<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<document><HEADLINE>
<s id="1">
 <w id="w1.1" tree="pronpers" lem="we">We</w>
 <w tree="verbprespl" lem="moeten" id="w1.2">moeten</w>
 <w id="w1.3" tree="nounpl">Corbynomics</w>
 <w tree="adj" lem="serieus" id="w1.4">serieus</w>
 <w tree="verbinf" lem="nemen" id="w1.5">nemen</w>
</s></HEADLINE><AUTHOR name="Robert Skidelsky">
<P id="1" /><P id="2">
<s id="2">
 <w id="w2.1">LONDEN</w> – De noodzaak van bezuinigingen is in Groot-Brittannië zo'n standaardonderdeel van de conventionele wijsheid geworden, dat iedereen in het publieke leven die het waagt om dit in twijfel te trekken wordt afgedaan als een gevaarlijke linkse rakker.
</s>
      


<s id="3">
 <w tree="adj" id="w3.1">Jeremy</w>
 <w id="w3.2" tree="nounpl">Corbyn</w>
 <w lem="," tree="punc" id="w3.3">,</w>
 <w tree="det__art" lem="de" id="w3.4">de</w>
 <w lem="huidig" tree="adj" id="w3.5">huidige</w>
 <w id="w3.6" lem="favoriet" tree="nounsg">favoriet</w>
 <w id="w3.7" lem="om" tree="prep">om</w>
 <w id="w3.8" tree="det__art" lem="de">de</w>
 <w tree="adj" lem="nieuw" id="w3.9">nieuwe</w>
 <w id="w3.10" lem="leider" tree="nounsg">leider</w>
 <w tree="prep" lem="van" id="w3.11">van</w>
 <w tree="det__art" lem="de" id="w3.12">de</w>
 <w tree="nounsg" lem="Britse" id="w3.13">Britse</w>
 <w tree="nounprop" lem="Labour" id="w3.14">Labour</w>
 <w lem="party" tree="nounsg" id="w3.15">Party</w>
 <w lem="te" tree="partte" id="w3.16">te</w>
 <w lem="worden" tree="verbinf" id="w3.17">worden</w>
 <w lem="," tree="punc" id="w3.18">,</w>
 <w tree="verbpressg" lem="zijn" id="w3.19">is</w>
 <w lem="het" tree="det__art" id="w3.20">het</w>
 <w id="w3.21" tree="adj" lem="jong">jongste</w>
 <w lem="slachtoffer" tree="nounsg" id="w3.22">slachtoffer</w>
 <w lem="van" tree="prep" id="w3.23">van</w>
 <w id="w3.24" tree="det__demo" lem="dit">dit</w>
 <w id="w3.25" tree="nounsg" lem="koor">koor</w>
 <w tree="prep" lem="van" id="w3.26">van</w>
 <w tree="nounsg" lem="minachting" id="w3.27">minachting</w>
 <w lem="." tree="$." id="w3.28">.</w>
</s>
      


<s id="4">
 <w lem="sommige" tree="det__indef" id="w4.1">Sommige</w>
 <w tree="prep" lem="van" id="w4.2">van</w>
 <w tree="det__poss" lem="zijn" id="w4.3">zijn</w>
 <w id="w4.4" lem="standpunt" tree="nounpl">standpunten</w>
 <w lem="zijn" tree="verbprespl" id="w4.5">zijn</w>
 <w tree="adj" id="w4.6">onverdedigbaar</w>
 <w id="w4.7" lem="." tree="$.">.</w>
</s>
      


<s id="5">
 <w tree="adv" lem="maar" id="w5.1">Maar</w>
 <w lem="zijn" tree="verbprespl" id="w5.2">zijn</w>
 <w tree="nounpl" lem="opmerking" id="w5.3">opmerkingen</w>
 <w id="w5.4" tree="prep" lem="over">over</w>
 <w id="w5.5" lem="het" tree="det__art">het</w>
 <w tree="adj" lem="economisch" id="w5.6">economisch</w>
 <w id="w5.7" tree="nounsg" lem="beleid">beleid</w>
 <w tree="verbprespl" lem="zijn" id="w5.8">zijn</w>
 <w lem="niet" tree="adv" id="w5.9">niet</w>
 <w tree="adj" lem="dwaas" id="w5.10">dwaas</w>
 <w lem="en" tree="conjcoord" id="w5.11">en</w>
 <w tree="nounsg" lem="verdienen" id="w5.12">verdienen</w>
 <w tree="det__art" lem="het" id="w5.13">het</w>
 <w tree="adj" lem="beter|goed" id="w5.14">beter</w>
 <w tree="partte" lem="te" id="w5.15">te</w>
 <w id="w5.16" tree="verbinf" lem="worden">worden</w>
 <w id="w5.17" lem="onderzoeken" tree="verbpapa">onderzocht</w>
 <w lem="." tree="$." id="w5.18">.</w>
</s></P><P id="3">
<s id="6">
 <w tree="nounsg" id="w6.1">Corbyn</w>
 <w id="w6.2" lem="hebben" tree="verbpressg">heeft</w>
 <w id="w6.3" tree="num__card" lem="twee">twee</w>
 <w tree="nounpl" lem="alternatief" id="w6.4">alternatieven</w>
 <w lem="voorstellen" tree="verbpapa" id="w6.5">voorgesteld</w>
 <w id="w6.6" tree="prep" lem="voor">voor</w>
 <w id="w6.7" lem="het" tree="det__art">het</w>
 <w lem="huidig" tree="adj" id="w6.8">huidige</w>
 <w lem="Brits" tree="adj" id="w6.9">Britse</w>
 <w tree="nounsg" id="w6.10">bezuinigingsbeleid</w>
 <w id="w6.11" tree="$." lem=":">:</w>
 <w lem="een" tree="det__art" id="w6.12">een</w>
 <w lem="nationaal" tree="adj" id="w6.13">Nationale</w>
 <w id="w6.14" lem="investeringsbank" tree="nounsg">Investeringsbank</w>
 <w tree="punc" lem="," id="w6.15">,</w>
 <w id="w6.16" lem="die" tree="pronrel">die</w>
 <w id="w6.17" tree="prep" lem="van">van</w>
 <w tree="nounsg" lem="geld" id="w6.18">geld</w>