# cs/-10-000-gold.xml.gz
# it/-10-000-gold.xml.gz


(src)="1"> Zlato za 10 & # 160 ; 000 dolarů ?
(trg)="1"> Oro a quota 10,000 ?

(src)="2"> SAN FRANCISCO – Vést racionální rozhovor o hodnotě zlata nikdy nebylo snadné .
(trg)="2"> SAN FRANCISCO – Non è mai stato facile avere una conversazione razionale sul valore dell’ oro .

(src)="3"> V & # 160 ; poslední době , kdy se ceny zlata zvedly o více než 300 % za deset let , je to ještě těžší .
(trg)="3"> Ultimamente poi , con il prezzo dell’ oro cresciuto di più del 300 % nel corso dell’ ultimo decennio , è più difficile che mai .

(src)="4"> Loni v & # 160 ; prosinci napsali kolegové-ekonomové Martin Feldstein a Nouriel Roubini komentáře , v & # 160 ; nichž odvážně zpochybnili „ býčí “ náladu na trhu a rozumně poukázali na rizika spojená se zlatem .
(trg)="4"> Lo scorso dicembre , gli economisti Martin Feldstein e Nouriel Roubini hanno entrambi scritto degli editoriali nei quali mettevano coraggiosamente in dubbio l’ esuberanza del mercato , evidenziando con intelligenza i rischi legati all’ oro .

(src)="5"> A co se nestalo ?
(trg)="5"> Ma indovinate un po ' ?

(src)="6"> Od zveřejnění jejich článků se cena zlata vyšplhala ještě výše , a nedávno dokonce dosáhla rekordních 1300 dolarů .
(trg)="6"> Da quando i loro articoli sono apparsi , il prezzo dell’ oro è aumentato ulteriormente , arrivando recentemente a toccare il valore record di 1.300 dollari .

(src)="7"> Už loni v & # 160 ; prosinci přitom mnoho „ zlatých nadšenců “ tvrdilo , že cena této komodity nevyhnutelně směřuje k & # 160 ; hranici 2000 dolarů .
(trg)="7"> Lo scorso dicembre , molti fanatici dell’ oro sostenevano che il suo prezzo era inevitabilmente destinato a raggiungere i 2000 dollari .

(src)="8"> A někteří z & # 160 ; nich , osmělení jeho setrvalým zhodnocováním , dnes naznačují , že by zlato mohlo stát ještě více .
(trg)="8"> Adesso , rinfrancati dalla sua continua ascesa , alcuni arrivano a suggerire che il valore dell’ oro potrebbe arrivare ancora più in alto .

(src)="9"> Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval , že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let , kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů .
(trg)="9"> Un investitore di successo che ha puntato sull’ oro mi ha recentemente spiegato che anche i valori azionari sono rimasti pressoché stazionari per più di un decennio , finché l’ indice Dow Jones non ha varcato la soglia dei 1.000 punti agli inizi degli anni ’ 80 .

(src)="10"> Od té doby se index vyšplhal nad 10 & # 160 ; 000 bodů .
(trg)="10"> A quel punto , l’ indice è schizzato fino ad oltrepassare i 10.000 punti .

(src)="11"> Není tedy možné , že se také hodnota zlata , která se již přehoupla přes magickou hranici 1000 dolarů , desetinásobně zvýší ?
(trg)="11"> Ora che l’ oro ha attraversato la fatidica barriera dei 1.000 dollari , perché non dovrebbe poter decuplicare anch’esso ?

(src)="12"> Připusťme , že dospět k & # 160 ; mnohem vyšší ceně za zlato není tak nepředstavitelné , jak se zdá .
(trg)="12"> Tutto sommato , per visualizzare un prezzo dell’ oro molto più alto di quello attuale non si deve fare un grande sforzo d’ immaginazione .

(src)="13"> Očistíme-li současnou cenu o inflaci , pak se ani neblíží k rekordnímu maximu z & # 160 ; ledna 1980 .
(trg)="13"> Aggiustando i valori per l’ inflazione , il prezzo oggi non è neanche lontanamente paragonabile al suo massimo storico , raggiunto nel gennaio 1980 .

(src)="14"> Tehdy dosáhlo zlato hodnoty 850 dolarů , což je hodně přes 2000 dnešních dolarů .
(trg)="14"> A quel tempo l’ oro raggiunse gli 850 dollari , cioè più di 2.000 dollari di oggi .

(src)="15"> Lze však tvrdit , že cena z & # 160 ; ledna 1980 byla „ splašeným vrcholem “ dosaženým v & # 160 ; období zvýšené geopolitické nestability .
(trg)="15"> Ma quello del gennaio del 1980 fu certamente un picco anomalo , legato ad un periodo di alta instabilità geopolitica .

(src)="16"> Současná cena 1300 dolarů je tedy pravděpodobně více než dvojnásobkem velmi dlouhodobých , o inflaci očištěných , průměrných cen zlata .
(trg)="16"> A 1.300 dollari , il prezzo attuale dell' oro è probabilmente più del doppio di quello che dovrebbe essere il suo valore medio , a lungo termine , aggiustato per l’ inflazione .

(src)="17"> Co by tedy mohlo ospravedlnit další obrovský růst cen zlata ze současné úrovně ?
(trg)="17"> Allora cosa potrebbe giustificare , a questo punto , un’ ulteriore ascesa nel prezzo dell’ oro ?

(src)="18"> Jedna odpověď samozřejmě zní : naprostý kolaps dolaru .
(trg)="18"> Una risposta , di certo , può risiedere nella prospettiva di un totale collasso del dollaro americano .

(src)="19"> Vzhledem k & # 160 ; raketově stoupajícím schodkům a bezcílné fiskální politice si člověk klade otázku , zda by se populistická administrativa nakonec nemohla neuváženě uchýlit k & # 160 ; tiskařským rotačkám .
(trg)="19"> In un periodo caratterizzato da deficit in aumento e politica fiscale sconclusionata , è lecito domandarsi se un’ amministrazione populista non possa irresponsabilmente ricorrere al torchio tipografico .

(src)="20"> A pokud z & # 160 ; toho opravdu máte strach , pak by zlato skutečně mohlo být nejspolehlivější ochranou .
(trg)="20"> Per chi fosse davvero preoccupato da questo scenario , l’ oro potrebbe effettivamente rappresentare la difesa più affidabile .

(src)="21"> Jistě , někdo by mohl namítnout , že lepší a přímočařejší zajištění proti inflaci představují dluhopisy s & # 160 ; výnosem vázaným na inflaci . „ Zlatí nadšenci “ se však právem obávají , zda by vláda za extrémních okolností splnila své závazky .
(trg)="21"> È vero che c’ è chi potrebbe sostenere che i Titoli di Stato indicizzati all’ inflazione fornirebbero oggi un’ alternativa più sicura e diretta rispetto all’ oro .
(trg)="22"> Ma i fanatici dell’ oro fanno bene a preoccuparsi che il Governo non onori i suoi impegni in caso di circostanze più estreme .

(src)="22"> Jak s & # 160 ; Carmen Reinhartovou uvádíme v nedávné knize o dějinách finančních krizí Tentokrát je to jinak , vlády zbavené peněz skutečně v & # 160 ; mnoha případech násilně mění dluhy vázané na inflaci na dluhy nevázané , a to právě proto , aby se jejich hodnota mohla v & # 160 ; inflaci rozpustit .
(trg)="23"> Di fatto , come io e Carmen Reinhart mostriamo nel nostro recente libro sulla storia delle crisi finanziarie , This Time is Different , i governi a corto di fondi tendono a convertire i loro titoli indicizzati in titoli non indicizzati , in modo tale che il loro valore venga spazzato via dall’ inflazione .

(src)="23"> Dokonce i Spojené státy během velké hospodářské krize ve 30. letech zrušily inflační doložky ve smlouvách o dluhopisech .
(trg)="24"> Persino gli Stati Uniti abrogarono le clausole di indicizzazione dei loro titoli di debito durante la Grande Depressione degli anni ’ 30 .

(src)="24"> Takže se to může stát všude .
(trg)="25"> Può quindi accadere dappertutto .

(src)="25"> Skutečnost , že velmi vysoká inflace je možná , ji však ještě nečiní pravděpodobnou , a proto bychom měli být opatrní s & # 160 ; tvrzením , že cenu zlata táhnou nahoru inflační očekávání .
(trg)="26"> Anche in questo caso , tuttavia , il fatto che un’ alta inflazione sia possibile non significa certo che sia anche probabile ; bisognerebbe quindi essere cauti nel sostenere che l’ aumento del prezzo dell’ oro sia causato da aspettative inflazionistiche .

(src)="26"> Někteří experti místo toho tvrdí , že dlouhý pochod zlata směrem vzhůru je částečně důsledkem rozvoje nových finančních nástrojů , které usnadňují obchodování a spekulace se zlatem .
(trg)="27"> Alcuni sostengono che l’ inarrestabile scalata dell’ oro sia parzialmente dovuta allo sviluppo di nuovi strumenti finanziari che rendono più facile comprare e speculare sull' oro .

(src)="27"> Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy – a také jistá ironie .
(trg)="28"> C’ è probabilmente un po ' di verità in questo argomento – ed anche una certa dose d’ ironia .

(src)="28"> Koneckonců se už středověcí alchymisté zabývali tím , co dnes pokládáme za absurdní hledání cest , jak proměnit neušlechtilé kovy ve zlato .
(trg)="29"> Dopotutto , gli alchimisti medievali si lanciarono in quella che oggi noi consideriamo un’ assurda ricerca di un metodo per trasformare il metallo in oro .

(src)="29"> Nebylo by tedy paradoxní , kdyby finanční alchymie dokázala dramaticky zvýšit cenu zlatého slitku ?
(trg)="30"> Non sarebbe quindi paradossale se oggi l' alchimia finanziaria riuscisse a far sì che un lingotto d’ oro valga enormemente di più ?

(src)="30"> Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie , Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky .
(trg)="31"> A mio avviso , comunque , la spiegazione più convincente per giustificare l’ attuale prezzo elevato dell’ oro è lo spettacolare ingresso di Asia , America Latina e Medio Oriente sulla scena dell’ economia globale .

(src)="31"> V & # 160 ; době , kdy zástupy nových spotřebitelů získávají kupní sílu , poptávka zákonitě roste , což žene nahoru i cenu vzácných komodit .
(trg)="32"> Di fronte all’ aumento di potere d’ acquisto di legioni di nuovi consumatori , è inevitabile che la domanda si impenni , trascinando con sé il prezzo delle risorse scarse .

(src)="32"> Současně platí , že centrální banky zemí s & # 160 ; rozvíjejícími se trhy potřebují hromadit zlaté rezervy , které stále drží v & # 160 ; daleko menším poměru než centrální banky zemí bohatých .
(trg)="33"> Al contempo , le banche centrali dei mercati emergenti hanno bisogno di accumulare riserve d’ oro , che possiedono ancora in quantità di gran lunga inferiori a quelle possedute dai Paesi sviluppati .

(src)="33"> A protože dnes euro působí jako prostředek diverzifikace rizika spojeného s & # 160 ; dolarem méně lákavě , přirozeně tím vzrůstá přitažlivost eura .
(trg)="34"> Con l’ euro che appare sempre meno appetibile come strumento di diversificazione del portafoglio , l’ appeal dell’ oro è naturalmente cresciuto .

(src)="34"> Takže ano , existují solidní základní ukazatele , které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata , ačkoliv je daleko spornější , zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna .
(trg)="35"> Quindi effettivamente sì , l' elevato prezzo attuale dell' oro potrebbe poggiarsi su fondamentali solidi , sebbene sia di gran lunga più discutibile l' opinione secondo la quale questi stessi fondamentali continueranno a spingere i prezzi al rialzo in futuro .

(src)="35"> Další klíčový základní faktor , který udržuje ceny zlata nahoře , by se totiž mohl ukázat jako mnohem pomíjivější než globalizace .
(trg)="36"> Infatti , un altro fattore critico fondamentale alla base dell' attuale prezzo dell' oro potrebbe rivelarsi molto meno duraturo della globalizzazione .

(src)="36"> Ceny zlata jsou mimořádně citlivé na pohyby globálních úrokových sazeb .
(trg)="37"> Il prezzo dell' oro è estremamente sensibile ai movimenti globali dei tassi di interesse .

(src)="37"> Zlato koneckonců nenese žádný úrok a jeho držení navíc něco stojí .
(trg)="38"> Dopotutto , l' oro non paga alcun interesse e addirittura può comportare dei costi di immagazzinamento .

(src)="38"> Dnes , kdy se úrokové sazby v & # 160 ; mnoha zemích blíží rekordním minimům nebo jich už dosáhly , je tedy relativně levné spekulovat se zlatem namísto investic do dluhopisů .
(trg)="39"> Oggi , con i tassi d' interesse ai loro minimi storici , o quasi , in molti Paesi , è relativamente conveniente speculare sul prezzo dell' oro piuttosto che investire in titoli di Stato .

(src)="39"> Pokud se však reálné úrokové sazby podstatně zvýší , což by jednoho dne docela dobře mohly , ceny zlata se mohou zhroutit .
(trg)="40"> Ma se i tassi d' interesse reale crescessero significativamente , come è possibile che succeda un giorno , il prezzo dell' oro potrebbe affondare .

(src)="40"> Většina ekonomických studií naznačuje , že ceny zlata se v & # 160 ; krátkodobém až střednědobém měřítku velmi obtížně předpovídají , přičemž pravděpodobnosti zisku a ztráty jsou přibližně v & # 160 ; rovnováze .
(trg)="41"> Diversi studi suggeriscono che i prezzi dell' oro sono estremamente difficili da predire nel breve e medio termine , implicando che le probabilità di guadagnarci o perderci sono abbastanza bilanciate .

(src)="41"> Je proto nebezpečné extrapolovat krátkodobé trendy .
(trg)="42"> È dunque pericoloso provare a fare estrapolazioni a partire dalle tendenze di breve periodo .

(src)="42"> Ano , zlato zažívá skvělou jízdu , ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí .
(trg)="43"> È certamente vero che l' oro è stato caratterizzato da una crescita solida , ma questo è quello che è successo anche ai prezzi immobiliari in tutto il mondo fino ad un paio di anni fa .

(src)="43"> Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků , suverénním fondem nebo centrální bankou , pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem .
(trg)="44"> Per grandi investitori , fondi sovrani di investimento e banche centrali ha perfettamente senso mantenere una modesta quantità d' oro nel proprio portafoglio per tutelarsi contro eventi estremi .

(src)="44"> Navzdory vysoké přitažlivosti dané mimořádným růstem ceny však pro většinu z & # 160 ; nás zůstává zlato velmi riskantní sázkou .
(trg)="45"> Ma nonostante il suo crescente fascino , all' indomani di una straordinaria corsa al rialzo , l' oro resta una scommessa molto rischiosa per la maggior parte di noi .

(src)="45"> Takové úvahy samozřejmě mohou mít na ceny jen malý vliv .
(trg)="46"> Certo , queste considerazioni possono avere ben poca influenza sui prezzi .

(src)="46"> Co však platilo pro alchymisty v & # 160 ; dávných dobách , to platí i dnes : zlato a rozum jdou často jen obtížně dohromady .
(trg)="47"> Ciò che valeva un tempo per gli alchimisti , resta vero ancora oggi : oro e ragione spesso non vanno d' accordo .

# cs/2017-economic-forecast-trump-uncertainty-by-joseph-e--stiglitz-2017-01.xml.gz
# it/2017-economic-forecast-trump-uncertainty-by-joseph-e--stiglitz-2017-01.xml.gz


(src)="1"> Trumpovská nejistota
(trg)="1"> Incertezza Trumpiana

(src)="2"> NEW YORK – Každý rok se v & # 160 ; lednu snažím sestavit prognózu pro nadcházející rok .
(trg)="2"> NEW YORK – Ogni gennaio , cerco di formulare una previsione per l’ anno appena iniziato .

(src)="3"> Ekonomické předpovědi jsou nechvalně proslulé svou složitostí ; navzdory pravdě ukryté v & # 160 ; žádosti Harryho Trumana o jednorukého ekonoma ( který by argumentačně nemohl ukazovat na jednu i na druhou stranu ) je ale historie mých prognóz věrohodná .
(trg)="3"> Fare previsioni economiche è notoriamente difficile ; ma , malgrado la verità espressa nella richiesta di Harry Truman di economisti con un “ braccio solo ” ( i quali non sarebbero in grado di dire “ on the other hand ” - “ d’ altra parte ” ) , i miei risultati sono stati credibili .

(src)="4"> V & # 160 ; posledních letech jsem správně předvídal , že bez silnější fiskální stimulace ( která nebyla na dohled v & # 160 ; Evropě ani ve Spojených státech ) bude zotavení z & # 160 ; Velké recese roku 2008 pomalé .
(trg)="4"> Negli ultimi anni , ho correttamente previsto che , in assenza di forti incentivi fiscali ( non imminenti né in Europa né negli Stati Uniti ) , la ripresa dalla Grande Recessione del 2008 sarebbe stata lenta .

(src)="5"> Při tvorbě prognóz jsem spoléhal spíš na analýzu fundamentálních ekonomických sil než na spletité ekonometrické modely .
(trg)="5"> Nel formulare queste previsioni , mi sono basato più su analisi delle forze economiche strutturali che su modelli econometrici complessi .

(src)="6"> Na začátku roku 2016 se například zdálo jasné , že se stěží dramaticky změní nedostatky globální agregátní poptávky , zjevné už několik posledních let .
(trg)="6"> Ad esempio , all’ inizio del 2016 , sembrava chiaro che le carenze della domanda aggregata globale , manifestatesi negli ultimi anni , non potessero cambiare drasticamente .

(src)="7"> Domníval jsem se proto , že ti , kdo předpovídali silnější zotavení , měli na očích růžové brýle .
(trg)="7"> Così , ho pensato che i previsori di una ripresa più decisa guardavano il mondo attraverso occhiali rosa .

(src)="8"> Ekonomické dění se odvíjelo v & # 160 ; zásadě tak , jak jsem očekával .
(trg)="8"> Gli sviluppi economici si sono poi dispiegati così come da me anticipato .

(src)="9"> To ovšem neplatí pro politické dění roku 2016 .
(trg)="9"> Non è andata allo stesso modo per gli eventi politici del 2016 .

(src)="10"> Roky jsem psal , že pokud se nebude řešit narůstající nerovnost , především v USA , ale i v & # 160 ; mnoha dalších zemích po celém světě , bude mít politické důsledky .
(trg)="10"> Avevo scritto per anni che se non si fossero affrontate le crescenti disuguaglianze – soprattutto negli Stati Uniti , ma anche in molti altri paesi – ci sarebbero state conseguenze politiche .

(src)="11"> Nerovnost se ale nadále zhoršovala .
(src)="12"> Ohromující údaje přitom doložily , že v & # 160 ; USA klesá průměrná naděje dožití .
(trg)="11"> Ma le disuguaglianze hanno continuato a peggiorare – con dati impressionanti che dimostravano che l’ aspettativa di vita media negli Stati Uniti era in diminuzione .

(src)="13"> Tyto výsledky předznamenala loňská studie Anne Caseové a Anguse Deatona , která ukázala , že naděje dožití je na sestupu v & # 160 ; rozsáhlých segmentech populace – včetně takzvaných rozzlobených mužů v & # 160 ; americkém Rezavém pásu .
(trg)="12"> Questi risultati sono stati prefigurati da uno studio dello scorso anno , condotto da Anne Case e Angus Deaton , che illustrava come l’ aspettativa di vita fosse in declino per grandi segmenti della popolazione – tra cui i cosiddetti “ uomini arrabbiati ” americani della Rust Belt .

(src)="14"> Vzhledem k & # 160 ; tomu , že příjmy dolních 90 & # 160 ; % už téměř třetinu století stagnují ( a značnou část té doby upadají ) , údaje o zdravotním stavu však jen potvrdily , že pro rozsáhlé oblasti země nejde vývoj správným směrem .
(trg)="13"> Ma , con i redditi delle fasce inferiori della popolazione , il 90 % , stagnanti per quasi un terzo di secolo ( ed in calo per una sua parte significativa ) , i dati sanitari hanno semplicemente confermato che le cose non stavano andando bene per aree molto vaste del paese .

(src)="15"> A byť je Amerika možná extrémním případem tohoto trendu , jinde není situace o mnoho lepší .
(trg)="14"> Ed anche qualora in America tale tendenza costituisse una situazione estrema , le cose non andavano molto meglio altrove .

(src)="16"> Jestliže se ale zdálo jasné , že se politické důsledky projeví , jejich podoba a časové okolnosti byly mnohem méně zřetelné .
(trg)="15"> Ma , seppure apparisse chiaro che ci sarebbero state delle conseguenze politiche , la forma e la tempistica di esse erano molto meno evidenti .

(src)="17"> Proč se v & # 160 ; USA zvedla vlna odporu , právě když se zdálo , že se ekonomika začíná dávat do pořádku , a ne už dřív ?
(trg)="16"> Perché negli Stati Uniti il contraccolpo è arrivato proprio quando l’ economia sembrava essere in fase di ripresa , anziché in precedenza ?

(src)="18"> A proč se projevila výkyvem doprava ?
(trg)="17"> E perché si è manifestato con un sbandamento a destra ?

(src)="19"> Vždyť to byli právě republikáni , kdo blokoval pomoc pro ty , kteří přišli o práci v & # 160 ; důsledku globalizace , již přičinlivě popoháněli .
(trg)="18"> Dopo tutto , sono stati i Repubblicani ad avere bloccato l’ assistenza per chi perde il lavoro a causa della globalizzazione , da loro portata avanti con assiduità .

(src)="20"> Byli to právě republikáni , kdo ve 26 státech odmítl umožnit rozšíření programu Medicaid , který zajišťuje zdravotní pojištění lidem na dně .
(trg)="19"> Sono stati i Repubblicani che , in 26 Stati , si sono rifiutati di consentire l’ espansione del Medicaid , negando così l’ assicurazione sanitaria ai ceti più bassi .

(src)="21"> A proč se vítězem stal člověk , který si udělal živobytí ze zneužívání ostatních , otevřeně přiznal , že neplatí daně , jak by se spravedlivě slušelo , a z & # 160 ; vyhýbání se dani ještě udělal otázku hrdosti ?
(trg)="20"> E perché il vincitore è stato qualcuno che ha costruito la propria vita approfittandosi degli altri , che ha ammesso apertamente di non pagare la sua giusta quota di tasse , e che ha fatto dell’ evasione fiscale un punto di orgoglio ?

(src)="22"> Donald Trump vystihl ducha doby : nedařilo se a mnoho voličů si přálo změnu .
(trg)="21"> Donald Trump ha colto lo spirito del tempo : le cose non andavano bene , e molti elettori volevano il cambiamento .

(src)="23"> Teď ji dostanou : nic nebude jako obvykle .
(trg)="22"> Ora l’ avranno : niente sarà come prima .

(src)="24"> Zřídkakdy však bylo víc nejistoty .
(trg)="23"> Ma raramente vi è stata maggiore incertezza .

(src)="25"> Jaké politiky bude Trump uskutečňovat , zůstává neznámé , nemluvě o nejistotě , které uspějí či jaké budou mít důsledky .
(trg)="24"> Ancora non è dato sapere quali politiche Trump perseguirà , per non parlare di quali si affermeranno e delle possibili conseguenze .

(src)="26"> Trump vzbuzuje dojem , že si umanul vyvolat obchodní válku .
(trg)="25"> Trump sembra deciso a promuovere una guerra commerciale .

(src)="27"> Jak ale budou Čína a Mexiko reagovat ?
(trg)="26"> Ma come risponderanno Cina e Messico ?

(src)="28"> Trump si nejspíš uvědomuje , že jeho návrhy poruší pravidla Světové obchodní organizace , ale možná také ví , že bude trvat dlouho , než WTO vydá rozhodnutí , které půjde proti němu .
(trg)="27"> Può darsi che Trump sia ben consapevole che quello che lui propone violerà le regole dell’ Organizzazione Mondiale del Commercio , ma potrebbe anche essere a conoscenza del fatto che ci vorrà molto tempo perché l’ OMC si determini contro di lui .

(src)="29"> A tou dobou už by americký obchodní účet mohl být v & # 160 ; rovnováze .
(trg)="28"> E per allora , la bilancia commerciale degli Stati Uniti potrebbe essersi riequilibrata .

(src)="30"> Jenže tuhle hru mohou hrát oba : Čína může podnikat podobné kroky , třebaže její reakce budou nejspíš jemnější .
(trg)="29"> Ma sono in due a poter giocare quella partita : la Cina può intraprendere azioni simili , anche se la sua risposta rischia di essere più sottile .

(src)="31"> Kdyby měla propuknout obchodní válka , co by se stalo ?
(trg)="30"> Se dovesse scoppiare una guerra commerciale , cosa accadrebbe ?

(src)="32"> Trump má možná důvod si myslet , že by mohl vyhrát ; vždyť Čína na vývozu do USA závisí víc než USA na vývozu do Číny , což dává USA výhodu .
(trg)="31"> Trump potrebbe avere ragione di pensare di essere in grado di vincere ; dopo tutto , la Cina è più dipendente dalle esportazioni verso gli Stati Uniti di quanto essi lo siano dalle esportazioni verso la Cina , il che dà agli Stati Uniti un vantaggio .

(src)="33"> Jenže obchodní válka není hra s & # 160 ; nulovým součtem .
(trg)="32"> Ma una guerra commerciale non è un gioco a somma zero .

(src)="34"> Tratit budou nutně i USA .
(trg)="33"> Anche gli USA rischiano di perdere .

(src)="35"> Čína může umět účinněji zaměřovat odvetu tak , aby působila akutní politické bolesti .
(trg)="34"> La Cina può essere più efficace nell’ orientare le sue ritorsioni per causare forti disagi politici .

(src)="36"> Číňané jsou snad také ve výhodnějším postavení k & # 160 ; reakcím na pokusy USA způsobit jim trýzeň , než jsou USA k & # 160 ; reakcím na trýzeň , již může Čína působit Američanům .
(trg)="35"> Inoltre , i Cinesi potrebbero trovarsi in una posizione migliore nel rispondere ai tentativi americani di infliggere loro delle penalità , rispetto a quella degli Stati Uniti nel contrastare le penalizzazioni da parte della Cina .

(src)="37"> Kdo dokáže bolesti lépe snášet , je ve hvězdách .
(trg)="36"> Nessuno può sapere oggi chi possa sopportare meglio le difficoltà .

(src)="38"> Budou to USA , kde obyčejní občané trpí už tak dlouho , anebo Čína , jíž se navzdory nelehkým časům daří tvořit růst přesahující 6 & # 160 ; % ?
(trg)="37"> Saranno gli Stati Uniti , dove i cittadini comuni hanno già sofferto per tanto tempo , o la Cina , che , nonostante i tempi difficili , è riuscita a generare una crescita superiore al 6 % ?

(src)="39"> Obecněji se republikánský / Trumpův program , charakteristický daňovými škrty vychýlenými ve prospěch bohatých ještě víc , než by vyplývalo z & # 160 ; běžného receptu americké pravice , zakládá na představě prosperity stékající shora dolů – navazuje na ekonomiku strany nabídky z & # 160 ; Reaganovy éry , která nikdy skutečně nefungovala .
(trg)="38"> Più in generale , il programma di Trump e dei Repubblicani , con tagli fiscali ancora più sbilanciati verso i ricchi rispetto a quanto implicherebbe la ricetta standard del GOP , si basa sull’ idea di una prosperità con “ effetto a cascata ” – una continuazione della “ supply-side economics ” dell’ epoca Reagan , che non ha mai realmente funzionato .

(src)="40"> Zlost těch , jež Reaganova revoluce nechala pokulhávat daleko za úspěšnými , možná tiší projevy pronášené bez servítků či nepříčetná prohlášení ve tři ráno na Twitteru , tedy alespoň prozatím .
(trg)="39"> Una retorica veemente , o deliranti tweet alle tre del mattino , possono placare la rabbia di quanti sono stati dimenticati dalla rivoluzione Reagan , almeno per un po ’ .

(src)="41"> Ale jak dlouho to vydrží ?
(trg)="40"> Ma per quanto tempo ?

(src)="42"> A co se stane potom ?
(trg)="41"> E che cosa succederà dopo ?

(src)="43"> Trump by možná rád zrušil běžné zákonitosti ekonomiky , až přikročí ke své verzi vúdú ekonomiky .
(trg)="42"> A Trump potrebbe piacere abrogare le leggi economiche ordinarie , mentre persegue la sua versione di economia “ voodoo ” .

(src)="44"> To ale nemůže .
(trg)="43"> Ma non può .

(src)="45"> Přesto by vhledem k & # 160 ; tomu , že největší ekonomika světa míří v & # 160 ; roce 2017 a v & # 160 ; dalších letech do nezmapovaných politických vod , bylo pro pouhého smrtelníka opovážlivé pokusit se o prognózu jdoucí nad pojmenování toho , co je očividné : vody budou téměř jistě neklidné a mnoho – ne-li většina – expertních lodí na této plavbě ztroskotá .
(trg)="44"> Tuttavia , mentre la più grande economia del mondo apre la strada nelle acque politiche inesplorate del 2017 e oltre , sarebbe sconsiderato per un semplice mortale tentare una previsione , diversa da quella di affermare l’ ovvio : le acque saranno quasi certamente agitate , e molte navi esperte – se non la maggior parte di esse – affonderanno lungo la strada .

# cs/a-bad-deal-for-america-s-future.xml.gz
# it/a-bad-deal-for-america-s-future.xml.gz


(src)="1"> Špatná dohoda pro americkou budoucnost
(trg)="1"> Cattivi presagi sul futuro dell’ America

(src)="2"> WASHINGTON – Bolestně dojednaný zákon o americkém rozpočtu , který prezident Barack Obama 2. srpna podepsal , kombinuje zvýšení dluhového stropu americké vlády se snižováním federálních výdajů , čímž odvrací hrozbu prvního případu platební neschopnosti Spojených států v & # 160 ; jejich 224-leté historii .
(trg)="2"> WASHINGTON , DC – Dopo lunghi ed estenuanti negoziati , il Presidente Barack Obama ha ratificato il 2 agosto la legge sul bilancio , che prevede un innalzamento del tetto del debito pubblico americano e riduzioni della spesa federale , evitando in tal modo la prospettiva del primo default degli Stati Uniti , che vanta una storia di ben 224 anni .

(src)="3"> Dohoda však má tři velké vady na kráse .
(trg)="3"> Ma l’ accordo evidenzia tre punti deboli .

(src)="4"> Dvě z & # 160 ; nich se navzájem vyvažují , ale třetí ohrožuje to , co Amerika v & # 160 ; nadcházejících letech potřebuje nejvíce : hospodářský růst .
(trg)="4"> Due si compensano , mentre il terzo minaccia ciò di cui necessita maggiormente l’ America nei prossimi anni : la crescita economica .

(src)="5"> První vadou je skutečnost , že výdajové škrty jsou špatně načasovány : přicházejí ve chvíli , kdy je americká ekonomika slabá , a tím zvyšují riziko odstartování další recese .
(trg)="5"> Il primo punto debole riguarda le riduzioni della spesa , che arrivano nel momento sbagliato : se le riduzioni venissero attuate , come da accordi , in una fase di debolezza economica del Paese , rischierebbero di scatenare un’ altra recessione .

(src)="6"> Druhý nedostatek zmíněného zákona nicméně tkví v & # 160 ; tom , že jím předepsané omezení výdajů je spíše skromné .
(trg)="6"> Il secondo difetto della manovra concerne la modestia di tali riduzioni .

(src)="7"> Zákon sice dělá příliš málo pro vyřešení amerického problému s & # 160 ; chronickými a stále rostoucími rozpočtovými schodky , avšak škody , které krátkodobě napáchá na ekonomice , budou pravděpodobně omezené .
(trg)="7"> Mentre la legge fa poco per affrontare il problema dei cronici e crescenti deficit fiscali dell’ America , è probabile che i costi che essa infliggerà sull’ economia nel breve periodo saranno limitati .

(src)="8"> Třetí a nejzávažnější vadou je ovšem skutečnost , že výdajové škrty přicházejí na nesprávných místech .
(trg)="8"> Il terzo e il più lesivo difetto riguarda i settori coinvolti dai tagli alla spesa .

(src)="9"> Jelikož demokraté v & # 160 ; Kongresu mají téměř nábožné odhodlání zachovat nedotčené hlavní americké sociální programy pro starší občany Social Security a Medicare , zmíněný zákon se ani jednoho z & # 160 ; nich nedotýká .
(trg)="9"> I Democratici al Congresso hanno preso un impegno quasi religioso affinché non venissero toccati i principali programmi di welfare , cioè Social Security e Medicare , che riguardano l’ assistenza sociale e medica per gli anziani , quindi la legge non tocca nessuno dei due .

(src)="10"> Náklady na tyto programy však prudce porostou , jakmile začne silná poválečná generace Američanů narozených v & # 160 ; letech 1946 až 1964 , která čítá 78 milionů osob , odcházet do důchodu a pobírat penzijní dávky , jež budou v & # 160 ; nadcházejících letech představovat největší zvýšení vládních výdajů a potenciálních schodků .
(trg)="10"> I costi di questi programmi aumenteranno drasticamente quando i 78 milioni di baby boomer ( coloro che sono nati tra il 1946 e il 1964 ) andranno in pensione e riscuoteranno le loro indennità , rappresentando il maggiore aumento di spesa pubblica e deficit dei prossimi anni .