арзандатуулар
Tsilivi


үйрөнүү
Maitele

текчеде
Vhudzulo

үйрөнүү
Vhulapfu

текчеде
Mutshetshete

текчеде
Tshivhumbeo

майдалагычтын
Vhulapfu

текчеде
Mutshevho

Борбордук банк
Bannga ya Vhukati

текчеде
Tshivenḓa

текчеде
Muthetshelo

текчеде
Mushumo

текчеде
Muvhuyu

комуз
Muṱa

Текшерүү
Ḽiluvha

текчеде
Muṱa

текчеде
Maluvha

Жардам
Kutshilele

текчеде
Maṱari

текчеде
Mutshelo

АКЧА
Zwa vhulimi

Дөңгөлөк
Ṱhoho

жакын
Tzaneen

текчеде
Muṱokoṱa

үйрөнүү
Muvhuḓa

текчеде
Vhutshilohayo

текчеде
Vhuṱungu

текчеде
Nga hatsho

текчеде
Zwigwada

Жардам
Tshivenḓa

Жардам
Mushumo

кызмат
Tshivhumbeo

жакын
Giyani

Кирүү
Mpfuno