"چگونه قطعا آسمان و زمین به داشتن فرزند، سپس او همسر ندارد؟» (قرآن 6: 101)
"Si do të me siguri qielli dhe toka, të kenë fëmijë, atëherë ai nuk ka grua?" (Kur'an 6: 101)


انشاءالله كه مفید واقع شود.
Në emër të Allahut, të gjithmëshirshmit, Mëshirëplotit!

و نیز قوم نوح را پیش از آنها، چرا که آنان از همه ظالمتر و طغیانگرتر بودند!
Edhe popullin e Nuhut më herët, vërtet ata ishin edhe më shkatërrues dhe renegatë

مسیح می گوید: «من آمده ام تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر (منظور کامل و معنادار) حاصل کنند.»
"Jezui tha: “Por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk” [që ajo të jetë e begatë dhe kuptimplote]."

اینها [= مشرکان‌] می‌گویند:
E këta (populli yt) me siguri do të thonë:

شما تحویل نگرانی های خود را به خدا و خدا نعمتهایش را به شما handsover.
You dorëzimi shqetësimet tuaja ndaj Allahut dhe Allahu handsover bekimet e tij për ju.

و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط،
Edhe Adi, edhe Faraoni dhe vëllezërit e Lutit.

آیا آفرینش شما (بعد از مرگ) مشکل‌تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟!
A është më i rëndë rëndë krijimi juaj apo ai i qiellit? E Ai e ngriti atë!

دادار روز جزا
Sunduesit të ditës së Gjykimit!

پیش از آنان قوم نوح و «اصحاب الرسّ» [= قومی که در یمامه زندگی می‌کردند و پیامبری به نام حنظله داشتند] و قوم ثمود (پیامبرانشان را) تکذیب کردند،
Para tyre përgënjeshtruan populli i Nuhut, banorët e Bunarit (të pusit) dhe Themudi.

و تو چه می‌دانی که حادثه کوبنده چیست؟! (آن حادثه همان روز قیامت است!)
E ç’është ajo që të njoftoi ç’është ai (Havije)?

همان کسی که معبود دیگری با خدا قرار داده، (آری) او را در عذاب شدید بیفکنید!
I cili All-llahut i shoqëroi Zot tjetër, pra hidhnie atë në vuajtjet më të rënda”.

و UHL, آتش مشتعل,
dhe UHL, flakë zjarri,

و آن مایه حسرت کافران است!
Ai (Kur’ani) njëmend do të jetë dëshprim për jobesimtarët.

و بر آنان خبر ابراهیم را بخوان،
Lexoju (nga ajo që të shpallëm ty Muhammed) atyre ngjarjen e Ibrahimit.

اگر شما گرفتار, the penalties are severe:
Në qoftë se ju merrni kapur, the penalties are severe:

او خداوندی است که از پنهان و آشکار با خبر است، و شکست‌ناپذیر و مهربان است!
Ai është njohës i të (gjitha) fshehtës dhe të dukshmes, i gjithëfuqishmi, Mëshirëbërësi.

We پرستش خدا در روح و حقیقت
We adhuroni Perëndinë në frymë dhe në të vërtetën

(ولی) کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند، باغهای پرنعمت بهشت از آن آنهاست؛
E ata që besuan dhe bënë vepra të mira, për ata janë Xhennetet e begatshme,

این آیات کتاب حکیم است (کتابی پرمحتوا و استوار)!
Ato janë ajetet të librit me plot urtësi të përsosur.

1 این‌ است‌ كتاب‌ پیدایش‌ آدم‌ در روزی‌ كه خدا آدم‌ را آفرید، به‌ شبیه‌ خدا او را ساخت‌،
1 Ky është libri i prejardhjes së Adamit. Ditën që Perëndia krijoi njeriun e bëri të ngjashëm me Perëndinë.

و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهل شهرهای زیر و رو شده [=قوم لوط] مرتکب گناهان بزرگ شدند،
Erdhi faraoni dhe ata që ishin para tij si dhe të përmbysurit (fshatrat e popullit të Lutit), me punë të gabuara.

سوگند به این کتاب روشنگر،
Pasha librin (Kur’anin) sqarues!

برای انطباق با شریک گفت: به مقاربت با یکدیگر این همان چیزی است که شما با یکدیگر ازدواج است. اما این است که مطابق با کتاب مقدس نیست.
Islami pohon se ata janë pasardhës të Abrahamit nëpërmjet Ismaelit, dhe se Muhammedi, si Abrahami pranon se ka vetëm një Perëndi, Allah!

این کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است!
(Ky) Libër i shpallur prej All-llahut, të fuqishmit, të urtit.

خورده و حمل به راحتی.
Palosur dhe të kryejë lehtë;

حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان (مرگ) بر صورت و پشت آنان می‌زنند و جانشان را می‌گیرند؟!
E si do të jetë atëherë puna e tyre engjëjt t’ua marrin shpirtin duke i rrahur fytyrave dhe shpinave të tyre?

(به خاطر بیاورید) هنگامی را که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسانند اعمال او را دریافت می‌دارند؛
Dhe se kur dy engjëjt qëndrojnë pranë tij në të djathtë dhe në të majtë.

یکی از آخرین است که به طرز ناراحت کننده شکست خورده!”
e fundit që dështoi kaq pa fat!”

و زمین و کوه‌ها از جا برداشته شوند و یکباره در هم کوبیده و متلاشی گردند،
Dhe të ngrihen toka e kodrat e t’i mëshojnë njëra-tjetrës me një të goditur.

در آن روز که زمین و کوه‌ها سخت به لرزه درمی‌آید، و کوه‌ها (چنان درهم کوبیده می‌شود که) به شکل توده‌هایی از شن نرم درمی‌آید!
Atë ditë kur toka e kodrat të dridhen, e kodrat bëhen rërë rrëshqitëse.

و غذایی گلوگیر، و عذابی دردناک،
Edhe ushqim që nuk gëlltitet edhe dënim të dhembshëm.

وقتی خدا افرادی در بهشت ​​خود انتظار، او آنها را که به پادشاهی او متولد انتظار دارد. این تنها کسانی که به وجود آمده است.
Kur Perëndia pret njerëzit në qiell e tij, ai pret ata që janë lindur në mbretërinë e Tij. Ajo është vetëm ata që vijnë aty.

آنها از چه چیز از یکدیگر سؤال می‌کنند؟!
Për çka ata i bëjnë pyetje njëri-tjetri?

سپس آنها به یقین وارد دوزخ می‌شوند!
Pastaj ata do të hyjnë në Xhehennem.

پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت (پیامبران ما را) تکذیب کردند!
Përgënjedhtruan para tyre populli i Nuhut, Adi dhe Firavni i ngrehinave të mëdha.

ای جامه به خود پیچیده!
O ti i mbështjellë!

وای بر هر دروغگوی گنهکار...
Ç‘do gënjeshtar e shumë mëkatarë është i shkatërruar.

که نزد ما غل و زنجیرها و (آتش) دوزخ است،
Se me të vërtetë te Ne ka pranga e zjarr.

یا از آنچه در کتب موسی نازل گردیده با خبر نشده است؟!
A nuk është informuar me atë që gjendet në fletushkat e Musait

خداوند چیزهای بزرگ افتخار است که انجام داده است!
Perëndia është Lavdia e Tij e Madhe që Ai ka bërë!

آیا شما انکار که عیسی خدا است - و سپس شما به انکار است که او خداوند است و سپس شما ذخیره نمی شود!
A e mohojnë se Jezusi është Zot - atëherë ju jeni duke mohuar se ai është Zoti dhe pastaj ju nuk mund të jetë i shpëtuar!

اگر راست می‌گویید پدران ما را (زنده کنید و) بیاورید (تا گواهی دهند)!»
Nëse jeni të vërtetë çka thoni (u thonë Muhammedit e besimtarëve), na sillni pra (në jetë) etërit tanë (të vdekur)!

راه آنان كه گرامى‏شان داشته‏اى نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان
Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në tëatyre që je i hidhëruar , dhe që kanë humbur!

بلکه تکذیب کرد و روی‌گردان شد،
Por përgënjeshtroi dhe ktheu shpinën.

دوشنبه, 03 تیر 1398
E mërkurë, 18 Shtator 2019

وای، شما به طور جدی؟
wow, jeni seriozisht?

خدا گناهان مردان شمارش نیست.
Perëndia nuk është numëruar mëkatet e njerëzve.

چه کار می کنیم
Cfare mund te bej per ju?

(ولی) کسانی که تو را از پشت حجره‌ها بلند صدا می‌زنند، بیشترشان نمی‌فهمند!
Ata që thërrasin përtej mureve, shumica e tyre janë që nuk kuptojnë.