Plaatsen in de bergen,
Steder i fjellene,


De zin in ons boek is als volgt,
Setningen gitt i vår bok er som følger,

Output weg wanneer het onder (overschrijd) plaatsend voltage;
Utgang når den er under (overstiger) innstillingsspenning;

Onder stromend water;
Skyll under rennende vann;

De hemel zal van schrik gespleten worden; de belofte daarvan zal zekerlijk worden vervuld.
Himmelen vil revne, og det Han har lovet, vil gå i oppfyllelse!

Wee over iederen leugenachtigen en goddeloozen persoon.
Ve over enhver full av falskhet og synd,

Zoals voor fruit,
Som for frukt,

uitgifte van een waarschuwing;
Utstedelse av en advarsel;

Voel je vrij om te komen ( Overweeg je te registreren) et à en parler autours de vous.
Føl deg fri til å komme ( vurdere å registrere) et à en parler autours de vous.

Op deze dag denken aan ons verleden,
På denne dag tenke på vår fortid,

Als ook het volk van Noach, vóór hen: want zij waren ten hoogste onrechtvaardig en zondig.
Og Noas folk tidligere, de var særlig onde og oppsetsige.

En herinner hun de geschiedenis van Abraham.
Les frem for dem historien om Abraham!

Waarlijk deze bewoners van Mekka (ongeloovigen) zeggen:
Disse menneskene sier:

En indien elke ziel die onrechtvaardig handelt al hetgeen op aarde is, zou bezitten, zou zij er zich voorzeker mede trachten vrij te kopen (Koran 10:54)
Om en urettferdig sjel eide alt på jorden, ville han prøve å løskjøpe seg med det. (Sura 10:54)

Het volk van Noach, en zij die te Al Rass woonden, en Thamoed en Ad en Pharao beschuldigden de profeten van bedrog voor de bewoners van Mekka.
Fornektet sannheten har før dem Noas folk, Brønnfolket, Thamod,

- [Alles synchroniseren] en stelt u [Wanneer uploaden] in op [Wi-Fi of mobiel netwerk].
- [Synkroniser alt] og angir deretter [Når du vil laste opp] til [Wi-Fi eller Mobilt nettverk].

Hij is het, die de toekomst en het tegenwoordige kent; de Machtige de genadige.
Slik er Han, som kjenner det skjulte og det åpenbare, den Mektige, den Nåderike,

We God aanbidden in geest en in waarheid
We tilbe Gud i ånd og i sannhet

Kost rəhbər dəsti
Meppen (təmin) Utrext vs (Ned)

Waarom doen we dit?
Hvorfor er dette viktig?

Ziet gij niet, hoe God de zeven hemelen boven elkander heeft geschapen?
Har dere ikke sett hvordan Gud har skapt syv himler lagvis,

Die een anderen god naast den waren God oprichtte. Doe hem eene gestrenge marteling ondergaan.
som setter en gud ved Guds side, kast ham i svær straff!»

Voer je aanmeldings-ID en wachtwoord in en selecteer vervolgens [Aanmelden].
Skriv inn påloggings-ID-en og passordet ditt, og velg deretter [Logg på].

van de zomerzon, en mijn vruchten zijn verfrissend,
fra sommersolen, og mine frukt er forfriskende,

Wij gaven vroeger aan Mozes het boek der wet, en wij wezen hem Aäron, zijn broeder, tot raadgever aan.
Vi gav Moses skriften, og satte hans bror Aron som medhjelper.

In het midden van de nacht (In de hitte van de nacht)
I midten av natten (I varmen av natten)

Gevouwen en gemakkelijk dragen;
Foldet og bære lett;

Waarbij heb je ondersteuning nodig?
Hva kan jeg gjøre for deg?

Waar te koop?
Hvor finner du oss?

dag van de doden (schietspel): zijn de dag van de
Day of the Dead (skytespill): sitt den dagen de dø

Gedenk ook Ad en Thamoed, en zij die te al Rass woonden, en vele andere geslachten in dat tijdperk.
Og Ad og Thamod og brønnfolket og mange slektledd derimellom.

Een aantal [personen] onder ons kwamen laat aan.
Noen [personer] av oss kom sent.

Maar zij die gelooven en rechtvaardigheid uitoefenen, zullen tuinen des vermaaks genieten.
Dem som tror og handler rett, venter lykksalighetens haver.

Nee, we zijn veilig in de wetenschap dat we het beste land op aarde hebben gecreëerd
Nei, vi er sikre i at vi har skapt det beste landet på jorden

Of (die je waarschijnlijk niet wilt) formaat.
Eller (sannsynligvis ikke hva du vil) format.

Op een zekeren dag zal de aarde geschud worden en de bergen mede; en de bergen zullen tot een zandhoop worden, die voortgedreven wordt.
på den dag da jord og fjell rystes, da fjellene blir som løs sand.

En een andere herinnering:
Og en annen påminnelse:

Eene leiding en eene genade voor de rechtvaardigen.
ledelse og nåde for dem som gjør godt,

Welkom, fijn dat u er bent!
Velkommen, flott å se deg!

Allah dingen verandert van de ene staat naar de andere.
Allah forandrer ting fra en tilstand til en annen.

Wat is de leveringstijd?
Hva er dette?

We hebben bij u bestellen (zie file) ontvangen.
Vi har mottatt ordre fra deg (se fil).

Breng dan onze voorvaderen tot het leven terug, indien gij de waarheid spreekt.
Bring oss våre forfedre, om dere snakker sant!»

Dit is niet een slechte zaak […]
Dette er ikke en dårlig ting […]

Leer van de Koran en gebed
Undervisning i Koranen og bønn

En voedsel dat hen zal doen verstikken, die het opzwelgen, en eene pijnlijke marteling.
kvelende føde, og smertelig straff,

God schiep alles en hij heeft autoriteit over te.
Gud skapte alt, og han har myndighet over den.

Weet je niet zeker waar je naar op zoek bent?
Hva er riktig for deg?

Wat moet ik doen voor deze procedure?
Hva må jeg gjøre?

van de mensen die er woonden. (Zij werden geroepen, vanaf dat ze leefden in
av menneskene som bodde der. (De ble kalt, fra at de bodde i