Abd al- masih da ‘yan uwansa cikin ubangiji.
那是你的主决定要施行的。


To shin ubangijin sammai da kassai zai kasance nakasashe ?
奉安拉之名——万物的主宰。

Me kuke jiran?
你还在等什么?

Waɗanda suka yi haƙuri, kuma sunã dõgara ga Ubangijinsu kawai.
穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的指导

Me kuke jiran?
你在等什么?

Wane ne ya kwashe ni?
你在找什么?

Lalle, azãbar Ubangijinka, haƙĩƙa, mai aukuwa ce.
穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的指导

Me zan iya yi maka?
它是什么?

Wane ne ya kwashe ni?
您在寻找什么?

Me kuke jiran?
您 还等什么?

Kai ne a nan:
我在这里:

Me kuke jiran?
你在等什么?

"Alhãli kuwa, lalle ne, Ya halitta. ku, a cikin hãlãye?"
使者(愿主赐福之,并使其平安)的美德

Wane ne ya kwashe ni?
你在寻找什么?

Wane ne ya kwashe ni?
您在寻找什么?

Kuna son shi?0
你喜欢它吗?0

Me kuke jiran?
你还在等什么?

Saboda haka ina sanar a kan rantsuwa cikin fushina, "Su bã zã mu shige ta sauran."
所以,我在愤怒中起誓, “他们将永远不会进入我的安息。”

Me zan iya yi maka?
它是什么?

haɗin yanar gizo haɓaka ne kuma aiki,
清除缓存,

Ubangijinmu godiya ta tabbata a gareka godiya Mai yawa mai tsarki kuma mai albarka a cikinta
39—主啊!赞颂归于你,这赞颂是丰富的、美好的和吉庆的。(布哈里)

Abin da za mu iya yi?
我們能做什么?

Don Allah lura:
请注意:

Me kuke jiran?
您还在等什么?

Ruby Kuma Hüatsint Uba
驼背Limia

Me za mu iya yi maka?
我们可以为您做什么?

Me kuke jiran?
您还在等什么?

Me za mu iya yi maka?
我们能为您做些什么?

DA NE
为什么呢?

Wane ne ya kwashe ni?
您正在寻找什么?

Neman taimako?
需要帮助?

Kuma makãho bã ya daidaita da mai gani.
盲人和非盲人不相等,

Ruby Kuma Hüatsint Uba
日益复杂:

Abin da a yanzu?
是什么?

Abin da za ka tuna ?
你有什么主意 ?

Me zan iya yi maka?
是什么?

Me zan iya yi maka?
这是什么

Kuna son shi?4
你喜欢它吗?4

Me za mu iya yi maka?
我们能为你做什么?

Shiriya da rahama ne ga mãsu kyautatawa.
先知(愿主赐福之,并使其平安)的礼拜方式

Wane ne ya kwashe ni?
你想找什么?

Wadannan su ne:
这些是:

Wane ne ya kwashe ni?
你在找什么?

Mu je zuwa!
我们走吧!

Me za mu iya yi maka?
我能为您做什么

Me zan iya yi maka?
可以为你做什么?

Kai ne a nan:
您在这里:

DA NE
为什么?

Ya da
跟着我们

Abin da za mu iya yi
我们可以做到的