Gij zijt in waarheid de Alwetende, de Alwijze.
确然,祢是全知者,全智者。


Omdat uw Heer het haar heeft geopenbaard. 5
因为你的主已启示了它; 5

Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Verhevenste, de Immervergevende, de Grootmoedigste.
诚然,祢是全能者,至尊者,永恒宽恕者,至为慷慨者。

Gij zijt de Verontschuldiger, de Genadige.
祢是赦免者,宽仁者。

Er is geen ander God dan Gij, de Ene, de Onvergelijkelijke, de Alwetende, de Alwijze.
除祢之外别无上帝,祢是独一无二者,无与伦比者,全知者,全智者。

Şöbə Vragen algemeen Verkoop
Dəstək sorğuları - 云洛科技

[…] Hoe te downloaden […]
[…] 如何下载 […]

Waarlijk, Gij zijt de Dierbare, de Edelmoedige, de Vrijgevige.
确然,祢是尊贵者,永恒施与者,宽容一切者。

Zeg: "Allah is de Enige. 1
你说:他是真主,是独一的主; 1

O, gij ongelovigen, verontschuldigt u vandaag niet! U zal slechts vergolden worden voor hetgeen gij placht te doen. 7
不信道的人们啊!今日,你们不要托辞,你们只受自己行为的报酬。 7

Waarlijk gij zult sterven en zij zullen ook sterven. 30
你确是要死的,他们也确是要死的。 30

Zeg: "Wacht! Ik wacht ook met u." 31
你说:你们等待吧!我确是与你们一同等待的。 31

Drink Tal van Water,
水饮料负荷,

Voorwaar, zij vrezen het Hiernamaals niet! 53
绝不然,他们不畏惧后世! 53

Stellig niet! Wij zijn het Die hen hebben geschapen uit hetgeen zij weten. 39
绝不然!我确已用他们所知道的物质创造了他们。 39

O mens, wat heeft u bedrogen omtrent uw Heer, de Genadige, 6
人啊!什么东西引诱你背离了你的仁慈的主呢? 6

Nieuw
这是什么?

Het detecteert de aanwezigheid van brand of een vlam.
它可以检测火灾或火焰的存在.

WANNEER WORDEN ZIJ GEÏNFORMEERD?
你还在等什么?

Stellig niet! Waarlijk het is een laaiend Vuur. 15
绝不然,那确是发焰的烈火, 15

Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen om moeilijkheden (te overwinnen). 4
我确已把人创造在苦难里。 4

Şöbə Vragen algemeen Verkoop
Tərəfdaşlıq - 网人互联

Ga voorwaarts met liefde in je hart, in de zekerheid dat je op de juiste weg bent.
带着你心中的爱继续前进吧,以明确的认知肯定你就在正确的道路上。

Voorwaar, de mens is ondankbaar jegens zijn Heer; 6
人对于主, 确是孤负的。 6

Geen God is er dan Gij, de Almachtige, de Alwijze.
祢是全能者,全智者,除祢之外别无上帝。

Neen, gij loochent het Oordeel. 9
绝不然,但你们否认报应! 9

Wat kunnen we?
我们能做什么?

Voorzeker, de straf van uw Heer zal worden voltrokken. 7
你的主的刑罚,确是要实现的, 7

Şöbə Vragen algemeen Verkoop
İtirilmiş şifrə yenilənməsi - 创凡云科技有限公司

We wensen hen veel succes!
我们祝他们好运!

WANNEER WORDEN ZIJ GEÏNFORMEERD?
你在等什么?

Waarmee kan ik je helpen?
我帮你吗?

Şöbə Vragen algemeen Verkoop
Sorğunu təsdiqlə - 蜗牛云计算

En in het volk van Noach (is ook een teken), voorwaar zij waren een ongehoorzaam volk. 46
以前,我毁灭了努哈的宗族,他们确是悖逆的民众。 46

Waar gaan we heen?
我们要去哪里?

GEEN HOOP…. (maar)EEN WETEN.
同时以肯定的知晓去代替。。。。

Voorzeker, bij Ons zijn zware boeien en een laaiend Vuur, 12
我那里确有沉重的镣和强烈的火, 12

We hadden beter verwacht!
你在找什么?

Warr komt u vandaan?
你从哪里来?

Waarlijk de straf van uwen Heer zal zekerlijk nederdalen.
穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的指导

Kunnen we je ergens mee helpen?
我们能帮你什么吗?

Goed
它是什么?

kan ik je alvast helpen?
我怎样能帮到您?

Zij zijn het, die de leiding van hun Heer volgen, en zij zullen slagen. 5
这等人,是遵守他们的主的正道的,这等人确是成功的。 5

Voorwaar uw terugkeer is tot uw Heer. 8
万物必定只归於你的主。 8

Sinds 2009
自2009年以来

Hoe werkt het?
但怎么?

Zo ondervonden zij het kwade gevolg van hun gedrag en het einde (hiervan) was de ondergang. 9
他们将尝试他们行为的恶果,他们的行为的结局是亏折的。 9

Wie zijn wij?
您在找什么?

De openbaring van het Boek is zonder twijfel van de Heer der Werelden. 2
(这)是从全世界的主降示的经典,其中毫无疑义。 2