Fornektet sannheten har før dem Noas folk, Brønnfolket, Thamod,
Kuwa Reer Makaad hortooda waxaa xaqii beeniyay Qoomkii (Nabi) Nuux iyo Rasi dadkeedii iyo thamuud.


Om de kaller deg for løgner, så har før dem Noas folk, Ad og Thamod,
Hadday ku Beeniyaan waxaa Beeniyey Ilortood Qoomkii (Nabi) Nuux iyo Caad iyo Thamuud.

Disse menneskene sier:
kuwaasi (Gaaladu) waxay dhihi.

Bring oss våre forfedre, om dere snakker sant!»
noo keena aabayowgano haddaad run sheegaysaan.

Les frem for dem historien om Abraham!
Ku Akhri Korkooda Warkii Nabi Ibraahim.

Abrahams folk og Lots folk
iyo Qoomkii (Nabi) Ibraahim iyo Qoomkii (Nabi) Luudh.

Slik er Han, som kjenner det skjulte og det åpenbare, den Mektige, den Nåderike,
kaasina waa Eebaha og wax maqan iyo waxa joogaba, ee adkaada ee Naxariista.

og satt månen der som et bluss, og solen som en lysende lampe?
Dayaxana uga yeelay Dhexdooda Nuur, qorraxdana ka yeelay siraad.

Og Ad og Thamod og brønnfolket og mange slektledd derimellom.
Caadna waan Halaagnay iyo Thamuud, iyo Rasi (Ceelkii) Ehelkiisii, iyo Quruumo Intaas u Dhaxeeyey oo Badan.

Gud skapte ikke menneske til å lide.
Ilaah ma abuuri dadka u xanuunsataan,.

Vi skapte dem på alvor. Men folk flest vet ikke.
mana aanaan u abuurin wax aan xaq ahayn hasa yeeshee badankood ma oga.

som er standhaftige, og setter sin lit til Gud.
ee ah kuwa samray Eebahoodna tala saarta.

som setter en gud ved Guds side, kast ham i svær straff!»
Ee Eebe miciisa Ilaah kale yeelay, ku tuura caddibaad daran.

De som står og roper på deg mens du er i dine gemakker, de fleste av dem forstår ingenting.
kuwa kaaga dhawaaqi qolalka gadaashooda badankoodu wax ma kasayaan.

Vi gav Moses skriften, og satte hans bror Aron som medhjelper.
Waxaana Siinay Nabi Muuse Kitaabkii Waxaana ka Yeellay la Jirkiisa Walaalkiis Haaruun Wasiir.

Så tilgi dem, og si: «Fred!» De vil få å vite!
Iska saamax waxaadna dhahdaa Nabadgalyo, way ogaandoonaan (waxa ku dhacee).

De sier: «Når er så denne seierens dag, om dere snakker sant?»
waxay dhihi waa goorma kala xukunku haddaad run sheegaysaan.

Skriftens åpenbaring er fra Gud, den Mektige, den Vise.
Kitaabka (Quraanka) ah wuxuu ka soo dagay Eebaha adkaada ee falka san xaggiisa.

hvor de skal være og bli, og ikke vil finne beskytter eller hjelper.
Iyagoo ku waari dhexdeeda waligood oon helaynna Sokeeye iyo gargaare midna,

Vi inviterer deg til å komme og tilbe Herren med oss. Alle Kristi kirker ønsker deg velkommen.
Waxaan kugu martiqaadaynaa inaad timaaddo oo aad caabuddo Rabbiga annaga. Dhammaan kaniisadaha Masiixa ayaa kugu soo dhaweynaya.

Si: «Dere mennesker, jeg er bare en klar advarer for dere.»
waxaad Dhahdaa Dadow waxaan uun Anigu idiin ahay Dige Cad.

Gud skapte alt, og han har myndighet over den.
Ilaah wuxuu abuuray wax kasta oo uu ku leeyahay amar uu dul.

Hvem andre enn Herren over nasjonene
Yaa kale laakiin Eebaha quruumaha

Dette er ingen stor sak for Gud.
Arrintaasna wax Eebe ku culus ma aha.

god pris med god kvalitet. Du vet det etter sammenligning.
qiimaha wanaagsan leh tayo wanaagsan. Waxaad ku ogaan doonaa ka dib markii la barbardhigo.

Og ingen skapning er skjult for hans øyne
Iyo uun No Qarsoon From uu Sight

Gud er ikke medregnet menneskenes synder.
Ilaah ma aha tirinta dembiyadii dadka.

«Herre, ta bort fra oss denne straffedom, vi tror!»
Waxayna dheheen Eebow naga fayd cadaabka waxaan nahay Mu'miniine.

Nei, de fornektet sannheten da den kom til dem, så de befinner seg i en floket situasjon.
Waxaybase beeniyeen xaqii markuu u yimid, waxayna ku suganyihiin xaal qasan.

We tilbe Gud i ånd og i sannhet
We Ilaahay u caabud Ruuxa iyo runta

Han sa: «Herre, hjelp meg mot dette folk som lager ufred og elendighet.»
wuxuuna yidhi Eebow iiga gargaar qoomka wax fasaadiya.

En gang sluttet Vi en avtale med profetene, og med deg, Noa og Abraham, Moses og Jesus, Marias sønn. Vi sluttet en høytidelig pakt med dem,
«Xusuuso» markaan ka qaadnay Nabiyada ballankoodii iyo adiga iyo Nuux, Ibraahim, Muuse iyo Ciise Ibnu Maryam, oo ka qaadnay Ballan adag.

Frukt og grønnsaker
Miraha iyo Khudaarta

Men hvordan går det, når englene henter dem bort, og gir dem slag i ansiktet og over ryggen?
Ee say noqon markay nafta ka qaadayso Malaa'igtu iyadoo ka garaaci Wajiga iyo gadaashaba.

EngelskArabicAfrikaansBelarusianBulgarianCatalankinesiskKroatiskCzechDanishnederlandskEstonianFarsiFinnishfransk (Frankrike)fransk (Canada)tyskGreskHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesiskIrishItalienskJapanskKhmerKoreanLatviskLitauiskMalteseMalayMakedonsknorskPolskPortugisisk (Brasil)Portugisisk (Portugal)RumenskRussianSerbiskSlovakSlovenskSpansk (Mexico)Spansk (Spania)SwahiliSwedishTamilThaiTurkishUkrainskVietnamesisk
EnglishCarabiAfrikaansBelarusBulgarianCatalanShiinahaCroatianCzechDanishHollandIstooniyaanFarsiFinlandFaransiiska (France)Faransiiska (Canada)JarmalGreekHebrewHindiHungarianIcelandIndonesianIrishTalyaaniJapanKhmerKuuriyaanLatviaLithuaniaMaltaMalayReer MakedoniyaNorwayPolishPortuguese (Brazil)Portuguese (Portugal)RomanianRuushkaSerbiaSlovakSloveniaIsbaanish (Mexico)Isbaanish (Spain)SawaaxiliSwedenTamilThaiTurkishUkraineVietnamese

men vil, - regnskapets dag venter.
laakiin doono, - Maalinta xisaabta qiyaamada sugnaaday.

og de så snudde seg vekk fra ham, og sa: «Han er opplært, besatt?»
Markaasay ka, jeedsadeen Nabiga waxayna dheheen waa waxlabare waalan.

så han kan advare de levende, så at ordet kan iverksettes overfor de vantro.
Si uu ugu digo ruuxii nool (xaqa raaci) cadaabna ugu sugnaado Gaalada.

"Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fuglene på jorden. Han førte dem til mannen for å se hva han ville kalle dem. Så mennesket kalte hver levende skapning, det skulle den ha." (1 Mos 02:19).
"Sayidka Rabbiga ahu wuxuu sameeyey dugaag kasta oo duurka jooga, iyo haad kasta oo dhulka. Oo wuxuu iyagii keenay ninkii, inuu arko wuxuu u bixiyo. Sidaas daraaddeed ninkii u bixiyey uun kasta oo nool, ayaa magiciisii ​​noqday." (1 Baxniintii 2:19).

Men Vi reddet dem som trodde og var gudfryktige.
Waxaana korinay kuwii rumeeyey (xaqa) oo dhawrsan jiray.

Folk før dere har stilt slike spørsmål, men derved ble de ført til vantro.
Waxaa warsaday Qoom idinka Horreeyey Markaasay Noqdeen Kuwo ka Gaalooba (Markii loo Muujiyey).

De sier også: «Når inntreffer så det dere har stilt i utsikt, om dere snakker sant?»
Waxayna dhihi waa goorma yaboohaasi (soobixinta) hadaad run sheegaysaan.

Skriftens åpenbaring er fra Gud, den Mektige, den Vise.
Soo dajinta Kitaabka (Quraanka) wuxuu ka ahaaday xagga Eebaha adkaada ee falka san.

Det trenger ikke heve de døde – bare tilby unnslippe i live, hvis de ønsker.
Waxa aanu kor u dhintay – kaliya bixiyaan baxsadaan nool, haddii ay doonayaan.

Men så tok Jeg de vantro fatt, og hvordan var vel Min irettesettelse!
Markaasaan qabtay kuwii gaaloobay, sayse noqotay ciqaabtaydii (aan ciqaabay kuwaas)

Vi reddet Israels barn fra den ydmykende plage, fra Farao.
waana ka korinay ree Bani Israa'iil cadaab wax duleeya.

PS!. ­ Dette er en engangsavgift tilbud for 14 dagers prøveversjon…
P.S. Tani waa mid ka mid waqti dalab 14 maalinta maxkamadda…

På denne dag spørres verken menneske eller dsjinn om sin synd.
Maalintaas Ruux la warsan dambigiisa Insi iyo Jinniba ma jiro.

Advarslene kom også til Faraos folk.
Fircoon iyo ehelkiisii waxaa uyimid digid.

De som tror og handler vel, venter paradisets haver som oppholdssted. En velkomsthilsen for deres gjerninger.
kuwa rumeeyay (xaqa) oo camal fiican falay waxay mudan Jannooyinka Ma'wa martiqaad waxay xamal falayeen dartiis.