Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah
இவை ஞானம் நிறைந்த வேதத்தின் வசனங்களாகும்.


Demi Kitab (Al-Qur'an) yang jelas.
விளக்கமான இவ்வேதத்தின் மீது சத்தியமாக.

dan kaum Aad, kaum Fir'aun dan kaum Luth,
'ஆது' (சமூகத்தாரும்) ஃபிர்அவ்னும் லூத்தின் சகோதரர்களும் (மறுத்தனர்).

Langit(pun) menjadi pecah belah pada hari itu. Adalah janji-Nya itu pasti terlaksana.
அதில் வானம் பிளந்து விடும் அவனுடைய வாக்குறுதி செயல்படுத்தப்படும்.

Ini ayat-ayat Kitab (Al-Qur'an) yang jelas (dari Allah).
இவை தெளிவான வேதத்தின் வசனங்களாகும்.

Wahai orang yang berselimut (Muhammad)!
போர்வை போர்த்திக் கொண்டிருப்பவரே!

Dilipat dan dibawa dengan mudah;
மடிந்த மற்றும் எளிதாக வைத்திருப்பார்கள்;

Dan bacakanlah pula kepada mereka perihal Nabi Ibrahim.
இன்னும், நீர் இவர்களுக்கு இப்றாஹீமின் சரிதையையும் ஓதிக் காண்பிப்பீராக!

mereka itu tempatnya di neraka, karena apa yang telah mereka lakukan.
அவர்கள் சம்பாதித்த (தீமைகளின்) காரணமாக அவர்கள் தங்குமிடம் நரகம் தான்.

"Bagaimana pasti akan langit dan bumi untuk memiliki anak, maka ia tidak memiliki istri?" (Quran 6: 101)
"எப்படி நிச்சயமாக வானத்தையும் பூமியையும் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் செய்வார், பின்னர் அவர் எந்த மனைவி உள்ளது?" (அல்-குர்ஆன் 6: 101)

Kitab (ini) diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
இவ்வேதம், யாவரையும் மிகைத்தோனும் ஞானம் மிக்கோனுமாகிய அல்லாஹ்விடமிருந்தே இறக்கியருளப்பட்டது.

Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.
நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பவரேயன்றி வேறு அல்லர்.

Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
நிச்சமயாக நம்மிடத்தில் (அவர்களுக்காக) விலங்குகளும், நரகமும் இருக்கின்றன.

Dan bumi serta gunung-ganang diangkat (dari tempatnya) lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur, -
இன்னும் பூமியும் மலைகளும் தூக்கி (எறியப்பட்டு) பின்னர் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி அவையிரண்டும் ஒரே தூளாக ஆக்கப்பட்டால் -

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.
அன்றியும் ஃபிர்அவ்னும், அவனுக்கு முன் இருந்தோரும் தலை கீழாய்ப்புரட்டப்பட்ட ஊராரும், (மறுமையை மறுத்து) பாவங்களைச் செய்து வந்தனர்.

Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah.
இது அல்லாஹ்வுக்குக் கடினமானதுமல்ல.

Al-,alim, ,aliyimun:
அலிஃப், லாம், மீம்.

Kami mengundang Anda untuk datang dan menyembah Tuhan bersama kami. Semua gereja Kristus menyambut Anda.
எங்களுடன் வந்து இறைவனை வணங்கும்படி உங்களை அழைக்கிறோம். கிறிஸ்துவின் தேவாலயங்கள் அனைத்தும் உங்களை வரவேற்கின்றன.

Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
(தொண்டையில்) விக்கிக் கொள்ளும் உணவும், நோவினை செய்யும் வேதனையும் இருக்கின்றன.

Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
இவர்கள் தாம் தம் இறைவனின் நேர் வழியில் இருப்பவர்கள்; மேலும் இவர்களே வெற்றியாளர்கள்.

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?
அல்லது, மூஸாவின் ஸுஹுஃபில் - வேதத்தில் இருப்பது அவனுக்கு அறிவிக்கப்படவில்லையா?

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka barangsiapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan (yang menyampaikannya) kepada Tuhannya.
நிச்சயமாக இது நினைவூட்டும் நல்லுபபதேசமாகும் ஆகவே எவர் விரும்புகிறாரோ அவர் தம்முடைய இறைவனிடம் (செல்லும் இவ்)வழியை எடுத்துக் கொள்வாராக.

Hal ini dimengerti,
அது புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது,

Tidak
எனக்கு தெரியாது

maka datangkanlah (kembali) bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar".
"நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால், எங்கள் மூதாதையரை (திரும்பக்) கொண்டு வாருங்கள்."

dan (Kami binasakan) kaum 'Aad dan Tsamud dan penduduk Rass dan banyak (lagi) generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut.
இன்னும் 'ஆது' 'ஸமூது' (கூட்டத்தாரையும்), ரஸ் (கிணறு) வாசிகளையும், இவர்களுக்கிடையில் இன்னும் அநேக தலைமுறையினரையும் (நாம் தண்டித்தோம்).

Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan?
இப்றாஹீமின் கண்ணியம் மிக்க விருந்தினர்களின் செய்தி உமக்கு வந்ததா?

Pada hari ini memikirkan masa lalu,
இந்த நாளில் நாம் கடந்த யோசிக்க,

Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu".
"மனிதர்களே! நான் உங்களுக்குத் தெளிவாக எச்சரிப்பவனாகவே இருக்கின்றேன்" என்று (நபியே!) நீர் கூறுவீராக.

Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
அவர்கள்தாம், நிராகரித்தவர்கள,; தீயவர்கள்.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal di tengah (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung.
இன்னும், மலைகளைப் போல் கடலில் செல்பவையும், அவனுடைய அத்தாட்சிகளில் உள்ளவையாகும்.

PETUNJUK RASULULLAH ( Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam ) Dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlaknya
(அது) நேரான வழிகாட்டியாகவும் அறிவுடையோருக்கு நல்லுபதேசமாகவும் இருந்தது.

"Dan Ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu (yang terang-benderang),
"இன்னும் அவற்றில் சந்திரனைப் பிரகாசமாகவும், சூரியனை ஒளிவிளக்காகவும் அவனே ஆக்கியிருக்கின்றான்.

Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya,
அது சமயம் மலக்குகள் யாவரும் ஸுஜூது செய்தார்கள்.

Sesungguhnya mereka (kaum musyrik) itu benar-benar berkata,
நிச்சயமாக அவர்கள் (மக்கா காஃபிர்கள்) கூறுகிறார்கள்;

tidaklah
ஹா, மீம்.

(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
(மனிதனின்) வலப்புறத்திலும், இடப்புறத்திலும் அமர்ந்து எடுத்தெழுதும் இரு(வான)வர் எடுத்தெழுதும் போது-

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
இன்னும் மலக்குகள் அதன் கோடியிலிருப்பார்கள், அன்றியும், அந்நாளில் உம்முடைய இறைவனின் அர்ஷை (வானவர்) எட்டுப்பேர் தம் மேல் சுமந்திருப்பார்கள்.

Sesungguhnya Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
நிச்சயமாக அவன் (யாவற்றையும்) செவியேற்பவன், மிக அறிபவன்.

Sebenarnya kita adalah orang yang melestarikan mereka untuk generasi yang akan datang!
உண்மையில், நாம் தான் அவற்றை அடுத்த தலைமுறைகளாகப் பாதுகாக்கிறோம்!

Jumlah langkah C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
நடவடிக்கைகள் எண்ணிக்கை C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
இவ்விரண்டையும், சத்தியத்தைக் கொண்டேயன்றி நாம் படைக்கவில்லை. எனினும் அவர்களில் பெரும்பாலோர் (இதை) அறியமாட்டார்கள்.

(yaitu) yang bersabar dan bertawakkal kepada Tuhannya.
(ஏனெனில்) அவர்கள் பொறுமையைக் கொண்டார்கள்; மேலும் தங்கள் இறைவன் மீதே முழு நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள்.

dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh.
அன்றியும், நான் அவர்களுக்கு அவகாசம் கொடுப்பேன், நிச்சயமாக என் திட்டமே உறுதியானது.

(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman".
"எங்கள் இறைவனே! நீ எங்களை விட்டும் இந்த வேதனையை நீக்குவாயாக! நிச்சயமாக நாங்கள் முஃமின்களாக இருக்கிறோம்" (எனக் கூறுவர்).

Padahal Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat manusia seluruhnya.
ஆனால் அது (குர்ஆன்) அகிலத்தார் அனைவருக்குமே நல்லுபதேசயேன்றி வேறில்லை.

Demi Kitab (Al-Qur'an) yang jelas.
தெளிவான இவ்வேதத்தின் மீது சத்தியமாக!

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan,
நிச்சயமாக, ஈமான் கொண்டு ஸாலிஹான (நல்ல) அமல்கள் செய்பவர்களுக்குப் பாக்கியமுள்ள சுவனபதிகள் உண்டு.

Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
அல்லது, மனிதனுக்கு அவன் விரும்பியதெல்லாம் கிடைத்து விடுமா?

(Tuhan menjawab rayuannya dengan berfirman): "Jika demikian, maka janganlah engkau (wahai Muhammad) hiraukan mereka, dan katakanlah: ` Selamat tinggalah! ' Kemudian mereka akan mengetahui kelak (akibat keingkarannya)! "
ஆகவே, நீர் அவர்களைப் புறக்கணித்து "ஸலாமுன்" என்று கூறிவிடும்; (உண்மைமை பின்னர்) அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள்.