Dette er den vise skriftens ord,
これは英知の啓典の微節(印)であり,


Ad, Farao, Lots brødre
またアードの民も,フィルアウンも,ルートの同胞も,

alvorlig ondt i halsen;
重度の咽頭痛;

Skyl under rindende vand;
引き締め効果を引き締めています。

Vi forventer, og den anden (næste).
我々は、他の(次の)を待っている。

haver og kilder!
園圃和源泉。

Du leder efter?
あなたは何を探しています?

Vidste du det?
知ってますか ?

I dette er visselig et tegn! Men folk flest tror ikke.
本当にその中には,一つの印がある。だがかれらの多くは信じない。

For Gud er intet skjult i himmel og på jord.
本当に地においても天にあっても,アッラーに隠す何ものもない。

Jeg forstår.
わかります。

Dette er den klare skriftens ord.
これらは,明白な天啓の書の御印である。

Hej alle.
皆さん、こんにちは。

kogte rodafgrøder (om vinteren);
緑の芝生(やや乾いているか乾いている)。

Du skal dø, og de skal også dø.
本当にあなたは(何時かは)死ぬ。かれらもまた死ぬのである。

Vidste du det?
知ってました?

Du ved, at alt for?
あなたもそれを知っています?

Disse følger ledelsen fra Herren. Dem vil det gå godt.
これらの者は主の御導きの許にあり,かれらこそは成功する者である。

Dødens sendebud (DANSK) - Ölüm Elçileri (TYRKISK)
死神の使いたち (日本語) - Ölüm Elçileri (トルコ語)

Hvordan det fungerer
あなたは何歳ですか?

Dette er den klare skriftens ord.
これは明瞭な啓典の印である。

sin hustru, sin broder,
かれの妻や兄弟,

21. marts 2017
2017年3月21日

27. marts 2018
2017年12月27日

Dette må du se
どこに行きたいですか?

Hvem er vi
でもどうやって?

Jeg ved ikke
知らない

Hvorfor er det så vigtigt?
なぜ、これが重要なのですか?

Hvem søger du?
誰を探しているの?

marts 28, 2019
2018年11月28日

Hvad vil du lave?
何をしたいのですか。

Valdemar Villadsen © 2018
2018年3月9日

Vi ved det ikke.
私たちは知らない。

Jeg kommer tillægge dette paradis!!!
Venhaこのパラダイスを与える!!!

undskyld !
お知らせ

Hvad
なぜでしょう?

Men hvem skabte så Gud?
■ では誰が神(造り主)を創造したのでしょうか?

Hvem er vi
私たちは誰ですか

Ved den klare skrift!
(事物を)明瞭にする啓典にかけて(誓う)。

ForrigeNæste
それはすぐに来ている。

Eller tror du ikke?
それともあなたは思いません?

Fordi folk ikke kender;
人々 が知らないので;

Er du ejer af denne virksomhed?
あなたはこのビジネスのオーナーですか?

Hvad vil du gjøre?
あなたはどうするつもりですか?

HVAD VIL DU LEJE UD?
だから、あなたは何を待っているんですか?

Hvordan deltager du?
それは何ですか?

Om der er servitut på jord,
土地は紛争中であるかどうか;

Dødens sendebud (DANSK) - Ölüm Elçileri (TYRKISK)
死神の使いたち (日本語) - Посланцы смерти (ロシア語)

Ved den klare skrift!
(事物を)明瞭にする,この啓典にかけて(誓う)。

For mange [mennesker/tilhørere] kom.
あまりに少ない[人/聴衆]しかやってこなかった。