Ikmēneša Arhīvi: jūnijs 2017
လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ – 2017


Dzimšanas
လိင်ႉ

Dzimšanas
ပၵ်းပိူင်

Dzimšanas
ပိုၼ်း

Adress: Ventspils street 63b, Riga LV-1046
ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ SGS

Bio-Venta - Jaunumi
ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

VISVAIRĀK SKATĪTS
ယုင်းၶဵဝ်

Vārds
သိုပ်ႇလူ

Korpuss 15-3
ၽႃႇသႃႇတႆး:

Ienākt /
သွၵ်ႈႁႃ

Darba dienas: 10.00 - 20.00
ၽႃႇသႃႇတႆး:

29 septembris plkst. 5: 01 plkst
ၽၢႆႇတႆး

Salaspils novada TIC
(Shan) သွၵ်ႈႁႃ

Dzimšanas
တူၺ်းမူတ်း

Ziņas (Atom)
ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ)