Places in the Mountains,
Steder i fjellene,


About a sight (an ax is inserted into it);
Om et syn (en øks er satt inn i den);

After a hard day,
Etter en hard dag,

in a state of punishment for sin;
i en tilstand av straff for synd;

Why did we not find out about this earlier?"
Hvorfor har vi ikke visst om dere før?"

The sentence given in our book is as follows,
Setningen gitt i vår bok er som følger,

DESCONOSIDA KUSH FEM (DELICIOUS SEEDS)
OG KUSH FEM (DINAFEM)

Output off when it under (exceed) setting voltage;
Utgang når den er under (overstiger) innstillingsspenning;

For he who is throwing off the dust of what was done before,
som rister av seg det støvet han tidligere har samlet,

Rinse under running water;
Skyll under rennende vann;

The heaven will break apart therefrom; ever is His promise fulfilled.
Himmelen vil revne, og det Han har lovet, vil gå i oppfyllelse!

Pour boiling water (half a liter).
Hell kokende vann (en halv liter).

Woe to every sinful liar
Ve over enhver full av falskhet og synd,

As for fruits,
Som for frukt,

Issuance of a warning;
Utstedelse av en advarsel;

And if they deny you, [O Muhammad] - so, before them, did the people of Noah and 'Aad and Thamud deny [their prophets],
Om de kaller deg for løgner, så har før dem Noas folk, Ad og Thamod,

Do not hesitate to come ( consider registering) et à en parler autours de vous.
Føl deg fri til å komme ( vurdere å registrere) et à en parler autours de vous.

Say, "Wait, for indeed I am, with you, among the waiters."
Si: «Bare vent! Jeg venter sammen med dere.»

n Believe that the Day of Judgment (the Day of Resurrection) is true and
n Tro at dommedagen (dagen for gjenoppvekkelse) er sann, og at

Do not hesitate to come ( consider registering) and talk around you.
Føl deg fri til å komme ( vurdere å registrere) et à en parler autours de vous.

On this day think of our past,
På denne dag tenke på vår fortid,

Make them when you […]
Gjør dem når du […]

And the people of Noah before. Indeed, it was they who were [even] more unjust and oppressing.
Og Noas folk tidligere, de var særlig onde og oppsetsige.

So, you decided to do a new (for you) sport.
Så, du bestemte deg for å gjøre en ny (for deg) sport.

Soil (soil),
Oppdrett drivhuse,

God has said in the Quran:
Gud har sagt i Koranen:

which is established between you!
som er etablert mellom deg!

And recite to them the news of Abraham,
Les frem for dem historien om Abraham!

covered over with the covering of craving,
og dekker dem helt som ei kappe,

"And those who strive in Our (cause) (jâhàdou), - We will certainly guide them to our Paths: For verily Allah is with those who do right. (Al Ankabut 29:69)
Og de som strever(Jahadou) i Oss, vil Vi føre dem til og hjelpe dem i Vår vei; og Gud er med de som gjør det riktige. (29:69)

Indeed, these [disbelievers] are saying,
Disse menneskene sier:

Every soul that has sinned,if it possessed all that is on earth,would fain give it in ransom(Qur'an 10:54)
Om en urettferdig sjel eide alt på jorden, ville han prøve å løskjøpe seg med det. (Sura 10:54)

Good shape (curved) between backs.
God form (buet) mellom ryggen.

The people of Noah denied before them, and the companions of the well and Thamud
Fornektet sannheten har før dem Noas folk, Brønnfolket, Thamod,

And do you know the sights of Palma de
Og kjenner du severdighetene til Palma de

of you believes (completely) until he loves for his brother what he loves for
av dere tror (fullstendig) f�r han �nsker for sin bror det som han �nsker for

[:en]When life is an endless boot camp[:]
[:en]All these layers[:sv]Lager på lager[:]

Have not those who disbelieved known that the heavens and the earth were one
Kjenner ikke de vantro til at himlene og jorden var en sammenhengende enhet før Vi separerte dem?…

And indeed, for those who have wronged is a punishment before that, but most of them do not know.
De urettferdige har i vente en straff utover dette, men de fleste av dem vet ingenting.

- [All Sync], then set [When to upload] to [Wi-Fi or Mobile Network].
- [Synkroniser alt] og angir deretter [Når du vil laste opp] til [Wi-Fi eller Mobilt nettverk].

That is the Knower of the unseen and the witnessed, the Exalted in Might, the Merciful,
Slik er Han, som kjenner det skjulte og det åpenbare, den Mektige, den Nåderike,

This is the day that the Lord did create
Denne er Dagen, som Herren har gjort!

capable of being believed or accepted (as true).
som man kan tro på eller akseptere (som sant).

We worship God in spirit and in truth
We tilbe Gud i ånd og i sannhet

The best among you are those who are best to their wives.1
De beste blant dere er de som behandler sine koner best.1

to be very powerful and to grant wishes to the people who wear them with faith.
å være veldig mektige og gi ønsker til menneskene som bærer dem med tro.

And when threshed,
Og når tresket,

Məhsullar
Meppen (təmin) Utrext vs (Ned)

Indeed, We have sent down the Quran, and surely We will guard it (from corruption).
Sannelig, Vi har sendt ned Koranen, og Vi vil bevare den sikkert (mot korrupsjon).

Then in what statement after the Qur'an will they believe?
På hvilket budskap vil de vel tro etter dette?