# cs/-10-000-gold.xml.gz
# fr/-10-000-gold.xml.gz


(src)="1"> Zlato za 10 & # 160 ; 000 dolarů ?
(trg)="1">L’or à 10.000 dollars l’once   ?

(src)="2"> SAN FRANCISCO – Vést racionální rozhovor o hodnotě zlata nikdy nebylo snadné .
(trg)="2"> SAN FRANCISCO – Il n’a jamais été facile d’avoir une discussion rationnelle sur la valeur du métal jaune.

(src)="3"> V & # 160 ; poslední době , kdy se ceny zlata zvedly o více než 300 % za deset let , je to ještě těžší .
(trg)="3"> Et aujourd’hui, alors que le cours de l’or a augmenté de 300 pour cent au cours de la dernière décennie, c’est plus difficile que jamais.

(src)="4"> Loni v & # 160 ; prosinci napsali kolegové-ekonomové Martin Feldstein a Nouriel Roubini komentáře , v & # 160 ; nichž odvážně zpochybnili „ býčí “ náladu na trhu a rozumně poukázali na rizika spojená se zlatem .
(trg)="4"> En décembre dernier , mes collègues économistes Martin Feldstein et Nouriel Roubini ont chacun publié une tribune libre dans laquelle ils doutaient courageusement du marché haussier , soulignant de manière sensée les risques liés à l’or.

(src)="5"> A co se nestalo ?
(trg)="5"> Mais devinez ce qui s’est passé   ?

(src)="6"> Od zveřejnění jejich článků se cena zlata vyšplhala ještě výše , a nedávno dokonce dosáhla rekordních 1300 dolarů .
(trg)="6"> Depuis la parution de leurs articles , le cours de l’or a encore grimpé, pour atteindre récemment un plus haut historique de 1300 dollars l’once.

(src)="7"> Už loni v & # 160 ; prosinci přitom mnoho „ zlatých nadšenců “ tvrdilo , že cena této komodity nevyhnutelně směřuje k & # 160 ; hranici 2000 dolarů .
(trg)="7"> En décembre dernier , plusieurs investisseurs dans le métal jaune estimaient que l’once atteindrait inévitablement les 2000 dollars.

(src)="8"> A někteří z & # 160 ; nich , osmělení jeho setrvalým zhodnocováním , dnes naznačují , že by zlato mohlo stát ještě více .
(trg)="8">Aujourd’hui, encouragés par son appréciation constante, certains suggèrent qu’il pourrait grimper encore.

(src)="9"> Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval , že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let , kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů .
(trg)="9"> Un particulier qui a investi avec succès dans le métal précieux m’a récemment expliqué que les cours de la Bourse avaient stagné pendant une décennie avant que l’indice Dow Jones passe la barre des 1000 points.

(src)="10"> Od té doby se index vyšplhal nad 10 & # 160 ; 000 bodů .
(trg)="10"> Depuis lors , le Dow Jones a dépassé la barre des 10.000 points .

(src)="11"> Není tedy možné , že se také hodnota zlata , která se již přehoupla přes magickou hranici 1000 dolarů , desetinásobně zvýší ?
(trg)="11"> Maintenant que l’or a dépassé le seuil symbolique des 1000 dollars l’once, sa valeur ne pourrait-elle pas être elle aussi multipliée par dix   ?

(src)="12"> Připusťme , že dospět k & # 160 ; mnohem vyšší ceně za zlato není tak nepředstavitelné , jak se zdá .
(trg)="12"> Il faut bien admettre qu’un cours bien plus élevé de l’or n’est pas aussi fantaisiste qu’il n’y paraît.

(src)="13"> Očistíme-li současnou cenu o inflaci , pak se ani neblíží k rekordnímu maximu z & # 160 ; ledna 1980 .
(src)="14"> Tehdy dosáhlo zlato hodnoty 850 dolarů , což je hodně přes 2000 dnešních dolarů .
(trg)="13"> Après ajustement à l’inflation, le prix actuel est très loin du plus haut de janvier 1980, où il a atteint 850 dollars l’once, soit bien plus que 2000 dollars en dollars actuels.

(src)="15"> Lze však tvrdit , že cena z & # 160 ; ledna 1980 byla „ splašeným vrcholem “ dosaženým v & # 160 ; období zvýšené geopolitické nestability .
(trg)="14"> Mais janvier 1980 était un pic aberrant lié à une instabilité géopolitique marquée .

(src)="16"> Současná cena 1300 dolarů je tedy pravděpodobně více než dvojnásobkem velmi dlouhodobých , o inflaci očištěných , průměrných cen zlata .
(trg)="15"> A 1300 dollars l’once, le cours actuel est sans doute plus du double du prix moyen à très long terme ajusté à l’inflation.

(src)="17"> Co by tedy mohlo ospravedlnit další obrovský růst cen zlata ze současné úrovně ?
(trg)="16"> A partir de là , qu’est-ce qui pourrait justifier une appréciation astronomique du cours de l’or   ?

(src)="18"> Jedna odpověď samozřejmě zní : naprostý kolaps dolaru .
(trg)="17"> Une réponse est bien sûr un effondrement complet du dollar .

(src)="19"> Vzhledem k & # 160 ; raketově stoupajícím schodkům a bezcílné fiskální politice si člověk klade otázku , zda by se populistická administrativa nakonec nemohla neuváženě uchýlit k & # 160 ; tiskařským rotačkám .
(trg)="18"> Compte tenu des déficits en hausse constante et de la politique fiscale erratique du gouvernement américain , on peut se demander si une administration populiste ne pourrait être tentée à l’avenir de se tourner imprudemment vers la planche à billets.

(src)="20"> A pokud z & # 160 ; toho opravdu máte strach , pak by zlato skutečně mohlo být nejspolehlivější ochranou .
(trg)="19"> Si l’on s’inquiète de cette possibilité, l’or pourrait en effet être la couverture la plus fiable.

(src)="21"> Jistě , někdo by mohl namítnout , že lepší a přímočařejší zajištění proti inflaci představují dluhopisy s & # 160 ; výnosem vázaným na inflaci . „ Zlatí nadšenci “ se však právem obávají , zda by vláda za extrémních okolností splnila své závazky .
(trg)="20"> On peut aussi dire que les obligations indexées à l’inflation constituent une meilleure et plus directe couverture contre l’inflation que l’or.
(trg)="21"> Mais les investisseurs dans le métal jaune sont en droit de se demander si le gouvernement honorera ses engagements dans des circonstances plus extrêmes .

(src)="22"> Jak s & # 160 ; Carmen Reinhartovou uvádíme v nedávné knize o dějinách finančních krizí Tentokrát je to jinak , vlády zbavené peněz skutečně v & # 160 ; mnoha případech násilně mění dluhy vázané na inflaci na dluhy nevázané , a to právě proto , aby se jejich hodnota mohla v & # 160 ; inflaci rozpustit .
(trg)="22"> En fait , comme Carmen Reinhart et moi-même l’expliquons dans notre ouvrage récemment paru sur l’histoire des crises financières, This Time is Different, les gouvernements en mal de liquidités peuvent être tentés de convertir une dette indexée en une dette non indexée de façon à ce que son montant soit résorbé par l’inflation.

(src)="23"> Dokonce i Spojené státy během velké hospodářské krize ve 30. letech zrušily inflační doložky ve smlouvách o dluhopisech .
(trg)="23"> Même les Etats-Unis ont abrogé les clauses d’indexation des obligations lors de la Grande dépression des années   1930.

(src)="24"> Takže se to může stát všude .
(trg)="24"> Cela peut donc se produire n’importe où.

(src)="25"> Skutečnost , že velmi vysoká inflace je možná , ji však ještě nečiní pravděpodobnou , a proto bychom měli být opatrní s & # 160 ; tvrzením , že cenu zlata táhnou nahoru inflační očekávání .
(trg)="25"> Il n’en reste pas moins que la possibilité d’une très forte inflation ne veut pas dire qu’elle est probable, et il faut donc faire preuve d’une certaine prudence en affirmant que l’envolée du cours de l’or est dû à des attentes inflationnistes.

(src)="26"> Někteří experti místo toho tvrdí , že dlouhý pochod zlata směrem vzhůru je částečně důsledkem rozvoje nových finančních nástrojů , které usnadňují obchodování a spekulace se zlatem .
(trg)="26"> Certains ont même pu dire que la progression constante de cours de l’or est en partie liée à l’apparition de nouveaux instruments financiers qui facilitent la spéculation et les échanges du métal jaune.

(src)="27"> Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy – a také jistá ironie .
(trg)="27"> Il y a sans doute une part de vrai – et également une certaine ironie – dans ce point de vue .

(src)="28"> Koneckonců se už středověcí alchymisté zabývali tím , co dnes pokládáme za absurdní hledání cest , jak proměnit neušlechtilé kovy ve zlato .
(trg)="28"> Après tout , les alchimistes du Moyen Age avaient entrepris une quête , jugée absurde aujourd’hui, des possibilités de transformation des métaux peu précieux en or.

(src)="29"> Nebylo by tedy paradoxní , kdyby finanční alchymie dokázala dramaticky zvýšit cenu zlatého slitku ?
(trg)="29"> Ne serait -ce donc pas paradoxal si l’alchimie financière permettait   de démultiplier énormément la valeur d’un lingot   ?

(src)="30"> Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie , Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky .
(trg)="30"> A mon avis , la flambée du prix du métal précieux s’explique avant tout par l’émergence de l’Asie, de l’Amérique latine et du Moyen-Orient dans l’économie mondiale.

(src)="31"> V & # 160 ; době , kdy zástupy nových spotřebitelů získávají kupní sílu , poptávka zákonitě roste , což žene nahoru i cenu vzácných komodit .
(trg)="31"> Avec l’accroissement du pouvoir d’achat d’une multitude de nouveaux consommateurs, la demande croît inévitablement et entraîne une hausse du prix des matières premières rares.

(src)="32"> Současně platí , že centrální banky zemí s & # 160 ; rozvíjejícími se trhy potřebují hromadit zlaté rezervy , které stále drží v & # 160 ; daleko menším poměru než centrální banky zemí bohatých .
(trg)="32"> Dans le même temps , les banques centrales des économies émergentes doivent également accumuler des réserves en or , bien que dans une proportion moindre que leurs contreparties des pays développés .

(src)="33"> A protože dnes euro působí jako prostředek diverzifikace rizika spojeného s & # 160 ; dolarem méně lákavě , přirozeně tím vzrůstá přitažlivost eura .
(trg)="33"> Et maintenant que l’euro semble moins intéressant comme devise alternative au dollar, l’attrait de l’or croît naturellement.

(src)="34"> Takže ano , existují solidní základní ukazatele , které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata , ačkoliv je daleko spornější , zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna .
(trg)="34"> Il y a donc de solides fondamentaux qui expliquent sans doute le cours élevé actuel de l’or, mais la question de savoir s’ils continueront à soutenir le cours à l’avenir, et dans quelle mesure, reste posée.

(src)="35"> Další klíčový základní faktor , který udržuje ceny zlata nahoře , by se totiž mohl ukázat jako mnohem pomíjivější než globalizace .
(trg)="35"> En fait , un autre facteur essentiel qui a soutenu les prix de l’or pourrait se révéler bien plus éphémère que la mondialisation.

(src)="36"> Ceny zlata jsou mimořádně citlivé na pohyby globálních úrokových sazeb .
(trg)="36"> Le cours de l’or est extrêmement sensible aux fluctuations des taux d’intérêt mondiaux.

(src)="37"> Zlato koneckonců nenese žádný úrok a jeho držení navíc něco stojí .
(trg)="37"> Après tout , l’or ne rapporte aucun intérêt et il faut même payer pour le stocker.

(src)="38"> Dnes , kdy se úrokové sazby v & # 160 ; mnoha zemích blíží rekordním minimům nebo jich už dosáhly , je tedy relativně levné spekulovat se zlatem namísto investic do dluhopisů .
(trg)="38"> Alors que les taux d’intérêt sont aujourd’hui au plus bas, il est plus intéressant de spéculer sur l’or que d’investir dans des obligations.

(src)="39"> Pokud se však reálné úrokové sazby podstatně zvýší , což by jednoho dne docela dobře mohly , ceny zlata se mohou zhroutit .
(trg)="39"> Mais si les taux d’intérêt venaient à remonter fortement, une hypothèse tout à fait envisageable, le cours de l’or pourrait plonger.

(src)="40"> Většina ekonomických studií naznačuje , že ceny zlata se v & # 160 ; krátkodobém až střednědobém měřítku velmi obtížně předpovídají , přičemž pravděpodobnosti zisku a ztráty jsou přibližně v & # 160 ; rovnováze .
(trg)="40"> La plupart des recherches économiques montrent que le prix de l’or est extrêmement difficile à prédire au court et moyen termes, avec des probabilités de gains et de pertes qui s’équilibrent.

(src)="41"> Je proto nebezpečné extrapolovat krátkodobé trendy .
(trg)="41"> Il est donc dangereux d’extrapoler à partir de tendances à court terme.

(src)="42"> Ano , zlato zažívá skvělou jízdu , ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí .
(trg)="42"> Vrai , le cours de l’or a connu une belle envolée, tout comme les prix mondiaux de l’immobilier – avant qu’ils s’effondrent.

(src)="43"> Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků , suverénním fondem nebo centrální bankou , pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem .
(trg)="43"> Si vous êtes très riche , un fonds souverain ou une banque centrale , il est tout à fait sensé de diversifier votre portefeuille avec de l’or pour se protéger d’événements exceptionnels.

(src)="44"> Navzdory vysoké přitažlivosti dané mimořádným růstem ceny však pro většinu z & # 160 ; nás zůstává zlato velmi riskantní sázkou .
(trg)="44"> Mais pour la plupart d’entre nous, le métal jaune est un pari risqué, malgré un attrait amplifié par son extraordinaire appréciation.

(src)="45"> Takové úvahy samozřejmě mohou mít na ceny jen malý vliv .
(trg)="45"> Bien sûr , toutes ces considérations pourraient n’avoir aucune influence sur le cours de l’or.

(src)="46"> Co však platilo pro alchymisty v & # 160 ; dávných dobách , to platí i dnes : zlato a rozum jdou často jen obtížně dohromady .
(trg)="46"> Ce qui était vrai pour les alchimistes d’antan reste vrai aujourd’hui   : l’or et la raison sont parfois difficiles à concilier.

# cs/1929-or-1989.xml.gz
# fr/1929-or-1989.xml.gz


(src)="1"> 1929 nebo 1989 ?
(trg)="1"> 1929 ou 1989 &#160 ; ?

(src)="2"> PAŘÍŽ – Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje , svět hledá historické analogie , které by nám dění poslední doby pomohly pochopit .
(trg)="2"> PARIS – Alors que la crise économique s' étend et s' aggrave , le monde cherche des analogies historiques pour essayer de comprendre ce qui se passe .

(src)="3"> Na počátku krize ji mnozí lidé přirovnávali k & # 160 ; roku 1982 či 1973 , což bylo chlácholivé , neboť obě data se váží ke klasickým cyklickým poklesům .
(trg)="3"> Au début de la crise , beaucoup de gens faisaient le rapprochement avec 1982 ou 1973 , ce qui était rassurant , car ces deux dates correspondent à des ralentissements économiques cycliques classiques .

(src)="4"> Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931 , třebaže některé vlády se nepřestávají chovat , jako by krize byla spíše klasická než výjimečná .
(trg)="4"> Aujourd'hui le climat est bien plus lourd , et l' on évoque de plus en plus 1929 et 1931 , même si certains pays continuent à se comporter comme s' il s' agissait d' une crise classique et non d' un événement exceptionnel .

(src)="5"> Prosazují se sklony buď k & # 160 ; přílišné zdrženlivosti ( Evropa ) , anebo k & # 160 ; rozšiřování snah ( Spojené státy ) .
(trg)="5"> La tendance est soit à un excès de modération soit à un effort qui s' exerce dans plusieurs directions à la fois .

(src)="6"> Evropa je obezřetná ve jménu předcházení dluhu a ochrany eura , kdežto USA jednají na mnoha frontách , aby nepromeškaly ideální příležitost k & # 160 ; zavedení zoufale potřebných strukturálních reforem .
(trg)="6"> L' Europe se montre précautionneuse au nom de la défense de l' euro et de la lutte contre la dette , tandis que les USA agissent sur plusieurs fronts pour ne pas gaspiller une occasion idéale de mettre en œuvre des réformes structurelles indispensables .

(src)="7"> Geostratégům však s & # 160 ; ohledem na politiku i ekonomiku zcela přirozeně přichází na mysl rok 1989 .
(trg)="7"> Pour les géostratégistes , tant du point de vue politique qu' économique , c' est 1989 qui vient spontanément à l' esprit .

(src)="8"> Jistěže , pád bankovního domu Lehman Brothers nemá nic společného s & # 160 ; pádem Berlínské zdi .
(trg)="8"> Certes , la chute de Lehman Brothers n' a rien à voir avec la chute du mur de Berlin .

(src)="9"> Ba na povrchu se zdá , že jde o naprosté opaky : zřícení zdi symbolizující útlak a umělé rozdělení versus zhroucení zdánlivě nezničitelné a uklidňující instituce finančního kapitalismu .
(trg)="9"> Au premier abord , on peut y voir une antithèse &#160 ; : d' un coté la fin d' un mur qui symbolisait l' oppression et des divisions artificielles et de l' autre l' écroulement d' une institution apparemment indestructible et rassurante du capitalisme financier .

(src)="10"> Léta 2008-2009 se však dost pravděpodobně mohou rovnat , právě tak jako rok 1989 , epochální změně , jejíž odvíjející se důsledky budeme pociťovat po desetiletí .
(trg)="10"> Pourtant , 2008-2009 comme 1989 pourrait bien correspondre à un changement d' époque dont les conséquences vont se faire sentir durant des décennies .

(src)="11"> Konec ideologického rozdělení Východ-Západ i konec absolutní víry v & # 160 ; trhy jsou zlomovými body dějin .
(trg)="11"> La fin du clivage idéologique Est/ Ouest et la fin de la confiance absolue dans l' économie libérale constituent des tournants historiques .

(src)="12"> A dění roku 2009 může ohrozit některé z & # 160 ; pozitivních výsledků roku 1989 , včetně pokojného znovusjednocení Evropy a triumfu demokratických principů nad nacionalistickými , ne-li xenofobními tendencemi .
(trg)="12"> Les événements de 2009 pourraient menacer les résultats positifs de 1989 , notamment la réunification pacifique de l' Europe et le triomphe des principes démocratiques sur les tendances nationalistes , voire xénophobes .

(src)="13"> V & # 160 ; roce 1989 nad socialistickou ideologií , zosobněnou a propagovanou sovětským blokem , zvítězila liberální demokracie .
(trg)="13"> En 1989 , la démocratie libérale l' a emporté sur l' idéologie socialiste incarnée et défendue par le bloc soviétique .

(src)="14"> Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA , kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti , čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů .
(trg)="14"> Pour nombre de ses partisans , c' est le président Reagan avec son escalade délibérée dans la course aux armements qui a poussé l' économie soviétique au bord du précipice , faisant ainsi la preuve de la supériorité des sociétés libérales et de l' économie de marché .

(src)="15"> Samozřejmě , mezi rokem 1989 a přítomností existují zjevné rozdíly .
(trg)="15"> Les différences sont évidentes entre 1999 et aujourd'hui .

(src)="16"> Zaprvé a snad především , revoluce roku 1989 a následný krach Sovětského svazu skoncovaly se světovou bipolaritou .
(src)="17"> Naproti tomu rok 2009 zřejmě vydláždí cestu k & # 160 ; nové bipolaritě , přičemž Sovětský svaz vystřídá Čína .
(trg)="16"> Avant tout , les révolutions de 1989 et l' effondrement de l' Union soviétique auquel elles ont abouti ont mis fin à une bipolarité globale , alors que 2009 va sans doute déboucher sur une nouvelle forme de bipolarité , avec la Chine à la place de l' Union soviétique .

(src)="18"> Zadruhé , zatímco v & # 160 ; roce 1989 se jasnými vítězi – ač křehčími , než se čekalo – jevila demokracie a kapitalismus , v & # 160 ; roce 2009 je během šíření globální krize těžké odlišit vítěze od poražených .
(trg)="17"> D' autre part , si en 1989 la démocratie et l' économie de marché sont apparus clairement comme les gagnants ( plus fragiles qu' escomptés ) en 2009 - &#160 ; avec une crise qui s' étend à toute la planète &#160 ; - il est difficile de distinguer entre gagnants et perdants .

(src)="19"> Zdá se , že tratí všichni , byť někteří jsou oproti ostatním postiženi víc .
(trg)="18"> Tout le monde semble perdant , même si certains sont plus touchés que d' autres .

(src)="20"> Historie je ovšem nespravedlivá a navzdory větší zodpovědnosti za dnešní globální krizi možná USA ze současného marastu vyjdou v & # 160 ; lepší formě než ostatní země .
(trg)="19"> Mais l' Histoire est injuste et les USA , même s' ils portent une responsabilité majeure dans la crise d' aujourd'hui , pourraient s' en tirer bien mieux que la plupart des autres pays .

(src)="21"> V & # 160 ; lepší kondici , ale ne samy .
(trg)="20"> Ils ne seront pas les seuls .

(src)="22"> Jako hostující profesor na Harvardu a MIT sleduji celkem zřetelnou předpremiéru toho , jak by svět mohl vypadat , až krize konečně odezní .
(trg)="21"> En tant que professeur invité à Harvard et au MIT , j' ai un bon aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le monde quand la crise sera passée .

(src)="23"> Člověk cítí cosi jako formování vesmíru , jemuž budou dominovat Amerika a Asie .
(trg)="22"> On perçoit l' émergence d' un monde dominé par l' Amérique et l' Asie .

(src)="24"> Od úžasné mediální laboratoře MIT po katedry matematiky a ekonomie na Harvardu jsou všude Asijci , především Číňané a Indové , tak jako v & # 160 ; prvním století před naším letopočtem Římané v & # 160 ; Aténách : plni obdivu k & # 160 ; těm , od nichž se tolik naučili a jež v & # 160 ; nadcházejících desetiletích překonali .
(trg)="23"> De l' incroyable laboratoire des médias du MIT aux départements de mathématiques et d' économie de Harvard , les Asiatiques ( notamment des Chinois et des Indiens ) sont partout , comme les Romains à Athènes un siècle avant Jésus-Christ : plein d' admiration pour ceux dont ils apprennent énormément et qu' ils dépasseront lors des prochaines décennies .

(src)="25"> Než se ale tento nový řád objeví , svět se může potýkat s & # 160 ; šířícími se zmatky , ne-li přímo chaosem .
(trg)="24"> Mais avant que n' émerge un nouvel ordre mondial , la planète risque d' être confrontée à une vague de désordre , ou peut-être même de véritable chaos .

(src)="26"> Co se například stane s & # 160 ; Egyptem , zemí tak významnou a zranitelnou , až se v & # 160 ; důsledku krize v & # 160 ; ropných státech budou muset do vlasti vrátit tisíce Egypťanů pracujících v & # 160 ; Perském zálivu ?
(trg)="25"> Que va -t-il arriver par exemple pour un pays aussi central et vulnérable que l' Egypte quand les centaines de milliers d' Egyptiens qui travaillent dans le Golfe devront rentrer chez eux à cause de la crise dans les pays producteurs de pétrole &#160 ; ?

(src)="27"> Když se bohatým ztenčí bohatství , chudí zchudnou .
(trg)="26"> Quand les riches deviennent moins riches , les pauvres deviennent encore plus pauvres .

(src)="28"> A co bude se zahraničními dělníky , kteří dosáhli „ evropského snu “ a teď se střetají s & # 160 ; potenciálními záchvěvy xenofobie v & # 160 ; údajně otevřených evropských zemích ?
(trg)="27"> Et que va -t-il se passer pour les travailleurs étrangers qui ont réalisé leur ampquot ; rêve européenampquot ; et risquent de se trouver confrontés à une explosion de xénophobie dans les pays d' une Europe supposée ouverte .

(src)="29"> Důsledky roku 1989 se ukázaly jako méně trvalé , než by se mnozí pozorovatelé , včetně mě , domnívali .
(trg)="28"> Finalement , les conséquences de 1989 ont été moins durables que ce que beaucoup d' observateurs ( moi y compris ) le pensaient .

(src)="30"> Můžeme jen doufat , že se obdobně i důsledky roku 2009 nakonec ukážou jako mnohem méně dramatické , než se jeví dnes , intuitivně a vlivem & # 160 ; dějinných reflexů .
(trg)="29"> Il reste à espérer que de même , les effets de 2009 seront moins dramatiques que ce que l' on peut l' imaginer pour l' instant - &#160 ; guidés par l' intuition et par un réflexe historique . &#160 ;

# cs/1945-welfare-state-retreat-by-ian-buruma-2015-05.xml.gz
# fr/1945-welfare-state-retreat-by-ian-buruma-2015-05.xml.gz


(src)="1"> Konec roku 1945
(trg)="1"> 1945 n’est plus

(src)="2"> NEW YORK – Když 8. května 1945 oficiálně skončila v Evropě druhá světová válka , ležela velká část světa v troskách .
(trg)="2"> NEW YORK – Le 8 mai 1945 , lorsque la Seconde Guerre mondiale prend officiellement fin en Europe , la majeure partie du monde n’es plus qu’un champ de rui nes.

(src)="3"> Pokud je však lidská schopnost destrukce téměř bezbřehá , pak schopnost začínat znovu je neméně pozoruhodná .
(trg)="3"> Mais si la faculté destructrice de l’homme ne connaît pas de limite, sa capacité à repartir de zéro est tout aussi remarquable.

(src)="4"> Snad proto se lidstvu dosud daří přežít .
(trg)="4"> Peut-être cela explique -t-il que l’humanité soit jusqu’à présent parvenue à survivre.

(src)="5"> Miliony lidí byly na konci války bezpochyby tak hladové a vyčerpané , že se nezmohly na nic kromě vlastního přežívání .
(trg)="5"> Bien entendu , l’après-guerre laisse derrière lui plusieurs millions de personnes trop affamée et trop épuisées pour s’efforcer de faire autre chose que rester en vie.

(src)="6"> Současně však nad troskami zavládla vlna idealismu , společné odhodlání vybudovat rovnější , pokojnější a bezpečnější svět .
(trg)="6"> Pour autant , à cette même période , une vague d’idéalisme vient balayer les décombres, produisant un sentiment collectif de détermination à bâtir un monde plus équitable, plus pacifique, et plus sûr.

(src)="7"> Proto byl velký hrdina této války Winston Churchill vystrnaděn po volbách z úřadu už v létě roku 1945 , ještě před kapitulací Japonska .
(trg)="7">C’est la raison pour laquelle le formidable héros de guerre Winston Churchill ne sera pas réélu à l’été 1945, avant même que le Japon n’abandonne la partie.

(src)="8"> Muži a ženy neriskovali životy proto , aby se vrátily staré časy privilegovaných tříd a sociální deprivace .
(trg)="8"> Hommes et femmes n’ont alors pas risqué leur vie pour retrouver la vielle époque des privilèges de classe et de la privation sociale.

(src)="9"> Chtěli lepší bydlení , vzdělání a bezplatnou zdravotní péči pro všechny .
(trg)="9"> Ils aspirent désormais à de meilleurs logements , à un accès à l’éducation, ainsi qu’à une santé gratuite pour tous.

(src)="10"> Podobné požadavky se ozývaly po celé Evropě , kde v čele protinacistického či antifašistického odboje často stáli levičáci nebo i komunisté , zatímco předváleční konzervativci byli mnohdy ušpinění kolaborací s fašistickými režimy .
(trg)="10"> On constate à l’époque des aspirations similaires dans toute l’Europe, où la résistance face aux nazis et aux fascistes a généralement été conduite par des forces de gauche, notamment par les communistes, et où les conservateurs d’avant-guerre ont souvent été associés à la collaboration auprès des régimes fascistes.

(src)="11"> V zemích jako Francie , Itálie a Řecko se mluvilo o revoluci .
(trg)="11"> Beaucoup sentent monter une révolution de gauche dans des pays comme la France , l’Italie et la Grèce.

(src)="12"> Nakonec k nim nedošlo , protože je nepodpořili západní spojenci ani Sovětský svaz .
(trg)="12"> Cette révolution n’aura pas lieu, dans la mesure où elle ne sera soutenue ni par les Alliés occidentaux, ni par l’Union soviétique.

(src)="13"> Stalin se spokojil s impériem ve východní Evropě .
(trg)="13"> Staline se contentera d’établir son empire en Europe de l’Est.

(src)="14"> Avšak i pravicový vůdce odboje Charles de Gaulle musel ve své první poválečné vládě strpět komunisty a souhlasil se znárodněním průmyslu a bank .
(trg)="14"> Pour autant , le résistant et dirigeant de la droite , Charles de Gaulle lui-même , sera contraint d’intégrer les communistes à son premier gouvernement d’après-guerre, ainsi que de nationaliser banques et industries.

(src)="15"> Příklon k levici , k sociálnědemokratickým státům blahobytu probíhal v celé západní Evropě .
(trg)="15"> Cette réorientation à gauche , ce passage à un État-providence social-démocrate , s’opérera dans toute l’Europe occidentale.

(src)="16"> Tvořil součást konsensu roku 1945 .
(trg)="16"> Il s’agira d’une caractéristique du consensus de 1945.

(src)="17"> Jiný typ revoluce se odehrával v bývalých evropských koloniích v Asii , kde domorodé národy neměly zájem nechat si znovu vládnout západními mocnostmi , tak potupně poraženými Japonskem .
(trg)="17"> À l’époque, une révolution d’un genre différent s’opère dans les anciennes colonies européennes d’Asie, où les populations natives ne souhaitent pas être dirigées à nouveau par des puissances occidentales, dont la victoire sur le Japon est considérée comme une abomination.

(src)="18"> I Vietnamci , Indonésané , Filipínci , Barmánci , Indové a Malajsijci chtěli svůj díl svobody .
(trg)="18"> Vietnamiens , Indonésiens , Philippins , Birmans , Indiens et Malaisiens aspirent eux aussi à la liberté .

(src)="19"> Jejich tužby byly často slyšet v Organizaci spojených národů , založené v roce 1945 .
(trg)="19"> Ces aspirations seront souvent exprimées devant les Nations Unies , créées en 1945.

(src)="20"> Také OSN byla součástí konsensu roku 1945 , podobně jako sen o evropské jednotě .
(trg)="20"> Tout comme le rêve d’unité européenne, l’ONU fait partie intégrante du consensus de 1945.

(src)="21"> Mnoho význačných osobností – například Albert Einstein – nakrátko uvěřilo , že pouze světová vláda dokáže zajistit světový mír .
(trg)="21"> Pendant une brève période , nombre de personnalités éminentes – parmi lesquelles Albert Einstein – considéreront la gouvernance mondiale comme le seul moyen de garantir la paix à l’échelle planétaire.

(src)="22"> Tento sen se rychle rozplynul , když studená válka rozdělila svět na dva znesvářené bloky .
(trg)="22"> Ce rêve est rapidement brisé lorsque la guerre froide vient diviser le monde en deux blocs opposés .

(src)="23"> Politika studené války však v některých ohledech posilovala na Západě konsensus roku 1945 .
(trg)="23"> Néanmoins , le consensus de 1945 en Occident se trouvera à certains égards renforcé par les politiques de guerre froide .

(src)="24"> Komunismus , který se stále halil do pláštíku antifašismu , měl značnou intelektuální a emoční přitažlivost , a to nejen v takzvaném třetím světě , ale i v západní Evropě .
(trg)="24"> Le communisme , alors toujours associé à l’héroïsme de la lutte contre le fascisme, a d’ores et déjà suscité un large intérêt intellectuel et émotionnel, non seulement dans ce qu’on appelle le tiers-monde, mais également en Europe de l’Ouest.

(src)="25"> Jako jeho ideologická protilátka pak sloužila sociální demokracie se svým slibem větší rovnosti a příležitostí pro všechny .
(trg)="25"> La démocratie sociale , promesse de plus grande égalité et d’opportunités pour tous, viendra faire office d’antidote idéologique.

(src)="26"> Většina sociálních demokratů byla ve skutečnosti zapálenými antikomunisty .
(trg)="26"> La plupart des socio-démocrates sont à l’époque en réalité farouchement hostiles aux communistes.