"Christus spricht: „Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu.“ [damit es erfüllt und sinnvoll ist]"
"[Ježiš povedal] Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere [zmysluplný a naplnený život]."


Mit einem Stahlrost ausgerüstet,,
VYBAVENE OCEĽOVÝM VODNÝM ROŠTOM,

Loben und Preisen
že dal svojho jediného Syna,

aham — Ich; hi — gewiß; sarva — von allen; yajñānām — Opfern; bhoktā — der Genießer; ca — und; prabhuḥ — der Herr; eva — auch; ca — und; na — nicht; tu — aber; mām — Mich; abhijānanti — sie kennen; tattvena — in Wahrheit; ataḥ — deshalb; cyavanti — kommen zu Fall; te — sie.
aham — Ja; hi — zaiste; sarva — všetkých; yajñānām — obetí; bhoktā — užívateľ; ca — a; prabhuḥ — pán; eva — tiež; ca — a; na — nie; tu — ale; mām — Moju; abhijānanti — poznajú; tattvena — v skutočnosti; ataḥ — preto; cyavanti — poklesnú; te — oni.

Halsband mit Leine und Maßband,
golier s vodítkom a pásikom,

atha vā — oder; bahunā — viele; etena — von dieser Art; kim — was; jñātena — durch Wissen; tava — dein; arjuna — o Arjuna; viṣṭabhya — durchdringend; aham — Ich; idam — dieses; kṛtsnam — gesamte; eka — mit einem; aṁśena — Teil; sthitaḥ — befinde Mich; jagat — Universum.
atha vā — alebo; bahunā — mnoho; etena — tohoto druhu; kim — čo; jñātena — poznanie; tava — tebe; arjuna — ó, Arjuna; viṣṭabhya — prenikám; aham — Ja; idam — tento; kṛtsnam — celý; eka — jedinou; aṁśena — časťou; sthitaḥ — udržiavam; jagat — vesmír.

Haben Sie eine Frage?
S čím vám môžem pomôcť?

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Želáme Vám veľa úspechov!

Wie kam es dazu und was wurde seitdem erreicht?
Ako sa to všetko začalo?

Darf ich wiederkommen?
Uvidíme sa budúci týždeň!

BIS ZUM NÄCHSTEN JAHR !
Vidíme sa budúci rok!

Home / Wie erreichen Sie uns? / Office hours
Ako vám môžeme pomôcť?

So erreichen Sie mich:
Čo pre vás môžem urobiť?

Und am Donnerstag, verführt von ihrem Essen,
A vo štvrtok, zvádzaný ich grubom,

Wir wünschen Dir einen schönen Tag!
Prajeme vám pekný deň!

Wir wissen ganz genau, was wir tun.
Čo pre vás môžeme urobiť?

Magst du meine Arbeit?
Páči sa Vám moja práca?

Sehen Sie das nächste Mal, mein Freund.
Uvidíme sa nabudúce, môj priateľ.

Woher kommen Sie? / Wo kommst du her?
Odkiaľ si? / Kde ste?

Sagen Sie uns und teilen Sie mit Ihren Freunden!
Povedzte nám a zdieľať so svojimi priateľmi!

Wie heisst ihr?
Aké je vaše priezvisko?

Das könnte Sie auch interessieren
čo sa dá robiť?

- zurück -
- späť -

27. bis 30.Dezember geschlossen, wir wünschen ALLEN ein frohes und friedliches Weihnachtsfest.
Prajeme vám veselé Vianoce a úspešný nový rok!

Wie kann ich mich registrieren?
Ako Vám dnes môžeme pomôcť?

Warum machen wir das?
Ale prečo to všetko robíme?

Aktiviere die Konfiguration mit:
Prosím skontrolujte:

Welche Behandlungsmethode wünschen Sie?
O čo máte záujem?

Wo hat alles begonnen?
Kde to všetko začalo?

Shelly: Was kann ich für Sie tun?
Shelly: Čo môžem urobiť pre vás?

Haben Sie eine Frage?
V čom Ti môžeme pomôcť?

Viel Glück!
Veľa šťastia všetkým!

Jane:Kann ich Ihnen helfen?
Jane:Môžem vám nejako pomôcť?

Wir schauen vorwärts, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Tešíme na spoluprácu s Vami.

Wir sehen uns in einer Woche.
Uvidíme sa za týždeň.

bist Wow, du ernsthaft?
Wow, ste vážne?

Possessivpronomina für die dritte Person (on – jeho; ona – jej; ono – jeho; oni – ich; ony - ich) sind undeklinierbar! In allen Genus-, Numerus- und Kasusformen bleiben sie unverändert.
Privlastňovacie zámená pre tretiu osobu (on – jeho; ona – jej; ono – jeho; oni – ich; ony - ich) sú nesklonné! Vo všetkých rodoch, číslach a pádoch zostávajú rovnaké.

Vielleicht versuchen Sie noch einmal?
Možno to skúsite ešte raz?

und diente fromm an dem Altar,
a slúžil odplatne na oltári,

Gutes Wochenende für alle!
Pekný víkend všetkým!

Weiter Informationen finden Sie HIER
Chcete vedieť viac?

Frohe Weihnachten Sie!
Veselé Vianoce vám!

Ist hier, was ich fand.
Tu je to, čo som našiel.

Was möchten Sie sich ansehen?
Kam sa chcete pozrieť?

Los gehts!
Čo musím urobiť?

Was braucht man noch?
Čo viac môžete chcieť?

Das Beste ist gerade gut genug
LEN TO NAJLEPŠIE JE DOSŤ DOBRÉ

6. Was sind die ATCs?
Načo čakáte?

Tag: 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Monat: JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember Jahr: 2019202020212022
deň: 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 mesiac: januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember rok: 2017201820192020

Here! Viel Glück für die nächste!
Here! Veľa šťastia na ďalšie!