# nl/2015-ttip-conclusion-critical-by-carl-bildt-and-javier-solana-2015-01.xml.gz
# ru/2015-ttip-conclusion-critical-by-carl-bildt-and-javier-solana-2015-01.xml.gz


# nl/aaditya-mattoo-2protecting-developing-economies-from-the-transatlantic-trade-and-investment-patnership.xml.gz
# ru/aaditya-mattoo-2protecting-developing-economies-from-the-transatlantic-trade-and-investment-patnership.xml.gz


(src)="1"> Trans-Atlantische handel voor iedereen
(trg)="1"> Трансатлантическая торговля для всех

(src)="2"> WASHINGTON , DC – De onderhandelingen om een ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’(TTIP) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten op te richten worden breed verwelkomd.
(trg)="2"> ВАШИНГТОН , Округ Колумбия .
(trg)="3"> Переговоры по созданию Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства ( TTIP ) между Европейским Союзом и Соединенными Штатами в настоящее время широко приветствуются .

(src)="3"> De Britse premier David Cameron noemt de TTIP een ‘ once in a generation prize ’ en wijst op de potentiele winst van 80 miljard pond ( 125,5 miljard dollar ) voor zowel de EU en de VS en 85 miljard pond voor de rest van de wereld .
(trg)="4"> Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал TTIP « подарком , который бывает в жизни поколения только раз » , ссылаясь на потенциальные выгоды в размере 80 млрд фунтов стерлингов ( 125,5 млрд долларов США ) как для ЕС , так и для США , и 85 млрд фунтов стерлингов для остального мира .

(src)="4"> Voor een wereld die moe is van het wachten op het besluiten van de oneindige Doha-ronde van de Wereld Handels Organisatie , is zelfs een bilateraal handelsinitiatief een zegen , vooral als , zoals een recent opiniestuk in de Financial Times benadrukte , bilateraal de helft van de wereldeconomie betekent .
(trg)="5"> Поскольку мир устал от ожидания бесконечных торговых раундов в Дохе Всемирной Торговой Организации , даже двухсторонняя торговая инициатива может показаться благом , особенно когда , как недавно было написано в передовице Financial Times , двусторонность охватывает половину мировой экономики .

(src)="5"> Maar er is een ernstige negatieve kant : de overeenkomst zou de export uit ontwikkelingslanden kunnen treffen , tenzij de EU en de VS een gezamenlijke inspanning doen om de belangen van deze actoren te beschermen .
(trg)="6"> Но есть и существенный недостаток : договор может повредить развивающимся странам-экспортерам , если ЕС и США не предпримут согласованных усилий для защиты интересов этих участников .

(src)="6"> Het kenmerk van het voorgestelde pact dat het meeste opwinding teweeg brengt ( de nadruk op gereguleerde barrières zoals verplichte productstandaarden ) zou eigenlijk de meeste zorg moeten veroorzaken .
(trg)="7"> Особенность договора , вызывающая наибольшее волнение ‑ его нацеленность на нормативные барьеры , например обязательные стандарты продукта ‑ фактически , должна вызывать наибольшее беспокойство .

(src)="7"> Gegeven de lage tarieven in de EU en de VS ( gemiddeld minder dan 5 % ) zullen verdere preferentiële verlagingen buitenstaanders niet ernstig raken .
(trg)="8"> Учитывая низкие тарифы в ЕС и США ‑ в среднем , менее 5 % ‑ дальнейшее снижение льгот не предоставит остальным серьезной форы .

(src)="8"> Maar als het op standaarden aankomt ( zoals het overzien van veiligheid , gezondheid en het milieu ) zijn de toegangseisen voor de markt wreed en tweeledig : of je voldoet aan de ingestelde standaard of je verkoopt niets .
(trg)="9"> Однако , когда речь идет о стандартах ‑ таких как государственная безопасность , здоровье и окружающая среда ‑ требования для доступа к рынку жестоки и бинарны : либо вы отвечаете установленным стандартам , либо не торгуете .

(src)="9"> Als gevolg hiervan zullen bedrijven in de derde wereld er afhankelijk van zijn hoe de TTIP standaarden gezet zullen worden : door harmonisatie ( de adaptie van een algemene standaard ) of door wederzijdse erkenning ( de acceptatie van goederen die aan elkaars standaarden voldoen ) .
(trg)="10"> В результате , выбор у фирм из стран третьего мира будет зависеть от того , как будут установлены стандарты TTIP : за счет гармонизации ( принятия общих стандартов ) или через взаимное признание ( принятие товаров одной стороны , соответствующих стандартам другой стороны ) .

(src)="10"> De eerste optie zou producenten overal in staat stellen om voordeel te halen uit de schaalvergroting .
(trg)="11"> Первый вариант позволит производителям во всем мире извлечь выгоду из эффекта масштаба .

(src)="11"> Maar in sommige gevallen zou de geharmoniseerde standaard strikter kunnen zijn dan de oorspronkelijke standaard van sommige landen .
(trg)="12"> Однако , в некоторых случаях , гармонизированные стандарты могут быть строже , нежели оригинальные стандарты некоторых стран .

(src)="12"> Ook al zouden nieuwe standaarden van toepassing zijn op leveranciers uit alle exporterende landen , de kosten om aan deze te voldoen variëren gewoonlijk .
(src)="13"> Dit betekent dat degenen die minder toegerust zijn om aan hogere standaarden te voldoen hieronder zouden kunnen lijden .
(trg)="13"> Даже если новые стандарты будут применяться к поставщикам всех стран-экспортеров , затраты на соблюдение требований обычно варьируются , то есть могут пострадать те , кто наименее оснащен для соответствия высоким стандартам .

(src)="14"> In de late jaren negentig , toen de EU besloot om de standaard voor aflotoxines ( een groep giftige stoffen geproduceerd door bepaalde schimmels ) te harmoniseren , verhoogden acht lidstaten ( waaronder Italië , Nederland en Spanje ) hun nationale standaard aanzienlijk , wat er waarschijnlijk voor zorgde dat de Afrikaanse export van granen , gedroogd fruit en noten met wel 670 miljoen dollar afnam .
(trg)="14"> В конце 1990-х годов , когда ЕС принял решение о гармонизации стандартов по афлотоксинам ( группе токсичных веществ , производимых определенными видами плесени ) , восемь государств-членов ‑ в том числе Италия , Нидерланды и Испания ‑ в значительной степени повысили свои национальные стандарты , что в дальнейшем , скорее всего , послужило причиной снижения африканского экспорта зерновых , сухофруктов и орехов в Европу на целых 670 миллионов долларов США .

(src)="15"> Met wederzijdse erkenning zouden de EU en de VS elkaars standaarden of conformiteits-beoordelingsprocedures accepteren , wat bedrijven er toe instaat stelt om zich te houden aan minder stringente vereisten op elk gebied .
(trg)="15"> В случае взаимного признания , как ЕС , так и США будут принимать стандарты партнера , или процедуры оценки соответствия требованиям , позволяя фирмам придерживаться менее строгих требований в каждой области .

(src)="16"> Als het beleid word uitgebreid naar bedrijven in de derde wereld zou het een krachtig liberaliserend effect hebben .
(trg)="16"> Если эта политика будет распространяться на фирмы стран третьего мира , она будет иметь мощное либерализирующее воздействие .

(src)="17"> Zo zouden Maleisische televisieproducers er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om te voldoen aan makkelijker te bereiken Amerikaanse veiligheidseisen , dan hetzelfde product op beide markten kunnen verkopen en zo de vruchten kunnen plukken van de voordelen van schaalvergroting terwijl de tegemoetkomingskosten gedrukt worden .
(trg)="17"> Например , малазийские производители телевизоров могут решить соответствовать американским , более простым , стандартам безопасности , а затем продавать этот продукт на обоих рынках , пожиная плоды от эффекта масштаба , одновременно снижая издержки на соблюдение стандартов .

(src)="18"> Als de TTIP bedrijven in derde wereldlanden echter zou uitsluiten van het beleid van wederzijdse erkenning zou hun concurrentiepositie tegenover bedrijven uit de EU en de VS substantieel verzwakken .
(trg)="18"> Однако , если TTIP исключит фирмы из стран третьего мира из политики взаимного признания , их конкурентоспособность по отношению к европейским и американским компаниям существенно снизится .

(src)="19"> Ons onderzoek wijst uit dat wanneer wederzijdse erkenningsprogramma ’ s restricties over herkomst bevatten , de interregionale handel stijgt , ten koste van de handel met andere landen en dat ontwikkelingslanden daar het meeste last van hebben .
(trg)="19"> Действительно , наше исследование показывает , что когда соглашение о взаимном признании включает ограничивающие правила по признаку происхождения , внутрирегиональная торговля возрастает ‑ за счет торговли с другими странами ‑ а развивающиеся страны , как правило , страдают больше всех .

(src)="20"> In feite zijn de enorm strenge regels over de herkomst problematisch gebleken voor sommige van de eerdere erkenningsovereenkomsten , zoals degene die de professionele sector overzien .
(trg)="20"> На самом деле , чрезмерные сдерживающие правила по признаку происхождения оказались проблематичными для некоторых предыдущих соглашений ЕС по взаимному признанию , например в стандартах по управлению профессиональными услугами .

(src)="21"> Terwijl een Braziliaanse sinaasappel die te koop wordt aangeboden in Portugal door de hele EU verkocht mag worden , moet een Braziliaanse ingenieur of accountant gevestigd in Portugal aan aparte licenties komen om elders in de EU te werken .
(src)="22"> Zo wordt de zeer nodige mobiliteit van arbeid belemmerd door niet-Europeanen te dwingen kostbare en inefficiënte bureaucratische procedures te ondergaan .
(trg)="21"> В то время как бразильские апельсины , допущенные к продаже в Португалии , могут продаваться на всей территории ЕС , бразильский инженер или бухгалтер , имеющий лицензию в Португалии , должен соответствовать отдельным лицензионным требованиям , чтобы работать в других странах ЕС , что затрудняет столь необходимую мобильность рабочей силы , заставляя неевропейских работников проходить дорогостоящие и неэффективные бюрократические процедуры .

(src)="23"> Verder zijn de WHO regels als het op tarieven en standaarden aankomt niet voor iedereen gelijk .
(trg)="22"> Более того , правила ВТО не были созданы равными , если речь идет о тарифах и стандартах .

(src)="24"> Terwijl ze landen beschermen die zijn uitgesloten van bilaterale of regionale tariefafspraken en daarmee verzekeren dat geïntegreerde markten geen verdere voordelen ontvangen , bestaan er maar weinig waarborgen om derde wereldlanden te beschermen tegen de effecten van de afspraken over verplichte standaarden .
(trg)="23"> В то время как они защищают страны , исключенные из двухсторонних или региональных тарифных договоров , тем самым гарантируя , что интегрированные рынки не получают дополнительных преимуществ , существует лишь несколько гарантий для защиты третьих стран от последствий соглашений по обязательным стандартам .

(src)="25"> Zelfs bij het ontbreken van internationale regels zouden de EU en de VS twee dingen kunnen ondernemen om te verzekeren dat de TTIP geen tegenovergestelde consequenties heeft voor ontwikkelingslanden .
(trg)="24"> Даже при отсутствии международных правил , ЕС и США могли бы совершить два действия , направленные на обеспечение того , чтобы TTIP не имел негативных последствий для развивающихся экономик .

(src)="26"> Ten eerste zouden ze ervoor kunnen zorgen dat alle landen de vruchten kunnen plukken vaneen bilaterale wederzijdse erkenningsdeal door erin toe te stemmen geen restrictieregels op te leggen .
(trg)="25"> Во-первых , они могли бы позволить всем странам пожинать плоды двухстороннего соглашения о взаимном признании , согласившись не вводить ограничивающих правил по признаку происхождения .

(src)="27"> Ten tweede zouden ze waar ze harmonisatie oeverwegen ten faveure van de minder strenge van de originele standaarden te kiezen , tenzij er bewijs is dat deze het relevante regelgevingsobjectief niet ondersteunen .
(trg)="26"> Во-вторых , там , где они рассматривают гармонизацию , они могут способствовать созданию менее строгих оригинальных стандартов , кроме случаев , когда существуют достоверные доказательства того , что они не будут поддерживать важные нормативные цели .

(src)="28"> Dit heeft veel weg van een test voor de WHO voor het verlaten van gevestigde internationale standaarden .
(trg)="27"> Это сродни проверке ВТО на отклонения от установленных мировых стандартов .

(src)="29"> Als de EU en de VS zich hiervoor inzetten , dan zou de rest van de wereld die de TTIP onderhandelingen volgt dit met hoop kunnen doen , in plaats van met siddering .
(trg)="28"> Если ЕС и США создадут эти два обязательства , остальной мир мог бы следить за переговорами по TTIP больше с надеждой , нежели с трепетом .

# nl/a-centerless-euro-cannot-hold.xml.gz
# ru/a-centerless-euro-cannot-hold.xml.gz


(src)="1"> Zonder gecentraliseerd begrotingsbeleid kan de euro niet standhouden
(trg)="1"> Евро не выживет без единого центра

(src)="2"> CAMBRIDGE – Betekent een jeugdwerkloosheid van tegen de 50% in eurolanden zoals Spanje en Griekenland dat er een generatie wordt opgeofferd?
(src)="3"> En dat om een eenheidsmunt te behouden die een té diverse groep landen vertegenwoordigt om bestendig te kunnen zijn ?
(trg)="3"> Поскольку безработица среди молодежи в таких странах еврозоны , как Испания и Греция , приближается к 50 % , возникает вопрос : стоит ли приносить в жертву целое поколение ради единой валюты , охватывающей группу слишком разных стран , чтобы быть жизнеспособной ?

(src)="4"> In dat geval zouden we onszelf toch moeten afvragen of zonder een volledige politieke unie het klaarblijkelijke Europese doel van maximale economische integratie met uitbreiding van de eurozone nog wel gediend wordt .
(trg)="4"> Если это так , действительно ли расширение членства в еврозоне служит очевидной цели ЕС максимизировать экономическую интеграцию без обязательного достижения полноценного политического союза ?

(src)="5"> Het goede nieuws is dat economisch onderzoek wel degelijk wat zinnigs kan antwoorden op de vraag of Europa wel of niet een eenheidsmunt nodig heeft .
(trg)="5"> Хорошая новость – экономические исследования вполне определённо отвечают на вопрос , должна ли у ЕС быть единая валюта .

(src)="6"> Het slechte nieuws is dat steeds duidelijker zichtbaar wordt dat valutagebieden , tenzij ze nationale grenzen volgen , zeer onstabiel zijn , zeker voor grote landen .
(trg)="6"> Плохая новость – становится все более очевидно , что по крайней мере для крупных стран валютные зоны будут крайне нестабильными , если не будут совпадать с национальными границами .

(src)="7"> Een muntunie vereist op zijn minst een verbond van staten waarin de macht op het gebied van belastingheffing en ander beleid veel sterker gecentraliseerd is dan thans voor de eurozone voorzien wordt .
(trg)="7"> Как минимум , валютные союзы требуют конфедеративного государственного устройства с гораздо более централизованной властью над налогообложением и другими сферами политики , чем власть , предоставленная еврозоне лидерами ЕС .

(src)="8"> Zo kwam Nobelprijswinnaar Robert Mundell in 1961 met de vermaarde stelling dat nationale grenzen en valutagrenzen elkaar niet in aanzienlijke mate hoeven te overlappen .
(trg)="8"> Но как насчёт известной гипотезы 1961 г. лауреата Нобелевской премии Роберта Манделла о том , что национальным и валютным границам не обязательно существенно совпадать ?

(src)="9"> Zijn paper “ De theorie van het optimale valutagebied ” in de American Economic Review deed destijds veel stof opwaaien .
(src)="10"> Hierin betoogt Mundell dat een valutagebied het zonder het evenwicht herstellende mechanisme van wisselkoersaanpassing kan stellen zolang arbeidskrachten zich in een valutagebied kunnen verplaatsen naar waar de banen zijn .
(trg)="9"> В своей провокационной работе « Теория оптимальных валютных зон » , опубликованной в журнале American Economic Review ( Американское экономическое обозрение ) , Манделл утверждал , что , до тех пор пока рабочие могут перемещаться в пределах валютного региона туда , где имеются рабочие места , данный регион может позволить себе отказаться от уравновешивающего механизма регулирования валютного курса .

(src)="11"> Hij verwees naar een andere ( latere ) Nobelprijswinnaar , James Meade , die in eerder werk al het belang van arbeidsmobiliteit onderkend had .
(src)="12"> Mundell had echter kritiek op de te stringente interpretatie van Meade , met name in de context van de ontluikende Europese integratie .
(trg)="10"> Он отдавал должное другому ( будущему ) лауреату Нобелевской премии Джеймсу Миду за то , что тот подчёркивал важность мобильности рабочей силы в своих более ранних работах , но критиковал его за слишком строгое толкование данной идеи , особенно в контексте зарождавшейся интеграции ЕС .

(src)="13"> Mundell besteedde niet veel aandacht aan financiële crises .
(src)="14"> Toch is de arbeidsmobiliteit vandaag de dag vermoedelijk belangrijker dan ooit .
(trg)="11"> Манделл не подчеркивал значение финансовых кризисов , но сегодня мобильность рабочей силы , предположительно , является более важной , чем когда-либо .

(src)="15"> Het zal niemand verbazen dat arbeidskrachten nu de crisislanden in de eurozone ontvluchten , alleen zoeken zij niet noodzakelijkerwijs hun toevlucht tot de sterkere noordelijke regio .
(trg)="12"> Неудивительно , что рабочие уезжают из кризисных стран еврозоны , но не обязательно в более сильные северные страны .

(src)="16"> In plaats daarvan vluchten Portugese arbeidskrachten naar voormalige koloniën zoals Brazilië en Macau , terwijl Ierse werknemers uitzwermen naar Canada , Australië en de Verenigde Staten .
(trg)="13"> Вместо этого португальские рабочие торопятся в быстро развивающиеся бывшие колонии , такие как Бразилия и Макао .
(trg)="14"> Ирландские рабочие в массовом порядке уезжают в Канаду , Австралию и в США .

(src)="17"> En we zien een toestroom van Spaanse arbeidskrachten in Roemenië , terwijl dat land tot voor kort juist een belangrijke bron van landarbeiders voor Spanje vormde .
(trg)="15"> Испанские рабочие потоком устремились в Румынию , которая до недавнего времени была основным источником сельскохозяйственной рабочей силы Испании .

(src)="18"> Als de mobiliteit binnen de eurozone de idealen van Mundell maar enigszins zou benaderen , dan zou er vandaag de dag geen werkloosheid van 25 % in Spanje zijn tegen minder dan 7 % in Duitsland .
(trg)="16"> Всё же , если бы мобильность внутри еврозоны хоть немного напоминала идеал Манделла , сегодня мы бы не были свидетелями 25 % безработицы в Испании , в то время как уровень безработицы в Германии ниже 7 % .

(src)="19"> Latere auteurs onderkenden nog andere essentiële criteria voor een succesvolle muntunie die zonder een hechte politieke unie echter moeilijk te realiseren zijn .
(trg)="17"> Позже экономисты начали признавать существование других важных критериев успешного валютного союза , которых трудно достичь без глубокой политической интеграции .

(src)="20"> Peter Kenen betoogde aan het einde van de jaren zestig dat in een muntunie waarin wisselkoersschommelingen niet als schokdemper kunnen optreden , begrotingstransfers nodig zijn om risico ' s over te dragen .
(trg)="18"> Питер Кенен утверждал в конце 1960-х гг . , что в отсутствие движений валютных курсов в качестве гасителя колебаний валютному союзу требуются налогово-бюджетные перечисления как способ разделить риск .

(src)="21"> In een normaal land vormt het nationale systeem van inkomstenbelastingen een geweldige automatische stabilisator tussen regio ' s .
(trg)="19"> В случае обычной страны общенациональная система подоходного налога представляет собой огромный автоматический стабилизатор для всех регионов .

(src)="22"> Als in de VS de olieprijzen stijgen , dan stijgen daardoor ook de inkomens in Texas en Montana .
(src)="23"> Dat betekent dat die dan een grotere bijdrage aan belastinginkomsten aan de federale begroting leveren , waarmee de rest van het land wordt geholpen .
(trg)="20"> В США , когда повышаются цены на нефть , доходы в штатах Техас и Монтана растут , что означает , что эти штаты затем дают больше налоговых поступлений в федеральный бюджет , помогая , тем самым , остальной части страны .

(src)="24"> Europa heeft vanzelfsprekend geen centrale belastingautoriteit en moet het dus feitelijk zonder deze belangrijke automatische stabilisator stellen .
(trg)="21"> У ЕС , конечно же , нет значительного централизованного налогового органа власти , поэтому данный ключевой автоматический стабилизатор , в принципе , отсутствует .

(src)="25"> Sommige Europese academici trachtten aan te voeren dat begrotingstransfers Amerikaanse stijl in Europa niet nodig waren .
(src)="26"> Dit omdat iedere gewenste mate van risico-overdracht in theorie ook via de financiële markten gerealiseerd kan worden .
(trg)="22"> Некоторые ученые-экономисты ЕС пытались возразить , что нет необходимости в налогово-бюджетных перечислениях наподобие американских , потому что разделения рисков любой требуемой степени можно , теоретически , достичь за счет финансовых рынков .

(src)="27"> Die stelling bleek echter totaal niet te kloppen .
(trg)="23"> Да � � ное утверждение было в корне ошибочным .

(src)="28"> De financiële markten kunnen kwetsbaar zijn en zij bieden weinig mogelijkheden om risico ' s over te dragen die aan het arbeidsinkomen gekoppeld zijn , in iedere ontwikkelde economie het grootste deel van het nationale inkomen .
(trg)="24"> Финансовые рынки могут быть хрупкими и не обладают существенными возможностями разделения рисков , связанных с трудовым доходом , который составляет бóльшую часть доходов в любой развитой стране .

(src)="29"> Peter Kenen maakte zich vooral zorgen over kortstondige transfers om cyclische hobbels glad te strijken .
(trg)="25"> Кенен , в основном , имел в виду краткосрочные перечисления для сглаживания циклических скачков .

(src)="30"> In een muntunie waarin enorme verschillen tussen inkomens- en ontwikkelingsniveaus bestaan , kan de korte termijn echter een hele lange horizon hebben .
(trg)="26"> Но в валютном союзе с огромными различиями в доходах и уровне развития краткосрочный период может растянуться на очень долгое время .

(src)="31"> Veel Duitsers hebben vandaag de dag - terecht - het gevoel dat ieder systeem van begrotingsoverdrachten op den duur een permanent infuus wordt .
(src)="32"> Dat zien we in Italië , waar Noord-Italië al de gehele vorige eeuw Zuid-Italië overeind heeft gehouden .
(trg)="27"> Многие немцы сегодня справедливо считают , что любая система налогово-бюджетных перечислений превратится в постоянный искусственный пищевод , что во многом будет походить на то , как северная Италия всё прошлое столетие подпитывала южную Италию .

(src)="33"> En meer dan 20 jaar na dato zien West-Duitsers nog steeds geen einde komen aan de stroom rekeningen vanwege de Duitse eenwording .
(trg)="28"> И даже по прошествии более 20 лет западные немцы до сих пор не видят конца счетам за объединение Германии .

(src)="34"> Wat later gaf Maurice Obstfeld aan dat er in een muntunie niet alleen sprake dient te zijn van begrotingstransfers , maar ook van duidelijk omschreven regels voor de ' geldgever in laatste instantie ' om te voorkomen dat bankruns en schuldencrises hoogtij gaan vieren .
(trg)="29"> Позднее американский экономист Морис Обстфельд отметил , что , помимо налогово-бюджетных перечислений , валютному союзу нужны четко сформулированные правила для кредитора последней инстанции .

(src)="35"> Obstfeld had vooral een reddingsmechanisme voor banken in gedachte .
(trg)="30"> В противном случае , паническое изъятие банковских вкладов и долговая паника примут угрожающие масштабы .

(src)="36"> Inmiddels is het overduidelijk geworden dat we ook voor centrale en lagere overheden een geldgever in laatste instantie en een faillissementsmechanisme nodig hebben .
(trg)="31"> Обстфельд имел в виду механизм спасения банков государством , но теперь совершенно ясно , что кроме этого еще требуется кредитор последней инстанции и механизм банкротства для административно-территориальных единиц и городов страны .

(src)="37"> De logische gevolgtrekking van de criteria van Kenen en Obstfeld , en zelfs van het arbeidsmobiliteitscriterium van Mundell , is dat muntunies niet zonder politieke legitimiteit kunnen overleven .
(src)="38"> Daartoe zijn zeer waarschijnlijk regiobrede algemene verkiezingen nodig .
(trg)="32"> Логическим следствием критериев , установленных Кененом и Обстфельдом , и даже критерия мобильности рабочей силы Манделла является то , что валютные союзы не могут выжить без политической легитимности , для чего , скорее всего , потребуются всеобщие выборы в масштабах всего региона .

(src)="39"> De Europese leiders kunnen niet tot in het oneindige grote overdrachten tussen landen laten plaatsvinden zonder dat er een coherent Europees politiek raamwerk bestaat .
(trg)="33"> Лидеры ЕС не смогут бесконечно осуществлять крупные перечисления между разными странами без общей согласованной политической системы .

(src)="40"> Europese beleidsmakers beklagen zich vandaag de dag veelvuldig dat de eurozone er prima voor zou hebben gestaan als de Amerikaanse financiële crisis er niet was geweest .
(trg)="34"> Политики ЕС сегодня часто жалуются на то , что , если бы не американский финансовый кризис , в еврозоне всё было бы замечательно .

(src)="41"> Misschien hebben ze gelijk .
(trg)="35"> Возможно , они и правы .

(src)="42"> Ieder financieel systeem dient echter in staat te zijn om schokken te weerstaan , ook grote systemen .
(trg)="36"> Но любая финансовая система должна быть способна противостоять потрясениям , в том числе , крупным .

(src)="43"> Europa zal echter nooit een “ optimaal valutagebied ” worden , welke maatstaf ook wordt toegepast .
(trg)="37"> Европа может никогда не стать « оптимальной » валютной зоной согласно любым стандартам .

(src)="44"> En zonder voortgaande grondige politieke en economische integratie – die mogelijk echter niet door alle huidige leden van de eurozone vol te houden is – haalt de euro wellicht niet eens het einde van dit decennium .
(trg)="38"> Но без дальнейшей глубокой политическо-экономической интеграции ( которая может закончиться с участием не всех нынешних членов еврозоны ) евро может не дожить даже до конца этого десятилетия .

# nl/activating-new-sources-of-development-finance-by-mahmoud-mohieldin.xml.gz
# ru/activating-new-sources-of-development-finance-by-mahmoud-mohieldin.xml.gz


(src)="1"> De financiering van de volgende ontwikkelingsagenda
(trg)="1"> Финансирование следующего этапа реализации целей развития

(src)="2"> WASHINGTON , DC – Naarmate de beoogde einddatum in 2015 voor de Millennium Development Goals naderbij komt, intensiveren de Verenigde Naties hun pogingen om de discussies te bevorderen over wat de volgende stap moet zijn in het wereldwijde stimuleren van de ontwikkeling.
(trg)="2"> ВАШИНГТОН – По мере приближения даты окончания этапа достижения Целей развития тысячелетия в 2015 году ООН активизирует усилия по стимулированию обсуждения дальнейших действий для ускорения развития во всем мире .

(src)="3"> De uitkomst van die discussies zal het beleid en de investeringen vormgeven die zijn gericht op het aanjagen van de bbp-groei , het versterken van het menselijk kapitaal en het bevorderen van een meer alomvattende welvaart .
(trg)="3"> Итогом этих обсуждений станет формирование политики и инвестиций , направленных на стимулирование роста ВВП , укрепление человеческого капитала и содействие процветанию большего количества стран .

(src)="4"> Nu de wereldbevolking in 2050 naar verwachting een omvang van negen miljard mensen zal bereiken – waarvan een aanzienlijk deel zal wonen in ontwikkelingslanden of onderontwikkelde landen – moet de internationale gemeenschap de toegang tot onderwijs , gezondheidszorg en werkgelegenheid wereldwijd verbeteren .
(trg)="4"> Учитывая , что по прогнозам к 2050 году мировое население достигнет девяти миллиардов человек ( значительная часть которых будет проживать в развивающихся или слаборазвитых странах ) , международное сообщество должно повысить доступность образования , здравоохранения и возможности трудоустройства во всем мире .

(src)="5"> Bovendien vraagt het vooruitzicht van een stijging van de mondiale temperatuur vóór het einde van deze eeuw , van meer dan 2 ° C ( 3,6 ° F ) bovenop het pre-industriële niveau ( wat tot zeer schadelijke gevolgen van de opwarming van de aarde zou leiden ) , om hogere investeringen in duurzame verstedelijking , slimme landbouw , en sociale veiligheidsnetten .
(trg)="5"> Тем временем , перспектива повышения мировой температуры к концу текущего века более чем на 2 ° C по сравнению уровнем до промышленной революции ( что приведет к наиболее разрушительным эффектам глобального потепления ) означает необходимость увеличения инвестиций в рациональную урбанизацию , сельское хозяйство с учетом изменения климата и системы социальной защиты .

(src)="6"> Beide factoren dagen ons uit om op de langere termijn duurzamere patronen van productie en consumptie te formuleren .
(trg)="6"> Оба этих фактора вынуждают нас разработать более рациональные модели производства и потребления .

(src)="7"> Overheden , de civiele samenleving en de particuliere sector moeten de uitdaging oppakken en samenwerken om creatieve oplossingen te vinden en te implementeren .
(trg)="7"> Правительства , гражданское общество и частный сектор должны принять этот вызов , сотрудничая с целью поиска и внедрения новаторских технологий .

(src)="8"> Maar eerst moeten ze zich voorbereiden op de daarmee gepaard gaande financieringseisen , die spoedig de huidige mogelijkheden van regeringen en internationale donoren te boven zullen gaan , en actie ondernemen om nieuwe , betrouwbare financieringsbronnen te activeren .
(trg)="8"> Но сначала они должны быть готовы к соответствующим потребностям финансирования , которые вскоре превысят текущие возможности правительств и международных спонсоров , и должны принять меры сейчас , чтобы активировать новые , надежные источники финансирования .

(src)="9"> Om te beginnen moeten overheden doelgericht , op bewijzen gestoeld beleid ontwerpen en de ontwikkeling van gezonde instituties ondersteunen .
(trg)="9"> Для начала правительства должны разработать целевые , основанные на фактических данных , стратегии и поддержать развитие сильных институтов .

(src)="10"> Dit zou overheidsdiensten effectiever maken , extra ontwikkelingshulp van traditionele donoren helpen katalyseren en financieringsbronnen in de particuliere sector mobiliseren .
(trg)="10"> Это позволило бы сделать государственные услуги более эффективными , а также помогло бы стимулировать дополнительную помощь на цели развития от традиционных спонсоров и мобилизовать ресурсы частного сектора .

(src)="11"> In veel landen zijn er aanzienlijke mogelijkheden voor de mobilisatie van binnenlandse middelen .
(trg)="11"> Во многих странах существуют значительные возможности для мобилизации внутренних ресурсов .

(src)="12"> Het verbreden van de belastingbasis , het verbeteren van de belastingadministratie , en het dichten van gaten in de BTW zou een groot verschil kunnen maken in de lageinkomenslanden , waar de belastinginkomsten slechts 10-14 % van het bruto binnenlands product voor hun rekening nemen , tegen 20-30 % van het bbp in hogeinkomenslanden .
(trg)="12"> Расширение налоговой базы , улучшение системы налогообложения и ликвидация пробелов относительно налога на добавленную стоимость могут значительно изменить данную ситуацию в странах с низким уровнем доходов , в которых на налоговые поступления приходится лишь около 10-14 % ВВП , в то время как в странах с высоким уровнем доходом – 20-30 % ВВП .

(src)="13"> Een billijker belastingheffing zou een positieve invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur , een ander belangrijk instrument voor de mobilisering van binnenlandse middelen .
(trg)="13"> Более справедливое налогообложение положительно повлияет на управление – еще один важный инструмент мобилизации внутренних ресурсов .

(src)="14"> Met behulp van een betere kwaliteit van het bestuur bij bedrijven en de overheid , en een helder overdrachtsprijsbeleid , kunnen landen met veel grondstoffen hun vermogen schragen om te onderhandelen over eerlijke contracten met mijnbouwbedrijven , de inkomsten en uitgaven beter met elkaar in evenwicht brengen , en hun natuurlijke hulpbronnen op een transparantere manier beheren .
(trg)="14"> При улучшенном корпоративном и государственном управлении и наличии четкой политики трансфертного ценообразования богатые ресурсами страны смогут повысить свою способность заключать справедливые контракты с добывающими отраслями , соблюдать долгосрочный баланс доходов и расходов , а также с большей прозрачностью управлять своими ресурсами .

(src)="15"> Vooruitgang op deze gebieden zou overheden helpen hun uitgaven effectiever terecht te laten komen bij degenen die er het meest van zouden profiteren .
(trg)="15"> Успехи в этих областях помогут правительствам направлять свои расходы более эффективно в те сферы , которым они принесут максимальную пользу .

(src)="16"> Slechts 8 % van de $ 409 mrd die in 2010 aan subsidies voor fossiele brandstoffen is uitgegeven , heeft de armste 20 % van de bevolking bereikt .
(trg)="16"> Например , лишь 8 % из 409 миллиардов долларов , выделенных в 2010 году на субсидирование ископаемых видов топлива , достигли 20 % наиболее бедного населения .

(src)="17"> Een doelgericht steunprogramma zou de doelmatigheid van de uitgaven aanzienlijk kunnen verbeteren , waardoor middelen zouden vrijkomen voor onderwijs , gezondheidszorg en armoedebestrijding .
(trg)="17"> Целевая программа поддержки могла бы существенно повысить эффективность расходов , высвободив ресурсы для образования , здравоохранения и искоренения нищеты .

(src)="18"> Bovendien kan het bevorderen van de financiële verdieping en de alomvattendheid de groei van de particuliere sector versnellen , waardoor nog meer mogelijkheden worden geschapen .
(trg)="18"> Кроме того , содействие совершенствованию финансового рынка и повышению его открытости может ускорить рост частного сектора , создавая больше возможностей .

(src)="19"> Een bredere toegang tot financiële diensten zou de naar schatting 400 miljoen minuscule , kleine en middelgrote bedrijfjes in de ontwikkelingslanden helpen floreren , en de 2,5 miljard mensen in de hele wereld die momenteel geen toegang hebben tot zulke diensten in staat stellen bezit op te bouwen .
(trg)="19"> Благодаря более широкой доступности финансовых услуг можно было бы добиться процветания примерно 400 миллионов микро- , малых и средних предприятий развивающихся стран , что позволило бы 2,5 миллиардам людей всего мира , для которых в настоящее время такие услуги недоступны , наращивать свои активы .

(src)="20"> Een diepere en efficiëntere financiële sector zou ook de transactiekosten verlagen en het risicobeheer vergemakkelijken .
(trg)="20"> Более совершенный и эффективный финансовый сектор также будет способствовать снижению транзакционных издержек и облегчит управление рисками .

(src)="21"> Obligatiemarkten in lokale munteenheden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van binnenlandse beleggersgroepen en binnenlandse spaargelden mobiliseren ter ondersteuning van langetermijnbeleggingen .
(trg)="21"> Рынки облигаций в местных валютах могли бы помочь в развитии круга внутренних инвесторов и мобилизации внутренних сбережений для поддержки долгосрочных инвестиций .

(src)="22"> Tegelijkertijd moet de internationale gemeenschap werken aan het verbeteren van de verkrijgbaarheid en effectiviteit van officiële ontwikkelingshulp .
(trg)="22"> В то же время международному сообществу необходимо работать для улучшения доступности и эффективности официальной помощи в целях развития ( ОПР ) .

(src)="23"> De doelstelling om 0,7 % van hun bbp te besteden aan ontwikkelingshulp – in 2002 overeengekomen op de Internationale Conferentie over de Financiering van de Ontwikkeling in het Mexicaanse Monterrey – moet landen ertoe aanzetten hun bijdragen te verhogen .
(trg)="23"> Цель ОПР в размере 0,7 % ВВП ( установленная в 2002 году на Международной конференции по финансированию развития в г . Монтеррей в Мексике ) должна мотивировать страны увеличивать свои взносы .

(src)="24"> Zij kunnen ook stappen zetten om de officiële ontwikkelingshulp ieder jaar voorspelbaarder te maken .
(trg)="24"> Они могут также принять меры для того , чтобы ОПР становилась более предсказуемой из года в год .

(src)="25"> Donoren moeten de hulp zodanig vormgeven dat er gezonde nationale ontwikkelingsprogramma ' s mee worden gesteund , in plaats van hun eigen beperkte belangen .
(trg)="25"> Спонсоры должны структурировать свою помощь для обеспечения того , чтобы она поддерживала разумные национальные стратегии и программы развития , а не их собственные узкие интересы .

(src)="26"> Dit is bijzonder relevant nu sommige opkomende landen , vooral de zogenoemde ' BRICS ' ( Brazilië , Rusland , India , China en Zuid-Afrika ) , nieuwe soorten hulppakketten aanbieden waarin investeringen en niet-financiële hulp worden gecombineerd .
(trg)="26"> Это особенно актуально , т. к. новые партнеры в области развития , особенно страны БРИКС ( Бразилия , Россия , Индия , Китай и ЮАР ) , предлагают новые виды пакетов помощи , включающие в себя инвестиционную и нефинансовую помощь .

(src)="27"> Particuliere liefdadigheidsinstellingen , die behulpzaam zijn geweest bij het promoten van innovatie op terreinen als de gezondheidszorg , het milieu en het onderwijs , kunnen waardevolle inzichten bieden in de manier waarop de hulp effectiever kan worden besteed .
(trg)="27"> Частные благотворительные организации , играющие важную роль в содействии новаторству в таких областях , как здравоохранение , охрана окружающей среды и образование , могли бы предоставить ценную информацию о более эффективном направлении помощи .

(src)="28"> Meer in het algemeen zou het verbeteren van de coördinatie tussen de donoren de impact van de hulp doen toenemen .
(trg)="28"> В целом , улучшение согласованности между спонсорами будет способствовать максимальной отдаче от помощи в конкретных местах .

(src)="29"> Hoewel de officiële ontwikkelingshulp een belangrijke financieringsbron blijft voor kwetsbare landen met zeer lage inkomens , vertegenwoordigt zij slechts 7 % van de nettofinancieringsstroom naar de opkomende landen , waar de directe buitenlandse investeringen , de zogenoemde ' remittances ' ( geldzendingen naar het land van herkomst ) , langetermijnschulden en portefeuillebeleggingen een grotere impact hebben .
(trg)="29"> В то время как ОПР остается важным источником финансирования для стран с неустойчивой экономикой и с очень низким уровнем дохода , она составляет только 7 % чистых финансовых потоков в развивающиеся страны – в них большее влияние имеют прямые иностранные инвестиции , денежные переводы , долгосрочные кредиты и инвестиции в ценные бумаги .

(src)="30"> Donoren moeten de hulp aanvullen om de “ koek te laten groeien ” en de financieringsbronnen voor de armste landen van de wereld te diversifiëren door risicogaranties , innovatieve beleggingsvehikels , schuldsyndicatie en co-financieringsarrangementen aan te bieden .
(trg)="30"> Спонсоры должны использовать помощь для « увеличения экономического пирога » и для диверсификации источников финансирования беднейших стран мира , предоставляя гарантии от рисков , новаторские инвестиционные механизмы , возможности распределения долгов и схемы совместного финансирования .

(src)="31"> Als zelfs maar een fractie van de bedragen die in het bezit zijn van institutionele beleggers , staatsfondsen en pensioenfondsen zou kunnen worden aangetrokken , zou dat de financiering van de ontwikkeling een aanzienlijke impuls geven .
(trg)="31"> Привлечение даже небольшой части активов , принадлежащих инвестиционным организациям , государственным инвестиционным фондам и государственным пенсионным фондам , могло бы привести к существенному увеличению финансирования развития .

(src)="32"> In de diaspora levende bevolkingsgroepen zijn een andere belangrijke potentiële financieringsbron .
(trg)="32"> Еще одним крупным потенциальным источником финансирования развития являются национальные диаспоры .

(src)="33"> Het terugdringen van de overdrachtskosten , die gemiddeld 9 % van de waarde van transacties uitmaken , zou meer geld in handen brengen van degenen die dat het hardst nodig hebben .
(trg)="33"> Снижение стоимости денежных переводов , составляющей в среднем примерно 9 % от стоимости транзакции , оставит больше денег в руках тех , кому они больше всего нужны .

(src)="34"> Het nauwkeurig afstemmen van financiële producten op diaspora-gemeenschappen kan investeringsmiddelen aantrekken , terwijl de banden van migranten – economisch en anderszins – met hun landen van herkomst worden versterkt .
(trg)="34"> Разработка специальных финансовых продуктов для национальных диаспор позволила бы привлечь ресурсы для инвестиций , одновременно укрепив связи эмигрантов ( экономические и иные ) с их родиной .

(src)="35"> Tenslotte draagt de internationale gemeenschap een speciale verantwoordelijkheid voor de levering van mondiale publieke goederen .
(trg)="35"> Наконец , международное сообщество несет особую ответственность за создание глобальных общественных благ .

(src)="36"> De verantwoordelijkheid om het milieu te sparen , de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan , de internationale financiële architectuur te versterken , de deelname van ontwikkelingslanden aan het mondiale handelssysteem te bevorderen en de uitwisseling van kennis te vergemakkelijken , bevindt zich op het kruispunt van nationale ontwikkelingsprioriteiten en mondiale belangen .
(trg)="36"> Ответственность за сохранение окружающей среды , борьбу с распространением инфекционных заболеваний , укрепление международной финансовой архитектуры , повышение участия развивающихся стран в глобальной торговой системе и содействие обмену знаниями лежит на пересечении национальных приоритетов развития и глобальных интересов .