som tror på ham, ikke skal fortabes,
that whoever believes in him should not perish,


ikke drikke kald drikke;
do not drink cold drinks;

ved første slag (hvis det ikke var før);
at the first strokes (if it was not before);

Til hvem det er foreskrevet
To whom it is prescribed

at han gav sin Søn den enbårne,
that he gave his one and only Son,

eller Tegaderm,
or Tegaderm,

som fra sådant vievand løbe kan."
Who can from holy water run!"

En cover-up, der varede (og holder) århundreder.
A cover-up that lasted (and keeps) centuries.

Ved (a) ville, hvis givet en mærkat
By (a) would, if given a sticker

Er han ikke underrettet om hva som står på Mose skriftblader?
Or has he not been informed of what was in the scriptures of Moses

I solskin regn og tåge,
In sunshine and rain,

Og for ilden i hjerter.
And for the fire in the hearts.

Som for frugt,
As for fruits,

Nelliker med perler;
Carnations with pearls;

Gud har sagt i Koranen: Har
God has said in the Quran:

Til Gud være den herlighed - store ting han har gjort
To God be the Glory—Great Things He hath Done!

Kan nogen hjælpe?
Can someone help?

og vi sætter dig i forbindelse med andre troende.
and we will set you in contackt with other believers, and send you some materials.

For dem der ikke vil nøjes
For those who want luxury

alvorlig ondt i halsen;
severe sore throat;

Hvor kommer du fra? / Hvor er du fra?
Where Are You From? / Where are you from?

Nice til denne dag creme
Nice to this day cream

atha vā — imidlertid; bahunā — for al; etena — af denne slags; kim — hvilket (behov); jñātena — for at vide; tava — dit; arjuna — O Arjuna; viṣṭabhya — idet jeg gennemtrænger; aham — Jeg; idam — dette; kṛtsnam — hele; eka — med én; aṁśena — del; sthitaḥ — er situeret; jagat — univers.
atha vā — or; bahunā — many; etena — by this kind; kim — what; jñātena — by knowing; tava — your; arjuna — O Arjuna; viṣṭabhya — pervading; aham — I; idam — this; kṛtsnam — entire; eka — by one; aṁśena — part; sthitaḥ — am situated; jagat — universe.

For dem der har tørre øjne, er det en stor luftfugter til at trøste øjnene;
For those who have dry eyes, it is a great humidifier to comfort eyes;

aham — Jeg; hi — med sikkerhed; sarva — af alle; yajñānām — ofringer; bhoktā — nyderen; ca — og; prabhuḥ — Herren; eva — også; ca — og; na — ikke; tu — men; mām — Mig; abhijānanti — de kender; tattvena — i virkeligheden; ataḥ — derfor; cyavanti — falder ned; te — de.
aham — I; hi — surely; sarva — of all; yajñānām — sacrifices; bhoktā — the enjoyer; ca — and; prabhuḥ — the Lord; eva — also; ca — and; na — not; tu — but; mām — Me; abhijānanti — they know; tattvena — in reality; ataḥ — therefore; cyavanti — fall down; te — they.

Og når tærskede,
And when threshed,

Tag det ikke under graviditet (i første trimester) og ammer;
Do not take it during pregnancy (in the first trimester) and breastfeeding;

=============== Løbende processer ===============
============== Running Processes ===============

Velkommen, godt at se dig!
Welcome, great to see you!

jñāna-yajñena — gennem kultivering af viden; ca — også; api — afgjort; anye — andre; yajantaḥ — idet de ofrer; mām — Mig; upāsate — tilbeder; ekatvena — i enhed; pṛthaktvena — i dualitet; bahudhā — i mangfoldighed; viśvataḥ-mukham — og i den universelle form.
jñāna-yajñena — by cultivation of knowledge; ca — also; api — certainly; anye — others; yajantaḥ — sacrificing; mām — Me; upāsate — worship; ekatvena — in oneness; pṛthaktvena — in duality; bahudhā — in diversity; viśvataḥ-mukham — and in the universal form.

mennesket er Jorden, der vandrer
the human being is the Earth that walks

Hvad vil du gerne gøre i dag?
What would you like to do today?

Vent venligst...
Please wait...

Foldet og bære let;
Folded and carry easily;

at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den,
that he gave his only begotten Son,

Jeg ønsker dem alle lykke til videre!
I wish them all the best for the future!

Hvad kan jeg gøre?
What can I do?

Qur'anens Sura. Suras af den hellige koran
Surah of the Qur'an. Suras of the Holy Quran

Vidste du...
Did you know ...

Ved den vise Koran!
By the wise Qur'an.

forsøg med phenobarbylat og fastende;
trial with phenobarbylate and with fasting;

[…] Sådan downloader […]
[…] How to download […]

Jeg kommer tillægge dette paradis!!!
I come confer this Paradise!!!

Frygt (guderne) i himlen og jorden
Fear (the gods), in heaven and earth

Og Ingen Creature er skjult for hans Sight
And No Creature Is Hidden From His Sight

Dette er den klare skrifts ord!
These are the verses of the clear Book.

HVOR LANGT SKAL VI GÅ?
HOW FAR SHOULD WE GO?

Der vil gavne;
Who will benefit;

en frier,
And makes her moan,

Glade jul til alle.
Happy Christmas to everybody.