मुलगी म्हणते काय झाले?
这是什么?


तू कशाची वाट बघतो आहेस?
你还在等什么?

आम्ही काय करू शकतो?
我们能做什么?

तू कशाची वाट बघतो आहेस?
你在等什么?

योग म्हणजे काय?
你在找什么?

Where do you live?: तुम्ही कुठे राहाता? [tumhi kuthe raahaataa?]
你从哪里来?

योग म्हणजे काय?
您在寻找什么?

तू कशाची वाट बघतो आहेस?
您 还等什么?

मुखपृष्ठ
我在这里:

हे काय आहे?
它是什么?

तू कशाची वाट बघतो आहेस?
你在等什么?

तू कोण आहेस?
您是谁?

आम्ही तुम्हाला मदत कशी करू शकतो?
我们能帮您什么?

जून २ २०१८
2个月前

योग म्हणजे काय?
你在寻找什么?

योग म्हणजे काय?
您在寻找什么?

तुला ते आवडले?0
你喜欢它吗?0

तू कशाची वाट बघतो आहेस?
你还在等什么?

आम्ही तुम्हाला मदत कशी करू शकतो?
我们有什么能帮您的吗?

आम्ही नेहमी आपल्याला मदत करण्यास आनंद होत आहे. धन्यवाद
我们总是乐意帮助你. 谢谢

त्यामुळे मला राग आला शपथ जाहीर, "ते माझ्या विसाव्याच्या ठिकाणी प्रवेश करणार नाही."
所以,我在愤怒中起誓, “他们将永远不会进入我的安息。”

हे काय आहे?
它是什么?

जमा वस्तू
我喜欢它!

संपर्क मदत पाहिजे?
需要帮助吗?

आपण काय करतो?
我们做什么?

हे काय आहे?
这是什么呢?

मी कशी मदत करू?
有什么可以帮您?

आम्ही तुम्हाला मदत कशी करू शकतो?
我们怎样帮助您?

मुलगी म्हणते काय झाले?
这是什么

आम्ही काय करू शकतो?
我們能做什么?

तू कोण आहेस?
你是谁?

मला हे कुठे मिळेल ? मेट्रो शिष्टाचार
哪里可以找到?

ऑर्डरपूर्वी कृपया हे लक्षात घ्या:
请注意:

तू कशाची वाट बघतो आहेस?
您还在等什么?

काहीतरी शोधत?
你在做什么?

तू कशाची वाट बघतो आहेस?
您还在等什么?

आम्ही तुम्हाला मदत कशी करू शकतो?
我们能怎样帮助你?

Shelly: तुमच्या साठी मी काय करू शकतो?
雪莉:我能为你做些什么?

मुलगी म्हणते काय झाले?
这是怎麽?

योग म्हणजे काय?
您正在寻找什么?

आता काय?
是什么?

तु काय बोलत आहेस?
你在说什么?

हे काय आहे?
是什么?

आम्ही तुम्हाला मदत कशी करू शकतो?
我们如何帮助您?

हे काय आहे?
这是什么

डॉक्टरांचे मत
查找医生

आम्ही तुम्हाला मदत कशी करू शकतो?
有什么可以帮您吗?

आम्ही तुम्हाला मदत कशी करू शकतो?
我们该怎样帮助你?

योग म्हणजे काय?
你想找什么?

आपल्याला हे देखील आवडेल
您也会喜爱