Прынясе вам толькі пах тлення,
Принесет вам только запах тленья,


Пабратаўся ды левая з правага,
Побратавшись да левая с правою,

І толькі слёзы рады,
И только слезы рады,

[У маім пакорным агародзе],
И пти[чек] от [плодов] и нежных незрелых,

для каго прызначаны (pour femme – для жанчын, pour homme для мужчын);
для кого предназначен (pour femme – для женщин, pour homme – для мужчин);

І мы рассталіся, і неба захацела,
И мы рассталися, и небо захотело,

Вытворца абяцае (коратка):
ne размазывается ir ne расплываются;

З рэбры твайго створаная,
Из ребра твоего сотворенная,

Вытворца абяцае (коратка):
ei размазывается ja ei расплываются;

што далей?
Что дальше?

Як ваша ўлада і ваш Савет ».
Как ваша власть и ваш Совет».

Аб вытворчых кааператывах.
истечение срока, на который он был создан;

Што мы можам зрабіць для вас?
Что можем для Вас сделать?

У ім радасці мае; калі померкну я,
В нем радости мои; когда померкну я,

І ты прыйшоў да мяне, як бы зоркай вядомы,
И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом,

Што мы робім
Что можно сделать для вас?

Як мы праведны ў вачах Бога?
Как мы праведным в глазах Бога?

І дома свайго не даведаешся,
И дома своего не узнаешь,

Што гэта значыць?
Чтобы это значило?

Што адбываецца?
Что происходит?

Куды пайсці?
Куда пойти?

Няхай Бог адорыць Вас супакоем,
Пускай Господь дарует Вам мир,

Алах стварыў Aadam.
Аллах создал Aadam.

клянуся маёй паганскай сілаю! -
клянусь моей языческой силою! —

Уймись - і ранейшым ты вершам задаволены будзь,
Уймись – и прежним ты стихом доволен будь,

Мы прымаем
Мы принимаем

vBET мае вялікую прадукцыйнасць!
Поздравляем !

vBET мае вялікую прадукцыйнасць!
Поздравляем!

Вось і ўсё!
На этом всё!

Ці ведаеце вы,?
А вы знали?

Вы знаходзіце?
Вы уверены?

Як працуе
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Усім здрасце!
Добрый день всем!!!

Мы кінуліся да яго і ён расцалаваў з кожным з нас ".
Мы бросились к нему и он расцеловался с каждым из нас ».

Вам таксама могуць спадабацца:
Вам также может понравиться:

Вы можаце мне дапамагчы?
Можете ли вы мне помочь?

Алах стварыў Aadam.
Аллах је створио Аадам.

Добры дзень, Ала!
Желаю успеха!

Славутасці
Улыбка

«Чаму вы нічога не ясьцё?»
"Почему вы ничего не едите?"

Мы заўсёды рады дапамагчы Вам. дзякуй
Мы всегда рады помочь Вам. Спасибо

Абярыце мову:
Выбирай свой язык:

Куды пайсці?
Где да идем?

Як мы можам вам дапамагчы?
Чем мы можем вам сегодня помочь?

25 красавіка 2018, 11:30
25 апреля 2018, 11:30

Калі ў вас ёсць якія-небудзь іншага бога альбо багоў, што тады?
Если у вас есть какие-либо бога или богов, что тогда?

Што мы можам зрабіць
Что мы можем

Мяне пабілі. Што рабіць?
Что можно будет предпринять?

18 красавіка 2019, 14:43
18 апреля 2019, 14:43

Вытворца абяцае (коратка):
ақпайды және расплываются;