Пратеникот Мухаммед (мир над него ) рекол: „Секој што ќе посвети подарок за неа, ќе се смета како да се молел во неа.“
Profeti Muhamed (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) tha, “secili që i përkushton një dhuratë asaj, do të jetë sikur të jetë falur në të”.


"Исус вели: „Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат изобилно.”"
"Jezui tha: “Por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk” [që ajo të jetë e begatë dhe kuptimplote]."

можете предавањето вашите грижи на Аллах и Аллах handsover благослови за вас.
You dorëzimi shqetësimet tuaja ndaj Allahut dhe Allahu handsover bekimet e tij për ju.

Може некој ќе помогне?
Mund të ndihmojë dikush?

We обожувај го Бога во дух и во вистината
We adhuroni Perëndinë në frymë dhe në të vërtetën

Преклопени и носат лесно;
Palosur dhe të kryejë lehtë;

последните она што не успеа толку мизерно!”
e fundit që dështoi kaq pa fat!”

Секуларни аранжмани
fermatat (pushimet) janë rikrijuar si shënime të zgjatura dhe bare,

Јавете ни се +389 78 290890
Na telefononi +389 78 290890

За Бога да биде Слава - големи работи што Тој ги направил!
Perëndia është Lavdia e Tij e Madhe që Ai ka bërë!

Торти за возрасни 18+
E mërkurë, 18 Shtator 2019

Бог не е пребројување на гревовите на луѓето.
Perëndia nuk është numëruar mëkatet e njerëzve.

Вие сте она што влез
Cfare mund te bej per ju?

Ја не знам
Une nuk e di

Преземи Активности
Zgjidhni gjuhën tuaj:

Што во светот се мислиш?
Çfarë në botë jeni duke menduar?

Шели: Што можам да направам за вас?
Shelly: Çfarë mund të bëj për ty?

Дали сте сопственик на овој бизнис?
A jeni pronar i kësaj biznesi?

Сакаш да зборуваме за тоа?
Donë të flasim për këtë?

Кажете ни и ги споделите со вашите пријатели!
Na tregoni dhe të ndajnë me miqtë tuaj!

Сега што?
Tani çfarë?

Имате прашања? Слободно побарајте не !
Keni pyetje? Mos ngurroni të na telefononi!

Скриени SMUT
theret kur qihet

Ние сме секогаш среќни да ви помогнат. благодарение
Ne jemi gjithmonë të lumtur për t'ju ndihmuar. Faleminderit

Взаемно задоволство за вас и вашиот партнер;
Kënaqësinë reciproke për ju dhe partnerin tuaj;

Затоа, утешувајте се еден со друг и uppbygg друг, како што исто така направи.
Prandaj, rehati njëri-tjetrit dhe uppbygg tjetrin, ashtu si edhe ju bëni.

Што ќе изгубите?!
Ç'ke për të humbur?

Почекајте момент ...
Ju lutem prisni

добар проток на топлината што доаѓа од нив;
një rrjedhë të mirë të nxehtësisë që vjen prej tyre;

Тој е 90 години.
Ai ishte 90 vjeç.

Веб дизајн и изработка KupiSajt.mk
Oriz i bardhë Sant’Andrea 4500 gr.

Вие може да прашате било што, јас ќе се потрудам да ви вратам во рок од 24 часа.
Ju mund të më pyesni gjithçka, dhe unë do të mundohem t’ju përgjigjem brenda 24 orëve.

Верниците кога вашиот живот е во потрага тешки сега
Besimtarët kur jeta juaj është në kërkim të vështira tani

Која е Вашата омилена дестинација?
Cili është destinacioni juaj i preferuar?

Производи
Përshëndetje,

Сподели ја оваа страница се со вашите пријатели
Share këtë faqe me shokët tuaj

Ние секогаш сме подготвени да ви помогне.
Ne jemi gjithmonë të gatshëm për t'ju ndihmuar.

Бог не го создаде човекот да страда.
Perëndia nuk e krijoi njeriun të vuajë.

На тоа тој беше протеран од тоа.
Në të ai u përjashtua nga ajo.

Што е ЕДЈ?
Çfarë është kjo?

Веќе сте регистрирани?
Si keni dëgjuar për ne?

Може да ви се погоди каде е ова?
A mund të me mend ku është?

Од каде да почнам?
Ku të fillojë?

Тој беше направен за да влезе во рајот,
Ai është bërë për të hyrë në parajsë,

Зошто го правам ова?
Pse jam unë duke bërë këtë?

× Како можам да Ви помогнам?
× Si mund t'ju ndihmoj?

- 1 ден 1 недела 1 месец 1 година
- 1 ditë 1 javë 1 muaj 1 vit

Што ќе правиме сега?
ÇFARË bëjmë tani?

Бог ти дозволи да спиеш среќно,
Perëndia le të të flejë me lumturi,

Што може да сториме?
.Çfarë mund të bëjmë?