# it/aaditya-mattoo-2protecting-developing-economies-from-the-transatlantic-trade-and-investment-patnership.xml.gz
# nl/aaditya-mattoo-2protecting-developing-economies-from-the-transatlantic-trade-and-investment-patnership.xml.gz


(src)="1"> Un commercio transatlantico per tutti
(trg)="1"> Trans-Atlantische handel voor iedereen

(src)="2"> WASHINGTON – Le trattative per creare una Partnership transatlantica sul commercio e gli investimenti ( TTIP ) tra l’Unione europea e gli Stati Uniti stanno avendo un ampio riscontro positivo.
(trg)="2"> WASHINGTON , DC – De onderhandelingen om een ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’(TTIP) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten op te richten worden breed verwelkomd.

(src)="3"> Il Primo Ministro britannico David Cameron ha definito il TTIP come un “ incentivo che avviene una sola volta nel corso di una generazione” facendo riferimento a un potenziale di profitti pari a 80 miliardi di sterline ( 125,5 miliardi di dollari ) per UE e Stati Uniti , e pari a 85 miliardi di sterline per il resto del mondo .
(trg)="3"> De Britse premier David Cameron noemt de TTIP een ‘ once in a generation prize ’ en wijst op de potentiele winst van 80 miljard pond ( 125,5 miljard dollar ) voor zowel de EU en de VS en 85 miljard pond voor de rest van de wereld .

(src)="4"> Ad un mondo ormai stanco di aspettare la conclusione delle interminabili trattative del Doha trade round , anche una semplice iniziativa commerciale bilaterale può apparire come un’enorme conquista, in particolar modo in un momento in cui, come ha sottolineato un recente editoriale del Financial Timesle iniziative “bilaterali” rappresentano la metà delle operazioni dell’economia mondiale.
(trg)="4"> Voor een wereld die moe is van het wachten op het besluiten van de oneindige Doha-ronde van de Wereld Handels Organisatie , is zelfs een bilateraal handelsinitiatief een zegen , vooral als , zoals een recent opiniestuk in de Financial Times benadrukte , bilateraal de helft van de wereldeconomie betekent .

(src)="5"> Ma c’è comunque un aspetto negativo importante.
(src)="6">Quest’accordo potrebbe avere un impatto controproducente sugli esportatori dei paesi in via di sviluppo, a meno che l’UE e gli Stati Uniti non facciano uno sforzo congiunto per proteggere gli interessi di questi attori esterni.
(trg)="5"> Maar er is een ernstige negatieve kant : de overeenkomst zou de export uit ontwikkelingslanden kunnen treffen , tenzij de EU en de VS een gezamenlijke inspanning doen om de belangen van deze actoren te beschermen .

(src)="7">L’aspetto della proposta di accordo che crea più entusiasmo (ovvero la focalizzazione sulle barriere normative come standard obbligatori sui prodotti) dovrebbe al contrario suscitare grande preoccupazione.
(trg)="6"> Het kenmerk van het voorgestelde pact dat het meeste opwinding teweeg brengt ( de nadruk op gereguleerde barrières zoals verplichte productstandaarden ) zou eigenlijk de meeste zorg moeten veroorzaken .

(src)="8"> Dato che le tariffe doganali di UE e Stati Uniti sono generalmente basse , tendenzialmente inferiori al 5 % , ulteriori riduzioni preferenziali non dovrebbero in realtà comportare dei danni seri agli attori esterni .
(trg)="7"> Gegeven de lage tarieven in de EU en de VS ( gemiddeld minder dan 5 % ) zullen verdere preferentiële verlagingen buitenstaanders niet ernstig raken .

(src)="9"> Tuttavia , rispetto agli standard ( come ad esempio gli standard della sicurezza , della salute e dell’ambiente), i requisiti per l’accesso al mercato sono molto restrittivi e offrono solo due opzioni: o si è in grado di soddisfare i requisiti oppure non si vendono i prodotti.
(trg)="8"> Maar als het op standaarden aankomt ( zoals het overzien van veiligheid , gezondheid en het milieu ) zijn de toegangseisen voor de markt wreed en tweeledig : of je voldoet aan de ingestelde standaard of je verkoopt niets .

(src)="10"> Di conseguenza , le opzioni delle aziende dei paesi terzi dipenderanno sostanzialmente da come verranno definiti gli standard del TTIP , quindi o attraverso un processo di armonizzazione ( adozione degli standard comuni ) o con il riconoscimento reciproco ( accettazione della merce che soddisfa gli standard stabiliti da entrambi ) .
(trg)="9"> Als gevolg hiervan zullen bedrijven in de derde wereld er afhankelijk van zijn hoe de TTIP standaarden gezet zullen worden : door harmonisatie ( de adaptie van een algemene standaard ) of door wederzijdse erkenning ( de acceptatie van goederen die aan elkaars standaarden voldoen ) .

(src)="11"> La prima opzione permetterebbe ai produttori di tutto il mondo di sfruttare le economie di scala , anche se , in alcuni casi , gli standard armonizzati potrebbero essere più restrittivi degli standard originali di determinati paesi .
(trg)="10"> De eerste optie zou producenten overal in staat stellen om voordeel te halen uit de schaalvergroting .
(trg)="11"> Maar in sommige gevallen zou de geharmoniseerde standaard strikter kunnen zijn dan de oorspronkelijke standaard van sommige landen .

(src)="12"> Anche se i nuovi standard venissero applicati ai fornitori di tutti i paesi esportatori , i costi di adattamento sarebbero comunque diversificati , il che significa che i paesi che non saranno in grado di soddisfare gli standard potrebbero avere delle difficoltà .
(trg)="12"> Ook al zouden nieuwe standaarden van toepassing zijn op leveranciers uit alle exporterende landen , de kosten om aan deze te voldoen variëren gewoonlijk .
(trg)="13"> Dit betekent dat degenen die minder toegerust zijn om aan hogere standaarden te voldoen hieronder zouden kunnen lijden .

(src)="13"> Alla fine degli anni ’ 90 , quando l’UE decise di armonizzare gli standard dell’aflatossina (un gruppo di composti tossici prodotti da alcune muffe), otto stati membri, tra cui l’Italia, i Paesi Bassi e la Spagna, hanno aumentato i loro standard nazionali in modo significativo, il che ha provocato, quasi certamente, la riduzione pari a circa 670 milioni di dollari delle esportazioni di cereali, frutta secca e noci dall’Africa all’Europa.
(trg)="14"> In de late jaren negentig , toen de EU besloot om de standaard voor aflotoxines ( een groep giftige stoffen geproduceerd door bepaalde schimmels ) te harmoniseren , verhoogden acht lidstaten ( waaronder Italië , Nederland en Spanje ) hun nationale standaard aanzienlijk , wat er waarschijnlijk voor zorgde dat de Afrikaanse export van granen , gedroogd fruit en noten met wel 670 miljoen dollar afnam .

(src)="14"> Con un riconoscimento reciproco , l’UE e gli Stati Uniti si impegnerebbero ad accettare gli standard reciproci e le procedure di valutazione sul processo di adattamento, permettendo alle aziende di aderire a dei requisiti meno restrittivi in ciascun campo.
(trg)="15"> Met wederzijdse erkenning zouden de EU en de VS elkaars standaarden of conformiteits-beoordelingsprocedures accepteren , wat bedrijven er toe instaat stelt om zich te houden aan minder stringente vereisten op elk gebied .

(src)="15"> Se questa politica fosse estesa alle aziende dei paesi terzi , ciò favorirebbe in modo significativo la liberalizzazione .
(trg)="16"> Als het beleid word uitgebreid naar bedrijven in de derde wereld zou het een krachtig liberaliserend effect hebben .

(src)="16"> I produttori televisivi della Malesia , ad esempio , potrebbero scegliere di conformarsi con gli standard di sicurezza americani , più semplici da implementare , per poi vendere lo stesso prodotto in entrambi i mercati approfittando dei benefici delle economie di scala e riducendo allo stesso tempo i costi di adattamento .
(trg)="17"> Zo zouden Maleisische televisieproducers er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om te voldoen aan makkelijker te bereiken Amerikaanse veiligheidseisen , dan hetzelfde product op beide markten kunnen verkopen en zo de vruchten kunnen plukken van de voordelen van schaalvergroting terwijl de tegemoetkomingskosten gedrukt worden .

(src)="17"> Se , tuttavia , il TTIP dovesse escludere le aziende dei paesi terzi dalla politica di riconoscimento reciproco , la loro competitività rispetto alle aziende americane ed europee si ridurrebbe in modo sostanziale .
(trg)="18"> Als de TTIP bedrijven in derde wereldlanden echter zou uitsluiten van het beleid van wederzijdse erkenning zou hun concurrentiepositie tegenover bedrijven uit de EU en de VS substantieel verzwakken .

(src)="18"> Il nostro studio dimostra infatti che quando gli accordi di riconoscimento reciproco prevedono delle norme d’origine restrittive, il commercio interregionale tende a crescere (a discapito dei rapporti commerciali con altri paesi), mentre i paesi in via di sviluppo tendono a soffrire di più.
(trg)="19"> Ons onderzoek wijst uit dat wanneer wederzijdse erkenningsprogramma ’ s restricties over herkomst bevatten , de interregionale handel stijgt , ten koste van de handel met andere landen en dat ontwikkelingslanden daar het meeste last van hebben .

(src)="19"> In effetti , delle norme di origine eccessivamente restrittive si sono rivelate problematiche per alcuni degli accordi di riconoscimento siglati dall’UE, come ad esempio quelli relativi agli standard dei servizi professionali.
(trg)="20"> In feite zijn de enorm strenge regels over de herkomst problematisch gebleken voor sommige van de eerdere erkenningsovereenkomsten , zoals degene die de professionele sector overzien .

(src)="20"> Mentre , infatti , un’arancia brasiliana può entrare nel mercato portoghese ed essere venduta come prodotto in tutta l’Europa, un ingegnere o contabile brasiliano laureato in Portogallo deve invece soddisfare dei requisiti aggiuntivi di qualificazione per lavorare in altri stati membri dell’UE.
(trg)="21"> Terwijl een Braziliaanse sinaasappel die te koop wordt aangeboden in Portugal door de hele EU verkocht mag worden , moet een Braziliaanse ingenieur of accountant gevestigd in Portugal aan aparte licenties komen om elders in de EU te werken .

(src)="21"> Ciò costituisce un ostacolo alla mobilità della forza lavoro ( così necessaria ) e obbliga i lavoratori non europei a dover portare avanti delle procedure burocratiche , costose ed inefficienti .
(trg)="22"> Zo wordt de zeer nodige mobiliteit van arbeid belemmerd door niet-Europeanen te dwingen kostbare en inefficiënte bureaucratische procedures te ondergaan .

(src)="22"> Inoltre , quando si tratta di tariffe e standard , le norme dell’OMC non sono uguali.
(trg)="23"> Verder zijn de WHO regels als het op tarieven en standaarden aankomt niet voor iedereen gelijk .

(src)="23"> Se da un lato hanno infatti la funzione di proteggere i paesi esclusi dagli accordi sulle tariffe bilaterali o regionali , garantendo in tal modo che i mercati integrati non traggano vantaggi aggiuntivi , dall’altro sono poche le norme che tutelano i paesi terzi dai danni derivanti dagli accordi sugli standard obbligatori.
(trg)="24"> Terwijl ze landen beschermen die zijn uitgesloten van bilaterale of regionale tariefafspraken en daarmee verzekeren dat geïntegreerde markten geen verdere voordelen ontvangen , bestaan er maar weinig waarborgen om derde wereldlanden te beschermen tegen de effecten van de afspraken over verplichte standaarden .

(src)="24"> Anche in assenza di norme internazionali , l’UE e gli USA potrebbero fare due interventi per assicurare che il TTIP non comporti delle conseguenze negative per le economie in via di sviluppo.
(trg)="25"> Zelfs bij het ontbreken van internationale regels zouden de EU en de VS twee dingen kunnen ondernemen om te verzekeren dat de TTIP geen tegenovergestelde consequenties heeft voor ontwikkelingslanden .

(src)="25"> Innanzitutto , potrebbero permettere a tutti i paesi di sfruttare i vantaggi di un accordo bilaterale di riconoscimento reciproco concordando di non imporre delle norme di origine restrittive .
(trg)="26"> Ten eerste zouden ze ervoor kunnen zorgen dat alle landen de vruchten kunnen plukken vaneen bilaterale wederzijdse erkenningsdeal door erin toe te stemmen geen restrictieregels op te leggen .

(src)="26"> In secondo luogo , in relazione agli aspetti per i quali sarà deciso di avviare una procedura di armonizzazione , potrebbero favorire degli standard di origine meno restrittivi tranne nel caso in cui risulti evidente che non sarebbe rilevante ai fini dell’obiettivo normativo rilevante.
(trg)="27"> Ten tweede zouden ze waar ze harmonisatie oeverwegen ten faveure van de minder strenge van de originele standaarden te kiezen , tenzij er bewijs is dat deze het relevante regelgevingsobjectief niet ondersteunen .

(src)="27"> Questa procedura è simile ai test dell’OMC per uscire dagli standard internazionali stabiliti.
(trg)="28"> Dit heeft veel weg van een test voor de WHO voor het verlaten van gevestigde internationale standaarden .

(src)="28"> Se l’UE e gli USA si impegnassero a perseguire questi due aspetti, il resto del mondo potrebbe seguire le trattative del TTIP con un sentimento di speranza piuttosto che di apprensione.
(trg)="29"> Als de EU en de VS zich hiervoor inzetten , dan zou de rest van de wereld die de TTIP onderhandelingen volgt dit met hoop kunnen doen , in plaats van met siddering .

# it/a-banking-union-baby-step.xml.gz
# nl/a-banking-union-baby-step.xml.gz


(src)="1"> Un Piccolo Passo Verso l’Unione Bancaria
(trg)="1"> Een babystap op weg naar een bankenunie

(src)="2"> BRUXELLES – All’inizio della crisi finanziaria, si diceva che le banche erano, per usare le parole incisive di Charles Gooddhart, “internazionali in vita, ma nazionali in morte”.
(trg)="2"> BRUSSEL – Aan het begin van de financiële crisis werd gezegd dat banken, in de bondige terminologie van Charles Goodhart, “een internationaal leven leiden, maar een nationale dood sterven.”

(src)="3">All’epoca (2008-2009), i governi dei rispettivi paesi d’origine hanno dovuto salvare le grandi banche internazionali quando sono finite nei guai.
(trg)="3"> Destijds ( 2008-2009 ) moesten grote internationale banken , als ze in de problemen kwamen , worden gered door de regeringen van hun landen van herkomst .

(src)="4"> Ma ora il problema in Europa è l’opposto: le banche sono “nazionali in vita, ma europee in morte”
(trg)="4"> Maar het probleem in Europa is nu precies het omgekeerde : banken zijn “ nationaal bij leven , maar Europees in de dood . ”

(src)="5"> In Spagna , per esempio , le locali casse di risparmio ( cajas ) hanno finanziato uno smisurato boom immobiliare .
(trg)="5"> In Spanje hebben de plaatselijke spaarbanken ( cajas ) bijvoorbeeld een buitensporige bloei van de vastgoedmarkt gefinancierd .

(src)="6"> Quando la fase espansionistica è crollata , le perdite minacciavano di sopraffare le capacità dello stato spagnolo , ed il problema è diventato europeo , perché la sopravvivenza stessa dell’euro era in pericolo.
(trg)="6"> Toen die markt instortte , dreigden de verliezen de draagkracht van de Spaanse staat te boven te gaan en werd het probleem Europees , omdat het het overleven van de euro bedreigde .

(src)="7"> Il caso spagnolo è sintomatico di un problema più ampio .
(trg)="7"> Het Spaanse geval is symptomatisch voor een breder probleem .

(src)="8"> Le autorità di vigilanza nazionali tendono sempre a minimizzare i problemi in patria .
(trg)="8"> Nationale toezichthouders hebben altijd de neiging problemen in eigen land te bagatelliseren .

(src)="9"> La loro attitudine ( ed il loro interesse burocratico ) è quello di difendere all’estero le banche “campioni del loro paese”.
(trg)="9"> Hun instinct ( en hun bureaucratische belang ) is gelegen in de verdediging van hun ' nationale kampioenen ' in het buitenland .

(src)="10"> Ma la loro resistenza al riconoscimento dei problemi domestici ha radici ancora più profonde .
(trg)="10"> Maar hun verzet tegen het onderkennen van problemen in eigen land gaat zelfs nog verder .

(src)="11"> Fino a poco tempo fa , le autorità spagnole sostenevano che i problemi del settore immobiliare del loro paese erano temporanei .
(trg)="11"> Tot voor kort hebben de Spaanse autoriteiten staande gehouden dat de problemen in de vastgoedsector van hun land van tijdelijke aard waren .

(src)="12"> Riconoscere la verità avrebbe voluto dire ammettere che per anni avevano trascurato l’espansione di un boom edilizio insostenibile, che ora minaccia di mandare in bancarotta l’intero paese.
(trg)="12"> Het erkennen van de waarheid zou hebben betekend dat ze hadden moeten toegeven jarenlang de opbouw van een zeepbel in de bouwsector over het hoofd te hebben gezien , die nu het hele land met een bankroet bedreigt .

(src)="13"> Nel caso dell’Irlanda, la situazione non è stata molto diversa all’inizio.
(trg)="13"> In het geval van Ierland was de situatie aanvankelijk niet heel anders .

(src)="14"> Quando i problemi hanno cominciato a venire a galla , il ministro delle finanze del tempo , in un primo momento , ha sostenuto che il paese avrebbe realizzato “ il soccorso bancario meno costoso di sempre” .
(trg)="14"> Toen de problemen de kop opstaken , beweerde de minister van Financiën aanvankelijk dat het land “ de goedkoopste reddingsactie voor de bankensector ooit ” zou uitvoeren .

(src)="15"> Data la tendenza prevedibile delle autorità di vigilanza nazionali ad evitare di riconoscere i problemi del proprio paese , sembrava naturale che il costo per mettere in ordine le banche insolventi sarebbe dovuto essere sostenuto anche a livello nazionale .
(trg)="15"> Gezien de voorspelbare neiging van de nationale toezichthouders om problemen in eigen land niet te onderkennen , leek het normaal dat de kosten van het saneren van insolvabele banken ook door de nationale staten zouden worden gedragen .
(trg)="16"> Het leek dus zinvol dat zelfs in de eurozone het toezicht op de banken grotendeels van nationale aard zou blijven .

(src)="16"> La European Banking Authority , di recente creazione , ha solo poteri limitati sulle autorità di vigilanza nazionali , il cui lavoro ordinario è guidato principalmente da considerazioni di interesse nazionale .
(trg)="17"> De recent opgerichte Europese Banken Autoriteit heeft slechts beperkte bevoegdheden tegenover de nationale toezichthouders , wier dagelijkse werk vooral door nationale overwegingen wordt geleid .

(src)="17"> Ma la realtà ha dimostrato che questo approccio non è sostenibile .
(trg)="18"> Maar in de praktijk is gebleken dat deze aanpak niet houdbaar is .

(src)="18"> I problemi possono avere origine a livello nazionale , ma data l’unione monetaria, vanno a minacciare rapidamente la stabilità dell’intero sistema bancario dell’zona euro.
(trg)="19"> Problemen kunnen op nationaal niveau ontstaan , maar door de monetaire unie bedreigen ze al snel de stabiliteit van het bankenstelsel van de hele eurozone .

(src)="19"> Al loro vertice di giugno , i leader europei hanno finalmente riconosciuto la necessità di porre rimedio a questa situazione , trasferendo la responsabilità della vigilanza bancaria nella zona euro alla Banca Centrale Europea .
(trg)="20"> Op hun top in juni hebben de Europese leiders eindelijk de noodzaak ingezien van het rechtzetten van deze situatie , door de verantwoordelijkheid voor het bankentoezicht in de eurozone over te dragen aan de Europese Centrale Bank ( ECB ) .

(src)="20"> Dato che l’integrazione finanziaria è particolarmente forte all’interno dell’unione monetaria, era ovvio affidare questo compito alla BCE.
(trg)="21"> Omdat de financiëke integratie binnen de monetaire unie bijzonder sterk is , lag het voor de hand de ECB die taak toe te bedelen .

(src)="21"> Inoltre , la BCE ha già la responsabilità de facto della stabilità del sistema bancario dell’eurozona.
(trg)="22"> Bovendien draagt de ECB nu ook al de facto de verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van het bankenstelsel van de eurozone .

(src)="22"> Ma , finora , ha dovuto accreditare alle banche grandi somme senza essere in grado di valutare la loro solidità , perché tutte le informazioni relative erano nelle mani delle autorità nazionali che le custodivano gelosamente , e di solito negavano l’esistenza di problemi, finché non era troppo tardi.
(trg)="23"> Maar tot nu toe heeft de bank enorme bedragen moeten lenen aan individuele banken , zonder in staat te zijn geweest hun gezondheid te beoordelen , omdat al die informatie in handen was van de nationale autoriteiten die daar zeer spaarzaam mee omsprongen en doorgaans problemen bleven ontkennen tot het te laat was .

(src)="23"> Responsabilizzare la BCE dovrebbe anche aiutare ad arrestare il processo di disgregazione strisciante , che non è pubblicamente visibile , ma comunque è molto concreto .
(trg)="24"> Het in handen geven van de teugels aan de ECB zou ook helpen het sluipende desintegratieproces een halt toe te roepen , dat niet publiekelijk zichtbaar maar wél zeer reëel is .

(src)="24"> Basta chiedere ad uno qualsiasi dei grandi gruppi bancari internazionali con sede nei paesi sotto tensione dal punto di vista finanziario .
(trg)="25"> Vraag het maar aan een van de grote internationale banken die hun hoofdkwartier hebben in financieel noodlijdende lidstaten van de eurozone .

(src)="25"> Si consideri il caso di una banca con sede centrale in Italia , ma con un’importante filiale in Germania.
(trg)="26"> Neem het geval van een bank met een hoofdkantoor in Italië , maar met een belangrijke dochteronderneming in Duitsland .

(src)="26"> Le operazioni tedesche , ovviamente , generano un surplus di fondi ( dato che in Germania , mediamente , il risparmio supera di gran lunga gli investimenti ) .
(trg)="27"> De Duitse activiteiten leveren uiteraard meer geld op ( omdat de besparingen in Duitsland gemiddeld veel hoger zijn dan de beleggingen ) .

(src)="27"> La banca madre vorrebbe usare questi fondi per rinforzare la liquidità del gruppo .
(trg)="28"> De moederbank zou deze fondsen graag gebruiken om de liquiditeit van het bankconcern te versterken .

(src)="28"> Ma le autorità di vigilanza tedesche considerano l’Italia un paese a rischio e dunque si oppongono a qualsiasi trasferimento di fondi verso quella destinazione.
(trg)="29"> Maar de Duitse toezichthouder beschouwt Italië als een risico en verzet zich dus tegen een overdracht van de fondsen .

(src)="29">L’autorità di vigilanza del paese di origine (Italia) ha l’interesse opposto.
(trg)="30"> De toezichthouder van het thuisland ( Italië ) heeft een tegenovergesteld belang .

(src)="30"> Vorrebbe vedere il “ mercato interno dei capitali” operare quanto più possibile .
(trg)="31"> Die zou graag zien dat de ' interne kapitaalmarkt ' zo goed mogelijk zou functioneren .

(src)="31"> Anche in questo caso , ha senso affidare alla BCE l’ arbitraggio neutrale rispetto a tali interessi contrapposti .
(trg)="32"> Ook in dit geval is het zinvol als de ECB kan optreden als neutrale ' arbiter ' met betrekking tot deze tegengestelde belangen .

(src)="32"> Ma , se responsabilizzare la BCE della supervisione delle banche risolve un problema , ne crea un altro : si può continuare a considerare le autorità nazionali ancora responsabili del salvataggio di banche che non controllano più ?
(trg)="33"> Maar door de ECB de leiding te geven over het toezicht op de banken , kun je wel het ene probleem oplossen , maar creëer je meteen ook een ander : kunnen de nationale autoriteiten dan nog wel verantwoordelijk worden gesteld voor het redden van de banken waarover zij het toezicht kwijt zijn geraakt ?

(src)="33"> La logica economica ( e politica ) indica che la zona euro avrà presto bisogno di un fondo comune di salvataggio delle banche .
(trg)="34"> De economische ( en politieke ) logica vereist dat de eurozone nu snel ook een gemeenschappelijk reddingsfonds voor de banken krijgt .

(src)="34"> Ufficialmente , tale esigenza non è stata ancora riconosciuta .
(trg)="35"> Officieel is dit nog niet erkend .

(src)="35"> Ma questo è spesso il modo in cui procede l’integrazione europea: un passo incompleto riguardo ad un ambito, successivamente comporta la necessità di ulteriori iniziative nei settori ad esso connessi.
(trg)="36"> Maar dat is dikwijls de manier waarop de Europese integratie voortschrijdt : een onvolledige stap op het ene gebied vergt even later andere stappen op verwante terreinen .

(src)="36"> In passato , l’approccio incrementale ha funzionato bene; in effetti, l’attuale Unione Europea ne rappresenta l’esito.
(trg)="37"> Deze geleidelijke aanpak heeft in het verleden goed gewerkt ; de huidige Europese Unie is eruit voortgekomen .

(src)="37"> Ma una crisi finanziaria non da più il tempo ai politici di spiegare agli elettori perché un passo ne richiede un altro .
(trg)="38"> Maar een financiële crisis geeft beleidsmakers niet de tijd die zij ooit hebben gehad om aan hun kiezers uit te leggen waarom de ene stap noodzakelijkerwijs op de andere moet volgen .

(src)="38"> La determinazione deve avanzare molto più velocemente se si vuole salvare l’euro.
(trg)="39"> Ze zullen veel sneller moeten lopen om de euro te redden .

# it/a-centerless-euro-cannot-hold.xml.gz
# nl/a-centerless-euro-cannot-hold.xml.gz


(src)="1"> Un Euro Senza Centro Non Può Reggere
(trg)="1"> Zonder gecentraliseerd begrotingsbeleid kan de euro niet standhouden

(src)="2"> CAMBRIDGE – Con la disoccupazione giovanile che arriva al 50 % in alcuni paesi della zona euro come Spagna e Grecia , si sta forse assistendo al sacrificio di un’intera generazione nel nome di una moneta unica che comprende un gruppo di paesi troppo diversi tra loro perché la loro unione sia sostenibile?
(trg)="2"> CAMBRIDGE – Betekent een jeugdwerkloosheid van tegen de 50% in eurolanden zoals Spanje en Griekenland dat er een generatie wordt opgeofferd?
(trg)="3"> En dat om een eenheidsmunt te behouden die een té diverse groep landen vertegenwoordigt om bestendig te kunnen zijn ?

(src)="3"> E in caso affermativo , allargare l’adesione alla zona euro può realmente essere utile all’obiettivo che l’Europa persegue in modo evidente di massimizzare l’integrazione economica senza realizzare necessariamente una completa unione politica?
(trg)="4"> In dat geval zouden we onszelf toch moeten afvragen of zonder een volledige politieke unie het klaarblijkelijke Europese doel van maximale economische integratie met uitbreiding van de eurozone nog wel gediend wordt .

(src)="4"> La buona notizia è che la ricerca economica ha ancora un paio di cose da dire in merito al fatto che l’Europa debba avere o meno una moneta unica.
(trg)="5"> Het goede nieuws is dat economisch onderzoek wel degelijk wat zinnigs kan antwoorden op de vraag of Europa wel of niet een eenheidsmunt nodig heeft .

(src)="5"> La cattiva notizia è che diventa sempre più chiaro , quantomeno per i paesi di grandi dimensioni , che le aree valutarie saranno altamente instabili a meno che non seguano i confini nazionali .
(trg)="6"> Het slechte nieuws is dat steeds duidelijker zichtbaar wordt dat valutagebieden , tenzij ze nationale grenzen volgen , zeer onstabiel zijn , zeker voor grote landen .

(src)="6"> Come minimo , un’unione monetaria richiederebbe una confederazione con molto più potere centralizzato riguardo al sistema fiscale e alle altre politiche di quanto i leader europei prefigurano per la zona euro.
(trg)="7"> Een muntunie vereist op zijn minst een verbond van staten waarin de macht op het gebied van belastingheffing en ander beleid veel sterker gecentraliseerd is dan thans voor de eurozone voorzien wordt .

(src)="7"> Cosa dire della famosa ipotesi formulata nel 1961 dal Premio Nobel Robert Mundell riguardo al fatto che i confini nazionali e quelli valutari non è necessario che si sovrappongano in modo significativo ?
(trg)="8"> Zo kwam Nobelprijswinnaar Robert Mundell in 1961 met de vermaarde stelling dat nationale grenzen en valutagrenzen elkaar niet in aanzienlijke mate hoeven te overlappen .

(src)="8"> Nel suo provocatorio articolo “ Una Teoria delle Aree Valutarie Ottimali” , apparso sull’ American Economic Review , Mundell sosteneva che fino a quando i lavoratori possono trasferirsi all’interno di una regione a moneta unica verso i luoghi dove sono presenti posti di lavoro, la regione potrebbe permettersi di rinunciare al meccanismo equilibratore costituito dall’aggiustamento del tasso di cambio.
(trg)="9"> Zijn paper “ De theorie van het optimale valutagebied ” in de American Economic Review deed destijds veel stof opwaaien .
(trg)="10"> Hierin betoogt Mundell dat een valutagebied het zonder het evenwicht herstellende mechanisme van wisselkoersaanpassing kan stellen zolang arbeidskrachten zich in een valutagebied kunnen verplaatsen naar waar de banen zijn .

(src)="9"> Egli ha riconosciuto il merito di un altro ( futuro ) Premio Nobel , James Meade , per aver riconosciuto l’importanza della mobilità della forza lavoro nella fase iniziale di ingresso sul mercato, ma ha criticato Meade per aver interpretato la tesi in maniera troppo rigorosa, soprattutto nel contesto della nascente integrazione europea.
(trg)="11"> Hij verwees naar een andere ( latere ) Nobelprijswinnaar , James Meade , die in eerder werk al het belang van arbeidsmobiliteit onderkend had .
(trg)="12"> Mundell had echter kritiek op de te stringente interpretatie van Meade , met name in de context van de ontluikende Europese integratie .

(src)="10"> Mundell non mette l’accento sulle crisi finanziarie, ma con grande probabilità, oggi, la mobilità del lavoro è più importante che mai.
(trg)="13"> Mundell besteedde niet veel aandacht aan financiële crises .
(trg)="14"> Toch is de arbeidsmobiliteit vandaag de dag vermoedelijk belangrijker dan ooit .

(src)="11"> Non sorprende che i lavoratori stiano lasciando i paesi in crisi della zona euro , ma non necessariamente per spostarsi verso le sue aree più forti , nelle regioni settentrionali .
(trg)="15"> Het zal niemand verbazen dat arbeidskrachten nu de crisislanden in de eurozone ontvluchten , alleen zoeken zij niet noodzakelijkerwijs hun toevlucht tot de sterkere noordelijke regio .

(src)="12"> I lavoratori portoghesi fuggono , piuttosto , verso le ex colonie in espansione come Brasile e Macau .
(src)="13"> Gli irlandesi partono in massa per il Canada , l’Australia e gli Stati Uniti.
(trg)="16"> In plaats daarvan vluchten Portugese arbeidskrachten naar voormalige koloniën zoals Brazilië en Macau , terwijl Ierse werknemers uitzwermen naar Canada , Australië en de Verenigde Staten .

(src)="14"> Gli spagnoli affluiscono verso la Romania , che fino a poco tempo fa è stata per la Spagna una delle principali fonti di lavoro nel settore agricolo .
(trg)="17"> En we zien een toestroom van Spaanse arbeidskrachten in Roemenië , terwijl dat land tot voor kort juist een belangrijke bron van landarbeiders voor Spanje vormde .

(src)="15"> Eppure , se la mobilità all’interno della zona euro assomigliasse anche in minima parte all’ideale di Mundell, oggi non si vedrebbe il 25% di disoccupazione in Spagna, mentre il tasso di disoccupazione tedesco è al di sotto del 7%.
(trg)="18"> Als de mobiliteit binnen de eurozone de idealen van Mundell maar enigszins zou benaderen , dan zou er vandaag de dag geen werkloosheid van 25 % in Spanje zijn tegen minder dan 7 % in Duitsland .

(src)="16"> Più di recente , gli studiosi sono giunti a riconoscere che ci sono altri criteri essenziali per un’unione monetaria di successo, che sono difficili da realizzare senza una profonda integrazione politica.
(trg)="19"> Latere auteurs onderkenden nog andere essentiële criteria voor een succesvolle muntunie die zonder een hechte politieke unie echter moeilijk te realiseren zijn .

(src)="17"> Alla fine degli anni sessanta , Peter Kenen & amp ; ha sostenuto che senza i movimenti dei tassi di cambio come ammortizzatori , l’unione monetaria necessita dei trasferimenti fiscali come modalità per una distribuzione dei rischi.
(trg)="20"> Peter Kenen betoogde aan het einde van de jaren zestig dat in een muntunie waarin wisselkoersschommelingen niet als schokdemper kunnen optreden , begrotingstransfers nodig zijn om risico ' s over te dragen .

(src)="18"> Per un paese normale , il sistema nazionale delle imposte sul reddito costituisce un imponente stabilizzatore automatico tra le diverse regioni tutte le regioni .
(trg)="21"> In een normaal land vormt het nationale systeem van inkomstenbelastingen een geweldige automatische stabilisator tussen regio ' s .

(src)="19"> Negli Stati Uniti , quando sale il prezzo del petrolio , aumentano i redditi in Texas e nel Montana , il che significa che questi stati versano un contributo maggiore di gettito fiscale per il bilancio federale , aiutando in tal modo il resto del paese .
(trg)="22"> Als in de VS de olieprijzen stijgen , dan stijgen daardoor ook de inkomens in Texas en Montana .
(trg)="23"> Dat betekent dat die dan een grotere bijdrage aan belastinginkomsten aan de federale begroting leveren , waarmee de rest van het land wordt geholpen .

(src)="20"> Naturalmente , l’Europa non ha alcuna autorità fiscale centrale di rilievo, quindi questo decisivo regolatore automatico è praticamente assente.
(trg)="24"> Europa heeft vanzelfsprekend geen centrale belastingautoriteit en moet het dus feitelijk zonder deze belangrijke automatische stabilisator stellen .

(src)="21"> Alcuni accademici europei hanno cercato si sostenere che non vi era alcun bisogno di trasferimenti fiscali sul tipo di quelli americani , in quanto qualsiasi grado desiderato di condivisione del rischio può , in teoria , essere raggiunto attraverso i mercati finanziari .
(trg)="25"> Sommige Europese academici trachtten aan te voeren dat begrotingstransfers Amerikaanse stijl in Europa niet nodig waren .
(trg)="26"> Dit omdat iedere gewenste mate van risico-overdracht in theorie ook via de financiële markten gerealiseerd kan worden .

(src)="22"> Questa tesi era decisamente sbagliata .
(trg)="27"> Die stelling bleek echter totaal niet te kloppen .

(src)="23"> I mercati finanziari possono essere fragili e riescono in maniera limitata a far condividere i rischi connessi ai redditi del lavoro , che costituiscono la parte più grande del reddito in qualsiasi economia avanzata .
(trg)="28"> De financiële markten kunnen kwetsbaar zijn en zij bieden weinig mogelijkheden om risico ' s over te dragen die aan het arbeidsinkomen gekoppeld zijn , in iedere ontwikkelde economie het grootste deel van het nationale inkomen .

(src)="24"> Kenen si è principalmente occupato dei trasferimenti a breve termine per smussare le turbolenze cicliche .
(trg)="29"> Peter Kenen maakte zich vooral zorgen over kortstondige transfers om cyclische hobbels glad te strijken .

(src)="25"> Ma , all’interno di un’unione monetaria con differenze enormi in termini di reddito e di livelli di sviluppo, il breve termine può estendersi per un periodo estremamente lungo.
(trg)="30"> In een muntunie waarin enorme verschillen tussen inkomens- en ontwikkelingsniveaus bestaan , kan de korte termijn echter een hele lange horizon hebben .

(src)="26"> Molti tedeschi oggi giustamente sentono che qualsiasi sistema di trasferimento fiscale si trasformerà in un tubo di alimentazione permanente , in maniera molto simile al modo in cui l’Italia settentrionale ha sostenuto l’Italia meridionale nel corso dell’ultimo secolo.
(trg)="31"> Veel Duitsers hebben vandaag de dag - terecht - het gevoel dat ieder systeem van begrotingsoverdrachten op den duur een permanent infuus wordt .
(trg)="32"> Dat zien we in Italië , waar Noord-Italië al de gehele vorige eeuw Zuid-Italië overeind heeft gehouden .

(src)="27"> Infatti , dopo oltre vent’anni, la Germania occidentale ancora non vede all’orizzonte la fine del conto da pagare per l’unificazione tedesca.
(trg)="33"> En meer dan 20 jaar na dato zien West-Duitsers nog steeds geen einde komen aan de stroom rekeningen vanwege de Duitse eenwording .

(src)="28"> In seguito , Maurice Obstfeld ha sottolineato che , oltre ai trasferimenti fiscali , un’unione monetaria richiede regole ben una chiare per il “prestatore di ultima istanza”.
(trg)="34"> Wat later gaf Maurice Obstfeld aan dat er in een muntunie niet alleen sprake dient te zijn van begrotingstransfers , maar ook van duidelijk omschreven regels voor de ' geldgever in laatste instantie ' om te voorkomen dat bankruns en schuldencrises hoogtij gaan vieren .

(src)="29"> In caso contrario , le corse agli sportelli bancari ed il panico per il debito saranno dilaganti .
(trg)="35"> Obstfeld had vooral een reddingsmechanisme voor banken in gedachte .

(src)="30"> Obstfeld aveva in mente un meccanismo di salvataggio per le banche , ma è ormai evidente che vi è la necessità anche per gli stati e le municipalità di un prestatore di ultima istanza e di un meccanismo per il fallimento .
(trg)="36"> Inmiddels is het overduidelijk geworden dat we ook voor centrale en lagere overheden een geldgever in laatste instantie en een faillissementsmechanisme nodig hebben .

(src)="31"> Il logico corollario del sistema di criteri avanzati da Kenen e Obstfeld , ed anche del criterio sulla mobilità del lavoro di Mundell , è che le unioni monetarie non possono sopravvivere senza legittimazione politica , probabilmente mediante il coinvolgimento di elezioni popolari su vasta scala .
(trg)="37"> De logische gevolgtrekking van de criteria van Kenen en Obstfeld , en zelfs van het arbeidsmobiliteitscriterium van Mundell , is dat muntunies niet zonder politieke legitimiteit kunnen overleven .
(trg)="38"> Daartoe zijn zeer waarschijnlijk regiobrede algemene verkiezingen nodig .

(src)="32"> I leader europei non possono continuare ad effettuare in modo indefinito grandi trasferimenti di risorse attraverso i paesi senza un coerente quadro politico europeo .
(trg)="39"> De Europese leiders kunnen niet tot in het oneindige grote overdrachten tussen landen laten plaatsvinden zonder dat er een coherent Europees politiek raamwerk bestaat .

(src)="33"> I responsabili politici europei oggi spesso si lamentano del fatto che , se non fosse stato per la crisi finanziaria americana , la zona euro starebbe molto bene .
(trg)="40"> Europese beleidsmakers beklagen zich vandaag de dag veelvuldig dat de eurozone er prima voor zou hebben gestaan als de Amerikaanse financiële crisis er niet was geweest .

(src)="34"> Forse hanno ragione .
(trg)="41"> Misschien hebben ze gelijk .

(src)="35"> Ma ogni sistema finanziario dovrebbe essere in grado di far fronte agli shock , compresi quelli di grandi dimensioni .
(trg)="42"> Ieder financieel systeem dient echter in staat te zijn om schokken te weerstaan , ook grote systemen .

(src)="36">L’Europa potrebbe non diventare mai una area valutaria & amp; “ottima”, sulla base di qualsiasi standard.
(trg)="43"> Europa zal echter nooit een “ optimaal valutagebied ” worden , welke maatstaf ook wordt toegepast .