# cs/-10-000-gold.xml.gz
# zh/-10-000-gold.xml.gz


# cs/1929-or-1989.xml.gz
# zh/1929-or-1989.xml.gz


(src)="1"> 1929 nebo 1989 ?
(trg)="1"> 1929年还是1989年 ?

(src)="2"> PAŘÍŽ – Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje , svět hledá historické analogie , které by nám dění poslední doby pomohly pochopit .
(src)="3"> Na počátku krize ji mnozí lidé přirovnávali k & # 160 ; roku 1982 či 1973 , což bylo chlácholivé , neboť obě data se váží ke klasickým cyklickým poklesům .
(trg)="2"> 巴黎-随着经济危机不断加深和蔓延 , 整个世界一直在寻找历史上的类似事件希望有助于我们了解目前正在发生的情况 。 一开始 , 很多人把这次危机比作1982年或1973年所发生的情况 , 这样得类比是令人宽心的 , 因为这两段时期意味着典型的周期性衰退 。

(src)="5"> Prosazují se sklony buď k & # 160 ; přílišné zdrženlivosti ( Evropa ) , anebo k & # 160 ; rozšiřování snah ( Spojené státy ) .
(src)="6"> Evropa je obezřetná ve jménu předcházení dluhu a ochrany eura , kdežto USA jednají na mnoha frontách , aby nepromeškaly ideální příležitost k & # 160 ; zavedení zoufale potřebných strukturálních reforem .
(trg)="3"> 如今人们的心情却是沉重多了 , 许多人开始把这次危机与1929年和1931年相比 , 即使一些国家政府的表现仍然似乎把视目前的情况为是典型的而看见的衰退 。 目前的趋势是 , 要么是过度的克制 ( 欧洲 ) , 要么是努力的扩展 ( 美国 ) 。 欧洲在避免债务和捍卫欧元的名义下正变得谨慎 , 而美国已经在许多方面行动起来 , 以利用这一理想的时机来实行急需的结构性改革 。

(src)="8"> Jistěže , pád bankovního domu Lehman Brothers nemá nic společného s & # 160 ; pádem Berlínské zdi .
(src)="9"> Ba na povrchu se zdá , že jde o naprosté opaky : zřícení zdi symbolizující útlak a umělé rozdělení versus zhroucení zdánlivě nezničitelné a uklidňující instituce finančního kapitalismu .
(trg)="4"> 然而 , 作为地域战略学家 , 无论是从政治意义还是从经济意义上 , 让我自然想到的年份是1989年 。 当然 , 雷曼兄弟公司的倒闭和柏林墙的倒塌没有任何关系 。 事实上 , 从表面上看 , 两者似乎是完全是相反的 : 一个是象征着压抑和人为分裂的柏林墙的倒塌 , 而另一个是看似坚不可摧的并令人安心的金融资本主义机构的倒塌 。

(src)="11"> Konec ideologického rozdělení Východ-Západ i konec absolutní víry v & # 160 ; trhy jsou zlomovými body dějin .
(src)="12"> A dění roku 2009 může ohrozit některé z & # 160 ; pozitivních výsledků roku 1989 , včetně pokojného znovusjednocení Evropy a triumfu demokratických principů nad nacionalistickými , ne-li xenofobními tendencemi .
(trg)="5"> 然而 , 和1989年一样 , 2008-2009年很可能也能被视为一个划时代的改变 , 其带来的发人深省的后果将在几十年后仍能让我们感受得到 。 东西方意识形态鸿沟的结束 , 以及对市场绝对信心的后果 , 都是历史的转折点 。 而2009年所发生的事情可能会威胁1989年革命所带来的积极成果 , 包括欧洲的和平统一和民主制度战胜了民族主义倾向 , 如果不是恐外倾向的话 。

(src)="13"> V & # 160 ; roce 1989 nad socialistickou ideologií , zosobněnou a propagovanou sovětským blokem , zvítězila liberální demokracie .
(src)="14"> Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA , kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti , čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů .
(trg)="6"> 1989年 , 自由民主战胜了由苏联集团具体化并推崇的社会主义意识形态 。 对于里根总统的许多的支持者来说 , 就是他精心策划的军备竞赛的升级 , 把苏联经济推向了崩溃的边缘 , 从而充分显示了自由社会和自由市场的优越性 。

(src)="16"> Zaprvé a snad především , revoluce roku 1989 a následný krach Sovětského svazu skoncovaly se světovou bipolaritou .
(src)="17"> Naproti tomu rok 2009 zřejmě vydláždí cestu k & # 160 ; nové bipolaritě , přičemž Sovětský svaz vystřídá Čína .
(trg)="7"> 当然 , 现在的情况和1989年的情况明显不同了 。 首先 , 也许是最重要的 , 1989年的革命和随后的苏联解体结束了全球的两极化 。 与此相反 , 2009年很可能会为一种新的两极化形式铺平道路 , 只是中国取代了苏联 。

(src)="18"> Zadruhé , zatímco v & # 160 ; roce 1989 se jasnými vítězi – ač křehčími , než se čekalo – jevila demokracie a kapitalismus , v & # 160 ; roce 2009 je během šíření globální krize těžké odlišit vítěze od poražených .
(src)="19"> Zdá se , že tratí všichni , byť někteří jsou oproti ostatním postiženi víc .
(trg)="8"> 其二 , 民主制度和市场资本主义 , 或许要比预期的要脆弱些 , 看来确实是当时的赢家 。 而在2009年 , 随着全球危机的蔓延 , 却很难区分赢家和输家 ; 每个人似乎都是输家 , 即使有些国家比其它国家受到的影响更大 。

(src)="20"> Historie je ovšem nespravedlivá a navzdory větší zodpovědnosti za dnešní globální krizi možná USA ze současného marastu vyjdou v & # 160 ; lepší formě než ostatní země .
(src)="21"> V & # 160 ; lepší kondici , ale ne samy .
(trg)="9"> 而历史是不公平的 。 尽管美国要为当今的全球危机负更大的责任 , 但美国可能会比大多数国家以更良好的势态走出困境 。 美国会恢复得更好 , 但并不是唯一能恢复的国家 。 作为哈佛大学和麻省理工学院的访问教授 , 我能看到危机过后的世界是什么样子的 。

(src)="23"> Člověk cítí cosi jako formování vesmíru , jemuž budou dominovat Amerika a Asie .
(src)="24"> Od úžasné mediální laboratoře MIT po katedry matematiky a ekonomie na Harvardu jsou všude Asijci , především Číňané a Indové , tak jako v & # 160 ; prvním století před naším letopočtem Římané v & # 160 ; Aténách : plni obdivu k & # 160 ; těm , od nichž se tolik naučili a jež v & # 160 ; nadcházejících desetiletích překonali .
(trg)="10"> 我们能感受到一个美国和亚洲占主导地位的世界正在形成 。 从一流的麻省理工学院的媒体实验室到哈佛大学的数学和经济系 , 亚洲人-尤其是中国和印度人-到处都是 , 犹如公元前一世纪在雅典的罗马人一样 : 他们对那里学到太多东西的人们充满了敬佩 , 而他们将在今后几十年打败他们学习的对象 。

(src)="25"> Než se ale tento nový řád objeví , svět se může potýkat s & # 160 ; šířícími se zmatky , ne-li přímo chaosem .
(src)="26"> Co se například stane s & # 160 ; Egyptem , zemí tak významnou a zranitelnou , až se v & # 160 ; důsledku krize v & # 160 ; ropných státech budou muset do vlasti vrátit tisíce Egypťanů pracujících v & # 160 ; Perském zálivu ?
(trg)="11"> 但是 , 在这一新秩序的出现之前 , 世界可能会面临更广泛的混沌 , 如果不是彻底的混乱的话 。 例如 , 对埃及这样一个重要而又脆弱的国家 , 有数十万的埃及人曾在海湾工作但现在因石油生产国出现的危机而被迫返回了自己的家园 , 那埃及会发生什么情况呢 ? 当富人不再那么富了 , 穷人就会更穷 。 还有 , 对于那些追求 “ 欧洲梦 ” 的外来工人 , 现在他们面临着理应是开放的欧洲国家的仇外心态可能的爆发 , 他们会有怎样的遭遇 ?

(src)="29"> Důsledky roku 1989 se ukázaly jako méně trvalé , než by se mnozí pozorovatelé , včetně mě , domnívali .
(src)="30"> Můžeme jen doufat , že se obdobně i důsledky roku 2009 nakonec ukážou jako mnohem méně dramatické , než se jeví dnes , intuitivně a vlivem & # 160 ; dějinných reflexů .
(trg)="12"> 1989年革命所带来的成果 , 最后没有包括我在内许多观察家所想象的那么持久 。 我们只能希望2009年的危机同样地最后被证明是远远低于我们现在以直觉和历史回顾的方式所感觉到的那么剧烈 。

# cs/2011--my-space-odyssey.xml.gz
# zh/2011--my-space-odyssey.xml.gz


# cs/2015-ttip-conclusion-critical-by-carl-bildt-and-javier-solana-2015-01.xml.gz
# zh/2015-ttip-conclusion-critical-by-carl-bildt-and-javier-solana-2015-01.xml.gz


# cs/9-11-and-the-new-authoritarianism.xml.gz
# zh/9-11-and-the-new-authoritarianism.xml.gz


(src)="1"> 11. září a nové autoritářství
(trg)="1"> 9 / 11和新独裁专制主义

(src)="3"> Vstoupilo do dějepisu jako začátek něčeho nového , snad nové éry , každopádně však jako okamžik změny .
(src)="4"> Ani bombové útoky teroristů v Madridu , Londýně a v dalších místech nebudou zapomenuty , ale „ 11. září “ se stalo chytlavým obratem , téměř jako „ srpen 1914 “ .
(trg)="2"> 袭击纽约双子塔和华盛顿五角大楼五年后 , “ 9 / 11 ” 已经不再仅仅是一个日期了 。 它已经作为一个变革时代的某种开端或者是一个新的时代的开始而载入史册 。 恐怖分子在马德里和伦敦以及其他地方制造的爆炸事件也将被人铭记 ; 但是 , 只有 “ 9 / 11 ” 几乎像 “ 1914年8月 ” 那样成为了流行语 。

(src)="6"> Ne všichni jsou z tohoto amerického náhledu nadšení .
(src)="7"> Během vrcholné doby irského terorismu ve Velké Británii dělaly britské vlády jedna za druhou vše pro to , aby IRA nepřiznaly představu , že se vede válka . „ Válka “ by znamenala přijetí teroristů jako legitimních nepřátel , v jistém smyslu srovnatelných protějšků v krvavém zápase , pro nějž existují uznávaná pravidla účasti .
(trg)="3"> 但是 , 那果真是一场开于2001年9月11日的战争吗 ? 并不是所有人都赞同这一美国式的观点 。 当爱尔兰恐怖主义在英国猖獗之际 , 各届英国政府都竭力不屈从于爱尔兰共和军的观点 , 即正在进行一场战争 。 “ 战争 ” 将会意味着把恐怖分子接受为合法的敌人 , 其含义与具有认同的交战规则的一场血腥战争的对等体相同 。

(src)="8"> V případě teroru nejde ani o správný popis , ani o užitečně volená slova , neboť teroristické činy je správnější charakterizovat jako činy kriminální .
(src)="9"> Jejich prohlášením za válku – a pojmenováním nepřítele , obvykle al-Káidy a jejího vůdce Usámy bin Ládina – vláda Spojených států ospravedlnila vnitřní změny , jež by byly v každé svobodné zemi před útoky z 11. září nepřijatelné .
(trg)="4"> 这既非对恐怖主义行为的正确描述 , 也不是有用的词汇 。 恐怖分子应该更为准确地被称为罪犯 。 但是通过称之为战争 、 并把基地组织及其领导人本拉登点名为对手 , 美国政府给某些国内变化提供了理由 。 这些国内变化在9 / 11袭击之前是不会被任何自由国家所接受的 。

(src)="11"> Třebaže některé ze změn se týkaly pouze správních předpisů , celkovým účinkem vlasteneckého zákona bylo rozrušení velkých pilířů svobody , jako je habeas corpus , právo odvolat se k nezávislému soudu , kdykoli stát upírá jedinci svobodu .
(src)="12"> Zajatecký tábor v zálivu Guantánamo na Kubě se záhy stal symbolem něčeho neslýchaného : vazby bez soudu pro „ nezákonné bojovníky “ , jimž jsou upírána veškerá lidská práva .
(trg)="5"> 这些变化的大多数都体现在所谓的 “ 美国爱国者法案 ” 上 。 尽管某些变化仅仅涉及到行政规定 , 但是 , 爱国者法案的整体效果却是侵蚀自由的支柱 , 例如人身保护 , 也就是无论何时国家剥夺个人自由 , 均有向独立法院寻求救助的权利 。 很久以来 , 古巴关塔那摩湾的战俘营成为了闻所未闻的象征 , 也就是不经审判逮捕被剥夺所有人权的 “ 非法战斗人员 ” 。

(src)="14"> Pro všechny ostatní byl vyhlášen jakýsi stav ohrožení , který státu umožnil zasahovat do základních občanských práv . Kontroly na hranicích se pro mnohé proměnily v muka a na značné množství osob doléhá policejní perzekuce .
(src)="15"> Atmosféra strachu zkomplikovala život každému , kdo podezřele vypadá nebo jedná , zejména muslimům .
(trg)="6"> 如今 , 世界并不知道在多少地方还有多少更多的遭受非人待遇的人 。 对于其他所有人而言 , 好像是宣布了某种紧急状态 , 允许国家干涉基本民权 。 边境检查已经成为许多人的煎熬 , 警察起诉给很多人带来了负担 。 一种恐惧的气候让任何看似可疑或者行为可疑的人 、 特别是穆斯林生活困难 。

(src)="17"> Právě naopak , obecně vzato se do problémů nedostali zastánci těchto opatření , nýbrž jejich kritici .
(src)="18"> V Británii , kde ministerský předseda Tony Blair plně podpořil americký přístup , vláda zavedla podobná opatření , a dokonce předložila novou teorii .
(trg)="7"> 当采取这些限制自由的措施的时候并没有遇到很多公众的反对 。 相反 , 总体而言 , 那些措施的批评者 , 而非支持者发现遇到了麻烦 。 在英国 , 布莱尔首相全力支持美国的态度 , 政府引入了类似的措施 , 甚至提出了一个新的理论 。 布莱尔第一个主张安全是第一自由 。 换言之 , 自由并非是个人确定自身生活的权利 , 而是国家以安全的名义限制个人自由的权利 。 只有国家才能确定安全的含义 。 这就是一个新的独裁主义的开始 。

(src)="24"> Probíhá dokonce debata – a existují jisté důkazy – ohledně otázky , zda angažovanost ve „ válce proti terorismu “ ve skutečnosti nezvýšila hrozbu teroristických činů .
(src)="25"> Němci rozhodně tento argument využívají , aby se vyhýbali jednání , kdykoli je to možné .
(trg)="8"> 这一问题存在于所有受到恐怖主义威胁的国家 , 尽管在许多国家中这已经变得非常具体 。 在大多数欧洲大陆国家 , ” 9 / 11 “ 已经成为一个美国人的日子 。 甚至还有人辩论 , 而且确实还有证据表明 , 参与到 “ 反恐战争 ” 之中是否实际上增加了恐怖主义行动的威胁 。 德国人当然在可能的情况下利用这一论点置身度外 。

(src)="26"> Tento postoj ovšem nezabránil rozšíření čehosi , pro co se v některých jazycích používá německý výraz Angst , totiž úzkost .
(src)="27"> Rozlévá se nejasný pocit znepokojení .
(trg)="9"> 但是 , 这一立场并没有防止德语中所说的忧虑的扩散 。 一种弥散性的焦虑正在扩大 。 人们感到不安 , 特别是在旅行的时候 。 任何一个火车事故或者飞机坠毁现在都首先被怀疑是恐怖主义行为 。

(src)="31"> Byť se proti terorismu bojuje ve jménu demokracie , tento boj vedl k jejímu zřetelnému oslabení , zapříčiněnému úřední legislativou i všeobecnou úzkostí .
(src)="32"> Jedním ze znepokojivých rysů 11. září je to , že lze jen těžko porozumět jeho záměru kromě zášti pachatelů vůči Západu a jeho způsobům .
(trg)="10"> 这样 , 9 / 11已经直接或间接地意味着一个巨大的震惊事件 , 在心理上以及对于政治体系而言都是如此 。 尽管以民主的名义与恐怖主义作战 , 实际上这一斗争由于官方的立法以及民众的忧虑而已经导致对民主明显的削弱 。 9 / 11攻击的令人担忧的特性之一就是除了罪犯们仇恨西方及其生活方式之外 , 很难看到他们的目的 。 但是西方社会的主要特征 , 即民主和法治却已经在捍卫者手中遭到了严重的损害 , 其程度超过远远超过其攻击者 。

(src)="35"> Zaprvé se musíme ujistit , že daná legislativa , která se vypořádává s výzvou terorismu , je striktně přechodná .
(src)="36"> Některá z dnešních omezení habeas corpus a občanských svobod mají doložky o dočasnosti , které omezují jejich platnost ; všechny takové předpisy by měly pravidelně prověřovat parlamenty .
(trg)="11"> 最重要的是 , 需要采取两个步骤来在受到9 / 11后果影响的民主国家恢复对自由的信心 。 首先 , 我们必须确保应对恐怖主义挑战的相关立法是严格具有时限的 。 当今的某些对人身自由以及民权的限制含有限制其时效的废止条款 。 所有这些法规都应当定期接受议会的重新审查 。

(src)="38"> Teroristé , s nimiž v současnosti vedeme „ válku “ , nemohou zvítězit , protože jejich temná vize si nikdy nezíská širokou všeobecnou legitimitu .
(src)="39"> Tím spíš je třeba , aby se demokraté při obhajobě svých hodnot chovali důstojně – v prvé řadě tím , je budou jednat v souladu s nimi .
(trg)="12"> 第二 , 也是更为重要的是 , 我们的领导人应当力求平息 、 而不是利用公众的焦虑 。 我们目前 “ 交战 ” 的恐怖分子无法获胜 , 因为他们的黑暗的观点永远不会赢得广泛的公众合法认可 。 这也就是民主派人士应当身先士卒 、 首要地以遵循我们的价值观的方式来捍卫它们的原因 。

# cs/9-11-in-perspective.xml.gz
# zh/9-11-in-perspective.xml.gz


(src)="1"> Jedenácté září s & # 160 ; odstupem času
(trg)="1"> 9 · 11 : 十年后的盘点

(src)="2"> NEW YORK – Je tomu právě deset let , co se devatenáct teroristů zmocnilo kontroly nad čtyřmi letadly , se dvěmi narazilo do věžáků Světového obchodního centra , třetím zasáhlo Pentagon a se čtvrtým ztroskotalo na poli v & # 160 ; Pensylvánii poté , co se jeho pasažéři vzbouřili a znemožnili teroristům dokončit jejich zlovolnou misi .
(src)="3"> Během pár hodin přišlo náhle a násilně o život více než 3000 nevinných lidí – většinou Američanů , ale i občanů 115 dalších zemí .
(trg)="2"> 纽约 — — 十年前 , 19名恐怖分子劫持了四架民航客机 , 其中两架撞上世贸中心双子塔 , 第三架撞击了五角大楼 , 第四架在乘客的反抗下无法完成袭击 , 坠毁于宾夕法尼亚旷野 。 只不过几个小时 , 3000多无辜平民被突如其来的暴行夺去了生命 , 其中大多是美国人 , 但也有来自其他115个国家的人 。

(src)="6"> Naopak : 11. září se nikomu nepodařilo napodobit .
(src)="7"> Navzdory pozornosti věnované „ globální válce s & # 160 ; terorismem “ byly nejvýznamnějšími událostmi posledních deseti let zavedení a rozšíření novátorských informačních technologií , globalizace , války v & # 160 ; Iráku a Afghánistánu a politické vzedmutí na Blízkém východě .
(trg)="3"> 2001年9月11日 , 以任何标准看都是一个可怕的惨剧 , 但它并非一个历史转折点 。 它并未开启一个由全球恐怖主义主导国际关系的新时代 , 类似的大规模恐怖袭击也没有变成家常便饭 。 虽然人们在 “ 全球反恐战争 ” 上投注了大量精力 , 但是过去10年最重要的进展是信息技术的创新与传播 、 全球化 、 伊拉克与阿富汗战争以及中东的政治动荡 。

(src)="8"> Pokud jde o budoucnost , tu bude s & # 160 ; daleko vyšší pravděpodobností definovat potřeba Spojených států dát si do pořádku ekonomické záležitosti , směřování Číny uvnitř vlastních hranici i mimo ně a schopnost světových vlád spolupracovat na obnově hospodářského růstu , omezit šíření jaderných zbraní a vyřešit energetické a ekologické problémy .
(trg)="4"> 未来一个阶段的关键 , 则是美国整修其经济大厦的努力 , 中国在国内国际事务中的走向 , 各国政府在重振经济增长 、 控制核扩散以及应对能源与环境挑战方面的合作能力 。

(src)="9"> Je a bylo by nesprávné činit z & # 160 ; odporu proti terorismu těžiště toho , co zodpovědné vlády ve světě dělají .
(src)="10"> Teroristé zůstávají ojedinělými odchylkami od normy , jejichž přitažlivost je přinejlepším omezená .
(trg)="5"> 如果把反对恐怖主义当成负责任的政府在世界上的核心要务 , 这是错误的 。 恐怖主义仍是边缘角色 , 它们的吸引力终归是有限的 。 它们只破坏 , 不建设 。 值得注意的是 , 人们走上开罗和大马士革街头 , 呼喊的并不是基地组织的口号 , 也没有对它的纲领表示支持 。

(src)="15"> Hranice se staly bezpečnějšími a společnosti odolnějšími .
(src)="16"> Znatelně se zvýšila mezinárodní spolupráce – mimo jiné proto , že i vlády , které se na mnoha věcech nemohou shodnout , se na potřebě spolupráce v & # 160 ; této oblasti shodnout dokážou .
(trg)="6"> 此外 , 种种措施已经成功地令恐怖分子退入守势 。 情报资源已重新配置 , 国境线已变得更安全 , 社会已变得更有弹性 。 反恐国际合作显著增强 , 部分是因为 , 各国政府都觉得需要在这一领域加强合作 , 尽管它们在其他领域颇有分歧 。

(src)="20"> Bezpilotní dálkově řízené letouny se ukázaly jako účinný nástroj k zabíjení značného počtu teroristů , včetně mnoha jejich nejvýznamnějších předáků .
(src)="21"> Slabé vlády lze učinit silnějšími a ty vlády , které tolerují či podporují terorismus , musí být volány k & # 160 ; zodpovědnosti .
(trg)="7"> 军事力量也扮演着某种角色 。 基地组织丧失了位于阿富汗的巢穴 , 正式因为向它提供庇护的塔利班政府被推翻 。 奥萨马 · 本 · 拉登最终被美国特种部队找到并击毙 。 军事无人机在击毙恐怖组织头目的行动中作用非凡 。 软弱的政府可以得到加强 , 纵容乃至支持恐怖主义的政府则必须为此负责 。

(src)="23"> Teroristy a terorismus nelze eliminovat stejně tak , jako nedokážeme zbavit svět nemocí .
(src)="24"> Vždy se najdou lidé , kteří se ve snaze o dosažení politických cílů uchýlí k & # 160 ; použití síly proti nevinným mužům , ženám a dětem .
(trg)="8"> 但进展不应被称作胜利 。 恐怖分子和恐怖主义不可能根除 , 就像我们不可能从地球上消灭疾病一样 。 总会有人试图对无辜者动用武力以追求其政治目标 , 不论是对男人 、 妇女还是儿童 。

(src)="26"> Pákistán zůstává útočištěm al-Káidy i některých nejnebezpečnějších světových teroristů .
(src)="27"> Směsice nestability , slabosti vlády a převládající ideologie v & # 160 ; zemích , jako jsou Jemen , Libye , Somálsko či Nigérie , představuje živnou půdu pro teroristy , kteří se zde mohou organizovat , cvičit a připravovat k & # 160 ; operacím – podobně jako to dělali před deseti lety v & # 160 ; Afghánistánu .
(trg)="9"> 事实上 , 恐怖分子在某些领域走在了前头 。 巴基斯坦仍在为基地组织和世界上其他一些最危险的恐怖分子提供庇护所 。 由于局势动荡 、 政府软弱和意识形态等等原因 , 也门 、 利比亚 、 索马里和尼日利亚也在沦为恐怖主义滋生的沃土 , 它们在那些地方组织 、 训练 、 实施行动 , 就像在十年前的阿富汗一样 。 旧的组织刚被摧毁 , 新的组织就冒出头来 。

(src)="30"> Viděli jsme to ve Velké Británii a v & # 160 ; USA .
(src)="31"> Internet jakožto jeden z & # 160 ; velkých vynálezů moderního západního světa se projevil jako zbraň , kterou lze využít k & # 160 ; podněcování a výcviku těch , kdo si přejí tomuto světu uškodit .
(trg)="10"> 本土恐怖主义的危险也在增长 。 我们在英国和美国都看到了这种迹象 。 互联网 , 这一现代西方世界的伟大发明 , 也被当成武器 , 激励并训练那些试图危害这个世界的人 。

(src)="32"> Otázka , kterou v & # 160 ; říjnu 2003 položil tehdejší americký ministr obrany Donald Rumsfeld , je stejně naléhavá i dnes : „ Daří se nám každý den dopadnout , zabít či odstrašit a odradit více teroristů , než kolik jich madrasy a radikální duchovní rekrutují , vycvičí a nasadí proti nám ? “ Za jinak konstantních podmínek pravděpodobně ano .
(src)="33"> I menší teroristické úspěchy jsou však nákladné z hlediska zmařených životů , peněz a uzavírání jinak otevřených společností .
(trg)="11"> 2003年10月 , 时任美国国防部长拉姆斯菲尔德曾提出一个问题 , 至今仍很中肯 : “ 我们每天俘虏 、 击毙 、 关押和改造过来的恐怖分子 , 能比伊斯兰学校和激进宗教人士每天招募 、 训练和派遣出来反对我们的人数多吗 ? ” 如果将一切等量齐观 , 那我们也许已经做到了 。 但恐怖分子的任何一点微小成功 , 对开放社会都意味着高昂的生命和金钱成本 , 从这个意义上说 , 我们得不偿失 。

(src)="36"> Založení palestinského státu nebude stačit těm teroristům , kteří si přejí zánik státu židovského , stejně jako dosažení kompromisu v & # 160 ; otázce Kašmíru neuspokojí ty teroristy působící v & # 160 ; Pákistánu , kteří ve vztahu k & # 160 ; Indii sledují širší agendu .
(src)="37"> Snížení nezaměstnanosti je samozřejmě žádoucí , ale mnozí teroristé nepocházejí z & # 160 ; chudobných poměrů .
(trg)="12"> 那我们该怎么办 ? 可惜没有一蹴而就的办法 。 巴勒斯坦建国还是不够 , 因为恐怖分子想要消灭犹太人的国家 ; 在克什米尔问题上达成妥协 , 也无法满足巴基斯坦恐怖分子对印度更大的领土要求 。 减少失业当然是件好事 , 但许多恐怖分子并非穷人出身 。 帮助中东和其他地方的社会变得更民主有助于缓解边缘化作用 , 遏制极端主义 , 但这说起来比做起来容易 。