မှေးနေ့
DERO DERO


မြန်မာ
Amnani

ပန်းကန် Bende စက်
Zazaki