ואני PTI[גבול] מ [פירות] ו במכרז בשלה,
I PTI[limite] da [frutta] e tenero immaturo,


כאשר האחרון הסיט את מבטו,
Quando l'ultimo distolse lo sguardo,

זה יביא לך רק ריח של ריקבון,
Essa vi porterà solo l'odore di putrefazione,

Тем, שעוזב נשיקות גשם,
il, che lascia baci pioggia,

לא עבור האדמה שיצרת,
Non per la terra si è creato,

ונפרדנו, והשמים רצו,
E ci separammo, e il cielo ha voluto,

לא, לא, זה לא מבשר ייסורים;
Нет, нет, non è un presagio di tormento;

אנחנו יכולים לעזור!
Cosa possiamo fare per voi?

מה זה יכול לעשות בשבילך?
Cosa posso fare per te?

מסוגל להיות מקובל (כאמת) ושיאמינו לו.
che può essere creduto o accettato (se vero).

מי המציא עינוי שלי;
Chi ha inventato il mio tormento;

נתראה בשבילים איתי
Ci vediamo settimana prossima.

סוף העינוי ארצי קצר,
La fine di una breve tormento terrena,

אללה משנה דברים ממצב אחד למשנהו.
Allah cambia le cose da uno stato all'altro.

כיצד נוכל לסייע לכם היום?
Cosa ti piacerebbe fare oggi?

כמה אושר ופסדים! -
Quante beatitudini e le perdite! -

איך עוצרים. ומרגישים.
Come possiamo aiutarla?

והירח עלה,
E la luna è aumentato,

והוא, העיניים שלך נפגשו קסם,
e lui, I suoi occhi si incontrarono magia,

אודות
Come funziona?

פדרציה של אור: בהחלט לא.
Assolutamente no.

תירגע - ואותו אם אתה מאושר עם הפסוק,
Calmi - e lo stesso se si è soddisfatti con il versetto,

איך אנחנו עוזרים
Come Funziona

אל תלך אחר דבר אשר לא תדעהו לאשורו.
" Non seguire ciò di cui non hai conoscenza."

קמפיינים
No, grazie

תירגום של אני אוהב
Altre lingue:

או שאלות ונציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם
Vi ricontatteremo il prima possibile.

האם אתה מוכן להתחיל?
Sei pronto per cominciare?

איפה מקדשי podyaty ורכסים תלולים, -
E ancora divergenti, gravata da dell'ombra,

אני מקווה לראות אותך בקרוב!
Speriamo di rivedervi presto!

עוד מאמרים שיעניינו אותך:
Ti potrebbero piacere anche:

סגור
Vedi anche:

קישורים רלוונטיים
Contatti

כאשר ייכנס המולדת של הכניסה,
Quando entrerà la patria dell'ingresso,

בשום פנים ואופן לא!
Assolutamente no!

נתראה בשנה הבאה לשידור חי לחץ כאן
Ci vediamo il prossimo anno!

לאן תרצה ללכת?
Dove vi piacerebbe andare?

שירותים נוספים
→ maggiori informazioni

ומה זה
Che Cos'è

היכן אנו ממוקמים
dove-siamo

אני לא יודע
Non lo so

מידות:
Informazioni:

שאלות:
Domande:

אין לך חשבון עדיין?
Non hai ancora un account?

החל מ- 130 אירו
Dai 130 Euro.

הוא לא זוכר סימנים שלי?
Non ricordava i miei segni?

Design & Code by אנא המתן...
Prego attendere

הטסה רפואית – איך זה עובד
Come funziona.

או שאלות ונציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם
Vi contatteremo al più presto.

מה יש לכם להפסיד?!
Cosa hai da perdere?!