# cs/-10-000-gold.xml.gz
# en/-10-000-gold.xml.gz


(src)="1"> Zlato za 10 & # 160 ; 000 dolarů ?
(trg)="1"> $ 10,000 Gold ?

(src)="2"> SAN FRANCISCO – Vést racionální rozhovor o hodnotě zlata nikdy nebylo snadné .
(trg)="2"> SAN FRANCISCO – It has never been easy to have a rational conversation about the value of gold .

(src)="3"> V & # 160 ; poslední době , kdy se ceny zlata zvedly o více než 300 % za deset let , je to ještě těžší .
(trg)="3"> Lately , with gold prices up more than 300 % over the last decade , it is harder than ever .

(src)="4"> Loni v & # 160 ; prosinci napsali kolegové-ekonomové Martin Feldstein a Nouriel Roubini komentáře , v & # 160 ; nichž odvážně zpochybnili „ býčí “ náladu na trhu a rozumně poukázali na rizika spojená se zlatem .
(trg)="4"> Just last December , fellow economists Martin Feldstein and Nouriel Roubini each penned op-eds bravely questioning bullish market sentiment , sensibly pointing out gold s risks ’ .

(src)="5"> A co se nestalo ?
(trg)="5"> Wouldn ’ t you know it ?

(src)="6"> Od zveřejnění jejich článků se cena zlata vyšplhala ještě výše , a nedávno dokonce dosáhla rekordních 1300 dolarů .
(trg)="6"> Since their articles appeared , the price of gold has moved up still further .
(trg)="7"> Gold prices even hit a record-high $ 1,300 recently .

(src)="7"> Už loni v & # 160 ; prosinci přitom mnoho „ zlatých nadšenců “ tvrdilo , že cena této komodity nevyhnutelně směřuje k & # 160 ; hranici 2000 dolarů .
(trg)="8"> Last December , many gold bugs were arguing that the price was inevitably headed for $ 2,000 .

(src)="8"> A někteří z & # 160 ; nich , osmělení jeho setrvalým zhodnocováním , dnes naznačují , že by zlato mohlo stát ještě více .
(trg)="9"> Now , emboldened by continuing appreciation , some are suggesting that gold could be headed even higher than that .

(src)="9"> Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval , že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let , kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů .
(trg)="10"> One successful gold investor recently explained to me that stock prices languished for a more than a decade before the Dow Jones index crossed the 1,000 mark in the early 1980 s ’ .

(src)="10"> Od té doby se index vyšplhal nad 10 & # 160 ; 000 bodů .
(trg)="11"> Since then , the index has climbed above 10,000 .

(src)="11"> Není tedy možné , že se také hodnota zlata , která se již přehoupla přes magickou hranici 1000 dolarů , desetinásobně zvýší ?
(trg)="12"> Now that gold has crossed the magic $ 1,000 barrier , why can ’ t it increase ten-fold , too ?

(src)="12"> Připusťme , že dospět k & # 160 ; mnohem vyšší ceně za zlato není tak nepředstavitelné , jak se zdá .
(trg)="13"> Admittedly , getting to a much higher price for gold is not quite the leap of imagination that it seems .

(src)="13"> Očistíme-li současnou cenu o inflaci , pak se ani neblíží k rekordnímu maximu z & # 160 ; ledna 1980 .
(trg)="14"> After adjusting for inflation , today ’ s price is nowhere near the all-time high of January 1980 .

(src)="14"> Tehdy dosáhlo zlato hodnoty 850 dolarů , což je hodně přes 2000 dnešních dolarů .
(trg)="15"> Back then , gold hit $ 850 , or well over $ 2,000 in today s dollars ’ .

(src)="15"> Lze však tvrdit , že cena z & # 160 ; ledna 1980 byla „ splašeným vrcholem “ dosaženým v & # 160 ; období zvýšené geopolitické nestability .
(trg)="16"> But January 1980 was arguably a freak peak “ ” during a period of heightened geo-political instability .

(src)="16"> Současná cena 1300 dolarů je tedy pravděpodobně více než dvojnásobkem velmi dlouhodobých , o inflaci očištěných , průměrných cen zlata .
(trg)="17"> At $ 1,300 , today s price ’ is probably more than double very long-term , inflation-adjusted , average gold prices .

(src)="17"> Co by tedy mohlo ospravedlnit další obrovský růst cen zlata ze současné úrovně ?
(trg)="18"> So what could justify another huge increase in gold prices from here ?

(src)="18"> Jedna odpověď samozřejmě zní : naprostý kolaps dolaru .
(trg)="19"> One answer , of course , is a complete collapse of the US dollar .

(src)="19"> Vzhledem k & # 160 ; raketově stoupajícím schodkům a bezcílné fiskální politice si člověk klade otázku , zda by se populistická administrativa nakonec nemohla neuváženě uchýlit k & # 160 ; tiskařským rotačkám .
(trg)="20"> With soaring deficits , and a rudderless fiscal policy , one does wonder whether a populist administration might recklessly turn to the printing press .

(src)="20"> A pokud z & # 160 ; toho opravdu máte strach , pak by zlato skutečně mohlo být nejspolehlivější ochranou .
(trg)="21"> And if you are really worried about that , gold might indeed be the most reliable hedge .

(src)="21"> Jistě , někdo by mohl namítnout , že lepší a přímočařejší zajištění proti inflaci představují dluhopisy s & # 160 ; výnosem vázaným na inflaci . „ Zlatí nadšenci “ se však právem obávají , zda by vláda za extrémních okolností splnila své závazky .
(trg)="22"> Sure , some might argue that inflation-indexed bonds offer a better and more direct inflation hedge than gold .
(trg)="23"> But gold bugs are right to worry about whether the government will honor its commitments under more extreme circumstances .

(src)="22"> Jak s & # 160 ; Carmen Reinhartovou uvádíme v nedávné knize o dějinách finančních krizí Tentokrát je to jinak , vlády zbavené peněz skutečně v & # 160 ; mnoha případech násilně mění dluhy vázané na inflaci na dluhy nevázané , a to právě proto , aby se jejich hodnota mohla v & # 160 ; inflaci rozpustit .
(trg)="24"> In fact , as Carmen Reinhart and I discuss in our recent book on the history of financial crises , This Time is Different , cash-strapped governments will often forcibly convert indexed debt to non-indexed debt , precisely so that its value might be inflated away .

(src)="23"> Dokonce i Spojené státy během velké hospodářské krize ve 30. letech zrušily inflační doložky ve smlouvách o dluhopisech .
(trg)="25"> Even the United States abrogated indexation clauses in bond contracts during the Great Depression of the 1930 s ’ .

(src)="24"> Takže se to může stát všude .
(trg)="26"> So it can happen anywhere .

(src)="25"> Skutečnost , že velmi vysoká inflace je možná , ji však ještě nečiní pravděpodobnou , a proto bychom měli být opatrní s & # 160 ; tvrzením , že cenu zlata táhnou nahoru inflační očekávání .
(trg)="27"> Even so , the fact that very high inflation is possible does not make it probable , so one should be cautious in arguing that higher gold prices are being driven by inflation expectations .

(src)="26"> Někteří experti místo toho tvrdí , že dlouhý pochod zlata směrem vzhůru je částečně důsledkem rozvoje nových finančních nástrojů , které usnadňují obchodování a spekulace se zlatem .
(trg)="28"> Some have argued instead that gold s long upward march ’ has been partly driven by the development of new financial instruments that make it easier to trade and speculate in gold .

(src)="27"> Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy – a také jistá ironie .
(trg)="29"> There is probably some slight truth – and also a certain degree of irony – to this argument .

(src)="28"> Koneckonců se už středověcí alchymisté zabývali tím , co dnes pokládáme za absurdní hledání cest , jak proměnit neušlechtilé kovy ve zlato .
(trg)="30"> After all , medieval alchemists engaged in what we now consider an absurd search for ways to transform base metals into gold .

(src)="29"> Nebylo by tedy paradoxní , kdyby finanční alchymie dokázala dramaticky zvýšit cenu zlatého slitku ?
(trg)="31"> Wouldn ’ t it be paradoxical , then , if financial alchemy could make an ingot of gold worth dramatically more ?

(src)="30"> Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie , Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky .
(trg)="32"> In my view , the most powerful argument to justify today ’ s high price of gold is the dramatic emergence of Asia , Latin America , and the Middle East into the global economy .

(src)="31"> V & # 160 ; době , kdy zástupy nových spotřebitelů získávají kupní sílu , poptávka zákonitě roste , což žene nahoru i cenu vzácných komodit .
(trg)="33"> As legions of new consumers gain purchasing power , demand inevitably rises , driving up the price of scarce commodities .

(src)="32"> Současně platí , že centrální banky zemí s & # 160 ; rozvíjejícími se trhy potřebují hromadit zlaté rezervy , které stále drží v & # 160 ; daleko menším poměru než centrální banky zemí bohatých .
(trg)="34"> At the same time , emerging-market central banks need to accumulate gold reserves , which they still hold in far lower proportion than do rich-country central banks .

(src)="33"> A protože dnes euro působí jako prostředek diverzifikace rizika spojeného s & # 160 ; dolarem méně lákavě , přirozeně tím vzrůstá přitažlivost eura .
(trg)="35"> With the euro looking less appetizing as a diversification play away from the dollar , gold s appeal ’ has naturally grown .

(src)="34"> Takže ano , existují solidní základní ukazatele , které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata , ačkoliv je daleko spornější , zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna .
(trg)="36"> So , yes , there are solid fundamentals that arguably support today ’ s higher gold price , although it is far more debatable whether and to what extent they will continue to support higher prices in the future .

(src)="35"> Další klíčový základní faktor , který udržuje ceny zlata nahoře , by se totiž mohl ukázat jako mnohem pomíjivější než globalizace .
(trg)="37"> Indeed , another critical fundamental factor that has been sustaining high gold prices might prove far more ephemeral than globalization .

(src)="36"> Ceny zlata jsou mimořádně citlivé na pohyby globálních úrokových sazeb .
(trg)="38"> Gold prices are extremely sensitive to global interest-rate movements .

(src)="37"> Zlato koneckonců nenese žádný úrok a jeho držení navíc něco stojí .
(trg)="39"> After all , gold pays no interest and even costs something to store .

(src)="38"> Dnes , kdy se úrokové sazby v & # 160 ; mnoha zemích blíží rekordním minimům nebo jich už dosáhly , je tedy relativně levné spekulovat se zlatem namísto investic do dluhopisů .
(trg)="40"> Today , with interest rates near or at record lows in many countries , it is relatively cheap to speculate in gold instead of investing in bonds .

(src)="39"> Pokud se však reálné úrokové sazby podstatně zvýší , což by jednoho dne docela dobře mohly , ceny zlata se mohou zhroutit .
(trg)="41"> But if real interest rates rise significantly , as well they might someday , gold prices could plummet .

(src)="40"> Většina ekonomických studií naznačuje , že ceny zlata se v & # 160 ; krátkodobém až střednědobém měřítku velmi obtížně předpovídají , přičemž pravděpodobnosti zisku a ztráty jsou přibližně v & # 160 ; rovnováze .
(trg)="42"> Most economic research suggests that gold prices are very difficult to predict over the short to medium term , with the odds of gains and losses being roughly in balance .

(src)="41"> Je proto nebezpečné extrapolovat krátkodobé trendy .
(trg)="43"> It is therefore dangerous to extrapolate from short-term trends .

(src)="42"> Ano , zlato zažívá skvělou jízdu , ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí .
(trg)="44"> Yes , gold has had a great run , but so , too , did worldwide housing prices until a couple of years ago .

(src)="43"> Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků , suverénním fondem nebo centrální bankou , pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem .
(trg)="45"> If you are a high-net-worth investor , a sovereign wealth fund , or a central bank , it makes perfect sense to hold a modest proportion of your portfolio in gold as a hedge against extreme events .

(src)="44"> Navzdory vysoké přitažlivosti dané mimořádným růstem ceny však pro většinu z & # 160 ; nás zůstává zlato velmi riskantní sázkou .
(trg)="46"> But , despite gold s heightened allure ’ in the wake of an extraordinary run-up in its price , it remains a very risky bet for most of us .

(src)="45"> Takové úvahy samozřejmě mohou mít na ceny jen malý vliv .
(trg)="47"> Of course , such considerations might have little influence on prices .

(src)="46"> Co však platilo pro alchymisty v & # 160 ; dávných dobách , to platí i dnes : zlato a rozum jdou často jen obtížně dohromady .
(trg)="48"> What was true for the alchemists of yore remains true today : gold and reason are often difficult to reconcile .

# cs/1929-or-1989.xml.gz
# en/1929-or-1989.xml.gz


(src)="1"> 1929 nebo 1989 ?
(trg)="1"> 1929 or 1989 ?

(src)="2"> PAŘÍŽ – Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje , svět hledá historické analogie , které by nám dění poslední doby pomohly pochopit .
(trg)="2"> PARIS – As the economic crisis deepens and widens , the world has been searching for historical analogies to help us understand what has been happening .

(src)="3"> Na počátku krize ji mnozí lidé přirovnávali k & # 160 ; roku 1982 či 1973 , což bylo chlácholivé , neboť obě data se váží ke klasickým cyklickým poklesům .
(trg)="3"> At the start of the crisis , many people likened it to 1982 or 1973 , which was reassuring , because both dates refer to classical cyclical downturns .

(src)="4"> Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931 , třebaže některé vlády se nepřestávají chovat , jako by krize byla spíše klasická než výjimečná .
(trg)="4"> Today , the mood is much grimmer , with references to 1929 and 1931 beginning to abound , even if some governments continue to behave as if the crisis was more classical than exceptional .

(src)="5"> Prosazují se sklony buď k & # 160 ; přílišné zdrženlivosti ( Evropa ) , anebo k & # 160 ; rozšiřování snah ( Spojené státy ) .
(trg)="5"> The tendency is either excessive restraint ( Europe ) or a diffusion of the effort ( the United States ) .

(src)="6"> Evropa je obezřetná ve jménu předcházení dluhu a ochrany eura , kdežto USA jednají na mnoha frontách , aby nepromeškaly ideální příležitost k & # 160 ; zavedení zoufale potřebných strukturálních reforem .
(trg)="6"> Europe is being cautious in the name of avoiding debt and defending the euro , whereas the US has moved on many fronts in order not to waste an ideal opportunity to implement badly needed structural reforms .

(src)="7"> Geostratégům však s & # 160 ; ohledem na politiku i ekonomiku zcela přirozeně přichází na mysl rok 1989 .
(trg)="7"> For geo-strategists , however , the year that naturally comes to mind , in both politics and economics , is 1989 .

(src)="8"> Jistěže , pád bankovního domu Lehman Brothers nemá nic společného s & # 160 ; pádem Berlínské zdi .
(trg)="8"> Of course , the fall of the house of Lehman Brothers has nothing to do with the fall of the Berlin Wall .

(src)="9"> Ba na povrchu se zdá , že jde o naprosté opaky : zřícení zdi symbolizující útlak a umělé rozdělení versus zhroucení zdánlivě nezničitelné a uklidňující instituce finančního kapitalismu .
(trg)="9"> Indeed , on the surface it seems to be its perfect antithesis : the collapse of a wall symbolizing oppression and artificial divisions versus the collapse of a seemingly indestructible and reassuring institution of financial capitalism .

(src)="10"> Léta 2008-2009 se však dost pravděpodobně mohou rovnat , právě tak jako rok 1989 , epochální změně , jejíž odvíjející se důsledky budeme pociťovat po desetiletí .
(trg)="10"> Yet 2008-2009 , like 1989 , may very well correspond to an epochal change , whose unfolding consequences will be felt for decades .

(src)="11"> Konec ideologického rozdělení Východ-Západ i konec absolutní víry v & # 160 ; trhy jsou zlomovými body dějin .
(trg)="11"> The end of the East-West ideological divide and the end of absolute faith in markets are historical turning points .

(src)="12"> A dění roku 2009 může ohrozit některé z & # 160 ; pozitivních výsledků roku 1989 , včetně pokojného znovusjednocení Evropy a triumfu demokratických principů nad nacionalistickými , ne-li xenofobními tendencemi .
(trg)="12"> And what happens in 2009 may jeopardize some of the positive results of 1989 , including the peaceful reunification of Europe and the triumph of democratic principles over nationalist , if not xenophobic , tendencies .

(src)="13"> V & # 160 ; roce 1989 nad socialistickou ideologií , zosobněnou a propagovanou sovětským blokem , zvítězila liberální demokracie .
(trg)="13"> In 1989 , liberal democracy triumphed over the socialist ideology incarnated and promoted by the Soviet Bloc .

(src)="14"> Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA , kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti , čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů .
(trg)="14"> For many of his supporters , it was President Ronald Reagan who , with his deliberate escalation of the arms race , pushed the Soviet economy to the brink , thereby fully demonstrating the superiority of liberal societies and free markets .

(src)="15"> Samozřejmě , mezi rokem 1989 a přítomností existují zjevné rozdíly .
(trg)="15"> Of course , there are obvious differences between 1989 and now .

(src)="16"> Zaprvé a snad především , revoluce roku 1989 a následný krach Sovětského svazu skoncovaly se světovou bipolaritou .
(trg)="16"> First , and perhaps above all , the revolutions of 1989 and the subsequent collapse of the Soviet Union put an end to global bipolarity .

(src)="17"> Naproti tomu rok 2009 zřejmě vydláždí cestu k & # 160 ; nové bipolaritě , přičemž Sovětský svaz vystřídá Čína .
(trg)="17"> By contrast , 2009 is likely to pave the way to a new form of bipolarity , but with China substituting for the Soviet Union .

(src)="18"> Zadruhé , zatímco v & # 160 ; roce 1989 se jasnými vítězi – ač křehčími , než se čekalo – jevila demokracie a kapitalismus , v & # 160 ; roce 2009 je během šíření globální krize těžké odlišit vítěze od poražených .
(trg)="18"> Second , whereas democracy and market capitalism appeared as clear – if more fragile than expected – winners in 1989 , it is difficult in 2009 , with the spread of the global crisis , to distinguish winners from losers .

(src)="19"> Zdá se , že tratí všichni , byť někteří jsou oproti ostatním postiženi víc .
(trg)="19"> Everyone seems to be a loser , even if some are more affected than others .

(src)="20"> Historie je ovšem nespravedlivá a navzdory větší zodpovědnosti za dnešní globální krizi možná USA ze současného marastu vyjdou v & # 160 ; lepší formě než ostatní země .
(trg)="20"> Yet , history is unfair , and the US , despite its greater responsibility for today ’ s global crisis , may emerge in better shape than most countries from the morass .

(src)="21"> V & # 160 ; lepší kondici , ale ne samy .
(trg)="21"> In better shape , but not alone .

(src)="22"> Jako hostující profesor na Harvardu a MIT sleduji celkem zřetelnou předpremiéru toho , jak by svět mohl vypadat , až krize konečně odezní .
(trg)="22"> As a visiting professor at Harvard and MIT , I am getting a good preview of what the world could look like when the crisis finally passes .

(src)="23"> Člověk cítí cosi jako formování vesmíru , jemuž budou dominovat Amerika a Asie .
(trg)="23"> One senses something like the making of an American-Asian dominated universe .

(src)="24"> Od úžasné mediální laboratoře MIT po katedry matematiky a ekonomie na Harvardu jsou všude Asijci , především Číňané a Indové , tak jako v & # 160 ; prvním století před naším letopočtem Římané v & # 160 ; Aténách : plni obdivu k & # 160 ; těm , od nichž se tolik naučili a jež v & # 160 ; nadcházejících desetiletích překonali .
(trg)="24"> From the incredible media lab at MIT to the mathematics and economics departments at Harvard , Asians Chinese and Indians – , in particular are – everywhere , like the Romans in Athens in the first century BC : full of admiration for those from whom they were learning so much , and whom they would overcome in the coming decades .

(src)="25"> Než se ale tento nový řád objeví , svět se může potýkat s & # 160 ; šířícími se zmatky , ne-li přímo chaosem .
(trg)="25"> But before this new order appears , the world may be faced with spreading disorder , if not outright chaos .

(src)="26"> Co se například stane s & # 160 ; Egyptem , zemí tak významnou a zranitelnou , až se v & # 160 ; důsledku krize v & # 160 ; ropných státech budou muset do vlasti vrátit tisíce Egypťanů pracujících v & # 160 ; Perském zálivu ?
(trg)="26"> What , for example , will happen to a country as central and vulnerable as Egypt when hundred of thousands of Egyptians working in the Gulf are forced to return to their homeland as a result of the crisis in the oil-producing countries ?

(src)="27"> Když se bohatým ztenčí bohatství , chudí zchudnou .
(trg)="27"> When the rich get less rich , the poor get poorer .

(src)="28"> A co bude se zahraničními dělníky , kteří dosáhli „ evropského snu “ a teď se střetají s & # 160 ; potenciálními záchvěvy xenofobie v & # 160 ; údajně otevřených evropských zemích ?
(trg)="28"> And what about the foreign workers who have reached for the European dream “ ” and are now faced with potential explosions of xenophobia in Europe s supposedly open countries ’ ?

(src)="29"> Důsledky roku 1989 se ukázaly jako méně trvalé , než by se mnozí pozorovatelé , včetně mě , domnívali .
(trg)="29"> The consequences of 1989 ended up being less enduring than many observers , including me , would have assumed .

(src)="30"> Můžeme jen doufat , že se obdobně i důsledky roku 2009 nakonec ukážou jako mnohem méně dramatické , než se jeví dnes , intuitivně a vlivem & # 160 ; dějinných reflexů .
(trg)="30"> We can only hope that , in the end , the consequences of 2009 similarly prove to be far less dramatic than we now – intuitively and in our historical reflexes – feel them to be .

# cs/1945-welfare-state-retreat-by-ian-buruma-2015-05.xml.gz
# en/1945-welfare-state-retreat-by-ian-buruma-2015-05.xml.gz


(src)="1"> Konec roku 1945
(trg)="1"> The End of 1945

(src)="2"> NEW YORK – Když 8. května 1945 oficiálně skončila v Evropě druhá světová válka , ležela velká část světa v troskách .
(trg)="2"> NEW YORK – On May 8 , 1945 , when World War II in Europe officially ended , much of the world lay in ruins .

(src)="3"> Pokud je však lidská schopnost destrukce téměř bezbřehá , pak schopnost začínat znovu je neméně pozoruhodná .
(trg)="3"> But if the human capacity for destruction knows few limits , the ability to start over again is just as remarkable .

(src)="4"> Snad proto se lidstvu dosud daří přežít .
(trg)="4"> Perhaps that is why mankind has so far managed to survive .

(src)="5"> Miliony lidí byly na konci války bezpochyby tak hladové a vyčerpané , že se nezmohly na nic kromě vlastního přežívání .
(trg)="5"> No doubt , millions of people at the end of the war were too hungry and exhausted to do anything much beyond staying alive .

(src)="6"> Současně však nad troskami zavládla vlna idealismu , společné odhodlání vybudovat rovnější , pokojnější a bezpečnější svět .
(trg)="6"> But , at the same time , a wave of idealism swept across the wreckage , a collective sense of determination to build a more equal , peaceful , and safer world .

(src)="7"> Proto byl velký hrdina této války Winston Churchill vystrnaděn po volbách z úřadu už v létě roku 1945 , ještě před kapitulací Japonska .
(trg)="7"> That is why the war s great hero ’ , Winston Churchill , was voted out of office in the summer of 1945 , even before Japan surrendered .

(src)="8"> Muži a ženy neriskovali životy proto , aby se vrátily staré časy privilegovaných tříd a sociální deprivace .
(trg)="8"> Men and women had not risked their lives simply to return to the old days of class privilege and social deprivation .

(src)="9"> Chtěli lepší bydlení , vzdělání a bezplatnou zdravotní péči pro všechny .
(trg)="9"> They wanted better housing , education , and free health care for all .

(src)="10"> Podobné požadavky se ozývaly po celé Evropě , kde v čele protinacistického či antifašistického odboje často stáli levičáci nebo i komunisté , zatímco předváleční konzervativci byli mnohdy ušpinění kolaborací s fašistickými režimy .
(trg)="10"> Similar demands were heard all over Europe , where the anti-Nazi or anti-fascist resistance was often led by leftists , or indeed Communists , and prewar conservatives were frequently tainted by collaboration with fascist regimes .

(src)="11"> V zemích jako Francie , Itálie a Řecko se mluvilo o revoluci .
(trg)="11"> There was talk of revolution in countries such as France , Italy , and Greece .

(src)="12"> Nakonec k nim nedošlo , protože je nepodpořili západní spojenci ani Sovětský svaz .
(trg)="12"> This did not happen , because neither the Western Allies nor the Soviet Union supported it .

(src)="13"> Stalin se spokojil s impériem ve východní Evropě .
(trg)="13"> Stalin was content to settle for an empire in Eastern Europe .

(src)="14"> Avšak i pravicový vůdce odboje Charles de Gaulle musel ve své první poválečné vládě strpět komunisty a souhlasil se znárodněním průmyslu a bank .
(trg)="14"> But even Charles de Gaulle , a resistance leader of the right , had to accept Communists in his first postwar government , and he agreed to nationalize industries and banks .

(src)="15"> Příklon k levici , k sociálnědemokratickým státům blahobytu probíhal v celé západní Evropě .
(trg)="15"> The swing to the left , to social-democratic welfare states , occurred all over Western Europe .

(src)="16"> Tvořil součást konsensu roku 1945 .
(trg)="16"> It was part of the 1945 consensus .

(src)="17"> Jiný typ revoluce se odehrával v bývalých evropských koloniích v Asii , kde domorodé národy neměly zájem nechat si znovu vládnout západními mocnostmi , tak potupně poraženými Japonskem .
(trg)="17"> A different kind of revolution was taking place in Europe ’ s former colonies in Asia , where native peoples had no desire to be ruled once more by Western powers , which had been so ignominiously defeated by Japan .

(src)="18"> I Vietnamci , Indonésané , Filipínci , Barmánci , Indové a Malajsijci chtěli svůj díl svobody .
(trg)="18"> Vietnamese , Indonesians , Filipinos , Burmese , Indians , and Malays wanted their freedom , too .

(src)="19"> Jejich tužby byly často slyšet v Organizaci spojených národů , založené v roce 1945 .
(trg)="19"> These aspirations were often voiced in the United Nations , founded in 1945 .

(src)="20"> Také OSN byla součástí konsensu roku 1945 , podobně jako sen o evropské jednotě .
(trg)="20"> The UN , like the dream of European unity , was also part of the 1945 consensus .

(src)="21"> Mnoho význačných osobností – například Albert Einstein – nakrátko uvěřilo , že pouze světová vláda dokáže zajistit světový mír .
(trg)="21"> For a short while , many prominent people – Albert Einstein , for one – believed that only a world government would be able to ensure global peace .

(src)="22"> Tento sen se rychle rozplynul , když studená válka rozdělila svět na dva znesvářené bloky .
(trg)="22"> This dream quickly faded when the Cold War divided the world into two hostile blocs .

(src)="23"> Politika studené války však v některých ohledech posilovala na Západě konsensus roku 1945 .
(trg)="23"> But in some ways the 1945 consensus , in the West , was strengthened by Cold War politics .

(src)="24"> Komunismus , který se stále halil do pláštíku antifašismu , měl značnou intelektuální a emoční přitažlivost , a to nejen v takzvaném třetím světě , ale i v západní Evropě .
(trg)="24"> Communism , still wrapped in the laurel leaf of anti-fascism , had a wide intellectual and emotional appeal , not only in the so-called Third World , but also in Western Europe .