# cs/-10-000-gold.xml.gz
# en/-10-000-gold.xml.gz


(src)="1"> Zlato za 10 & # 160 ; 000 dolarů ?
(trg)="1"> $ 10,000 Gold ?

(src)="2"> SAN FRANCISCO – Vést racionální rozhovor o hodnotě zlata nikdy nebylo snadné .
(trg)="2"> SAN FRANCISCO – It has never been easy to have a rational conversation about the value of gold .

(src)="3"> V & # 160 ; poslední době , kdy se ceny zlata zvedly o více než 300 % za deset let , je to ještě těžší .
(trg)="3"> Lately , with gold prices up more than 300 % over the last decade , it is harder than ever .

(src)="4"> Loni v & # 160 ; prosinci napsali kolegové-ekonomové Martin Feldstein a Nouriel Roubini komentáře , v & # 160 ; nichž odvážně zpochybnili „ býčí “ náladu na trhu a rozumně poukázali na rizika spojená se zlatem .
(trg)="4"> Just last December , fellow economists Martin Feldstein and Nouriel Roubini each penned op-eds bravely questioning bullish market sentiment , sensibly pointing out gold s risks ’ .

(src)="5"> A co se nestalo ?
(trg)="5"> Wouldn ’ t you know it ?

(src)="6"> Od zveřejnění jejich článků se cena zlata vyšplhala ještě výše , a nedávno dokonce dosáhla rekordních 1300 dolarů .
(trg)="6"> Since their articles appeared , the price of gold has moved up still further .
(trg)="7"> Gold prices even hit a record-high $ 1,300 recently .

(src)="7"> Už loni v & # 160 ; prosinci přitom mnoho „ zlatých nadšenců “ tvrdilo , že cena této komodity nevyhnutelně směřuje k & # 160 ; hranici 2000 dolarů .
(trg)="8"> Last December , many gold bugs were arguing that the price was inevitably headed for $ 2,000 .

(src)="8"> A někteří z & # 160 ; nich , osmělení jeho setrvalým zhodnocováním , dnes naznačují , že by zlato mohlo stát ještě více .
(trg)="9"> Now , emboldened by continuing appreciation , some are suggesting that gold could be headed even higher than that .

(src)="9"> Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval , že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let , kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů .
(trg)="10"> One successful gold investor recently explained to me that stock prices languished for a more than a decade before the Dow Jones index crossed the 1,000 mark in the early 1980 s ’ .

(src)="10"> Od té doby se index vyšplhal nad 10 & # 160 ; 000 bodů .
(trg)="11"> Since then , the index has climbed above 10,000 .

(src)="11"> Není tedy možné , že se také hodnota zlata , která se již přehoupla přes magickou hranici 1000 dolarů , desetinásobně zvýší ?
(trg)="12"> Now that gold has crossed the magic $ 1,000 barrier , why can ’ t it increase ten-fold , too ?

(src)="12"> Připusťme , že dospět k & # 160 ; mnohem vyšší ceně za zlato není tak nepředstavitelné , jak se zdá .
(trg)="13"> Admittedly , getting to a much higher price for gold is not quite the leap of imagination that it seems .

(src)="13"> Očistíme-li současnou cenu o inflaci , pak se ani neblíží k rekordnímu maximu z & # 160 ; ledna 1980 .
(trg)="14"> After adjusting for inflation , today ’ s price is nowhere near the all-time high of January 1980 .

(src)="14"> Tehdy dosáhlo zlato hodnoty 850 dolarů , což je hodně přes 2000 dnešních dolarů .
(trg)="15"> Back then , gold hit $ 850 , or well over $ 2,000 in today s dollars ’ .

(src)="15"> Lze však tvrdit , že cena z & # 160 ; ledna 1980 byla „ splašeným vrcholem “ dosaženým v & # 160 ; období zvýšené geopolitické nestability .
(trg)="16"> But January 1980 was arguably a freak peak “ ” during a period of heightened geo-political instability .

(src)="16"> Současná cena 1300 dolarů je tedy pravděpodobně více než dvojnásobkem velmi dlouhodobých , o inflaci očištěných , průměrných cen zlata .
(trg)="17"> At $ 1,300 , today s price ’ is probably more than double very long-term , inflation-adjusted , average gold prices .

(src)="17"> Co by tedy mohlo ospravedlnit další obrovský růst cen zlata ze současné úrovně ?
(trg)="18"> So what could justify another huge increase in gold prices from here ?

(src)="18"> Jedna odpověď samozřejmě zní : naprostý kolaps dolaru .
(trg)="19"> One answer , of course , is a complete collapse of the US dollar .

(src)="19"> Vzhledem k & # 160 ; raketově stoupajícím schodkům a bezcílné fiskální politice si člověk klade otázku , zda by se populistická administrativa nakonec nemohla neuváženě uchýlit k & # 160 ; tiskařským rotačkám .
(trg)="20"> With soaring deficits , and a rudderless fiscal policy , one does wonder whether a populist administration might recklessly turn to the printing press .

(src)="20"> A pokud z & # 160 ; toho opravdu máte strach , pak by zlato skutečně mohlo být nejspolehlivější ochranou .
(trg)="21"> And if you are really worried about that , gold might indeed be the most reliable hedge .

(src)="21"> Jistě , někdo by mohl namítnout , že lepší a přímočařejší zajištění proti inflaci představují dluhopisy s & # 160 ; výnosem vázaným na inflaci . „ Zlatí nadšenci “ se však právem obávají , zda by vláda za extrémních okolností splnila své závazky .
(trg)="22"> Sure , some might argue that inflation-indexed bonds offer a better and more direct inflation hedge than gold .
(trg)="23"> But gold bugs are right to worry about whether the government will honor its commitments under more extreme circumstances .

(src)="22"> Jak s & # 160 ; Carmen Reinhartovou uvádíme v nedávné knize o dějinách finančních krizí Tentokrát je to jinak , vlády zbavené peněz skutečně v & # 160 ; mnoha případech násilně mění dluhy vázané na inflaci na dluhy nevázané , a to právě proto , aby se jejich hodnota mohla v & # 160 ; inflaci rozpustit .
(trg)="24"> In fact , as Carmen Reinhart and I discuss in our recent book on the history of financial crises , This Time is Different , cash-strapped governments will often forcibly convert indexed debt to non-indexed debt , precisely so that its value might be inflated away .

(src)="23"> Dokonce i Spojené státy během velké hospodářské krize ve 30. letech zrušily inflační doložky ve smlouvách o dluhopisech .
(trg)="25"> Even the United States abrogated indexation clauses in bond contracts during the Great Depression of the 1930 s ’ .

(src)="24"> Takže se to může stát všude .
(trg)="26"> So it can happen anywhere .

(src)="25"> Skutečnost , že velmi vysoká inflace je možná , ji však ještě nečiní pravděpodobnou , a proto bychom měli být opatrní s & # 160 ; tvrzením , že cenu zlata táhnou nahoru inflační očekávání .
(trg)="27"> Even so , the fact that very high inflation is possible does not make it probable , so one should be cautious in arguing that higher gold prices are being driven by inflation expectations .

(src)="26"> Někteří experti místo toho tvrdí , že dlouhý pochod zlata směrem vzhůru je částečně důsledkem rozvoje nových finančních nástrojů , které usnadňují obchodování a spekulace se zlatem .
(trg)="28"> Some have argued instead that gold s long upward march ’ has been partly driven by the development of new financial instruments that make it easier to trade and speculate in gold .

(src)="27"> Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy – a také jistá ironie .
(trg)="29"> There is probably some slight truth – and also a certain degree of irony – to this argument .

(src)="28"> Koneckonců se už středověcí alchymisté zabývali tím , co dnes pokládáme za absurdní hledání cest , jak proměnit neušlechtilé kovy ve zlato .
(trg)="30"> After all , medieval alchemists engaged in what we now consider an absurd search for ways to transform base metals into gold .

(src)="29"> Nebylo by tedy paradoxní , kdyby finanční alchymie dokázala dramaticky zvýšit cenu zlatého slitku ?
(trg)="31"> Wouldn ’ t it be paradoxical , then , if financial alchemy could make an ingot of gold worth dramatically more ?

(src)="30"> Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie , Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky .
(trg)="32"> In my view , the most powerful argument to justify today ’ s high price of gold is the dramatic emergence of Asia , Latin America , and the Middle East into the global economy .

(src)="31"> V & # 160 ; době , kdy zástupy nových spotřebitelů získávají kupní sílu , poptávka zákonitě roste , což žene nahoru i cenu vzácných komodit .
(trg)="33"> As legions of new consumers gain purchasing power , demand inevitably rises , driving up the price of scarce commodities .

(src)="32"> Současně platí , že centrální banky zemí s & # 160 ; rozvíjejícími se trhy potřebují hromadit zlaté rezervy , které stále drží v & # 160 ; daleko menším poměru než centrální banky zemí bohatých .
(trg)="34"> At the same time , emerging-market central banks need to accumulate gold reserves , which they still hold in far lower proportion than do rich-country central banks .

(src)="33"> A protože dnes euro působí jako prostředek diverzifikace rizika spojeného s & # 160 ; dolarem méně lákavě , přirozeně tím vzrůstá přitažlivost eura .
(trg)="35"> With the euro looking less appetizing as a diversification play away from the dollar , gold s appeal ’ has naturally grown .

(src)="34"> Takže ano , existují solidní základní ukazatele , které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata , ačkoliv je daleko spornější , zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna .
(trg)="36"> So , yes , there are solid fundamentals that arguably support today ’ s higher gold price , although it is far more debatable whether and to what extent they will continue to support higher prices in the future .

(src)="35"> Další klíčový základní faktor , který udržuje ceny zlata nahoře , by se totiž mohl ukázat jako mnohem pomíjivější než globalizace .
(trg)="37"> Indeed , another critical fundamental factor that has been sustaining high gold prices might prove far more ephemeral than globalization .

(src)="36"> Ceny zlata jsou mimořádně citlivé na pohyby globálních úrokových sazeb .
(trg)="38"> Gold prices are extremely sensitive to global interest-rate movements .

(src)="37"> Zlato koneckonců nenese žádný úrok a jeho držení navíc něco stojí .
(trg)="39"> After all , gold pays no interest and even costs something to store .

(src)="38"> Dnes , kdy se úrokové sazby v & # 160 ; mnoha zemích blíží rekordním minimům nebo jich už dosáhly , je tedy relativně levné spekulovat se zlatem namísto investic do dluhopisů .
(trg)="40"> Today , with interest rates near or at record lows in many countries , it is relatively cheap to speculate in gold instead of investing in bonds .

(src)="39"> Pokud se však reálné úrokové sazby podstatně zvýší , což by jednoho dne docela dobře mohly , ceny zlata se mohou zhroutit .
(trg)="41"> But if real interest rates rise significantly , as well they might someday , gold prices could plummet .

(src)="40"> Většina ekonomických studií naznačuje , že ceny zlata se v & # 160 ; krátkodobém až střednědobém měřítku velmi obtížně předpovídají , přičemž pravděpodobnosti zisku a ztráty jsou přibližně v & # 160 ; rovnováze .
(trg)="42"> Most economic research suggests that gold prices are very difficult to predict over the short to medium term , with the odds of gains and losses being roughly in balance .

(src)="41"> Je proto nebezpečné extrapolovat krátkodobé trendy .
(trg)="43"> It is therefore dangerous to extrapolate from short-term trends .

(src)="42"> Ano , zlato zažívá skvělou jízdu , ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí .
(trg)="44"> Yes , gold has had a great run , but so , too , did worldwide housing prices until a couple of years ago .

(src)="43"> Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků , suverénním fondem nebo centrální bankou , pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem .
(trg)="45"> If you are a high-net-worth investor , a sovereign wealth fund , or a central bank , it makes perfect sense to hold a modest proportion of your portfolio in gold as a hedge against extreme events .

(src)="44"> Navzdory vysoké přitažlivosti dané mimořádným růstem ceny však pro většinu z & # 160 ; nás zůstává zlato velmi riskantní sázkou .
(trg)="46"> But , despite gold s heightened allure ’ in the wake of an extraordinary run-up in its price , it remains a very risky bet for most of us .

(src)="45"> Takové úvahy samozřejmě mohou mít na ceny jen malý vliv .
(trg)="47"> Of course , such considerations might have little influence on prices .

(src)="46"> Co však platilo pro alchymisty v & # 160 ; dávných dobách , to platí i dnes : zlato a rozum jdou často jen obtížně dohromady .
(trg)="48"> What was true for the alchemists of yore remains true today : gold and reason are often difficult to reconcile .

# cs/-is-iraq-the-next-afghanistan.xml.gz
# en/-is-iraq-the-next-afghanistan.xml.gz


(src)="1"> Je Irák dalším Afghánistánem ?
(trg)="1"> Is Iraq the Next Afghanistan ?

(src)="2"> Na počátku Američany vedené války v Iráku se předpovědi výsledku utvářely pod vlivem dvou soupeřících názorů .
(trg)="2"> At the onset of the US-led war in Iraq , two competing views shaped predictions about the outcome .

(src)="3"> První tvrdil , že svržení režimu Saddáma Husajna v Iráku zahájí demokratickou éru , která v celém regionu poslouží jako model a katalyzátor demokratické změny .
(trg)="3"> The first contended that overthrowing Saddam Hussein 's regime would usher in a democratic era in Iraq that would serve as a model and catalyst for democratic change regionally .

(src)="4"> Vysmíván pomlouvači jako nová , ,dominová teorie " , tento názor představoval intervenci v Iráku jako obdobu americké role v Japonsku po druhé světové válce .
(trg)="4"> Derided by detractors as a new " domino theory , " this view presented intervention in Iraq as similar to America 's role in post-WWII Japan .

(src)="5"> Oproti optimismu tohoto , ,japonského scénáře " byl podle tvrzení pesimistů mnohem pravděpodobnější , ,somálský scénář " .
(trg)="5"> Against the optimism of that " Japan scenario , " pessimists argued that a " Somalia scenario " was more likely .

(src)="6"> Svůj pohled opřeli o kmenovou , sektářskou a multietnickou povahu Iráku , která prý v nepřítomnosti diktatury zapříčiní zhroucení země a její proměnu v , ,rozvrácený stát " , charakteristický nezkrotnými vojenskými veliteli , etnickými a náboženskými sváry a útočišti teroristických organizací .
(trg)="6"> They staked their claim on the tribal , sectarian , and multiethnic nature of Iraq , which , in the absence of dictatorship , would supposedly incite Iraq 's collapse into a " failed state , " with rampant warlordism , ethnic and religious feuds , and harboring of terrorist organizations .

(src)="7"> Hlavní otázka teď zní , zda se Irák postupně nevychýlí někam mezi tyto dva scénáře , kde by čím dál větší měrou připomínal Afghánistán .
(trg)="7"> But the main question now is whether Iraq will drift along lines somewhere between these two scenarios , increasingly resembling Afghanistan .

(src)="8"> Tento , ,afghánský scénář " znamená slabý stát s formální mocí nad prakticky autonomními lény , která ovládají samovládci zastoupení v ústřední vládě .
(trg)="8"> This " Afghan scenario " implies a weak state with nominal power over effectively autonomous fiefdoms that are headed by strongmen who are represented in the central government .

(src)="9"> Zní to sice hrozně , ale tyto vyhlídky se jeví jako , ,realistický " kompromis mezi údajně utopickou vizí vzkvétající sjednocené demokracie a mizérií rozvráceného státu .
(trg)="9"> Bad as it sounds , this prospect appears to be a " realistic " compromise between the supposedly utopian vision of a flourishing , unified democracy and the wretchedness of a failed state .

(src)="10"> Zdá se , že mnohé činy a politické strategie přechodné koaliční správy ( CPA ) a rozhodnutí vyšších míst Bushovy administrativy prozrazují odevzdané přijetí faktu , že se časné naděje , že Irák přijme demokracii západního střihu za svou , zakládaly na omylu .
(trg)="10"> Many of the actions and policies of the Coalition Provisional Authority ( CPA ) , as well as higher-level Bush administration decisions , seem to point to a resigned acceptance that early hopes that Iraq would embrace Western-style democracy were misplaced .

(src)="11"> Ano , tyto naděje se opravdu zakládaly na omylu .
(trg)="11"> Indeed , such hopes were misplaced .

(src)="12"> Politická kultura Iráku - a většiny Středního východu - je neslučitelná se základními prvky typické demokracie západního ražení : chybí představa práv a povinností jednotlivců , hluboce zakořeněné je pojetí patriarchálního státu a kulturní totožnost jedince se zřídka váže k celostátnímu společenství .
(trg)="12"> Iraq 's political culture - and that of most of the Middle East - is incompatible with the basic components of a recognizable Western-style democracy : notions of individual rights and responsibilities are lacking , the concept of a patriarchal state is deeply rooted , and individual cultural identity is rarely tied to the national community .

(src)="13"> Na druhou stranu , v analýzách , které považují , ,tradiční " charakter irácké společnosti za překážku liberální demokracie , se často vyskytují argumentace kruhem .
(trg)="13"> On the other hand , much circular logic figures in analyses that consider the " traditional " nature of Iraqi society an obstacle to liberal democracy .

(src)="14"> Neboť tyto analýzy nejsou nestranné , a přesto bezděčně vstupují do probíhajícího střetu myšlenek .
(trg)="14"> For these analyses are hardly neutral , but unwittingly enter an ongoing confrontation .

(src)="15"> V Iráku , stejně jako jinde v arabském a muslimském světě , se vede válka mezi dvěma paradigmaty : velká vyprávění , jež přijímají a prosazují kolektivistické porozumění ( nacionalismus , socialismus , islamismus ) , versus nevyslovené paradigma individualistické modernity , která ač poučena globální zkušeností , má lokální kořeny .
(trg)="15"> In Iraq , as elsewhere in the Arab and Muslim worlds , a cultural war is being waged between two paradigms : grand narratives that accept and promote a collectivistic understanding ( nationalism , socialism , Islamism ) , versus an implicit paradigm of individualistic modernity that is locally rooted yet informed by the global experience .

(src)="16"> Předními liniemi této války jsou představy osobní kulturní totožnosti , občanské společnosti a národního státu .
(trg)="16"> The frontlines of this war are notions of the individual , cultural identity , civil society , and the nation-state .

(src)="17"> Nábožensko-islámská součást iráckého sociálního života by se neměla podceňovat .
(trg)="17"> The religious Islamic component in Iraqi social life should not be underestimated .

(src)="18"> Neměla by se ale ani ztotožňovat s politickým islamismem , který z ní chce těžit .
(trg)="18"> But it also should not be equated with the political Islamism that strives to capitalize on it .

(src)="19"> Jak nacionalistický , tak levicový politický diskurz zanechal v irácké hodnotové soustavě své otisky , ale nejedná se o jediné její složky .
(trg)="19"> Nationalist and leftist political discourses did leave an imprint on the Iraqi value system , but they are not its sole components .

(src)="20"> Formální přijetí velkých vyprávění , ,demokracie " a , ,lidských práv " coby společného základu politického diskurzu skutečně představuje zásadní posun demarkační linie kulturní bitvy .
(trg)="20"> Indeed , the nominal acceptance of grand narratives of " democracy " and " human rights " as common bases for political discourse represents a crucial shift in demarcating the cultural battle .

(src)="21"> Tato kulturní debata se neomezuje jen na arabskou scénu .
(trg)="21"> This cultural debate is not limited to the Arab scene .

(src)="22"> Živé diskuse o uplatnitelnosti demokratických institucí v arabském kontextu se vedou i na Západě .
(trg)="22"> There are also vigorous discussions in the West about the applicability of democratic institutions to the Arab context .

(src)="23"> Obhájci myšlenky , ,arabské výjimečnosti " , která zpochybňuje schopnost arabských společností osvojit si demokratické systémy , jsou ve skutečnosti objektivně spřízněni s ideology , ,velkých vyprávění " - a také s těmi , kdo v arabském světě těží z politického uspořádání založeného na udílení úřadů .
(trg)="23"> Advocates of the notion of " Arab exceptionalism , " which questions the ability of Arab societies to adapt democratic systems are in fact objectively allied with " grand narrative " ideologues - and also with the beneficiaries of the Arab world 's patronage-based political order .

(src)="24"> Modely používané na Západě v politických i v akademických kruzích při analýze a interpretaci arabských společností jsou závažným způsobem nedostatečné .
(trg)="24"> The models used in the West , both in political circles and in academia , for the analysis and interpretation of Arab societies are seriously deficient .

(src)="25"> Mnohé rozbory dnes především prosazují etnický model a zplošťují Irák na umělý konstrukt , který se zakládá na roztříštěné , ,realitě " odloučených komunit .
(trg)="25"> In particular , many analyses nowadays promote an ethnic model , reducing Iraq to an artificial construct that rests atop a fragmented " reality " of separate communities .

(src)="26"> Bylo dokonce navrženo , aby se uspíšil výsledek , jenž tento pomýlený názor předvídá , a Irák byl rozdělen do svých , ,ryzích " původních součástí : sunnitské , šíitské a kurdské .
(trg)="26"> Some have even suggested hastening the outcome predicted by this faulty view by dividing Iraq into its " genuine " original components : Sunni , Shi`i, and Kurd.

(src)="27"> Irácká společnost je ve skutečnosti komplexnější než tento pohled .
(trg)="27"> In fact , Iraqi society is more complex than this .

(src)="28"> Přijetí a zavedení demokracie není funkcí sektářské příslušnosti , nýbrž odrazem mnohovrstevné historické , kulturní , náboženské a politické identity konkrétních iráckých občanů .
(trg)="28"> The reception and adoption of democracy is not a function of sectarian belonging , but a reflection of the multi-dimensional historical , cultural , religious , and political identities of Iraqi individuals .

(src)="29"> Nastanou-li vhodné okolnosti , bude velice dobře možné mobilizovat iráckou společnost k demokratické formulaci svého budoucího státu .
(trg)="29"> Given the right circumstances , it is eminently possible to mobilize Iraqi society towards a democratic formulation of its state-to-be .

(src)="30"> Saddámův pád tyto vhodné okolnosti přináší .
(trg)="30"> The fall of Saddam ushers in the right circumstances .

(src)="31"> Zdánlivý neúspěch vzniku viditelného demokratického jádra v Iráku během prvních několika měsíců po pádu Saddámovy diktatury vyplývá spíše ze svébytných rysů procesu než z domnělé zásadní povahy irácké společnosti .
(trg)="31"> Indeed , the seeming failure of a recognizable democratic core to emerge in Iraq within the first few months of the collapse of Saddam 's dictatorship is due more to idiosyncrasies of the process than to any presumed essential nature of Iraqi society .

(src)="32"> Po Saddámově pádu existovala v Iráku široká , ,střední cesta " , která se klonila k demokratickému diskurzu i praxi .
(trg)="32"> Upon Saddam 's fall , a large " middle ground " existed in Iraq that was positively disposed towards democratic discourse and practice .

(src)="33"> Politické chyby a zvraty tuto cestu rozrušily a otevřely dveře ideologickému islamismu a nově ustavenému neo-baasismu .
(trg)="33"> Policy mistakes and reversals eroded this middle ground , opening a path for ideological Islamism and a reconstituted neo-Ba`athism.

(src)="34"> Zásadní chybou byla neschopnost okupačních sil připravit a zmocnit existující skupinky iráckých liberálně demokratických osobností k čerpání sil na této střední cestě .
(trg)="34"> The key mistake was the failure of occupation forces to equip and empower the small group of Iraqi liberal democratic figures to tap into this middle ground .

(src)="35"> V důsledku ubylo prostoru pro liberálně demokratické uspořádání .
(trg)="35"> As a result , the space for a liberal democratic outcome receded .

(src)="36"> Přijímat tuto překážku jako selhání by ale bylo sebenaplňujícím se proroctvím .
(trg)="36"> But to treat this setback as a failure would be a self-fulfilling prophecy .

(src)="37"> Iráčtí demokraté musí přehodnotit své postoje a vytvořit jasnou veřejnou strategii .
(trg)="37"> Iraqi democrats must re-assess and develop a clear public strategy .

(src)="38"> Přechodná koaliční správa a světové společenství nesmí výsledek jejich snah zatěžovat předsudky a přijímat zjednodušený a falešný pohled na iráckou společnost .
(trg)="38"> The CPA , and the world community , must not prejudice the outcome of their efforts by accepting a facile and bogus view of Iraqi society .

(src)="39"> I kdyby tyto snahy uspěly , cesta k plnohodnotnému demokratickému systému v Iráku bude náročná a nákladná .
(trg)="39"> Even if such efforts succeed , the road to a full-fledged democratic system in Iraq will still be arduous and expensive .

(src)="40"> Avšak namísto podlehnutí , ,somálskému scénáři " , snění o , ,japonském scénáři " či smíření se s , ,afghánským scénářem " , má Irák stále naději stát se sám , ,scénářem " úspěšné intervence ve 21. století .
(trg)="40"> But instead of succumbing to a " Somalia scenario , " dreaming of a " Japan scenario , " or settling for an " Afghanistan scenario , " Iraq may yet become a " scenario " for successful intervention in the 21 st century .

# cs/-the-dictatorship-of-values.xml.gz
# en/-the-dictatorship-of-values.xml.gz


# cs/-why-wait-for-the-euro.xml.gz
# en/-why-wait-for-the-euro.xml.gz


# cs/1929-or-1989.xml.gz
# en/1929-or-1989.xml.gz


(src)="1"> 1929 nebo 1989 ?
(trg)="1"> 1929 or 1989 ?

(src)="2"> PAŘÍŽ – Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje , svět hledá historické analogie , které by nám dění poslední doby pomohly pochopit .
(trg)="2"> PARIS – As the economic crisis deepens and widens , the world has been searching for historical analogies to help us understand what has been happening .

(src)="3"> Na počátku krize ji mnozí lidé přirovnávali k & # 160 ; roku 1982 či 1973 , což bylo chlácholivé , neboť obě data se váží ke klasickým cyklickým poklesům .
(trg)="3"> At the start of the crisis , many people likened it to 1982 or 1973 , which was reassuring , because both dates refer to classical cyclical downturns .

(src)="4"> Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931 , třebaže některé vlády se nepřestávají chovat , jako by krize byla spíše klasická než výjimečná .
(trg)="4"> Today , the mood is much grimmer , with references to 1929 and 1931 beginning to abound , even if some governments continue to behave as if the crisis was more classical than exceptional .

(src)="5"> Prosazují se sklony buď k & # 160 ; přílišné zdrženlivosti ( Evropa ) , anebo k & # 160 ; rozšiřování snah ( Spojené státy ) .
(trg)="5"> The tendency is either excessive restraint ( Europe ) or a diffusion of the effort ( the United States ) .

(src)="6"> Evropa je obezřetná ve jménu předcházení dluhu a ochrany eura , kdežto USA jednají na mnoha frontách , aby nepromeškaly ideální příležitost k & # 160 ; zavedení zoufale potřebných strukturálních reforem .
(trg)="6"> Europe is being cautious in the name of avoiding debt and defending the euro , whereas the US has moved on many fronts in order not to waste an ideal opportunity to implement badly needed structural reforms .

(src)="7"> Geostratégům však s & # 160 ; ohledem na politiku i ekonomiku zcela přirozeně přichází na mysl rok 1989 .
(trg)="7"> For geo-strategists , however , the year that naturally comes to mind , in both politics and economics , is 1989 .

(src)="8"> Jistěže , pád bankovního domu Lehman Brothers nemá nic společného s & # 160 ; pádem Berlínské zdi .
(trg)="8"> Of course , the fall of the house of Lehman Brothers has nothing to do with the fall of the Berlin Wall .

(src)="9"> Ba na povrchu se zdá , že jde o naprosté opaky : zřícení zdi symbolizující útlak a umělé rozdělení versus zhroucení zdánlivě nezničitelné a uklidňující instituce finančního kapitalismu .
(trg)="9"> Indeed , on the surface it seems to be its perfect antithesis : the collapse of a wall symbolizing oppression and artificial divisions versus the collapse of a seemingly indestructible and reassuring institution of financial capitalism .

(src)="10"> Léta 2008-2009 se však dost pravděpodobně mohou rovnat , právě tak jako rok 1989 , epochální změně , jejíž odvíjející se důsledky budeme pociťovat po desetiletí .
(trg)="10"> Yet 2008-2009 , like 1989 , may very well correspond to an epochal change , whose unfolding consequences will be felt for decades .

(src)="11"> Konec ideologického rozdělení Východ-Západ i konec absolutní víry v & # 160 ; trhy jsou zlomovými body dějin .
(trg)="11"> The end of the East-West ideological divide and the end of absolute faith in markets are historical turning points .

(src)="12"> A dění roku 2009 může ohrozit některé z & # 160 ; pozitivních výsledků roku 1989 , včetně pokojného znovusjednocení Evropy a triumfu demokratických principů nad nacionalistickými , ne-li xenofobními tendencemi .
(trg)="12"> And what happens in 2009 may jeopardize some of the positive results of 1989 , including the peaceful reunification of Europe and the triumph of democratic principles over nationalist , if not xenophobic , tendencies .

(src)="13"> V & # 160 ; roce 1989 nad socialistickou ideologií , zosobněnou a propagovanou sovětským blokem , zvítězila liberální demokracie .
(trg)="13"> In 1989 , liberal democracy triumphed over the socialist ideology incarnated and promoted by the Soviet Bloc .