А които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения, тези са обитателите на Ада.
และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา และปฏิเสธบรรดาโองการของเรานั้น ชนเหล่านี้แหละคือชาวนรก


И народа на Нух [погубихме] преди. Те бяха нечестиви хора.
และหมู่ชนของนูห.ก่อนหน้านี้ แท้จริงพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ฝ่าฝืน

Той е Знаещия и скритото, и явното, Всемогъщия, Милосърдния,
นั่นคือพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับ และเปิดเผย เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงเมตตาเสมอ

и също - народа на Нух преди, те бяха още по-угнетяващи и престъпващи,
และหมู่ชนของนูหก่อนหน้านี้ แท้จริงพวกเขาเป็นผู้อธรรมยิ่ง และเป็นผู้ละเมิดยิ่ง

и бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с един удар,
แผ่นดินและเทือกเขาจะถูกยกขึ้นแล้วมันทั้งสองจะถูกกระแทกกันแตกกระจายเป็นผุยผง

и народът на Лут, и самудяните, и обитателите на Горичката. Те бяха съюзени.
และษะมูด และหมู่ชนของลูฏ และชาวป่าทึบ ชนเหล่านี้เป็นแนวร่วม

Ние изпратихме Нух при неговия народ: “Предупреди народа си, докато не го е сполетяло болезнено мъчение!”
แท้จริงเราได้ส่งนูหฺไปยังหมู่ชนของเขา (โดยบัญชาว่า) เจ้าจงกล่าวตักเตือนหมู่ชนของเจ้า ก่อนที่การลงโทษอันเจ็บปวดจะมาถึงพวกเขา

Прочети им вестта за Ибрахим!
และจงเล่า เรื่องราวของอิบรอฮีม ให้แก่พวกเขา

Тези са знаменията на ясната Книга.
เหล่านี้คือโองการทั้งหลายแห่งคัมภีร์อันชัดแจ้ง

Книга, знаменията на която са разяснени - Коран на арабски за хора проумяващи -
คัมภีร์ซึ่งอายาตทั้งหลายได้ให้คำอธิบายไว้อย่างละเอียดเป็นอัลกุรอานภาษาอาหรับสำหรับหมู่ชนผู้มีความรู้

За онези, които вярват и вършат праведни дела, са Градините на блаженството,
แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย พวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์หลากหลายอย่างสุขสำราญ

И ако тези те взимат за лъжец [о, Мухаммад], то и преди тях народът на Нух и адитите, и самудяните взимаха за лъжци [пророците],
และหากพวกเขา (มุชริกีนมักกะฮ์) ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเจ้า แม้จริงชนชาติของนูห์และอาาดและษะมูด ได้ปฏิเสธไม่เชื่อฟังนะบีของพวกเขามาก่อนหน้าพวกเขาแล้ว

Онези, които вярват и вършат праведни дела, ще бъдат възрадвани в Градината.
ดังนั้น สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดี พวกเขาก็จะชื่นชมยินดีอยู่ในสวนสวรรค์

И ще кажат: “О, горко ни! Това е Съдният ден.”
แล้วพวกเขาก็กล่าวว่า “โอ้ความหายนะแก่เรา นี่คือวันแห่งการตอบแทน”

И ти ще умреш [о, Мухаммад], и те ще умрат.
แท้จริงเจ้าจะต้องตาย และแท้จริงพวกเขาจะต้องตาย

Алиф. Лам. Ра. Тези са знаменията на ясната Книга.
อะลิฟ ลาม รอ เหล่านี้คือโองการทั้งหลายแห่งคัมภีร์ที่ชัดแจ้ง

Преди тях отричаха и народът на Нух, и адитите, и Фараонът - владетелят на войските,
ก่อนหน้าพวกเขา หมู่ชนของนูหฺและอ๊าด และฟิรเอานฺเจ้าของเสาหมุด ได้ปฏิเสธมาแล้ว

И Фараонът, и онези преди него, и сринатите [селища на Лут] вършеха грях.
ฟิรเอานฺและพวกก่อนหน้าเขา และพวกมุอฺตะฟิกาต (เมืองของพวกลูฏซึ่งถูกพลิกแผ่นดิน) ได้กระทำความผิด

Ако Ние пожелаем, ще им спуснем знамение от небето и ще сведат глави пред него.
หากเราประสงค์ เราจะให้มีสัญญาณหนึ่งจากฟากฟ้ามายังพวกเขา แล้วคอของพวกเขาก็ยอมก้มลมต่อมัน

Твоят Господ наистина е Всемогъщия, Милосърдния.
และแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น แน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงเมตตาเสมอ

Кажи: “О, хора, за вас съм само явен предупредител!”
จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “โอ้มนุษย์เอ๋ย ! แท้จริงฉันนั้นคือผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งแก่พวกท่านเท่านั้น”

ще взимат онова, което им дарява техният Господ. Преди това те вършеха добро
พวกเขาปิติยินดีในสิ่งที่พระเจ้าของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขา แท้จริงพวกเขาก่อนหน้านั้นเป็นผู้กระทำความดี

И онези преди тях отричаха. А какво бе Моето наказание!
และโดยแน่นอน บรรดา (หมู่ชน) ก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมาก่อนแล้ว ดังนั้นการปฏิเสธคำเตือนของข้ามีผลเป็นอย่างไร?

Горко на всеки лъжец, грешник!
ความหายนะจงประสบแด่ทุกคนที่เป็นผู้โกหก ผู้ทำบาปมาก

съчувствие
ฉันเข้าใจ

Низпослание от Всемилостивия, Милосърдния -
(อัลกุรอานนี้) เป็นการประทานลงมาจากพระผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

Тогава ще пожелавате само онова, което Аллах желае. Аллах е всезнаещ, премъдър.
แต่พวกเจ้าจะไม่สมความปรารถนาได้ เว้นแต่ที่อัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ

И онзи, чиято книга му се даде в десницата, ще каже: “Ето ви, прочетете моята книга!
ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องขวาของเขา เขาจะกล่าวว่า มาอ่านบันทึกของฉันซิ

Ти си само предупредител.
เจ้ามิใช่อื่นใดนอกจากเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้น

Магия ли е това, или не съзирате?
นี่คือเล่ห์กลหรือ หรือว่าพวกเจ้ายังมองไม่เห็น?

То е скръб за неверниците.
และแท้จริงอัลกุรอานนั้น เป็นการเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา

низпослан от Всемогъщия, Милосърдния,
อัลกุรอานนี้เป็นการประทานลงมาจากพระผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงเมตตาเสมอ

Вече дадохме на Муса Писанието и за негов помощник определихме брат му Харун.
และแน่นอน เราได้ประทานคัมภีร์(เตารอดฮ์) แก่มูซา และเราได้ให้พี่ชายของเขาคือฮารูนเป็นผู้ช่วยเหลือ

И се възпротивиха на пратеника от своя Господ, затова Той с мощ ги сграбчи.
พวกเขาได้ฝ่าฝืนต่อร่อซูลแห่งพระเจ้าของพวกเขา ดังนั้นพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเขาอย่างหนัก

И ги попитай [неверниците] какво мислят - те ли са по-трудни за сътворяване, или другите, които сътворихме! Тях сътворихме от лепнеща глина.
เจ้าจงถามพวกเขา (บรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพ) ซิว่า พวกเขามีความแข็งแกร่งยิ่งในสิ่งที่ถูกสร้างมากระนั้นหรือ ? หรือว่าสิ่งที่เราได้สร้างมันมา แท้จริงเราได้สร้างพวกเขามาจากดินเหนียว

Това за Аллах не е трудно.
และในการณ์นั้นมิใช่เป็นการยากแก่อัลลอฮฺ เลย

малко спяха през нощта
พวกเขาเคยหลับนอนแต่เพียงส่วนน้อยของเวลากลางคืน

И адитите, и самудяните, и обитателите на ар-Рас, и много поколения между тях.
และเราได้ทำลายพวกอ๊าด และพวกษะมูด และชาวบ่อน้ำ และชนชาติอีกมากมายระหว่างนั้น

Тогава донесете вашето писание, ако говорите истината!
ดังนั้น พวกเจ้าจงนำคัมภีร์ของพวกเจ้ามาแสดง หากพวกเจ้าเป็นผู้สัตย์จริง

Или е тяхно владението на небесата и на земята, и на всичко между тях? Тогава да се възкачат по пътищата към небесата!
หรือว่าอำนาจแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และที่อยู่ระหว่างทั้งสองเป็นของพวกเขา ดังนั้น จงให้พวกเขาขึ้นไปหาสาเหตุกันเถิด

Вие ли сте по-трудни за сътворяване или небето? Той го съгради.
พวกเจ้าลำบากยิ่งในการสร้างกระนั้นหรือ ? หรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมัน !

“Иди при Фараона! Той престъпи.
เจ้าจงไปหาฟิรเอานฺ เพราะเขาละเมิดฝ่าฝืน

когато му бъдат четeни Нашите знамения, казва: “Легенди на предците!”
เมื่ออายาต (อัลกุรอาน) ทั้งหลายของเราถูกสาธยายแก่เขา เขากล่าวว่าเป็นนิยายเหลวไหลสมัยก่อน

на тези мястото им е Огънят заради онова, което са придобили.
ชนเหล่านั้น ที่พำนักของพวกเขาคือนรกเนื่องด้วยพวกเขาขวนขวายเอาไว้

В това има знамение, но повечето от тях не са вярващи.
แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอน แต่ส่วนมากของพวกเขาไม่เป็นผู้ศรัทธา

които са търпеливи и на своя Господ се уповават!
บรรดาผู้อดทนขันติ และพวกเขามอบหมายไว้วางใจแด่พระเจ้าของพวกเขา

А за онези, които вярват и вършат праведни дела, ще има безспирна награда.”
แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดีทั้งหลาย สำหรับพวกเขานั้นจะได้รับรางวัลอย่างมิขาดสาย

При твоя Господ в този Ден е местопребиванието.
ในวันนั้น ยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้น คือที่พักอันสงบสุข

Не допускат ли тези, че ще бъдат възкресени
ชนเหล่านั้นมิได้คิดบ้างหรือว่าพวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพ

Или не бе известен за онова, което е в свитъците на Муса
หรือว่าเขามิได้รับข่าวคราวที่มีอยู่ในคัมภีร์ของมูซา