2003-cü ildən etibarən müxtəlif qəzet və jurnallarda dini-maarifçiliklə bağlı məqalələrlə çıxış edir.
ኣድለይቲ ዝኾኑ መራኸብታት (link)


Sonuncu dəyişiklik 15.12.2018
መወዳእታ ዝተቐየረ 17.10.2017

 SAYTIN XƏRİTƏSİ
ርእሰ-ዓንቀጽ

Biz nə qədər pul yığa bilərik
ቴክኖሎጂ(ምዕባለ)

online Trenbolone almaq üçün harada
ክምዕብል ዝቃለስ

Profilaktika
ተሓጋገዝቲ

Müsəlmanın qalası
ናይ ገዛ ስራሕ

Радио Русские Песни, Rusiya Federasiyası dinləyicilərinə Pop janrlarında yayımlamaqdadır.
ነቲ ጽውያ ብምርዓም እሺ ኢሉ ንምምእዛዝ ዘስገደድ ዝውታረ ጸጥታዊ መሳርዕን ካልኦት ትካላትን መንግስቲ።

Poçt indeksiniz (əgər varsa)
መቕመጢ ቦታኹም

Efiopiya
ጉዳይ ኢትዮጵያ እንተዘይኮይኑ፣

Sonuncu dəyişiklik 16.10.2018
መወዳእታ ዝተቐየረ 20.11.2017

Sonuncu dəyişiklik 18.1.2019
መወዳእታ ዝተቐየረ 20.11.2017

• Qeydiyyat haqqı.
ክግለጽ እዩ።

Sonuncu dəyişiklik 24.11.2017
መወዳእታ ዝተቐየረ 22.11.2017

Hamısı
ርእሰ-ዓንቀጽ

“3D- atışma” janrında ilk Azərbaycan kompüter oyunudur.
ነቲ ጽውያ ብምርዓም እሺ ኢሉ ንምምእዛዝ ዘስገደድ ዝውታረ ጸጥታዊ መሳርዕን ካልኦት ትካላትን መንግስቲ።

Şirin kokos
መርሓባ

Pulsuz tarifi
ንፉዕ’የ” ባራክ ኦባማ

İstifadəçini axtariş
ተራኸቡና

Tezliklə
ጽቡቅ መሰረት

Главная _ Adelli
መሰል ስኮላርሺፕ ኣሎኒ ዶ?

Bakı
መራሒ ፕሮጀክት

Sonuncu dəyişiklik 19.10.2017
መወዳእታ ዝተቐየረ 22.11.2017

Sonuncu dəyişiklik 19.10.2017
መወዳእታ ዝተቐየረ 19.11.2017

Elan
ምልክታ

Copyright © 1998-2019 KPR - Bağbanlar Klubu Slovakiya
Copyright © 1998-2017 KPR - ማሕበር መዕበይቲ ኣትክልቲ ስሎቫኪያ

Partnyorlar
ምድላይ ደሃይ

Minimum sifariş 1 paketdir! Topdansatış güzəştləri var. Toxumlar bütün dünya üzrə satılır.
ዝወሓደ ጠለብ 1 ባኮ ጥራይ! ቅናሽ ንብጃምላ መሸጣ ቅሩብ ኣሎ። ዘርኢታት ኣብ ምሉእ ዓለም ይሽየጡ።

Copyright © 1998-2017 KPR - Bağbanlar Klubu Slovakiya
Copyright © 1998-2017 KPR - ማሕበር መዕበይቲ ኣትክልቲ ስሎቫኪያ

İctimai maraqlar: (təhlükəsizlik, sağlamlıq, təhsil, təbiətin qorunması, infrastruktur, sosial yardım, ictimai media, mədəniyyət)
ወግዓውያን ነገራት፥ (ውሕሰነት፣ ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ መኸላኸሊ ተፈጥሮ፣ ኢንፍራስትራክቸር፣ ሕ/ሰባዊ ሓገዛት፣ ወግዓውያን መድያታት፣ ባህሊ)

Sonuncu dəyişiklik 19.1.2018
መወዳእታ ዝተቐየረ 19.8.2018

«Üç səfərin sirri»
ኣርእስቲ

divara təşəbbüsl<...
ቀዳማይ ክፋል

Doğulduğu il
ትውልዲ ዓመት

Isdixare namazinin ehkamlari
ዓራቢኛ

» Qeydiyyatdan
ምሳና ስርሑ

divara təşəbbüsl<...
ይርከብ” ኣምባሳደር ዘመደ

Sonuncu dəyişiklik 20.11.2017
መወዳእታ ዝተቐየረ 19.11.2017

Fizuli. str 65
ርኸቡና

Resurslar
ዝዕቀን.

Avqust 2017 (3)
ተወሳኺ ብዛዕባ ሲ.ኣይ.ኤ

- Hesabatların hazırlanması
ኣገባብ

axtarış
ተወሳኺ

Kimi
ተወሳኺ

haqqında
ሊንክታት፡links

Sonuncu dəyişiklik 15.12.2017
መወዳእታ ዝተቐየረ 21.1.2018

Copyright © 1998-2018 KPR - Bağbanlar Klubu Slovakiya
Copyright © 1998-2018 KPR - ማሕበር መዕበይቲ ኣትክልቲ ስሎቫኪያ

Kataloq
ብዛዕባና

» Leptailurus
ኣርእስቲ

Pulsuz
ዋጋታት