# cs/-10-000-gold.xml.gz
# fr/-10-000-gold.xml.gz


(src)="1"> Zlato za 10 & # 160 ; 000 dolarů ?
(trg)="1"> L’ or à 10.000 dollars l’ once &#160 ; ?

(src)="2"> SAN FRANCISCO – Vést racionální rozhovor o hodnotě zlata nikdy nebylo snadné .
(trg)="2"> SAN FRANCISCO – Il n’ a jamais été facile d’ avoir une discussion rationnelle sur la valeur du métal jaune .

(src)="3"> V & # 160 ; poslední době , kdy se ceny zlata zvedly o více než 300 % za deset let , je to ještě těžší .
(trg)="3"> Et aujourd’hui , alors que le cours de l’ or a augmenté de 300 pour cent au cours de la dernière décennie , c’ est plus difficile que jamais .

(src)="4"> Loni v & # 160 ; prosinci napsali kolegové-ekonomové Martin Feldstein a Nouriel Roubini komentáře , v & # 160 ; nichž odvážně zpochybnili „ býčí “ náladu na trhu a rozumně poukázali na rizika spojená se zlatem .
(trg)="4"> En décembre dernier , mes collègues économistes Martin Feldstein et Nouriel Roubini ont chacun publié une tribune libre dans laquelle ils doutaient courageusement du marché haussier , soulignant de manière sensée les risques liés à l’ or .

(src)="5"> A co se nestalo ?
(trg)="5"> Mais devinez ce qui s’ est passé &#160 ; ?

(src)="6"> Od zveřejnění jejich článků se cena zlata vyšplhala ještě výše , a nedávno dokonce dosáhla rekordních 1300 dolarů .
(trg)="6"> Depuis la parution de leurs articles , le cours de l’ or a encore grimpé , pour atteindre récemment un plus haut historique de 1300 dollars l’ once .

(src)="7"> Už loni v & # 160 ; prosinci přitom mnoho „ zlatých nadšenců “ tvrdilo , že cena této komodity nevyhnutelně směřuje k & # 160 ; hranici 2000 dolarů .
(trg)="7"> En décembre dernier , plusieurs investisseurs dans le métal jaune estimaient que l’ once atteindrait inévitablement les 2000 dollars .

(src)="8"> A někteří z & # 160 ; nich , osmělení jeho setrvalým zhodnocováním , dnes naznačují , že by zlato mohlo stát ještě více .
(trg)="8"> Aujourd’hui , encouragés par son appréciation constante , certains suggèrent qu’ il pourrait grimper encore .

(src)="9"> Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval , že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let , kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů .
(trg)="9"> Un particulier qui a investi avec succès dans le métal précieux m’ a récemment expliqué que les cours de la Bourse avaient stagné pendant une décennie avant que l’ indice Dow Jones passe la barre des 1000 points .

(src)="10"> Od té doby se index vyšplhal nad 10 & # 160 ; 000 bodů .
(trg)="10"> Depuis lors , le Dow Jones a dépassé la barre des 10.000 points .

(src)="11"> Není tedy možné , že se také hodnota zlata , která se již přehoupla přes magickou hranici 1000 dolarů , desetinásobně zvýší ?
(trg)="11"> Maintenant que l’ or a dépassé le seuil symbolique des 1000 dollars l’ once , sa valeur ne pourrait -elle pas être elle aussi multipliée par dix &#160 ; ?

(src)="12"> Připusťme , že dospět k & # 160 ; mnohem vyšší ceně za zlato není tak nepředstavitelné , jak se zdá .
(trg)="12"> Il faut bien admettre qu’ un cours bien plus élevé de l’ or n’ est pas aussi fantaisiste qu’ il n’ y paraît .

(src)="13"> Očistíme-li současnou cenu o inflaci , pak se ani neblíží k rekordnímu maximu z & # 160 ; ledna 1980 .
(src)="14"> Tehdy dosáhlo zlato hodnoty 850 dolarů , což je hodně přes 2000 dnešních dolarů .
(trg)="13"> Après ajustement à l’ inflation , le prix actuel est très loin du plus haut de janvier 1980 , où il a atteint 850 dollars l’ once , soit bien plus que 2000 dollars en dollars actuels .

(src)="15"> Lze však tvrdit , že cena z & # 160 ; ledna 1980 byla „ splašeným vrcholem “ dosaženým v & # 160 ; období zvýšené geopolitické nestability .
(trg)="14"> Mais janvier 1980 était un pic aberrant lié à une instabilité géopolitique marquée .

(src)="16"> Současná cena 1300 dolarů je tedy pravděpodobně více než dvojnásobkem velmi dlouhodobých , o inflaci očištěných , průměrných cen zlata .
(trg)="15"> A 1300 dollars l’ once , le cours actuel est sans doute plus du double du prix moyen à très long terme ajusté à l’ inflation .

(src)="17"> Co by tedy mohlo ospravedlnit další obrovský růst cen zlata ze současné úrovně ?
(trg)="16"> A partir de là , qu’ est -ce qui pourrait justifier une appréciation astronomique du cours de l’ or &#160 ; ?

(src)="18"> Jedna odpověď samozřejmě zní : naprostý kolaps dolaru .
(trg)="17"> Une réponse est bien sûr un effondrement complet du dollar .

(src)="19"> Vzhledem k & # 160 ; raketově stoupajícím schodkům a bezcílné fiskální politice si člověk klade otázku , zda by se populistická administrativa nakonec nemohla neuváženě uchýlit k & # 160 ; tiskařským rotačkám .
(trg)="18"> Compte tenu des déficits en hausse constante et de la politique fiscale erratique du gouvernement américain , on peut se demander si une administration populiste ne pourrait être tentée à l’ avenir de se tourner imprudemment vers la planche à billets .

(src)="20"> A pokud z & # 160 ; toho opravdu máte strach , pak by zlato skutečně mohlo být nejspolehlivější ochranou .
(trg)="19"> Si l’ on s’ inquiète de cette possibilité , l’ or pourrait en effet être la couverture la plus fiable .

(src)="21"> Jistě , někdo by mohl namítnout , že lepší a přímočařejší zajištění proti inflaci představují dluhopisy s & # 160 ; výnosem vázaným na inflaci . „ Zlatí nadšenci “ se však právem obávají , zda by vláda za extrémních okolností splnila své závazky .
(trg)="20"> On peut aussi dire que les obligations indexées à l’ inflation constituent une meilleure et plus directe couverture contre l’ inflation que l’ or .
(trg)="21"> Mais les investisseurs dans le métal jaune sont en droit de se demander si le gouvernement honorera ses engagements dans des circonstances plus extrêmes .

(src)="22"> Jak s & # 160 ; Carmen Reinhartovou uvádíme v nedávné knize o dějinách finančních krizí Tentokrát je to jinak , vlády zbavené peněz skutečně v & # 160 ; mnoha případech násilně mění dluhy vázané na inflaci na dluhy nevázané , a to právě proto , aby se jejich hodnota mohla v & # 160 ; inflaci rozpustit .
(trg)="22"> En fait , comme Carmen Reinhart et moi-même l’ expliquons dans notre ouvrage récemment paru sur l’ histoire des crises financières , This Time is Different , les gouvernements en mal de liquidités peuvent être tentés de convertir une dette indexée en une dette non indexée de façon à ce que son montant soit résorbé par l’ inflation .

(src)="23"> Dokonce i Spojené státy během velké hospodářské krize ve 30. letech zrušily inflační doložky ve smlouvách o dluhopisech .
(trg)="23"> Même les Etats-Unis ont abrogé les clauses d’ indexation des obligations lors de la Grande dépression des années &#160 ; 1930 .

(src)="24"> Takže se to může stát všude .
(trg)="24"> Cela peut donc se produire n’ importe où .

(src)="25"> Skutečnost , že velmi vysoká inflace je možná , ji však ještě nečiní pravděpodobnou , a proto bychom měli být opatrní s & # 160 ; tvrzením , že cenu zlata táhnou nahoru inflační očekávání .
(trg)="25"> Il n’ en reste pas moins que la possibilité d’ une très forte inflation ne veut pas dire qu’ elle est probable , et il faut donc faire preuve d’ une certaine prudence en affirmant que l’ envolée du cours de l’ or est dû à des attentes inflationnistes .

(src)="26"> Někteří experti místo toho tvrdí , že dlouhý pochod zlata směrem vzhůru je částečně důsledkem rozvoje nových finančních nástrojů , které usnadňují obchodování a spekulace se zlatem .
(trg)="26"> Certains ont même pu dire que la progression constante de cours de l’ or est en partie liée à l’ apparition de nouveaux instruments financiers qui facilitent la spéculation et les échanges du métal jaune .

(src)="27"> Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy – a také jistá ironie .
(trg)="27"> Il y a sans doute une part de vrai – et également une certaine ironie – dans ce point de vue .

(src)="28"> Koneckonců se už středověcí alchymisté zabývali tím , co dnes pokládáme za absurdní hledání cest , jak proměnit neušlechtilé kovy ve zlato .
(trg)="28"> Après tout , les alchimistes du Moyen Age avaient entrepris une quête , jugée absurde aujourd’hui , des possibilités de transformation des métaux peu précieux en or .

(src)="29"> Nebylo by tedy paradoxní , kdyby finanční alchymie dokázala dramaticky zvýšit cenu zlatého slitku ?
(trg)="29"> Ne serait -ce donc pas paradoxal si l’ alchimie financière permettait &#160 ; de démultiplier énormément la valeur d’ un lingot &#160 ; ?

(src)="30"> Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie , Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky .
(trg)="30"> A mon avis , la flambée du prix du métal précieux s’ explique avant tout par l’ émergence de l’ Asie , de l’ Amérique latine et du Moyen-Orient dans l’ économie mondiale .

(src)="31"> V & # 160 ; době , kdy zástupy nových spotřebitelů získávají kupní sílu , poptávka zákonitě roste , což žene nahoru i cenu vzácných komodit .
(trg)="31"> Avec l’ accroissement du pouvoir d’ achat d’ une multitude de nouveaux consommateurs , la demande croît inévitablement et entraîne une hausse du prix des matières premières rares .

(src)="32"> Současně platí , že centrální banky zemí s & # 160 ; rozvíjejícími se trhy potřebují hromadit zlaté rezervy , které stále drží v & # 160 ; daleko menším poměru než centrální banky zemí bohatých .
(trg)="32"> Dans le même temps , les banques centrales des économies émergentes doivent également accumuler des réserves en or , bien que dans une proportion moindre que leurs contreparties des pays développés .

(src)="33"> A protože dnes euro působí jako prostředek diverzifikace rizika spojeného s & # 160 ; dolarem méně lákavě , přirozeně tím vzrůstá přitažlivost eura .
(trg)="33"> Et maintenant que l’ euro semble moins intéressant comme devise alternative au dollar , l’ attrait de l’ or croît naturellement .

(src)="34"> Takže ano , existují solidní základní ukazatele , které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata , ačkoliv je daleko spornější , zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna .
(trg)="34"> Il y a donc de solides fondamentaux qui expliquent sans doute le cours élevé actuel de l’ or , mais la question de savoir s’ ils continueront à soutenir le cours à l’ avenir , et dans quelle mesure , reste posée .

(src)="35"> Další klíčový základní faktor , který udržuje ceny zlata nahoře , by se totiž mohl ukázat jako mnohem pomíjivější než globalizace .
(trg)="35"> En fait , un autre facteur essentiel qui a soutenu les prix de l’ or pourrait se révéler bien plus éphémère que la mondialisation .

(src)="36"> Ceny zlata jsou mimořádně citlivé na pohyby globálních úrokových sazeb .
(trg)="36"> Le cours de l’ or est extrêmement sensible aux fluctuations des taux d’ intérêt mondiaux .

(src)="37"> Zlato koneckonců nenese žádný úrok a jeho držení navíc něco stojí .
(trg)="37"> Après tout , l’ or ne rapporte aucun intérêt et il faut même payer pour le stocker .

(src)="38"> Dnes , kdy se úrokové sazby v & # 160 ; mnoha zemích blíží rekordním minimům nebo jich už dosáhly , je tedy relativně levné spekulovat se zlatem namísto investic do dluhopisů .
(trg)="38"> Alors que les taux d’ intérêt sont aujourd’hui au plus bas , il est plus intéressant de spéculer sur l’ or que d’ investir dans des obligations .

(src)="39"> Pokud se však reálné úrokové sazby podstatně zvýší , což by jednoho dne docela dobře mohly , ceny zlata se mohou zhroutit .
(trg)="39"> Mais si les taux d’ intérêt venaient à remonter fortement , une hypothèse tout à fait envisageable , le cours de l’ or pourrait plonger .

(src)="40"> Většina ekonomických studií naznačuje , že ceny zlata se v & # 160 ; krátkodobém až střednědobém měřítku velmi obtížně předpovídají , přičemž pravděpodobnosti zisku a ztráty jsou přibližně v & # 160 ; rovnováze .
(trg)="40"> La plupart des recherches économiques montrent que le prix de l’ or est extrêmement difficile à prédire au court et moyen termes , avec des probabilités de gains et de pertes qui s’ équilibrent .

(src)="41"> Je proto nebezpečné extrapolovat krátkodobé trendy .
(trg)="41"> Il est donc dangereux d’ extrapoler à partir de tendances à court terme .

(src)="42"> Ano , zlato zažívá skvělou jízdu , ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí .
(trg)="42"> Vrai , le cours de l’ or a connu une belle envolée , tout comme les prix mondiaux de l’ immobilier – avant qu’ ils s’ effondrent .

(src)="43"> Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků , suverénním fondem nebo centrální bankou , pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem .
(trg)="43"> Si vous êtes très riche , un fonds souverain ou une banque centrale , il est tout à fait sensé de diversifier votre portefeuille avec de l’ or pour se protéger d’ événements exceptionnels .

(src)="44"> Navzdory vysoké přitažlivosti dané mimořádným růstem ceny však pro většinu z & # 160 ; nás zůstává zlato velmi riskantní sázkou .
(trg)="44"> Mais pour la plupart d’ entre nous , le métal jaune est un pari risqué , malgré un attrait amplifié par son extraordinaire appréciation .

(src)="45"> Takové úvahy samozřejmě mohou mít na ceny jen malý vliv .
(trg)="45"> Bien sûr , toutes ces considérations pourraient n’ avoir aucune influence sur le cours de l’ or .

(src)="46"> Co však platilo pro alchymisty v & # 160 ; dávných dobách , to platí i dnes : zlato a rozum jdou často jen obtížně dohromady .
(trg)="46"> Ce qui était vrai pour les alchimistes d’ antan reste vrai aujourd’hui &#160 ; : l’ or et la raison sont parfois difficiles à concilier .

# cs/-is-iraq-the-next-afghanistan.xml.gz
# fr/-is-iraq-the-next-afghanistan.xml.gz


(src)="1"> Je Irák dalším Afghánistánem ?
(trg)="1"> L' Irak sera -t-il le prochain Afghanistan &#160 ; ?

(src)="2"> Na počátku Američany vedené války v Iráku se předpovědi výsledku utvářely pod vlivem dvou soupeřících názorů .
(src)="3"> První tvrdil , že svržení režimu Saddáma Husajna v Iráku zahájí demokratickou éru , která v celém regionu poslouží jako model a katalyzátor demokratické změny .
(trg)="2"> Au début de la guerre que la coalition emmenée par les États-Unis lança contre l' Irak , deux visions entraient en concurrence quant à l' issue probable de cette guerre : la première était que le renversement du régime de Saddam Hussein ouvrirait une ère de démocratie en Irak qui servirait à son tour de modèle et de catalyseur pour introduire des changements démocratiques dans la région .

(src)="4"> Vysmíván pomlouvači jako nová , ,dominová teorie " , tento názor představoval intervenci v Iráku jako obdobu americké role v Japonsku po druhé světové válce .
(trg)="3"> Ridiculisée par ses détracteurs comme une nouvelle « théorie du domino » , cette vision présentait l' intervention en Irak comme phénomène identique à l' intervention américaine au Japon après la Deuxième guerre mondiale .

(src)="5"> Oproti optimismu tohoto , ,japonského scénáře " byl podle tvrzení pesimistů mnohem pravděpodobnější , ,somálský scénář " .
(trg)="4"> Contre l' optimisme de ce « scénario japonais » , les pessimistes déclaraient qu' il était plus probable qu' un « scénario somalien » se mette en place .

(src)="6"> Svůj pohled opřeli o kmenovou , sektářskou a multietnickou povahu Iráku , která prý v nepřítomnosti diktatury zapříčiní zhroucení země a její proměnu v , ,rozvrácený stát " , charakteristický nezkrotnými vojenskými veliteli , etnickými a náboženskými sváry a útočišti teroristických organizací .
(trg)="5"> Ils fondaient leurs déclarations sur la nature tribale , sectaire et multiethnique de l' Irak , qui , en l' absence de dictature , pousserait disait -on l' Irak vers sa chute précipité en « État déchu » , livré aux seigneurs de guerre , aux querelles religieuses et ethniques , et devenant un refuge pour les organisations terroristes .

(src)="7"> Hlavní otázka teď zní , zda se Irák postupně nevychýlí někam mezi tyto dva scénáře , kde by čím dál větší měrou připomínal Afghánistán .
(trg)="6"> Reste maintenant la question principale de la dérive de l' Irak vers un scénario qui se situerait à la charnière de ces deux scénarios qui le rapprocherait du cas de l' Afghanistan .

(src)="8"> Tento , ,afghánský scénář " znamená slabý stát s formální mocí nad prakticky autonomními lény , která ovládají samovládci zastoupení v ústřední vládě .
(trg)="7"> Ce « scénario afghan » implique un État affaibli avec un pouvoir symbolique sur des fiefs indubitablement autonomes dirigés par des hommes forts représentés au gouvernement central .

(src)="9"> Zní to sice hrozně , ale tyto vyhlídky se jeví jako , ,realistický " kompromis mezi údajně utopickou vizí vzkvétající sjednocené demokracie a mizérií rozvráceného státu .
(trg)="8"> Aussi mauvais que cela semble , cette possibilité ressemble à un compromis « réaliste » entre la vision dite utopique d' une démocratie florissante et unifiée et la détresse d' un État déchu .

(src)="10"> Zdá se , že mnohé činy a politické strategie přechodné koaliční správy ( CPA ) a rozhodnutí vyšších míst Bushovy administrativy prozrazují odevzdané přijetí faktu , že se časné naděje , že Irák přijme demokracii západního střihu za svou , zakládaly na omylu .
(trg)="9"> Les actions et les politiques de l' Autorité provisoire , ainsi que certaines décisions prises en haut lieu par le gouvernement Bush , semblent pointer vers une acceptation résignée : l' espoir hâtif de voir l' Irak épouser une démocratie de style occidental était déplacé .

(src)="11"> Ano , tyto naděje se opravdu zakládaly na omylu .
(trg)="10"> En effet , de tels espoirs étaient déplacés .

(src)="12"> Politická kultura Iráku - a většiny Středního východu - je neslučitelná se základními prvky typické demokracie západního ražení : chybí představa práv a povinností jednotlivců , hluboce zakořeněné je pojetí patriarchálního státu a kulturní totožnost jedince se zřídka váže k celostátnímu společenství .
(trg)="11"> La culture politique irakienne , et celle de la majeure partie du Moyen-Orient , est incompatible avec les composants fondamentaux d' une démocratie de style occidental classique : les notions de droits et de responsabilité individuels sont inexistantes , le concept d' un État patriarcal est profondément ancré et l' identité culturelle individuelle est rarement liée à la communauté nationale .

(src)="13"> Na druhou stranu , v analýzách , které považují , ,tradiční " charakter irácké společnosti za překážku liberální demokracie , se často vyskytují argumentace kruhem .
(trg)="12"> D' un autre côté , on retrouve une logique circulaire à l' oeuvre dans les analyses qui considèrent la nature « traditionnelle » de la société irakienne comme un obstacle à la démocratie libérale .

(src)="14"> Neboť tyto analýzy nejsou nestranné , a přesto bezděčně vstupují do probíhajícího střetu myšlenek .
(trg)="13"> Parce que ces analyses sont rarement neutres mais se retrouvent involontairement au centre d' une confrontation sans fin .

(src)="15"> V Iráku , stejně jako jinde v arabském a muslimském světě , se vede válka mezi dvěma paradigmaty : velká vyprávění , jež přijímají a prosazují kolektivistické porozumění ( nacionalismus , socialismus , islamismus ) , versus nevyslovené paradigma individualistické modernity , která ač poučena globální zkušeností , má lokální kořeny .
(trg)="14"> En Irak , comme ailleurs dans le monde arabe et musulman , une guerre culturelle est en cours entre deux paradigmes : une description grandiloquente qui accepte et met en avant une compréhension collectiviste ( nationalisme , socialisme , islamisme ) , opposée au paradigme implicite de la modernité individualiste ancrée localement et pourtant au fait de l' information mondiale .

(src)="16"> Předními liniemi této války jsou představy osobní kulturní totožnosti , občanské společnosti a národního státu .
(trg)="15"> Les notions d' individu , d' identité culturelle , de société civile et d' État-nation représentent les lignes de front de cette guerre .

(src)="17"> Nábožensko-islámská součást iráckého sociálního života by se neměla podceňovat .
(src)="18"> Neměla by se ale ani ztotožňovat s politickým islamismem , který z ní chce těžit .
(trg)="16"> Les composants religieux islamistes de la vie sociale irakienne ne doivent pas être sous-estimés et ne doivent pas non plus être mis sur pied d' égalité avec l' islamisme politique qui s' efforce de capitaliser sur ces composants .

(src)="19"> Jak nacionalistický , tak levicový politický diskurz zanechal v irácké hodnotové soustavě své otisky , ale nejedná se o jediné její složky .
(trg)="17"> Les discours politiques nationalistes et progressistes ont laissé leur empreinte sur le système de valeurs irakien mais ne sont pas son unique composant .

(src)="20"> Formální přijetí velkých vyprávění , ,demokracie " a , ,lidských práv " coby společného základu politického diskurzu skutečně představuje zásadní posun demarkační linie kulturní bitvy .
(trg)="18"> En effet , l' acceptation symbolique de descriptions grandiloquentes sur la « démocratie » et les « Droits de l' homme » comme bases communes pour un discours politique qui représente un changement important dans la démarcation de la bataille culturelle .

(src)="21"> Tato kulturní debata se neomezuje jen na arabskou scénu .
(trg)="19"> Ce débat culturel ne se limite pas au monde arabe .

(src)="22"> Živé diskuse o uplatnitelnosti demokratických institucí v arabském kontextu se vedou i na Západě .
(trg)="20"> L' Ouest résonne des débats passionnés sur la validité d' application des institutions démocratiques à un contacte arabe .

(src)="23"> Obhájci myšlenky , ,arabské výjimečnosti " , která zpochybňuje schopnost arabských společností osvojit si demokratické systémy , jsou ve skutečnosti objektivně spřízněni s ideology , ,velkých vyprávění " - a také s těmi , kdo v arabském světě těží z politického uspořádání založeného na udílení úřadů .
(trg)="21"> Les défenseurs de la notion de « l' exception arabe » qui remet en question la capacité des sociétés arabes à s' adapter aux systèmes démocratiques sont en fait les alliés objectifs des idéologues des descriptions grandiloquentes , ainsi que des bénéficiaires de l' ordre politique fondé sur le clientélisme du monde arabe .

(src)="24"> Modely používané na Západě v politických i v akademických kruzích při analýze a interpretaci arabských společností jsou závažným způsobem nedostatečné .
(trg)="22"> Les modèles utilisés en occident dans les cercles politiques et académiques pour l' analyse et l' interprétation des sociétés arabes sont très lacunaires .

(src)="25"> Mnohé rozbory dnes především prosazují etnický model a zplošťují Irák na umělý konstrukt , který se zakládá na roztříštěné , ,realitě " odloučených komunit .
(trg)="23"> Plus particulièrement , de nombreuses analyses visent aujourd'hui à la promotion d' un modèle ethnique , réduisant l' Irak à une construction artificielle qui repose au sommet d' une réalité « fragmentée » de communautés séparées .

(src)="26"> Bylo dokonce navrženo , aby se uspíšil výsledek , jenž tento pomýlený názor předvídá , a Irák byl rozdělen do svých , ,ryzích " původních součástí : sunnitské , šíitské a kurdské .
(trg)="24"> Certains ont même suggéré de hâter l' issue prévisible de cette vision défaillante en divisant l' Irak en ses « vrais » composants d' origine : les Sunnites , les Chiites et les Kurdes .

(src)="27"> Irácká společnost je ve skutečnosti komplexnější než tento pohled .
(trg)="25"> En fait , la société irakienne est bien plus complexe que cela .

(src)="28"> Přijetí a zavedení demokracie není funkcí sektářské příslušnosti , nýbrž odrazem mnohovrstevné historické , kulturní , náboženské a politické identity konkrétních iráckých občanů .
(trg)="26"> L' accueil et l' adoption de la démocratie n' est pas une fonction d' appartenance sectaire mais une réflexion des identités politiques , religieuses , culturelles et historiques à dimension multiples des Irakiens , individuellement .

(src)="29"> Nastanou-li vhodné okolnosti , bude velice dobře možné mobilizovat iráckou společnost k demokratické formulaci svého budoucího státu .
(trg)="27"> Dans un concours de circonstances approprié , il serait parfaitement possible de mobiliser les Irakiens pour une formulation démocratique de leur État à naître .

(src)="30"> Saddámův pád tyto vhodné okolnosti přináší .
(trg)="28"> La chute de Saddam est le concours de circonstances attendu .

(src)="31"> Zdánlivý neúspěch vzniku viditelného demokratického jádra v Iráku během prvních několika měsíců po pádu Saddámovy diktatury vyplývá spíše ze svébytných rysů procesu než z domnělé zásadní povahy irácké společnosti .
(trg)="29"> En effet , l' apparent échec de la création du noyau démocratique classique en Irak au cours des premiers mois qui suivirent la chute de la dictature de Saddam est plutôt causé par les idiosyncrasies du processus que par la soi-disant nature fondamentale de la société irakienne .

(src)="32"> Po Saddámově pádu existovala v Iráku široká , ,střední cesta " , která se klonila k demokratickému diskurzu i praxi .
(trg)="30"> À la chute de Saddam , il existait un « large consensus » en Irak favorablement disposé envers un discours et une pratique démocratiques .

(src)="33"> Politické chyby a zvraty tuto cestu rozrušily a otevřely dveře ideologickému islamismu a nově ustavenému neo-baasismu .
(trg)="31"> Les erreurs politiques et les revers ont érodé ce consensus , ouvrant la voie à l' islamisme idéologique et à une idéologie néo-Baas reconstituée .

(src)="34"> Zásadní chybou byla neschopnost okupačních sil připravit a zmocnit existující skupinky iráckých liberálně demokratických osobností k čerpání sil na této střední cestě .
(trg)="32"> L' erreur fondamentale fut l' incapacité des forces d' occupation à équiper et à placer au pouvoir un petit groupe de démocrates libéraux irakiens pour exploiter ce consensus .

(src)="35"> V důsledku ubylo prostoru pro liberálně demokratické uspořádání .
(trg)="33"> Ainsi , la possibilité d' une issue libérale et démocratique recula .

(src)="36"> Přijímat tuto překážku jako selhání by ale bylo sebenaplňujícím se proroctvím .
(trg)="34"> Toutefois , considérer ce recul comme un échec relèverait de la prédiction engendrant son propre résultat .

(src)="37"> Iráčtí demokraté musí přehodnotit své postoje a vytvořit jasnou veřejnou strategii .
(trg)="35"> Les démocrates irakiens doivent réévaluer la situation et développer une stratégie publique claire .

(src)="38"> Přechodná koaliční správa a světové společenství nesmí výsledek jejich snah zatěžovat předsudky a přijímat zjednodušený a falešný pohled na iráckou společnost .
(trg)="36"> L' Autorité provisoire et la communauté internationale ne doivent pas influencer le résultat de leurs efforts en acceptant une vision facile et faussée de la société irakienne .

(src)="39"> I kdyby tyto snahy uspěly , cesta k plnohodnotnému demokratickému systému v Iráku bude náročná a nákladná .
(trg)="37"> Même si de tels efforts portaient leurs fruits , le chemin à parcourir jusqu' à l' avènement d' un système démocratique à part entière en Irak restera difficile et coûteux .

(src)="40"> Avšak namísto podlehnutí , ,somálskému scénáři " , snění o , ,japonském scénáři " či smíření se s , ,afghánským scénářem " , má Irák stále naději stát se sám , ,scénářem " úspěšné intervence ve 21. století .
(trg)="38"> Au lieu de succomber au « scénario somalien » ou de rêver d' un « scénario japonais » ou de se satisfaire d' un « scénario afghan » , l' Irak pourrait bien devenir le « scénario » d' une intervention réussie à l' aube du 21 ème siècle .

# cs/-why-wait-for-the-euro.xml.gz
# fr/-why-wait-for-the-euro.xml.gz


# cs/1929-or-1989.xml.gz
# fr/1929-or-1989.xml.gz


(src)="1"> 1929 nebo 1989 ?
(trg)="1"> 1929 ou 1989 &#160 ; ?

(src)="2"> PAŘÍŽ – Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje , svět hledá historické analogie , které by nám dění poslední doby pomohly pochopit .
(trg)="2"> PARIS – Alors que la crise économique s' étend et s' aggrave , le monde cherche des analogies historiques pour essayer de comprendre ce qui se passe .

(src)="3"> Na počátku krize ji mnozí lidé přirovnávali k & # 160 ; roku 1982 či 1973 , což bylo chlácholivé , neboť obě data se váží ke klasickým cyklickým poklesům .
(trg)="3"> Au début de la crise , beaucoup de gens faisaient le rapprochement avec 1982 ou 1973 , ce qui était rassurant , car ces deux dates correspondent à des ralentissements économiques cycliques classiques .

(src)="4"> Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931 , třebaže některé vlády se nepřestávají chovat , jako by krize byla spíše klasická než výjimečná .
(trg)="4"> Aujourd'hui le climat est bien plus lourd , et l' on évoque de plus en plus 1929 et 1931 , même si certains pays continuent à se comporter comme s' il s' agissait d' une crise classique et non d' un événement exceptionnel .

(src)="5"> Prosazují se sklony buď k & # 160 ; přílišné zdrženlivosti ( Evropa ) , anebo k & # 160 ; rozšiřování snah ( Spojené státy ) .
(trg)="5"> La tendance est soit à un excès de modération soit à un effort qui s' exerce dans plusieurs directions à la fois .

(src)="6"> Evropa je obezřetná ve jménu předcházení dluhu a ochrany eura , kdežto USA jednají na mnoha frontách , aby nepromeškaly ideální příležitost k & # 160 ; zavedení zoufale potřebných strukturálních reforem .
(trg)="6"> L' Europe se montre précautionneuse au nom de la défense de l' euro et de la lutte contre la dette , tandis que les USA agissent sur plusieurs fronts pour ne pas gaspiller une occasion idéale de mettre en œuvre des réformes structurelles indispensables .

(src)="7"> Geostratégům však s & # 160 ; ohledem na politiku i ekonomiku zcela přirozeně přichází na mysl rok 1989 .
(trg)="7"> Pour les géostratégistes , tant du point de vue politique qu' économique , c' est 1989 qui vient spontanément à l' esprit .

(src)="8"> Jistěže , pád bankovního domu Lehman Brothers nemá nic společného s & # 160 ; pádem Berlínské zdi .
(trg)="8"> Certes , la chute de Lehman Brothers n' a rien à voir avec la chute du mur de Berlin .

(src)="9"> Ba na povrchu se zdá , že jde o naprosté opaky : zřícení zdi symbolizující útlak a umělé rozdělení versus zhroucení zdánlivě nezničitelné a uklidňující instituce finančního kapitalismu .
(trg)="9"> Au premier abord , on peut y voir une antithèse &#160 ; : d' un coté la fin d' un mur qui symbolisait l' oppression et des divisions artificielles et de l' autre l' écroulement d' une institution apparemment indestructible et rassurante du capitalisme financier .

(src)="10"> Léta 2008-2009 se však dost pravděpodobně mohou rovnat , právě tak jako rok 1989 , epochální změně , jejíž odvíjející se důsledky budeme pociťovat po desetiletí .
(trg)="10"> Pourtant , 2008-2009 comme 1989 pourrait bien correspondre à un changement d' époque dont les conséquences vont se faire sentir durant des décennies .

(src)="11"> Konec ideologického rozdělení Východ-Západ i konec absolutní víry v & # 160 ; trhy jsou zlomovými body dějin .
(trg)="11"> La fin du clivage idéologique Est/Ouest et la fin de la confiance absolue dans l' économie libérale constituent des tournants historiques .

(src)="12"> A dění roku 2009 může ohrozit některé z & # 160 ; pozitivních výsledků roku 1989 , včetně pokojného znovusjednocení Evropy a triumfu demokratických principů nad nacionalistickými , ne-li xenofobními tendencemi .
(trg)="12"> Les événements de 2009 pourraient menacer les résultats positifs de 1989 , notamment la réunification pacifique de l' Europe et le triomphe des principes démocratiques sur les tendances nationalistes , voire xénophobes .

(src)="13"> V & # 160 ; roce 1989 nad socialistickou ideologií , zosobněnou a propagovanou sovětským blokem , zvítězila liberální demokracie .
(trg)="13"> En 1989 , la démocratie libérale l' a emporté sur l' idéologie socialiste incarnée et défendue par le bloc soviétique .

(src)="14"> Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA , kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti , čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů .
(trg)="14"> Pour nombre de ses partisans , c' est le président Reagan avec son escalade délibérée dans la course aux armements qui a poussé l' économie soviétique au bord du précipice , faisant ainsi la preuve de la supériorité des sociétés libérales et de l' économie de marché .

(src)="15"> Samozřejmě , mezi rokem 1989 a přítomností existují zjevné rozdíly .
(trg)="15"> Les différences sont évidentes entre 1999 et aujourd'hui .

(src)="16"> Zaprvé a snad především , revoluce roku 1989 a následný krach Sovětského svazu skoncovaly se světovou bipolaritou .
(src)="17"> Naproti tomu rok 2009 zřejmě vydláždí cestu k & # 160 ; nové bipolaritě , přičemž Sovětský svaz vystřídá Čína .
(trg)="16"> Avant tout , les révolutions de 1989 et l' effondrement de l' Union soviétique auquel elles ont abouti ont mis fin à une bipolarité globale , alors que 2009 va sans doute déboucher sur une nouvelle forme de bipolarité , avec la Chine à la place de l' Union soviétique .

(src)="18"> Zadruhé , zatímco v & # 160 ; roce 1989 se jasnými vítězi – ač křehčími , než se čekalo – jevila demokracie a kapitalismus , v & # 160 ; roce 2009 je během šíření globální krize těžké odlišit vítěze od poražených .
(trg)="17"> D' autre part , si en 1989 la démocratie et l' économie de marché sont apparus clairement comme les gagnants ( plus fragiles qu' escomptés ) en 2009 - &#160 ; avec une crise qui s' étend à toute la planète &#160 ; - il est difficile de distinguer entre gagnants et perdants .