ewropa
Sebopego


ewropa
Boithaopo

ewropa
Tšhomišo

ewropa
Bodulo

ewropa
Phepo

ewropa
Šomišo

ewropa
Nkwe

ewropa
Boitšhupo

ewropa
Matšoba

ewropa
Phatlalatšo

ewropa
Leloko: Hystricidae

ewropa
Go sepela

ewropa
Tšhukudu

ewropa
Go Tswadiša

Malti
Sekome sa Afrika Borwa.

ewropa
Bodulo hlago

ewropa
Boitšhwaro

ewropa
Madulohlago

ewropa
Go tswadiša

ewropa
Mohlala

Malti
Matšoba

negozju
Oelalal...

ewropa
Madulo hlago

ewropa
Tšhwene

ewropa
Ge go le boima …

Malti
Monyanya

Malti
Ge ke be ke le mošele …

ewropa
Tlhalošo ya mohlala

Malti
Moo ba hwetšwago gona

ewropa
Go Butšwa

Malti
Maikemišetšo A Šele

ewropa
Mafelo a bodulo

Meta-Wiki
Ho ngola maqephe

Malti
Leloko: Bovidae

ewropa
Boemo

Malti
Phatlalatšo