<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
 <s id="1">
  <w id="1.1">Majan</w>
  <w id="1.2">Shiga</w>
</s>
 <s id="2">
  <w id="2.1">katsi</w>
  <w id="2.2">(</w>
  <w id="2.3">2003</w>
  <w id="2.4">)</w>
</s>
 <s id="3">
  <w id="3.1">Hpaji</w>
  <w id="3.2">Ningli</w>
</s>
 <s id="4">
  <w id="4.1">Ningmu</w>
</s>
 <s id="5">
  <w id="5.1">Asuya</w>
</s>
 <s id="6">
  <w id="6.1">katsi</w>
</s>
 <s id="7">
  <w id="7.1">Shachyen</w>
</s>
 <s id="8">
  <w id="8.1">Kau</w>
  <w id="8.2">ma</w>
  <w id="8.3">'u</w>
  <w id="8.4">Waitohu</w>
  <w id="8.5">kiriaku</w>
</s>
 <s id="9">
  <w id="9.1">Mung</w>
  <w id="9.2">dan</w>
  <w id="9.3">ahkaw</w>
  <w id="9.4">ahkang</w>
</s>
 <s id="10">
  <w id="10.1">lamu</w>
  <w id="10.2">ga</w>
</s>
 <s id="11">
  <w id="11.1">RFA-Jinghpaw</w>
  <w id="11.2">NsenMahkawnKNG</w>
  <w id="11.3">TV</w>
</s>
 <s id="12">
  <w id="12.1">la</w>
  <w id="12.2">kasha</w>
</s>
 <s id="13">
  <w id="13.1">Mahkawn</w>
</s>
 <s id="14">
  <w id="14.1">DUT-E</w>
  <w id="14.2">AF</w>
  <w id="14.3">:</w>
  <w id="14.4">�</w>
  <w id="14.5">�</w>
  <w id="14.6">�</w>
  <w id="14.7">�</w>
  <w id="14.8">�</w>
  <w id="14.9">�</w>
  <w id="14.10">�</w>
  <w id="14.11">�</w>
  <w id="14.12">�</w>
  <w id="14.13">-</w>
  <w id="14.14">�</w>
  <w id="14.15">�</w>
  <w id="14.16">�</w>
  <w id="14.17">�</w>
  <w id="14.18">�</w>
  <w id="14.19">�</w>
  <w id="14.20">�</w>
  <w id="14.21">�</w>
  <w id="14.22">�</w>
  <w id="14.23">,</w>
  <w id="14.24">1-9</w>
  <w id="14.25">�</w>
  <w id="14.26">/</w>
  <w id="14.27">500-1500</w>
  <w id="14.28">�</w>
  <w id="14.29">�</w>
  <w id="14.30">;</w>
  <w id="14.31">DUT-E</w>
  <w id="14.32">A5</w>
  <w id="14.33">:</w>
  <w id="14.34">�</w>
  <w id="14.35">�</w>
  <w id="14.36">�</w>
  <w id="14.37">�</w>
  <w id="14.38">�</w>
  <w id="14.39">�</w>
  <w id="14.40">�</w>
  <w id="14.41">�</w>
  <w id="14.42">�</w>