ក្រុមហ៊ុនត្រង់
Senegaal


ឯកសារ
»FIMU

“ប្រកួត”
tei­len

ភាសា
30'lu

ស្នាក់នៅ
Sama-sama..

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​
Wolof

លោក Roberto
tei­len

ហេតុនេះហើយបានជាគេដាក់ឈ្មោះក្រុងនោះថា"បាបិល" ដ្បិតនៅទីនោះហើយ ដែលព្រះអម្ចាស់បានបំបែកភាសារបស់មនុស្សលោកទាំងមូល ហើយព្រះអង្គធ្វើអោយមនុស្សបែកខ្ញែកគ្នាចេញពីទីនោះ ទៅពាសពេញលើផែនដីទាំងមូល។
Ci biir loolu nag waa àddina sépp a bokkoon wenn làkk, seeni wax di benn. Bi nit ñi toxoo, jëm penku, dañoo gis ag joor ci réewu Sineyaar, ñu sanc fa.

សម​ត្ត​កិច្ច​ច្រក​៧០៧​.​៧០៥ ​និង ច្រកអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវ សហការ​ជាមួយ​ឈ្មួញ​នាំ​ឈើ​ខុសច្បាប់ទៅ​យួន​! 08/12/2016 គីម សារឿន 017 707 507
Tund 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

រូបថត
DIAP

ក្រុមហ៊ុន *
Mèl*

សេវាយើង
Leer meer »

ទំព័រ
Bismillaahirrahmaanirrakhiim.

រោគ​កុមារ
Benn

កេ​ុ​ម​ហ៊ុន
Yepp

សាលារៀន
Iraak

សរុបធនធាន
Danu

ស្ថានភាព
Jotul

ទាញយក WinZip
saag

វេបសាយ
Soloo

ទាញយក WinZip
Ming Lu Ji

បេនីន
Jant-bi

រនាប
CI-4

ការថែរក្សាផលិតផល
niew _ CLUSIB - BELCLIV

វិចិត្រសាល
dafa

មិនចូលរួម
» BUL

អំណោយ
Parè

ដែលសកម្ម
Meun

ពួកអាវរ៉ូប Oxford អាវបោះពុម្ពសម្លៀកបំពាក់, អាវហាវ៉ៃ - Seanrui
Oxford imura seeti, Tejede imura seeti, Hawahi Shirt - Seanrui

លោក Roberto
Beeg

បរិច្ចាគ
Balma

$50/ម៉ោង
$50/tund

ក្នុង Twitter
BENN

Ibn Zura - គ្រីស្ទ​បរិស័ទ- ការសន្ទនាអំពីសាសនាមូស្លីម
Ibn Zura - Kirist - Seriñ diisó

មិនចូលរួម
Ko Gu Si Sv

ភាសា
Mu Ju

អ្នកកាន់
Gnam Jà

6309-1 ឧបករណ៍បញ្ជូន
6309-1 oto bi

ឯកសារ
Moona

ទស្សនិកជន: 1.500
seere: 1.500

តិបិដក (បាឡិ​ខ្មែរ)
Tuut Tuut

សប្តាហ៍ទី 1
CI]1

នាយកដ្ឋាន យុវជន
Yamb

ឥណទាន
Njiit li

គេហទំព័រ YouTube
Nittambuwa,

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​
( Ci)

“ប្រកួត”
beeg

រោគ​កុមារ
Xaar

សាសនាសកល
GJ-Bu

អាស៊ី
GNOM