# cs/-10-000-gold.xml.gz
# it/-10-000-gold.xml.gz


(src)="1"> Zlato za 10 & # 160 ; 000 dolarů ?
(trg)="1"> Oro a quota 10,000 ?

(src)="2"> SAN FRANCISCO – Vést racionální rozhovor o hodnotě zlata nikdy nebylo snadné .
(trg)="2"> SAN FRANCISCO – Non è mai stato facile avere una conversazione razionale sul valore dell’oro.

(src)="3"> V & # 160 ; poslední době , kdy se ceny zlata zvedly o více než 300 % za deset let , je to ještě těžší .
(trg)="3"> Ultimamente poi , con il prezzo dell’oro cresciuto di più del 300% nel corso dell’ultimo decennio, è più difficile che mai.

(src)="4"> Loni v & # 160 ; prosinci napsali kolegové-ekonomové Martin Feldstein a Nouriel Roubini komentáře , v & # 160 ; nichž odvážně zpochybnili „ býčí “ náladu na trhu a rozumně poukázali na rizika spojená se zlatem .
(trg)="4"> Lo scorso dicembre , gli economisti Martin Feldstein e Nouriel Roubini hanno entrambi scritto degli editoriali nei quali mettevano coraggiosamente in dubbio l’esuberanza del mercato, evidenziando con intelligenza i rischi legati all’oro.

(src)="5"> A co se nestalo ?
(trg)="5"> Ma indovinate un po' ?

(src)="6"> Od zveřejnění jejich článků se cena zlata vyšplhala ještě výše , a nedávno dokonce dosáhla rekordních 1300 dolarů .
(trg)="6"> Da quando i loro articoli sono apparsi , il prezzo dell’oro è aumentato ulteriormente, arrivando recentemente a toccare il valore record di 1.300 dollari.

(src)="7"> Už loni v & # 160 ; prosinci přitom mnoho „ zlatých nadšenců “ tvrdilo , že cena této komodity nevyhnutelně směřuje k & # 160 ; hranici 2000 dolarů .
(trg)="7"> Lo scorso dicembre , molti fanatici dell’oro sostenevano che il suo prezzo era inevitabilmente destinato a raggiungere i 2000 dollari.

(src)="8"> A někteří z & # 160 ; nich , osmělení jeho setrvalým zhodnocováním , dnes naznačují , že by zlato mohlo stát ještě více .
(trg)="8"> Adesso , rinfrancati dalla sua continua ascesa , alcuni arrivano a suggerire che il valore dell’oro potrebbe arrivare ancora più in alto.

(src)="9"> Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval , že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let , kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů .
(trg)="9"> Un investitore di successo che ha puntato sull’oro mi ha recentemente spiegato che anche i valori azionari sono rimasti pressoché stazionari per più di un decennio, finché l’indice Dow Jones non ha varcato la soglia dei 1.000 punti agli inizi degli anni ’80.

(src)="10"> Od té doby se index vyšplhal nad 10 & # 160 ; 000 bodů .
(trg)="10"> A quel punto , l’indice è schizzato fino ad oltrepassare i 10.000 punti.

(src)="11"> Není tedy možné , že se také hodnota zlata , která se již přehoupla přes magickou hranici 1000 dolarů , desetinásobně zvýší ?
(trg)="11"> Ora che l’oro ha attraversato la fatidica barriera dei 1.000 dollari, perché non dovrebbe poter decuplicare anch’esso?

(src)="12"> Připusťme , že dospět k & # 160 ; mnohem vyšší ceně za zlato není tak nepředstavitelné , jak se zdá .
(trg)="12"> Tutto sommato , per visualizzare un prezzo dell’oro molto più alto di quello attuale non si deve fare un grande sforzo d’immaginazione.

(src)="13"> Očistíme-li současnou cenu o inflaci , pak se ani neblíží k rekordnímu maximu z & # 160 ; ledna 1980 .
(trg)="13"> Aggiustando i valori per l’inflazione, il prezzo oggi non è neanche lontanamente paragonabile al suo massimo storico, raggiunto nel gennaio 1980.

(src)="14"> Tehdy dosáhlo zlato hodnoty 850 dolarů , což je hodně přes 2000 dnešních dolarů .
(trg)="14"> A quel tempo l’oro raggiunse gli 850 dollari, cioè più di 2.000 dollari di oggi.

(src)="15"> Lze však tvrdit , že cena z & # 160 ; ledna 1980 byla „ splašeným vrcholem “ dosaženým v & # 160 ; období zvýšené geopolitické nestability .
(trg)="15"> Ma quello del gennaio del 1980 fu certamente un picco anomalo , legato ad un periodo di alta instabilità geopolitica .

(src)="16"> Současná cena 1300 dolarů je tedy pravděpodobně více než dvojnásobkem velmi dlouhodobých , o inflaci očištěných , průměrných cen zlata .
(trg)="16"> A 1.300 dollari , il prezzo attuale dell' oro è probabilmente più del doppio di quello che dovrebbe essere il suo valore medio , a lungo termine , aggiustato per l’inflazione.

(src)="17"> Co by tedy mohlo ospravedlnit další obrovský růst cen zlata ze současné úrovně ?
(trg)="17"> Allora cosa potrebbe giustificare , a questo punto , un’ulteriore ascesa nel prezzo dell’oro?

(src)="18"> Jedna odpověď samozřejmě zní : naprostý kolaps dolaru .
(trg)="18"> Una risposta , di certo , può risiedere nella prospettiva di un totale collasso del dollaro americano .

(src)="19"> Vzhledem k & # 160 ; raketově stoupajícím schodkům a bezcílné fiskální politice si člověk klade otázku , zda by se populistická administrativa nakonec nemohla neuváženě uchýlit k & # 160 ; tiskařským rotačkám .
(trg)="19"> In un periodo caratterizzato da deficit in aumento e politica fiscale sconclusionata , è lecito domandarsi se un’amministrazione populista non possa irresponsabilmente ricorrere al torchio tipografico.

(src)="20"> A pokud z & # 160 ; toho opravdu máte strach , pak by zlato skutečně mohlo být nejspolehlivější ochranou .
(trg)="20"> Per chi fosse davvero preoccupato da questo scenario , l’oro potrebbe effettivamente rappresentare la difesa più affidabile.

(src)="21"> Jistě , někdo by mohl namítnout , že lepší a přímočařejší zajištění proti inflaci představují dluhopisy s & # 160 ; výnosem vázaným na inflaci . „ Zlatí nadšenci “ se však právem obávají , zda by vláda za extrémních okolností splnila své závazky .
(trg)="21"> È vero che c’è chi potrebbe sostenere che i Titoli di Stato indicizzati all’inflazione fornirebbero oggi un’alternativa più sicura e diretta rispetto all’oro.
(trg)="22"> Ma i fanatici dell’oro fanno bene a preoccuparsi che il Governo non onori i suoi impegni in caso di circostanze più estreme.

(src)="22"> Jak s & # 160 ; Carmen Reinhartovou uvádíme v nedávné knize o dějinách finančních krizí Tentokrát je to jinak , vlády zbavené peněz skutečně v & # 160 ; mnoha případech násilně mění dluhy vázané na inflaci na dluhy nevázané , a to právě proto , aby se jejich hodnota mohla v & # 160 ; inflaci rozpustit .
(trg)="23"> Di fatto , come io e Carmen Reinhart mostriamo nel nostro recente libro sulla storia delle crisi finanziarie , This Time is Different , i governi a corto di fondi tendono a convertire i loro titoli indicizzati in titoli non indicizzati , in modo tale che il loro valore venga spazzato via dall’inflazione.

(src)="23"> Dokonce i Spojené státy během velké hospodářské krize ve 30. letech zrušily inflační doložky ve smlouvách o dluhopisech .
(trg)="24"> Persino gli Stati Uniti abrogarono le clausole di indicizzazione dei loro titoli di debito durante la Grande Depressione degli anni ’ 30.

(src)="24"> Takže se to může stát všude .
(trg)="25"> Può quindi accadere dappertutto .

(src)="25"> Skutečnost , že velmi vysoká inflace je možná , ji však ještě nečiní pravděpodobnou , a proto bychom měli být opatrní s & # 160 ; tvrzením , že cenu zlata táhnou nahoru inflační očekávání .
(trg)="26"> Anche in questo caso , tuttavia , il fatto che un’alta inflazione sia possibile non significa certo che sia anche probabile; bisognerebbe quindi essere cauti nel sostenere che l’aumento del prezzo dell’oro sia causato da aspettative inflazionistiche.

(src)="26"> Někteří experti místo toho tvrdí , že dlouhý pochod zlata směrem vzhůru je částečně důsledkem rozvoje nových finančních nástrojů , které usnadňují obchodování a spekulace se zlatem .
(trg)="27"> Alcuni sostengono che l’inarrestabile scalata dell’oro sia parzialmente dovuta allo sviluppo di nuovi strumenti finanziari che rendono più facile comprare e speculare sull'oro.

(src)="27"> Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy – a také jistá ironie .
(trg)="28">C’è probabilmente un po' di verità in questo argomento – ed anche una certa dose d’ironia.

(src)="28"> Koneckonců se už středověcí alchymisté zabývali tím , co dnes pokládáme za absurdní hledání cest , jak proměnit neušlechtilé kovy ve zlato .
(trg)="29"> Dopotutto , gli alchimisti medievali si lanciarono in quella che oggi noi consideriamo un’assurda ricerca di un metodo per trasformare il metallo in oro.

(src)="29"> Nebylo by tedy paradoxní , kdyby finanční alchymie dokázala dramaticky zvýšit cenu zlatého slitku ?
(trg)="30"> Non sarebbe quindi paradossale se oggi &#160 ; l' alchimia finanziaria riuscisse a far sì che un lingotto d’oro valga enormemente di più?

(src)="30"> Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie , Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky .
(trg)="31"> A mio avviso , comunque , la spiegazione più convincente per giustificare l’attuale prezzo elevato dell’oro è lo spettacolare ingresso di Asia, America Latina e Medio Oriente sulla scena dell’economia globale.

(src)="31"> V & # 160 ; době , kdy zástupy nových spotřebitelů získávají kupní sílu , poptávka zákonitě roste , což žene nahoru i cenu vzácných komodit .
(trg)="32"> Di fronte all’aumento di potere d’acquisto di legioni di nuovi consumatori, è inevitabile che la domanda si impenni, trascinando con sé il prezzo delle risorse scarse.

(src)="32"> Současně platí , že centrální banky zemí s & # 160 ; rozvíjejícími se trhy potřebují hromadit zlaté rezervy , které stále drží v & # 160 ; daleko menším poměru než centrální banky zemí bohatých .
(trg)="33"> Al contempo , le banche centrali dei mercati emergenti hanno bisogno di accumulare riserve d’oro, che possiedono ancora in quantità di gran lunga inferiori a quelle possedute dai Paesi sviluppati.

(src)="33"> A protože dnes euro působí jako prostředek diverzifikace rizika spojeného s & # 160 ; dolarem méně lákavě , přirozeně tím vzrůstá přitažlivost eura .
(trg)="34"> Con l’euro che appare sempre meno appetibile come strumento di diversificazione del portafoglio, l’appeal dell’oro è naturalmente cresciuto.

(src)="34"> Takže ano , existují solidní základní ukazatele , které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata , ačkoliv je daleko spornější , zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna .
(trg)="35"> Quindi effettivamente sì , l' elevato prezzo attuale dell' oro potrebbe poggiarsi su fondamentali solidi , sebbene sia di gran lunga più discutibile l' opinione secondo la quale questi stessi fondamentali continueranno a spingere i prezzi al rialzo in futuro .

(src)="35"> Další klíčový základní faktor , který udržuje ceny zlata nahoře , by se totiž mohl ukázat jako mnohem pomíjivější než globalizace .
(trg)="36"> Infatti , un altro fattore critico fondamentale alla base dell' attuale prezzo dell' oro potrebbe rivelarsi molto meno duraturo della globalizzazione .

(src)="36"> Ceny zlata jsou mimořádně citlivé na pohyby globálních úrokových sazeb .
(trg)="37"> Il prezzo dell' oro è estremamente sensibile ai movimenti globali dei tassi di interesse .

(src)="37"> Zlato koneckonců nenese žádný úrok a jeho držení navíc něco stojí .
(trg)="38"> Dopotutto , l' oro non paga alcun interesse e addirittura può comportare dei costi di immagazzinamento .

(src)="38"> Dnes , kdy se úrokové sazby v & # 160 ; mnoha zemích blíží rekordním minimům nebo jich už dosáhly , je tedy relativně levné spekulovat se zlatem namísto investic do dluhopisů .
(trg)="39"> Oggi , con i tassi d' interesse ai loro minimi storici , o quasi , in molti Paesi , è relativamente conveniente speculare sul prezzo dell' oro piuttosto che investire in titoli di Stato .

(src)="39"> Pokud se však reálné úrokové sazby podstatně zvýší , což by jednoho dne docela dobře mohly , ceny zlata se mohou zhroutit .
(trg)="40"> Ma se i tassi d' interesse reale crescessero significativamente , come è possibile che succeda un giorno , il prezzo dell' oro potrebbe affondare .

(src)="40"> Většina ekonomických studií naznačuje , že ceny zlata se v & # 160 ; krátkodobém až střednědobém měřítku velmi obtížně předpovídají , přičemž pravděpodobnosti zisku a ztráty jsou přibližně v & # 160 ; rovnováze .
(trg)="41"> Diversi studi suggeriscono che i prezzi dell' oro sono estremamente difficili da predire nel breve e medio termine , implicando che le probabilità di guadagnarci o perderci sono abbastanza bilanciate .

(src)="41"> Je proto nebezpečné extrapolovat krátkodobé trendy .
(trg)="42"> È dunque pericoloso provare a fare estrapolazioni a partire dalle tendenze di breve periodo .

(src)="42"> Ano , zlato zažívá skvělou jízdu , ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí .
(trg)="43"> È certamente vero che l' oro è stato caratterizzato da una crescita solida , ma questo è quello che è successo anche ai prezzi immobiliari in tutto il mondo fino ad un paio di anni fa .

(src)="43"> Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků , suverénním fondem nebo centrální bankou , pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem .
(trg)="44"> Per grandi investitori , fondi sovrani di investimento e banche centrali ha perfettamente senso mantenere una modesta quantità d' oro nel proprio portafoglio per tutelarsi contro eventi estremi .

(src)="44"> Navzdory vysoké přitažlivosti dané mimořádným růstem ceny však pro většinu z & # 160 ; nás zůstává zlato velmi riskantní sázkou .
(trg)="45"> Ma nonostante il suo crescente fascino , all' indomani di una straordinaria corsa al rialzo , l' oro resta una scommessa molto rischiosa per la maggior parte di noi .

(src)="45"> Takové úvahy samozřejmě mohou mít na ceny jen malý vliv .
(trg)="46"> Certo , queste considerazioni possono avere ben poca influenza sui prezzi .

(src)="46"> Co však platilo pro alchymisty v & # 160 ; dávných dobách , to platí i dnes : zlato a rozum jdou často jen obtížně dohromady .
(trg)="47"> Ciò che valeva un tempo per gli alchimisti , resta vero ancora oggi : oro e ragione spesso non vanno d' accordo .

# cs/aaditya-mattoo-2protecting-developing-economies-from-the-transatlantic-trade-and-investment-patnership.xml.gz
# it/aaditya-mattoo-2protecting-developing-economies-from-the-transatlantic-trade-and-investment-patnership.xml.gz


(src)="1"> Transatlantický obchod pro všechny
(trg)="1"> Un commercio transatlantico per tutti

(src)="2"> WASHINGTON – Jednání o vytvoření Transatlantického obchodního a investičního partnerství ( TTIP ) mezi Evropskou unií a Spojenými státy jsou všeobecně vítána .
(trg)="2"> WASHINGTON – Le trattative per creare una Partnership transatlantica sul commercio e gli investimenti ( TTIP ) tra l’Unione europea e gli Stati Uniti stanno avendo un ampio riscontro positivo.

(src)="3"> Britský premiér David Cameron označil TTIP za „ výhru , která se naskytne jednou za generaci “ , a poukázal na potenciální přínos v hodnotě 80 miliard liber ( 125,5 miliard dolarů ) pro EU i USA a 85 miliard liber pro ostatní země .
(trg)="3"> Il Primo Ministro britannico David Cameron ha definito il TTIP come un “ incentivo che avviene una sola volta nel corso di una generazione” facendo riferimento a un potenziale di profitti pari a 80 miliardi di sterline ( 125,5 miliardi di dollari ) per UE e Stati Uniti , e pari a 85 miliardi di sterline per il resto del mondo .

(src)="4"> Pro svět unavený čekáním na uzavření nekonečného kola obchodních jednání Světové obchodní organizace z Dauhá se může i bilaterální obchodní iniciativa jevit jako dar z nebes , zvláště když výraz „ bilaterální “ , jak poznamenal nedávný úvodník listu Financial Times , zahrnuje v tomto případě polovinu světové ekonomiky .
(trg)="4"> Ad un mondo ormai stanco di aspettare la conclusione delle interminabili trattative del Doha trade round , anche una semplice iniziativa commerciale bilaterale può apparire come un’enorme conquista, in particolar modo in un momento in cui, come ha sottolineato un recente editoriale del Financial Timesle iniziative “bilaterali” rappresentano la metà delle operazioni dell’economia mondiale.
(trg)="5"> Ma c’è comunque un aspetto negativo importante.

(src)="5"> Je tu však jeden závažný nedostatek : dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí , pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů .
(trg)="6">Quest’accordo potrebbe avere un impatto controproducente sugli esportatori dei paesi in via di sviluppo, a meno che l’UE e gli Stati Uniti non facciano uno sforzo congiunto per proteggere gli interessi di questi attori esterni.

(src)="6"> Jeden rys navrhovaného paktu , který vyvolává největší nadšení – totiž jeho důraz na regulační bariéry , jako jsou povinné produktové standardy – , by měl ve skutečnosti vzbuzovat největší obavy .
(trg)="7">L’aspetto della proposta di accordo che crea più entusiasmo (ovvero la focalizzazione sulle barriere normative come standard obbligatori sui prodotti) dovrebbe al contrario suscitare grande preoccupazione.

(src)="7"> Vzhledem k nízkým clům v EU a USA – v průměru nižším než 5 % – nebudou další preferenční omezení pro vnější aktéry závažným handicapem .
(trg)="8"> Dato che le tariffe doganali di UE e Stati Uniti sono generalmente basse , tendenzialmente inferiori al 5 % , ulteriori riduzioni preferenziali non dovrebbero in realtà comportare dei danni seri agli attori esterni .

(src)="8"> Pokud však jde o standardy – jako jsou normy upravující bezpečnost , zdraví a životní prostředí – , jsou požadavky spojené s přístupem na trhy brutální a černobílé : buďto zavedený standard splníte , nebo nebudete prodávat .
(trg)="9"> Tuttavia , rispetto agli standard ( come ad esempio gli standard della sicurezza , della salute e dell’ambiente), i requisiti per l’accesso al mercato sono molto restrittivi e offrono solo due opzioni: o si è in grado di soddisfare i requisiti oppure non si vendono i prodotti.

(src)="9"> V důsledku toho budou možnosti firem z třetích zemí záviset na tom , jakým způsobem budou standardy TTIP zavedeny : zda prostřednictvím harmonizace ( přijetím společného standardu ) , nebo vzájemného uznávání ( přijímáním zboží , které splňuje zavedené standardy dané země ) .
(trg)="10"> Di conseguenza , le opzioni delle aziende dei paesi terzi dipenderanno sostanzialmente da come verranno definiti gli standard del TTIP , quindi o attraverso un processo di armonizzazione ( adozione degli standard comuni ) o con il riconoscimento reciproco ( accettazione della merce che soddisfa gli standard stabiliti da entrambi ) .

(src)="10"> První varianta by umožnila producentům kdekoliv na světě využívat úspor z rozsahu .
(src)="11"> Harmonizovaný standard by však v některých případech mohl být přísnější než původní standardy některých zemí .
(trg)="11"> La prima opzione permetterebbe ai produttori di tutto il mondo di sfruttare le economie di scala , anche se , in alcuni casi , gli standard armonizzati potrebbero essere più restrittivi degli standard originali di determinati paesi .

(src)="12"> Ačkoliv by nové standardy platily pro dodavatele ze všech exportních států , náklady na jejich dosažení se obvykle liší , což znamená , že by utrpěly země , které jsou méně uzpůsobené ke splnění vyšších standardů .
(trg)="12"> Anche se i nuovi standard venissero applicati ai fornitori di tutti i paesi esportatori , i costi di adattamento sarebbero comunque diversificati , il che significa che i paesi che non saranno in grado di soddisfare gli standard potrebbero avere delle difficoltà .

(src)="13"> Když se EU rozhodla koncem 90. let harmonizovat standardy na aflatoxiny ( skupinu toxických sloučenin produkovaných některými plísněmi ) , osm členských států – mimo jiné Itálie , Nizozemsko a Španělsko – podstatně zpřísnilo své národní standardy , což pravděpodobně zapříčinilo pokles afrického vývozu cereálií , sušeného ovoce a ořechů do Evropy o plných 670 milionů dolarů .
(trg)="13"> Alla fine degli anni ’ 90 , quando l’UE decise di armonizzare gli standard dell’aflatossina (un gruppo di composti tossici prodotti da alcune muffe), otto stati membri, tra cui l’Italia, i Paesi Bassi e la Spagna, hanno aumentato i loro standard nazionali in modo significativo, il che ha provocato, quasi certamente, la riduzione pari a circa 670 milioni di dollari delle esportazioni di cereali, frutta secca e noci dall’Africa all’Europa.

(src)="14"> V případě vzájemného uznávání by EU a USA navzájem akceptovaly své standardy nebo procedury hodnocení nezávadnosti , takže by firmy musely v dané oblasti dodržovat méně striktní požadavky .
(trg)="14"> Con un riconoscimento reciproco , l’UE e gli Stati Uniti si impegnerebbero ad accettare gli standard reciproci e le procedure di valutazione sul processo di adattamento, permettendo alle aziende di aderire a dei requisiti meno restrittivi in ciascun campo.

(src)="15"> Pokud by se tato politika rozšířila i na firmy z třetích zemí , měla by silný liberalizující dopad .
(trg)="15"> Se questa politica fosse estesa alle aziende dei paesi terzi , ciò favorirebbe in modo significativo la liberalizzazione .

(src)="16"> Například malajsijští televizní producenti by se mohli rozhodnout , že budou dodržovat řekněme snáze splnitelné americké bezpečnostní standardy , místo aby prodávali tentýž produkt na obou trzích , díky čemuž by mohli těžit z úspor z rozsahu a současně snížit náklady na splnění standardů .
(trg)="16"> I produttori televisivi della Malesia , ad esempio , potrebbero scegliere di conformarsi con gli standard di sicurezza americani , più semplici da implementare , per poi vendere lo stesso prodotto in entrambi i mercati approfittando dei benefici delle economie di scala e riducendo allo stesso tempo i costi di adattamento .

(src)="17"> Kdyby však TTIP vyřadilo z politiky vzájemného uznávání firmy z třetích zemí , jejich konkurenceschopnost oproti evropským a americkým firmám by se tím podstatně snížila .
(trg)="17"> Se , tuttavia , il TTIP dovesse escludere le aziende dei paesi terzi dalla politica di riconoscimento reciproco , la loro competitività rispetto alle aziende americane ed europee si ridurrebbe in modo sostanziale .

(src)="18"> Náš výzkum ukazuje , že když dohody o vzájemném uznávání obsahují restriktivní pravidla o původu , pak se zvyšuje vnitroregionální obchod – na úkor obchodu s jinými zeměmi – a nejvíce tím trpí rozvojové státy .
(trg)="18"> Il nostro studio dimostra infatti che quando gli accordi di riconoscimento reciproco prevedono delle norme d’origine restrittive, il commercio interregionale tende a crescere (a discapito dei rapporti commerciali con altri paesi), mentre i paesi in via di sviluppo tendono a soffrire di più.

(src)="19"> Nadměrně svazující pravidla o původu se ve skutečnosti ukazují jako problematická i pro některé předchozí dohody EU o vzájemném uznávání , například pro dohody upravující standardy profesionálních služeb .
(trg)="19"> In effetti , delle norme di origine eccessivamente restrittive si sono rivelate problematiche per alcuni degli accordi di riconoscimento siglati dall’UE, come ad esempio quelli relativi agli standard dei servizi professionali.

(src)="20"> Zatímco brazilský pomeranč připuštěný k prodeji v Portugalsku je možné prodávat v celé EU , brazilský inženýr nebo účetní licencovaný v Portugalsku musí splnit zvláštní licenční požadavky , aby mohl pracovat jinde v EU , což brzdí tolik potřebnou mobilitu pracovních sil , neboť neevropští pracovníci musí podstupovat nákladné a neefektivní byrokratické procedury .
(trg)="20"> Mentre , infatti , un’arancia brasiliana può entrare nel mercato portoghese ed essere venduta come prodotto in tutta l’Europa, un ingegnere o contabile brasiliano laureato in Portogallo deve invece soddisfare dei requisiti aggiuntivi di qualificazione per lavorare in altri stati membri dell’UE.
(trg)="21"> Ciò costituisce un ostacolo alla mobilità della forza lavoro ( così necessaria ) e obbliga i lavoratori non europei a dover portare avanti delle procedure burocratiche , costose ed inefficienti .

(src)="21"> V oblasti cel a standardů navíc pravidla WTO nejsou pro všechny stejná .
(trg)="22"> Inoltre , quando si tratta di tariffe e standard , le norme dell’OMC non sono uguali.

(src)="22"> Chrání sice země stojící mimo bilaterální nebo regionální celní dohody , čímž zajišťují , aby integrované trhy nezískávaly dodatečné výhody , avšak obsahují jen málo pojistek chránících třetí země před důsledky dohod o povinných standardech .
(trg)="23"> Se da un lato hanno infatti la funzione di proteggere i paesi esclusi dagli accordi sulle tariffe bilaterali o regionali , garantendo in tal modo che i mercati integrati non traggano vantaggi aggiuntivi , dall’altro sono poche le norme che tutelano i paesi terzi dai danni derivanti dagli accordi sugli standard obbligatori.

(src)="23"> I při absenci mezinárodních pravidel by EU a USA mohly podniknout dva kroky , aby zajistily , že TTIP nebude mít nepříznivé důsledky pro rozvojové ekonomiky .
(trg)="24"> Anche in assenza di norme internazionali , l’UE e gli USA potrebbero fare due interventi per assicurare che il TTIP non comporti delle conseguenze negative per le economie in via di sviluppo.

(src)="24"> Za prvé by mohly umožnit , aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání , tím , že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu .
(trg)="25"> Innanzitutto , potrebbero permettere a tutti i paesi di sfruttare i vantaggi di un accordo bilaterale di riconoscimento reciproco concordando di non imporre delle norme di origine restrittive .

(src)="25"> A za druhé by v oblastech , kde uvažují o harmonizaci , mohly upřednostnit méně přísné z původních standardů , nebudou-li existovat věrohodné důkazy , že by to znamenalo nesplnění příslušného regulačního cíle .
(trg)="26"> In secondo luogo , in relazione agli aspetti per i quali sarà deciso di avviare una procedura di armonizzazione , potrebbero favorire degli standard di origine meno restrittivi tranne nel caso in cui risulti evidente che non sarebbe rilevante ai fini dell’obiettivo normativo rilevante.

(src)="26"> Podobá se to testu odchylek od zavedených mezinárodních standardů , který provádí WTO .
(trg)="27"> Questa procedura è simile ai test dell’OMC per uscire dagli standard internazionali stabiliti.

(src)="27"> Kdyby EU a USA učinily tyto dva závazky , zbytek světa by mohl sledovat jednání o TTIP nikoliv s obavami , nýbrž s nadějí .
(trg)="28"> Se l’UE e gli USA si impegnassero a perseguire questi due aspetti, il resto del mondo potrebbe seguire le trattative del TTIP con un sentimento di speranza piuttosto che di apprensione.

# cs/a-bad-deal-for-america-s-future.xml.gz
# it/a-bad-deal-for-america-s-future.xml.gz


(src)="1"> Špatná dohoda pro americkou budoucnost
(trg)="1"> Cattivi presagi sul futuro dell’America

(src)="2"> WASHINGTON – Bolestně dojednaný zákon o americkém rozpočtu , který prezident Barack Obama 2. srpna podepsal , kombinuje zvýšení dluhového stropu americké vlády se snižováním federálních výdajů , čímž odvrací hrozbu prvního případu platební neschopnosti Spojených států v & # 160 ; jejich 224-leté historii .
(trg)="2"> WASHINGTON , DC – Dopo lunghi ed estenuanti negoziati , il Presidente Barack Obama ha ratificato il 2 agosto la legge sul bilancio , che prevede un innalzamento del tetto del debito pubblico americano e riduzioni della spesa federale , evitando in tal modo la prospettiva del primo default degli Stati Uniti , che vanta una storia di ben 224 anni .

(src)="3"> Dohoda však má tři velké vady na kráse .
(trg)="3"> Ma l’accordo evidenzia tre punti deboli.

(src)="4"> Dvě z & # 160 ; nich se navzájem vyvažují , ale třetí ohrožuje to , co Amerika v & # 160 ; nadcházejících letech potřebuje nejvíce : hospodářský růst .
(trg)="4"> Due si compensano , mentre il terzo minaccia ciò di cui necessita maggiormente l’America nei prossimi anni: la crescita economica.

(src)="5"> První vadou je skutečnost , že výdajové škrty jsou špatně načasovány : přicházejí ve chvíli , kdy je americká ekonomika slabá , a tím zvyšují riziko odstartování další recese .
(trg)="5"> Il primo punto debole riguarda le riduzioni della spesa , che arrivano nel momento sbagliato : se le riduzioni venissero attuate , come da accordi , in una fase di debolezza economica del Paese , rischierebbero di scatenare un’altra recessione.

(src)="6"> Druhý nedostatek zmíněného zákona nicméně tkví v & # 160 ; tom , že jím předepsané omezení výdajů je spíše skromné .
(trg)="6"> Il secondo difetto della manovra concerne la modestia di tali riduzioni .

(src)="7"> Zákon sice dělá příliš málo pro vyřešení amerického problému s & # 160 ; chronickými a stále rostoucími rozpočtovými schodky , avšak škody , které krátkodobě napáchá na ekonomice , budou pravděpodobně omezené .
(trg)="7"> Mentre la legge fa poco per affrontare il problema dei cronici e crescenti deficit fiscali dell’America, è probabile che i costi che essa infliggerà sull’economia nel breve periodo saranno limitati.

(src)="8"> Třetí a nejzávažnější vadou je ovšem skutečnost , že výdajové škrty přicházejí na nesprávných místech .
(trg)="8"> Il terzo e il più lesivo difetto riguarda i settori coinvolti dai tagli alla spesa .

(src)="9"> Jelikož demokraté v & # 160 ; Kongresu mají téměř nábožné odhodlání zachovat nedotčené hlavní americké sociální programy pro starší občany Social Security a Medicare , zmíněný zákon se ani jednoho z & # 160 ; nich nedotýká .
(trg)="9"> I Democratici al Congresso hanno preso un impegno quasi religioso affinché non venissero toccati i principali programmi di welfare , cioè Social Security e Medicare , che riguardano l’assistenza sociale e medica per gli anziani, quindi la legge non tocca nessuno dei due.

(src)="10"> Náklady na tyto programy však prudce porostou , jakmile začne silná poválečná generace Američanů narozených v & # 160 ; letech 1946 až 1964 , která čítá 78 milionů osob , odcházet do důchodu a pobírat penzijní dávky , jež budou v & # 160 ; nadcházejících letech představovat největší zvýšení vládních výdajů a potenciálních schodků .
(trg)="10"> I costi di questi programmi aumenteranno drasticamente quando i 78 milioni di baby boomer &#160 ; ( coloro che sono nati tra il 1946 e il 1964 ) andranno in pensione e riscuoteranno le loro indennità , rappresentando il maggiore aumento di spesa pubblica e deficit dei prossimi anni .

(src)="11"> A jelikož republikáni v & # 160 ; Kongresu mají stejně silnou alergii na zvyšování jakýchkoliv daní za jakýchkoliv okolností , zákon se ve snaze o snížení deficitu ani trochu neopírá o zvýšení daní – a to ani nejbohatším Američanům .
(trg)="11"> E , poiché i Repubblicani al Congresso hanno parimenti una forte allergia ad aumentare le tasse in qualsiasi momento e in qualsiasi caso , la legge non punta certamente sugli incrementi tributari – nemmeno per gli americani ricchi &#160 ; – per ridurre il deficit .

(src)="12"> Všechny výdajové škrty směřují do „ nemandatorní “ části federálního rozpočtu , což vylučuje programy Social Security a Medicare , dále program Medicaid pro chudé a platby úroků ze státního dluhu .
(trg)="12"> Tutti i tagli sulla spesa sono effettuati sulla parte “ discrezionale” del budget federale , che esclude Social Security , Medicare , il programma Medicaid per i poveri , e interessano il debito nazionale .

(src)="13"> Z & # 160 ; celkového objemu federálních výdajů tak zbývá pouze asi třetina , ve které lze škrtat , přičemž velká část z & # 160 ; této třetiny připadá na rozpočet na obranu , který se republikáni v & # 160 ; budoucnu pokusí ochránit .
(trg)="13"> Si tratta di una parte che riserva agli attuali tagli solo un terzo della spesa totale federale , e gran parte di esso compone il budget della difesa , che i Repubblicani cercheranno di proteggere in futuro .

(src)="14"> Zákon z & # 160 ; 2. srpna tedy vytváří strukturu , v & # 160 ; níž se snižování deficitu soustřeďuje na „ nemandatorní neobrannou “ část federálního rozpočtu , která představuje pouze asi 10 % jeho celkového objemu .
(trg)="14"> Così le decisioni prese con la legge del 2 agosto andranno a ridurre il deficit dalla parte “ discrezionale non collegata alla difesa” del budget federale , che equivale solo al 10 % del bilancio totale .

(src)="15"> To je příliš malý balík peněz na to , aby se v & # 160 ; jeho rámci dalo dosáhnout takového snížení deficitu , jaký budou USA v & # 160 ; nadcházejících letech potřebovat .
(trg)="15"> Si tratta di un pugno di soldi , troppo esiguo per poter attuare la riduzione del deficit nella misura in cui serve agli Usa per i prossimi anni .

(src)="16"> Ještě horší je , že nemandatorní neobranné výdaje zahrnují programy , které jsou nepostradatelné pro hospodářský růst – a hospodářský růst je nepostradatelný pro budoucí prosperitu a globální postavení Ameriky .
(trg)="16"> Fatto ancor più preoccupante , la spesa discrezionale non collegata alla difesa include programmi che sono indispensabili per la crescita economica – e la crescita economica è indispensabile per la prosperità futura e lo standing globale dell’America.

(src)="17"> Především je růst nejlepší způsob , jak snížit rozpočtové schodky země .
(trg)="17"> La crescita è innanzitutto la migliore strada per ridurre i deficit fiscali del Paese .

(src)="18"> Čím vyšší je tempo růstu , tím vyšší příjmy vláda inkasuje , aniž musí zvyšovat daňové sazby ; a vyšší příjmy umožňují nižší schodky .
(trg)="18"> Maggiore è il tasso di crescita , maggiori saranno le entrate che riuscirà ad ottenere il governo senza aumentare le aliquote contributive ; e maggiori entrate consentono deficit minori .

(src)="19"> Ekonomický růst je navíc nezbytný k & # 160 ; dodržení slibu – pro jednotlivé Američany nesmírně důležitého – , že každá generace bude mít příležitost prosperovat více než generace předchozí , pro což se vžil lidový termín „ americký sen “ .
(trg)="19"> Inoltre , la crescita economica è necessaria per mantenere una delle più grandi promesse fatte agli americani , che intende dare ad ogni cittadino la possibilità di diventare più prospero rispetto alla precedente generazione , e che si esprime nel famoso termine di “ sogno americano” .

(src)="20"> Pro Neameričany je neméně důležitá skutečnost , že pouze silný hospodářský růst může zajistit pokračování expanzivní role USA ve světě , která podporuje globální ekonomiku a přispívá ke stabilitě v & # 160 ; Evropě , východní Asii a na Blízkém východě .
(trg)="20"> Un aspetto altrettanto importante che interessa i non americani riguarda la robusta crescita economica degli Usa che può garantire al Paese la possibilità di mantenere il proprio ruolo dominante nel mondo , di sostenere l’economia globale e di contribuire alla stabilità di Europa, Asia orientale e Medio Oriente.

(src)="21"> Jak s Thomasem L.
(src)="22"> Friedmanem vysvětlujeme v & # 160 ; chystané knize Toto jsme bývali my : Jak Amerika zaostala ve světě , který vymyslela , a jak se můžeme vrátit do popředí , klíčovým faktorem amerického hospodářského úspěchu bylo a je pokračující partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem , které se datuje až k & # 160 ; založení země a jejž schéma rozpočtových škrtů uzákoněných legislativou z & # 160 ; 2. srpna ohrožuje .
(trg)="21"> Come spieghiamo io e Thomas L. Friedman nel libro in uscita dal titolo That Used To Be Us : How America Fell Behind in the World It Invented and How We Can Come Back , un fattore cruciale del successo economico americano è dato dalla costante partnership pubblico-privato , risalente ai padri fondatori del Paese , che è messa in pericolo dalla tipologia di tagli fiscali previsti dalla legge del 2 agosto .

(src)="23"> Toto partnerství má pět částí : širší příležitosti ke vzdělání s & # 160 ; cílem vytvořit pracovní sílu se špičkovou kvalifikací ; investice do infrastruktury podporující obchod – silnic , elektráren a přístavů – ; vyčlenění prostředků na výzkum a vývoj s & # 160 ; cílem rozšířit hranice znalostí způsoby , z & # 160 ; nichž mohou vzejít nové produkty ; imigrační politika , která bude přitahovat a udrží v & # 160 ; zemi talentované občany jiných států ; a natolik silná pravidla podnikání , aby dokázala zabránit podobným katastrofám , jako bylo téměř úplné zhroucení finanční soustavy v & # 160 ; roce 2008 , ale zároveň ne tak přísná , aby dusila riskování a inovace , jež generují růst .
(trg)="22"> Questa partnership ha cinque componenti : maggiori opportunità per l’istruzione con l’obiettivo di produrre una forza lavoro specializzata; investimenti nelle infrastrutture (strade, centrali elettriche e porti) per sostenere il commercio; fondi per la ricerca e lo sviluppo al fine di   espandere le frontiere della conoscenza e generare nuovi prodotti; una politica sull’immigrazione che attira e trattiene persone talentuose dai paesi oltre confine; e regole per le imprese che siano abbastanza forti da prevenire disastri come la quasi-catastrofe del sistema finanziario scatenatasi nel 2008 ma non così stringenti da soffocare l’assunzione dei rischi e l’innovazione che producono crescita.

(src)="24"> První tři ingredience amerického receptu na růst stojí peníze a tyto peníze jsou obsaženy v „ nemandatorní neobranné “ části federálního rozpočtu , kterou si nyní zákon o dluhovém stropu bere na mušku .
(trg)="23"> I primi tre elementi della formula americana per la crescita costano denaro , e quel denaro è incluso nella parte “ discrezionale di non difesa” del budget federale ora stabilito dalla legge sull’innalzamento del tetto del debito.

(src)="25"> Seškrtání těchto programů dlouhodobě sníží americký hospodářský růst , s & # 160 ; negativními důsledky doma i v zahraničí .
(trg)="24"> Tagliare questi programmi abbasserà la crescita economica americana nel lungo periodo , con conseguenze negative sia a livello nazionale che internazionale .

(src)="26"> Snižovat schodek osekáváním prostředků určených na vzdělání , infrastrukturu , výzkum a vývoj je podobné jako snažit se o snížení váhy tím , že si člověk usekne tři prsty .
(trg)="25"> Ridurre il deficit tagliando i fondi per l’istruzione, le infrastrutture e la ricerca e lo sviluppo è come cercare di perdere peso tagliandosi tre dita.

(src)="27"> Většina váhy mu zůstane , ale podstatně se mu zhorší životní vyhlídky .
(trg)="26"> Gran parte del peso resterà , e le prospettive di vita di quell’individuo subiranno un drastico peggioramento.

(src)="28"> Snížení deficitu za účelem zvýšení dluhového stropu bylo správné , ale zákon z & # 160 ; 2. srpna na to jde ze špatného konce .
(trg)="27"> Ridurre i deficit per aumentare il tetto del debito è stata la mossa giusta , ma la legge del 2 agosto la applica in modo sbagliato .

(src)="29"> Pokud pokles deficitu , který je nevyhnutelný , nebude z & # 160 ; větší části pramenit ze snížení nárokových dávek a zvýšení příjmů a z menší části z & # 160 ; programů nezbytných pro hospodářský růst , budou výsledkem chudší a slabší Spojené státy – a nejistější , ne-li přímo nestabilní svět .
(trg)="28"> Se la riduzione del deficit , sempre più inevitabile , non punterà in modo decisivo su una diminuzione dei sussidi derivanti dall’assistenza sociale e su un aumento delle entrate, e non preserverà i programmi vitali per la crescita economica, gli Stati Uniti ne usciranno più poveri e più deboli, e il mondo più incerto e instabile.

# cs/a-balanced-look-at-sino-american-imbalances.xml.gz
# it/a-balanced-look-at-sino-american-imbalances.xml.gz