- - AZERBAYCANI
- - AZERBAYCANI


Qanunvericilik
DERO DERO

Slavyanski
Amnani

Almaniya (BaFin)
Dero ($Dero)

Ayaq hoqqa
Zazaki

Yanvar
Zazaki