviální otázky – například prodej „ chlorovaných kuřat “ a řešení investorských sporů .
(trg)="6"> 大西洋两岸的商业领袖相信 , 成功的TTIP协议将带来巨大的经济收益 — — 许多研究都强化了这一感觉 。 但一些微妙的问题 — — 比如 “ 氯化鸡 ” ( 欧洲怀疑美国鸡肉进入市场前都用氯消毒 ) 和投资者纠纷和解等问题 — — 仍主导着争论 。

(src)="14"> Cílem TTIP je využít sílu transatlantické ekonomiky , která je i nadále zdaleka největším a nejbohatším trhem světa : představuje tři čtvrtiny globální finanční aktivity a více než polovinu světového obchodu .
(src)="15"> ( Kdyby se TTIP otevřelo dalším ekonomikám – například Turecku , Mexiku a Kanadě – , byl by přínos ještě větší . )
(trg)="7"> TTIP的目标是释放跨大西洋经济的力量 — — 目前大西洋两岸仍是世界最大最富有的市场 , 占全球金融活动的四分之三和世界贸易量的一大半 。 ( 如果TTIP向其他经济体开放 — — 比如土耳其 、 墨西哥和加拿大 — — 则收益还将更大 。 )

(src)="16"> Ještě přesvědčivější než přínosy dohody jsou však potenciálně katastrofální důsledky jejího krachu .
(src)="17"> Neúspěch rozhovorů o TTIP by například poskytl účinnou munici těm lidem ve Velké Británii , kteří prosazují vystoupení z EU ; kdyby naopak TTIP vstoupilo v platnost , bylo by nemoudré – a tudíž nepravděpodobné – , aby Británie unii opouštěla .
(trg)="8"> 但是 , 比达成协议的好处更加让人感到必须成功的是谈判失败可能带来的灾难性结果 。 首先 , TTIP谈判的破裂将极大地加强英国鼓吹离开欧盟阵营的力量 ; 反之 , 如果TTIP获得实施 , 英国离开欧盟将是不明智之举 , 因此也不会发生 。

(src)="18"> Pocit , že EU kvůli svým vnitřním rozmíškám promrhala strategickou příležitost , by navíc pravděpodobně přiměl USA k urychlení svého odklonu od evropského kontinentu .
(src)="19"> A ruský prezident Vladimir Putin by nepochybně pokládal neschopnost EU za velkou příležitost uplatnit větší vliv na různé části Evropy .
(trg)="9"> 此外 , 欧洲的内讧导致其白白浪费了一个战略机会 , 这一感觉可能促使美国加速远离欧洲 。 而俄罗斯总统普京也必然会将欧洲的失败视为影响欧洲更多地区的良机 。

(src)="20"> To vše přispívá k zásadnímu strategickému riziku : pokud se TTIP zasekne nebo zkrachuje , zatímco TPP bude postupovat vpřed a uspěje , pak se globální rovnováha silně vychýlí ve prospěch Asie – a Evropě zbude jen málo možností , pokud vůbec nějaká , získat zpět svůj hospodářský a geopolitický vliv .
(trg)="10"> 所有这些凸显出一个根本新战略风险 : 如果TTIP无法取得进展或失败 , 而TPP取得进展并成功 , 则全球平衡将朝着极有利于亚洲的方向发展 — — 欧洲极有可能无法重振其经济和地缘政治影响力 。

(src)="21"> Když poprvé padl návrh na TTIP , zdálo se , že si Evropa jeho hodnotu uvědomuje .
(src)="22"> Koneckonců to byla EU , kdo tlačil USA – které o evropském odhodlání zpočátku pochybovaly – k zahájení negociačního procesu v červnu 2013 .
(trg)="11"> TTIP首次提出时 , 欧洲似乎能够认识到其价值 。 事实上 , 是欧洲推动一开始对欧洲的承诺有所怀疑的美国在2013年6月启动了谈判程序 。

(src)="23"> Původní ambicí bylo uzavřít vyjednávání „ na jedno tankování “ .
(src)="24"> Nikdo nechtěl podstupovat zdlouhavé rozhovory – ani politické strázně s nimi spojené .
(trg)="12"> 当时人们雄心万丈 , 意图 “ 一鼓作气 ” 完成谈判 。 没人想让谈判长久拖延 — — 或忍受因此带来的政治痛苦 。

(src)="25"> Vedoucí představitelé EU však projekt v podstatě opustili , a zdánlivě tak potvrdili americké obavy .
(src)="26"> Obchodní vyjednavači velmi složitě dosahovali pokroku , zatímco veřejnou rozpravu ovládly antiglobalizační skupiny , které vykreslují TTIP jako hrozbu pro všechno , od evropské demokracie po její zdraví .
(trg)="13"> 但欧盟领导人在事实上抛弃了这一工程 , 而这也印证了美国的担心 。 贸易谈判在挣扎中前行 , 而反全球化组织掌握了公共观点的控制权 , 将TTIP描述为对一切事物的威胁 — — 从欧洲的民主到欧洲的健康莫不如此 。

(src)="27"> Je to nebezpečně nepřesná diskuse a lídři EU musí zabránit jejímu dalšímu šíření tím , že přinesou strategické argumenty pro dohodu .
(src)="28"> Kromě toho musí oživit svůj závazek úspěšného uzavření rozhovorů v roce 2015 .
(trg)="14"> 这是非常危险的错误言论 , 欧盟领导人必须拿出推进TTIP的战略性理由 , 从而阻止这一言论获得更大的市场 。 他们还必须重振2015年成功完成谈判的承诺 。

(src)="30"> Uzavření obchodní dohody , zejména takové , která zahrnuje tolik regulačních otázek , je vždy obtížné a musí brát v úvahu složitost a proměnlivost moderních ekonomik .
(src)="31"> Faktem ovšem zůstává , že překážky spojené se završením TTIP nejsou o nic hůře překonatelné než ty , jimž představitelé EU čelí v posledních několika letech krize .
(trg)="15"> 这并不是说解决TTIP谈判中仍然存在的问题轻而易举 。 但签订贸易协议 , 特别是包含如此多监管问题的贸易协议 , 永远不是件容易事 , 因为它必须考虑到现代经济的复杂性和易变性 。 事实上 , 完成TTIP所包含的挑战并不比欧盟领导人在过去几年的危机中所遇到的挑战更棘手 。

(src)="34"> Prezident Barack Obama by totiž nyní mohl získat od Kongresu pravomoc k takzvanému zrychlenému jednání .
(src)="35"> Pokud se tak stane , Kongres by případnou sjednanou dohodu jednoduše schválil nebo odmítl , místo aby ji rozebíral na kousky .
(trg)="16"> TTIP谈判将在下个月重启 , 届时欧盟领导人必须推动真正的进展 , 并以在年底完成协议为目标 。 好消息是最近的美国中期选举有可能增加他们成功的机会 。 现在 , 美国总统奥巴马可能将从国会获得所谓的快速谈判授权 。 果真如此的话 , 美国国会将对谈成的协议予以批准或否决 , 而不能束之高阁 。

(src)="36"> V USA se pomalu rozbíhá prezidentské předvolební období a agendu EU by v novém roce snadno mohly přebít jiné otázky .
(src)="37"> Proto nemají evropští lídři času nazbyt .
(trg)="17"> 美国总统竞选季即将来开帷幕 , 在新的一年里 , 其他问题可能轻而易举地取代欧盟日程 。 正因如此 , 欧洲领导人已无时间可以浪费 。 他们必须抓住经济机会 — — 并避免战略灾难 。

# cs/2016-world-economic-prospects-by-ashoka-mody-2016-01.xml.gz
# zh/2016-world-economic-prospects-by-ashoka-mody-2016-01.xml.gz


(src)="1"> Další hlemýždí rok pro globální ekonomiku
(trg)="1"> 全球经济缓慢增长又一年

(src)="3"> V & # 160 ; dalších měsících se předpověď vytrvale snižovala , až v & # 160 ; říjnu dosáhla 3,1 & # 160 ; % .
(src)="4"> MMF ale nadále trvá – v & # 160 ; posledních sedmi letech už s & # 160 ; téměř otřepanou předvídatelností – na tom , že příští rok bude lepší .
(trg)="2"> 华盛顿 — 去年4月 , 国际货币基金组织 ( IMF ) 预测2015年世界经济将增长3.5 % 。 在随后的几个月中 , 这一预测被逐步调低 , 10月份时下降到3.1 % 。 但IMF仍然坚持 — — 在过去七年中它一贯如此 , 几乎没有什么预见性可言 — — 明年会更好 。 但几乎可以肯定 , IMF又错了 。

(src)="6"> V & # 160 ; prvé řadě světový obchod roste chudokrevným 2 % ročním růstem , přitom v & # 160 ; letech 2003 až 2007 to bylo 8 & # 160 ; % .
(src)="7"> Zatímco růst obchodu v & # 160 ; oněch opojných letech výrazně převyšoval světový růst HDP , který v & # 160 ; průměru dosahoval 4,5 & # 160 ; % , v & # 160 ; poslední době je růst obchodu a HDP zhruba stejný .
(trg)="3"> 首先 , 世界贸易年增长率只有区区2 % , 而2003 — 2007年间高达8 % 。 这几年中 , 贸易增长远远高于世界GDP ( 平均增长率为4.5 % ) , 但最近贸易和GDP增长大致相当 。 即使今年GDP增长超过贸易增长 , 也可能无法超过2.7 % 。

(src)="10"> Podle Christiny a Davida Romerových z & # 160 ; Kalifornské univerzity v & # 160 ; Berkeley se dozvuky moderních finančních krizí – po druhé světové válce – vytrácejí po 2-3 letech .
(src)="11"> Harvardští ekonomové Carmen Reinhartová a Kenneth Rogoff říkají , že trvá pět let , než se země vyprostí z & # 160 ; finanční krize .
(trg)="4"> 问题在于为什么 。 据加州大学伯克利分校的克里斯蒂娜和大卫 · 罗默 ( Christina and David Romer ) , 现代金融危机 ( 二战后 ) 的余波会持续2 — 3年时间才会消失 。 哈佛大学经济学家卡门 · 莱因哈特 ( Carmen Reinhart ) 和肯尼斯 · 罗格夫 ( Kenneth Rogoff ) 说 , 一国需要五年时间才能从金融危机中走出 。 而事实上 , 2007 — 2008年的金融动荡已经基本消失 。 因此 , 是什么导致了经济复苏滞后 ?

(src)="15"> Jenže poptávka zůstane slabá , jedině pokud lidem chybí důvěra v & # 160 ; budoucnost .
(src)="16"> Jediným logickým vysvětlením tohoto vleklého nedostatku důvěry , jak pečlivě doložil a zdůvodnil Robert Gordon ze Severozápadní univerzity , je pomalý růst produktivity .
(trg)="5"> 一个流行的解释是一个叫作 “ 长期停滞 ” 的模糊概念 — — 长期受到抑制的商品和服务需求破坏了投资和招聘激励 。 但需求只有在人们对未来信心不足时才会持续低迷 。 这一信心持续缺失的唯一符合逻辑的解释 , 正如西北大学的罗伯特 · 戈登 ( Robert Gordon ) 费煞苦心地记录和论证的 , 是生产率增长缓慢 。

(src)="17"> Před krizí – zejména v & # 160 ; letech 2003 až 2007 – pomalý růst produktivity ve velké části světa zakrýval iluzorní pocit prosperity .
(src)="18"> V & # 160 ; některých zemích – především ve Spojených státech , Španělsku a Irsku – se vzájemně upevňovaly stoupající ceny realit , spekulativní výstavba a podstupování finančních rizik .
(trg)="6"> 危机前 , 特别是2003 — 2007年 , 生产率增长缓慢被一种世界大部分国家都在欣欣向荣的幻觉所蒙蔽 。 在一些国家 — — 特别是美国 、 西班牙和爱尔兰 — — 高升的放假 、 投机性建设和金融冒险互相强化 。 与此同时 , 各国通过贸易放大彼此的增长 。

(src)="20"> Stěžejní pro globální boom byla Čína , zvedající se obr , který zaplavil svět lacinými exporty , čímž shora tlačil na globální inflaci .
(src)="21"> Neméně důležité je , že Čína dovážela obrovské objemy komodit , čímž posilovala řadu afrických a latinskoamerických ekonomik , a nakupovala německé automobily a stroje , čímž zase umožnila rušný chod regionálních dodavatelských řetězců největší evropské ekonomiky .
(trg)="7"> 这场全球繁荣的核心是中国 , 这个崛起的巨无霸向全世界输出廉价出口品 , 遏制了全球通胀 。 同样重要的是 , 中国进口了巨量大宗商品 , 从而提振了许多非洲和拉丁美洲经济体 ; 还购买了大量德国汽车和机器 , 让欧洲最大经济体保持其地区供应链满负荷运行 。

(src)="22"> Tento vývoj se otočil kolem března 2008 , kdy USA zachránily před krachem svou pátou největší investiční banku , Bear Sterns .
(src)="23"> Jelikož banky v & # 160 ; eurozóně byly také silně zapletené do šlamastyky s & # 160 ; podřadnými hypotékami a zoufale jim scházely americké dolary , Amerika a velká část Evropy začaly neúprosně sklouzávat do recese .
(trg)="8"> 这一动态在2008年3月左右发生了逆转 。 当时 , 美国拯救了其第五大投资银行贝尔斯登 , 使其免于破产 。 欧元区银行业深陷次贷乱局 , 急缺美元 , 因此美国和欧洲的大部开始滑向衰退 。 在繁荣年份 , 世界贸易传播着财富 , 而如今 , 世界贸易传播着经济萎靡 。 随着各国GDP增长的放缓 , 进口也开始放缓 , 贸易伙伴的增长也随之放缓 。

(src)="26"> Americká ekonomika se z & # 160 ; recese začala dostávat ve druhé polovině roku 2009 , hlavně díky rázné měnové politice a opatřením ke stabilizaci finanční soustavy .
(src)="27"> Tvůrci politik v & # 160 ; eurozóně naproti tomu měnovou stimulaci odmítli , zavedli opatření k fiskálnímu zpřísnění a ignorovali prohlubující se nesnáze tamních bank .
(trg)="9"> 美国经济从2009年下半年开始走出衰退 , 这主要是为稳定金融体系而采取的激进货币政策和措施的功劳 。 相反 , 欧洲决策者拒绝采取货币刺激而实施了财政紧缩 , 无视其银行压力的加剧 。 于是 , 欧元区将世界拖入了第二场全球衰退 。

(src)="31"> V & # 160 ; říjnu 2012 MMF chválila „ odolnost “ rozvíjejících se ekonomik .
(src)="32"> Jako na pokyn se tato fasáda začala rozpadat a odhalila nepříjemnou pravdu : faktory jako vysoké komoditní ceny a rozsáhlé přílivy kapitálu zastíraly vážné ekonomické slabiny a dodaly legitimitu kultuře křiklavé nerovnosti a rozbujelé korupce .
(trg)="10"> 而正当这场衰退眼看就要痊愈时 , 新兴经济体开始崩溃 。 多年来 , 观察家们一直在鼓吹这些国家领导人如何如何实施治理和刺激增长的改革 。 2012年10月 , IMF大大赞扬了新兴经济体的 “ 恢复力 ” 。 恰逢此时 , 门面撑不住了 , 暴露出一个令人不快的事实 : 大宗商品价格高企和大规模资本流入等因素掩盖了严重的经济弱点 , 也让剧烈的不平等性和无孔不入的腐败成为合法的文化 。

(src)="34"> A nejhorší teprve přijde .
(src)="35"> V & # 160 ; Číně je nezbytné zmírnit obrovskou přebytečnou průmyslovou kapacitu a přesycení realitního trhu , přibrzdit domýšlivost roztáčející tamní globální akvizice a rozprášit korupční sítě .
(trg)="11"> 如今 , 这些问题因为全球贸易的支柱 — — 中国增长放缓而雪上加霜 。 而最坏的时刻还没有到来 。 中国巨大的工业过剩产能和房地产过剩还没有消化 ; 推动其全球兼并的傲慢必须得到遏制 ; 其腐败网络也必须打破 。

(src)="38"> Eurozónu , která se těšila z & # 160 ; dočasné úlevy od fiskální přísnosti , bude omezovat malátný globální trh .
(src)="39"> Stoupající úrokové sazby u firemních dluhopisů předznamenávají pomalejší růst v & # 160 ; USA .
(trg)="12"> 简言之 , 2015年拖累全球经济的因素在新的一年里还会持续 — — 有的甚至还会加剧 。 新兴经济体将继续疲软 。 暂时摆脱了紧缩的欧元区将受到全球贸易萎靡的束缚 。 公司债券利率的提高预示美国增长减速 。 中国资产价值崩盘可能引发金融动荡 。 而决策者就像是无根之木 , 没有政治手段来遏制这些趋势 。

(src)="42"> MMF by měl přestat předpovídat růst a vydat výstrahu , že globální ekonomika zůstane slabá a zranitelná , pokud se světoví lídři energicky nezasadí o popohnání inovací a růstu .
(src)="43"> Taková snaha má už značné zpoždění .
(trg)="13"> IMF应该停止更新增长预测 , 而是发布警告 : 全球经济将继续保持萎靡和脆弱 , 除非世界领导人着力刺激创新和增长 。 这样的措施早就应该实行了 。

# cs/2017-economic-forecast-trump-uncertainty-by-joseph-e--stiglitz-2017-01.xml.gz
# zh/2017-economic-forecast-trump-uncertainty-by-joseph-e--stiglitz-2017-01.xml.gz


(src)="1"> Trumpovská nejistota
(trg)="1"> 特朗普的不确定性

(src)="2"> NEW YORK – Každý rok se v & # 160 ; lednu snažím sestavit prognózu pro nadcházející rok .
(src)="3"> Ekonomické předpovědi jsou nechvalně proslulé svou složitostí ; navzdory pravdě ukryté v & # 160 ; žádosti Harryho Trumana o jednorukého ekonoma ( který by argumentačně nemohl ukazovat na jednu i na druhou stranu ) je ale historie mých prognóz věrohodná .
(trg)="2"> 发自纽约 — — 每年一月 , 我都会尝试对未来一年作出预测 。 经济预测是件极为困难的事情 ; 以至于哈里 · 杜鲁门总统 ( Harry Truman ) 曾要求手下给他找一位独臂经济学家 — — 这样此人就无法模棱两可地说 “ 另一方面 ( on the other hand ) ” 了 — — 但一直以来我的预测还是靠谱的 。

(src)="4"> V & # 160 ; posledních letech jsem správně předvídal , že bez silnější fiskální stimulace ( která nebyla na dohled v & # 160 ; Evropě ani ve Spojených státech ) bude zotavení z & # 160 ; Velké recese roku 2008 pomalé .
(src)="5"> Při tvorbě prognóz jsem spoléhal spíš na analýzu fundamentálních ekonomických sil než na spletité ekonometrické modely .
(trg)="3"> 这几年来我正确地预见到 , 在缺乏更强有力财政刺激政策 ( 在欧洲或美国都一样 ) 的情况下 , 2008年大衰退的复苏进程将较为缓慢 。 同时我的预测更多地依赖于对基本经济力量的分析 , 而非复杂的经济计量模型 。

(src)="6"> Na začátku roku 2016 se například zdálo jasné , že se stěží dramaticky změní nedostatky globální agregátní poptávky , zjevné už několik posledních let .
(src)="7"> Domníval jsem se proto , že ti , kdo předpovídali silnější zotavení , měli na očích růžové brýle .
(trg)="4"> 例如在2016年初 , 很显然在过去几年中呈现的全球总需求不足将不大可能出现巨大改变 。 因此我认为那些相信会实现强劲复苏的预测者是过于乐观了 , 最终实际的经济发展也与我的预测一致 。

(src)="9"> To ovšem neplatí pro politické dění roku 2016 .
(src)="10"> Roky jsem psal , že pokud se nebude řešit narůstající nerovnost , především v USA , ale i v & # 160 ; mnoha dalších zemích po celém světě , bude mít politické důsledky .
(trg)="5"> 2016年的政治事件也是如此 。 多年来我一直指出 , 除非在全球许多国家 ( 尤其是美国 ) 日益严重的不平等问题得到解决 , 否则必将产生某些政治后果 。 但不平等状况依然持续恶化 — — 令人震惊的数据显示 , 美国的预期平均寿命正在下降 。

(src)="13"> Tyto výsledky předznamenala loňská studie Anne Caseové a Anguse Deatona , která ukázala , že naděje dožití je na sestupu v & # 160 ; rozsáhlých segmentech populace – včetně takzvaných rozzlobených mužů v & # 160 ; americkém Rezavém pásu .
(trg)="6"> 正如安娜 · 凯斯 ( Anne Case ) 和安格斯 · 迪顿 ( Angus Deaton ) 的一项研究表明 : 美国大部分人口的预期寿命都在下降 , 包括所谓北部老工业区的愤怒居民们 。

(src)="14"> Vzhledem k & # 160 ; tomu , že příjmy dolních 90 & # 160 ; % už téměř třetinu století stagnují ( a značnou část té doby upadají ) , údaje o zdravotním stavu však jen potvrdily , že pro rozsáhlé oblasti země nejde vývoj správným směrem .
(src)="15"> A byť je Amerika možná extrémním případem tohoto trendu , jinde není situace o mnoho lepší .
(trg)="7"> 而由于90 % 的底层人士收入增长已经停滞了将近1 / 3个世纪 ( 且其中很大比例都出现了下滑 ) , 医疗数据清晰明白地证实了美国大部分地区处境不妙 。 但美国可能处于这种趋势的极端 , 其他地方的情况会好一点 。

(src)="20"> Byli to právě republikáni , kdo ve 26 státech odmítl umožnit rozšíření programu Medicaid , který zajišťuje zdravotní pojištění lidem na dně .
(src)="21"> A proč se vítězem stal člověk , který si udělal živobytí ze zneužívání ostatních , otevřeně přiznal , že neplatí daně , jak by se spravedlivě slušelo , a z & # 160 ; vyhýbání se dani ještě udělal otázku hrdosti ?
(trg)="8"> 但如果这似乎必然预示着某些政治后果 , 那么其形式和时间就不那么明显了 。 为什么美国的下行会在经济恢复期出现 , 而不是更为提前 ? 为何这会表现为政治右倾 ? 毕竟正是共和党人拒绝援助那些因他们全力推动全球化而失业的人们 , 是共和党人否决在26个州扩大医疗补助 , 从而拒绝为底层的人提供医疗保险 。 为什么一个依靠占他人便宜来谋生 , 公开承认并未支付合理份额税收 , 并以避税为荣的人会成为大选最终赢家 ?

(src)="24"> Zřídkakdy však bylo víc nejistoty .
(src)="25"> Jaké politiky bude Trump uskutečňovat , zůstává neznámé , nemluvě o nejistotě , které uspějí či jaké budou mít důsledky .
(trg)="9"> 唐纳德 · 特朗普 ( Donald Trump ) 抓住了时代精神 : 境况不佳 , 许多选民都想来点改变 。 但如今他们会意识到真相 : 再也没有什么常态可言 , 但也不会存在更多的不确定性 。 特朗普将实施何种政策仍然是未知之数 , 更遑论哪些政策将会成功或者后果将是什么了 。

(src)="28"> Trump si nejspíš uvědomuje , že jeho návrhy poruší pravidla Světové obchodní organizace , ale možná také ví , že bude trvat dlouho , než WTO vydá rozhodnutí , které půjde proti němu .
(src)="29"> A tou dobou už by americký obchodní účet mohl být v & # 160 ; rovnováze .
(trg)="10"> 特朗普似乎拼命想发起一场贸易战 。 那么中国和墨西哥将如何应对 ? 特朗普清楚知道他的提议会违反世贸规则 , 但他估计也明白世贸组织需要很长时间来推翻这一做法 。 到那时候美国的贸易账户可能早就实现重新平衡了 。

(src)="30"> Jenže tuhle hru mohou hrát oba : Čína může podnikat podobné kroky , třebaže její reakce budou nejspíš jemnější .
(src)="31"> Kdyby měla propuknout obchodní válka , co by se stalo ?
(trg)="11"> 但这个博弈可是双方面的 : 中国也可以采取类似但更为隐秘微妙的行动 。 那么如果真爆发一场贸易战的话 , 将会出现何种状况 ?