پیش از آنان قوم نوح و «اصحاب الرسّ» [= قومی که در یمامه زندگی می‌کردند و پیامبری به نام حنظله داشتند] و قوم ثمود (پیامبرانشان را) تکذیب کردند،
Kuwa Reer Makaad hortooda waxaa xaqii beeniyay Qoomkii (Nabi) Nuux iyo Rasi dadkeedii iyo thamuud.


اگر تو را تکذیب کنند، (امر تازه‌ای نیست؛) پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود (پیامبرانشان را) تکذیب کردند.
Hadday ku Beeniyaan waxaa Beeniyey Ilortood Qoomkii (Nabi) Nuux iyo Caad iyo Thamuud.

و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط،
Iyo Ree Caad iyo Fircoon iyo (Nabi) Luudh walaalihiis (qoomkiisii).

اینها [= مشرکان‌] می‌گویند:
kuwaasi (Gaaladu) waxay dhihi.

اگر راست می‌گویید پدران ما را (زنده کنید و) بیاورید (تا گواهی دهند)!»
noo keena aabayowgano haddaad run sheegaysaan.

و بر آنان خبر ابراهیم را بخوان،
Ku Akhri Korkooda Warkii Nabi Ibraahim.

و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط؛
iyo Qoomkii (Nabi) Ibraahim iyo Qoomkii (Nabi) Luudh.

او خداوندی است که از پنهان و آشکار با خبر است، و شکست‌ناپذیر و مهربان است!
kaasina waa Eebaha og wax maqan iyo waxa joogaba, ee adkaada ee Naxariista.

و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهل شهرهای زیر و رو شده [=قوم لوط] مرتکب گناهان بزرگ شدند،
Fircoon iyo kuwii ka horreeyeyna waa jireen iyo kuwii gafsanaa ee la daba geddiyey (Nabi Luudh Qoomkiisi).

و ماه را در میان آسمانها مایه روشنایی، و خورشید را چراغ فروزانی قرار داده است؟!
Dayaxana uga yeelay Dhexdooda Nuur, qorraxdana ka yeelay siraad.

(همچنین) قوم عاد و ثمود و اصحاب الرّس [= گروهی که درختان صنوبر را می‌پرستیدند] و اقوام بسیار دیگری را که در این میان بودند، هلاک کردیم!
Caadna waan Halaagnay iyo Thamuud, iyo Rasi (Ceelkii) Ehelkiisii, iyo Quruumo Intaas u Dhaxeeyey oo Badan.

و آن مایه حسرت کافران است!
Qur'aanku waa qoomamada Gaalada (Maalinta Qiyaame).

خدا انسان را به رنج می برند.
Ilaah ma abuuri dadka u xanuunsataan,.

ما آن دو را جز بحق نیافریدیم؛ ولی بیشتر آنان نمی‌دانند!
mana aanaan u abuurin wax aan xaq ahayn hasa yeeshee badankood ma oga.

همانها که (در برابر مشکلات) صبر (و استقامت) کردند و بر پروردگارشان توکّل می‌کنند.
ee ah kuwa samray Eebahoodna tala saarta.

همان کسی که معبود دیگری با خدا قرار داده، (آری) او را در عذاب شدید بیفکنید!
Ee Eebe miciisa Ilaah kale yeelay, ku tuura caddibaad daran.

(ولی) کسانی که تو را از پشت حجره‌ها بلند صدا می‌زنند، بیشترشان نمی‌فهمند!
kuwa kaaga dhawaaqi qolalka gadaashooda badankoodu wax ma kasayaan.

روز قیامت مردم
Marka lagu xukumay jahannamada?

تو می‌میری و آنها نیز خواهند مرد!
Adigu waad dhiman iyaguna (Gaaladu) way dhiman.

و ما به موسی کتاب (آسمانی) دادیم؛ و برادرش هارون را یاور او قرار دادیم؛
Waxaana Siinay Nabi Muuse Kitaabkii Waxaana ka Yeellay la Jirkiisa Walaalkiis Haaruun Wasiir.

پس (اکنون که چنین است) از آنان روی برگردان و بگو: «سلام بر شما»، امّا بزودی خواهند دانست!
Iska saamax waxaadna dhahdaa Nabadgalyo, way ogaandoonaan (waxa ku dhacee).

اوست که زنده می‌کند و می‌میراند، و به سوی او بازگردانده می‌شوید!
Eebaa wax nooleeyn waxna dila xaggiisaana laydiin soo celin.

آنان می‌گویند: «اگر راست می‌گویید، این پیروزی شما کی خواهد بود؟!»
waxay dhihi waa goorma kala xukunku haddaad run sheegaysaan.

بگوید: «به الله و فرستادگانش ایمان آوردم».
(Wuxuuna dhihi:{aamantu billaahi wa rasulihi}< waxaan rumeeyey ilaahay iyo rusushiisa >

این کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است!
Kitaabka (Quraanka) ah wuxuu ka soo dagay Eebaha adkaada ee falka san xaggiisa.

کسانی که پیش از آنان بودند (آیات الهی را) تکذیب کردند، امّا (ببین) مجازات من چگونه بود!
Waxaa Eebe beeniyey Gaaladii (reer Makaad) ka horreeyey, sidayse ahayd Ciqaabti Eebe.

در حالی که همواره در آن تا ابد می‌مانند، و ولیّ و یاوری نخواهند یافت!
Iyagoo ku waari dhexdeeda waligood oon helaynna Sokeeye iyo gargaare midna,

ما از شما دعوت میکنیم که با خداوند پرستش کنیم. تمام کلیساهای مسیح به شما خوشامد می گویند
Waxaan kugu martiqaadaynaa inaad timaaddo oo aad caabuddo Rabbiga annaga. Dhammaan kaniisadaha Masiixa ayaa kugu soo dhaweynaya.

بلکه تکذیب کرد و روی‌گردان شد،
Laakiin wuu Beeniyay wuuna Jeedsaday.

کتابتان را بیاورید اگر راست می‌گویید!
Keena Kitaabkiina (cadayn) hadaad runlayaaltihiin.

زبانت را بخاطر عجله برای خواندن آن [= قرآن‌] حرکت مده،
Ha Dhaqaajinin Nabiyow Carrabka inaad Quraanka ku Dagdagto (Akhriskiisa).

و زمین و کوه‌ها از جا برداشته شوند و یکباره در هم کوبیده و متلاشی گردند،
Dhulka iyo Buurahana la xambaaro oo la burburiyo hal mar.

بگو: «ای مردم! من برای شما بیم‌دهنده آشکاری هستم!
waxaad Dhahdaa Dadow waxaan uun Anigu idiin ahay Dige Cad.

برگزارکنندگان
Waxay abuurtaa sawirrada

خدا همه چیز را خلق و او قدرت بیش از آن.
Ilaah wuxuu abuuray wax kasta oo uu ku leeyahay amar uu dul.

(ولی) مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه می‌مانند.
Dambiilayaashu waxay gali cadaabka jahanamo iyagoo ku waari.

آیا آفرینش شما (بعد از مرگ) مشکل‌تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟!
Ma idinkaa daran abuuridda masc Samada Eebaa dhisay.

و این برای خداوند مشکل نیست!
Arrintaasna wax Eebe ku culus ma aha.

قیمت خوب با کیفیت خوب. شما آن را پس از مقایسه مطمئن شوید.
qiimaha wanaagsan leh tayo wanaagsan. Waxaad ku ogaan doonaa ka dib markii la barbardhigo.

و هیچ موجودی پنهان است از دید او
Iyo uun No Qarsoon From uu Sight

خدا گناهان مردان شمارش نیست.
Ilaah ma aha tirinta dembiyadii dadka.

آنان همان کافران فاجرند!
Kuwaasina waa Gaalada Faasiqiinta ah (aadna u xun).

(می‌گویند:) پروردگارا! عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می‌آوریم.
Waxayna dheheen Eebow naga fayd cadaabka waxaan nahay Mu'miniine.

سوگند به قرآن حکیم.
Quraanka xigmada leh yaan ku dhaartaye.

آنها حقّ را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند؛ از این رو پیوسته در کار پراکنده خود متحیّرند!
Waxaybase beeniyeen xaqii markuu u yimid, waxayna ku suganyihiin xaal qasan.

این گونه است عذاب (خداوند در دنیا)، و عذاب آخرت از آن هم بزرگتر است اگر می‌دانستند!
Caddibaaddu waa saas Caddibaadda Aakharaase ka weyn haddii ay wax ogyihiin.

We پرستش خدا در روح و حقیقت
We Ilaahay u caabud Ruuxa iyo runta

(لوط) عرض کرد: «پروردگارا! مرا در برابر این قوم تبهکار یاری فرما!»
wuxuuna yidhi Eebow iiga gargaar qoomka wax fasaadiya.

و آیات ما را بکلی تکذیب کردند!
Waxayna beeniyeen Aayaadkannaga.

(به خاطر آور) هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم، و (همچنین) از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم، و ما از همه آنان پیمان محکمی گرفتیم (که در ادای مسؤولیت تبلیغ و رسالت کوتاهی نکنند)!
«Xusuuso» markaan ka qaadnay Nabiyada ballankoodii iyo adiga iyo Nuux, Ibraahim, Muuse iyo Ciise Ibnu Maryam, oo ka qaadnay Ballan adag.