Profwch Da Byw Bywyd
Dan Tiada makhlukpun yang tersembunyi di Sight-Nya


O ble wyt ti? /O ble rydych chi'n cael?
awak dari mana? / Di mana Adakah anda?

Jane:A gaf i eich helpu chi?
Jane:Boleh saya bantu?

A allwn ni eich helpu?
Bolehkah kami membantu anda?

Beth ydych chi'n chwilio?
Apa yang anda carian?

Sut alla i helpu?
Bagaimana saya boleh bantu anda?

Beth ydych chi'n chwilio?
Apa yang Anda Cari?

Pa uned ydych chi'n chwilio amdano?
Unit mana yang Anda cari?

Ni all pobl ei wneud
Orang tidak boleh melakukan

× Sut alla i eich helpu chi?
× Bagaimana saya boleh tolong awak?

Dduw bendithia chi bro.
Tuhan memberkati Anda bro.

Llongyfarchiadau i enillwyr tri!!
Tahniah kepada pemenang tiga!!

Am ba mor hir rydych wedi bod problem?
Untuk berapa lama anda mempunyai masalah itu?

10 Cofnodion
10 minit

Cael mwy na 20% off!
Dapatkan lebih daripada 20% off!

Celina: A gaf i eich helpu chi?
Celina: Boleh saya bantu?

Sefydliad
Arahan

Sut Allwn Ni Eich Helpu Chi?
Bagaimanakah Boleh Kami Membantu Anda?

Sut Allwn Ni Eich Helpu Chi?
Bagaimanakah kami boleh membantu anda?

Helo, sut alla i eich helpu chi?
Hello, bagaimana saya boleh bantu awak?

Chwilio
Sila tunggu...

Na wyt ti wedi dod i'r lle iawn!
Daripada anda telah datang ke tempat yang betul!

SUT GALLWN EICH HELPU?
BAGAIMANAKAH KAMI BOLEH MEMBANTU ANDA?

Rydych yn hoffi Sarens? Rhannwch gyda'ch ffrindiau !!
Anda suka Sarens? Kongsi dengan rakan-rakan anda !!

7. Cael hwyl!
7. Berseronok!

Sut fedrwch chi helpu?
Bagaimana anda boleh membantu?

Efallai y gall rhywun fy helpu?
Mungkin seseorang boleh membantu saya?

Gwybodaeth am y lle
Tempat-tempat yang berdekatan untuk México _ llegalemapas.com

Ffôn: +886-3-4736692
faks: +886-3-4736691

Llongyfarchiadau i enillwyr tri!!
Selamat kepada tiga pemenang!!

Enw*
Sila Ambil Perhatian:

Sut Y Gallwn Ni Helpu?
Bagaimana kita boleh membantu?

A oes ffordd o wneud hynny?
Adakah ada cara untuk melakukan itu?

Sonu • Rhagfyr 9, 2014 yn 10:59 wyf yn • ateb
Sonu • disember 9, 2014 pada 10:59 saya sedang • Balas

Chwilio am:
Anda tidak boleh:

Gwall heb ei ddiffinio.
Undefined kesalahan.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Tachwedd 2019Rhagfyr 2019Ionawr 2020Chwefror 2020Mawrth 2020Ebrill 2020Mai 2020Mehefin 2020Gorffennaf 2020Awst 2020Sept 2020Oct 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sep 2019 Okt 2019 Nov 2019 Des 2019 2020 jan Feb 2020 mar 2020 Apr 2020 Mei 2020 Jun 2020 Jul 2020 Agu 2020

Mehefin 2018
disember 2018

Rhagfyr 11, 2017, 6:30 pm - 8:30 pm
Disember 12, 2017

Ffôn: +886-4-26821988
faks: +886-4-26821992

Dechrau O$ 860,000$ 1,250,000
Bermula dari$ 860,000$ 1,250,000

5. Ble ydych chi'n gweld eich hun yn 5 o flynyddoedd?
5. Di mana Anda melihat diri Anda di 5 tahun lagi?

Hydref 11, 2019
11 Disember 2018

Pa wasanaethau sydd o ddiddordeb i chi?
Perkhidmatan apa yang anda berminat?

30-60 munud
30 - 60 minit

* 10 Rhagfyr, 2012
* 10 Disember 2012

parhau i ddarllen »
Teruskan membaca »

Cysylltu
Komuniti

Hydref 12, 2019
12 Disember 2018

Isio sesiynau yn eich cymuned chi?
Tidak jumpa apa yang anda cari?