נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו
дабы всякий верующий в Него, не погиб,


זה יביא לך רק ריח של ריקבון,
Принесет вам только запах тленья,

Тем, שעוזב נשיקות גשם,
Тем, кто листьев целует дождь,

הדמעות רק שמחות,
И только слезы рады,

יתחיל להחיות שלה לשעבר, -
Начнет былое воскресать, –

יתחיל להחיות שלה לשעבר, -
Начнет былое воскресать, -

Şöbə מכירות
İtirilmiş şifrə yenilənməsi - Релком ХОСТ (Relcom Host)

ואני PTI[גבול] מ [פירות] ו במכרז בשלה,
И пти[чек] от [плодов] и нежных незрелых,

אבל עיניים כואבות ירוקות, -
Но зелены мучительные очи, -

אבל עיניים כואבות ירוקות, -
Но зелены мучительные очи, —

ונפרדנו, והשמים רצו,
И мы рассталися, и небо захотело,

===========סוף========
============Заключение=========

Şöbə מכירות
Sorğunu təsdiqlə - Релком ХОСТ (Relcom Host) az

שוב, בגינות הריחניות שלי
И вновь в моих садах благоуханных

והירח, מאמץ כל עצב,
И луна, напрягая все силы,

לכתבות נוספות
Что-нибудь ещё?

Şöbə מכירות
Şöbə Заказ услуг

הצעד הבא
Что дальше?

או פרסומת דהויה –
и полинявший анонс -

ויש יצא שביל הר,
И вышел горною тропою,

אין לעבור על המהירות;
Не превышайте скорость;

איך הוא הכוח שלך ואת המועצה שלך ".
Как ваша власть и ваш Совет».

והשמים - ספר בין ספרים;
И небо – книгу между книг;

אלוהים ברא את הכל ויש לו סמכות על זה.
Бог создал все, и он имеет власть над ним.

אנחנו יכולים לעזור!
Что можем для Вас сделать?

זה התענוג שלי; כשאני pomerknu,
В нем радости мои; когда померкну я,

אני לא יודע
Не знаю

כדי להילחם בחושך ובגשם,
Бороться с мраком и дождем,

אבל כל לשעבר יהיה שקר,
Но все прежнее станет ложью,

ואתה בא אלי, כאילו מודרך על ידי כוכב,
И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом,

לא עבור האדמה שיצרת,
Не для земли ты создана,

מירב היקרה,
Эргашев Шуҳрат

מה זה יכול לעשות בשבילך?
Что можно сделать для вас?

אללה נותן בקרבות הקשים ביותר שלו
Аллах дает тяжелейшие сражения на его

איך אנחנו צדיקים בעיני אלוהים?
Как мы праведным в глазах Бога?

להתראות, נתראה בקרוב
До встречи

שלך אשר תבחר?
И ваш который вы выбираете?

אללה משנה דברים ממצב אחד למשנהו.
Аллах изменяет вещи из одного состояния в другое.

עיניים מלאות אש;
Огнем исполненные очи;

מה זה ?
Что это ?

וביתו לא יודע,
И дома своего не узнаешь,

===========סוף========
============КОНЕЦ=========

לאן תרצה ללכת?
Куда бы вы хотели отправиться?

מה זה יכול לעשות בשבילך?
Что я могу сделать для вас?

מה זה אומר להיות מדריכ/ה?
Чтобы это значило?

מה מקבלים?
Что происходит?

אלוהים הוא לא סופר את החטאים של גברים.
Бог не считая грехи людей.

לאן הולכים?
Куда пойти?

להתראות
Еще увидимся

יש רק שניים כאלו: setState() ו- forceUpdate().
Их всего два: setState() и forceUpdate().