Şəlalə və şəlalə Keç sprey üçün Eco Trail
Places dans les montagnes,


və yanğın, [sehrli] söhbət!
et le feu, [magie] conversation!

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə
le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Sizin qabırğa yaradılmışdır From,
De la création de vos côtes,

Onun müdaxilə çıxış oxşayan,
Et caressant son discours interrompu,

Mən PTI[sərhəd] etibarən [meyvə] və tender yetişməmiş,
Je pti[limite] de [fruit] et tendre jeune,

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun işində iştrak etmək üçün qeydiyyat prosedurasından keçməlisniz.
Au nom d’Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Və göy - kitablar arasında bir kitab;
Et le ciel - un livre entre les livres;

(Bu Qur’an) mərhəmətli, rəhmli (olan Allah) tərəfindən nazil edilmişdir.
[C'est] une Révélation descendue de la part du Tout Miséricordieux, du Très Miséricordieux.

1 Yemək qaşığı un
Ana Səhifə » Tort tərifləri » Xasturta

Daha əvvəl Nuh qövmünü (məhv etdi), çünki onlar daha zalım, daha azğın kimsələr idi.
ainsi que le peuple de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents,

Onun ölçüsü daha böyük;
dont la taille est supérieure à vous;

siz təhvil Allaha və Allahdan narahat sizə onun xeyir-dua handsover.
vous transfert vos soucis à Allah et Allah handsover pour vous ses bénédictions.

İbrahim tayfası da, Lut qövmü də,
de même que le peuple d'Abraham, le peuple de Lot.

(O gün) göy parçalanaraq, (Allahın) və’di yerinə yetəcəkdir.
[et] durant lequel le ciel se fendra. Sa promesse s'accomplira sans doute.

Və biz heç bir şey başa düşmürəm dadeno,
Et nous ne comprenons rien dadeno,

Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahı təqdis edib şə’ninə tə’riflər deyər. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir!
Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifient Allah, et Il est le Puissant, le Sage.

Və kənarları qarşısında kəsilir.
Lorsque le dernier se détourna,

Bunlar (haqqı batildən ayıran, mö’cüzələri, hökmləri) açıq-aydın Kitabın ayələridir.
Voici les versets du Livre explicite.

Ərikli Keks (Keks tərifləri)
Şəftəlili Tort (Tort tərifləri)

Daha əvvəl Nuh qövmünü (məhv etmişdik). Çünki onlar (Allahın itaətindən çıxmış) fasiqlər idilər.
De même, pour le peuple de Noé auparavant. Ils étaient des gens pervers.

Polivinilpirrolidon (dəniz buynuzlu ətir).
Eau purifiée;

Arxalar arasında yaxşı forma (əyri).
Bonne forme (courbe) entre les dos.

Bu Qur’an (mülkündə) yenilməz qüvvət sahibi, (bəndələrinə) mərhəmətli olan (Allah) tərəfindən nazil edilmişdir ki,
C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux.

O, qeybi də, aşkarı da biləndir, yenilməz qüvvət sahibi, mərhəmət sahibidir!
C'est Lui le Connaisseur [des mondes] inconnus et visibles, le Puissant, le Miséricordieux,

Bu hikmətli Kitabın (Qur’anın) ayələridir.
Voici les versets du Livre plein de sagesse,

“Allah doğru yolda olanların doğruluğunu artırar. Əbədi qalan yaxşı işlər isə Rəbbinin yanında savab etibarilə daha xeyirli, nəticə etibarilə daha yaxşıdır!” (Məryəm 76)
« Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin, et les bonnes œuvres durables méritent auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une meilleure destination. » (Maryam, 76)

yerli bələdiyyə orqanları ilə təcrübə,
jardins de soins,

Həqiqətən, sənin Rəbbin yenilməz qüvvət sahibi, mərhəmət sahibidir! (Kafirlərdən intiqam alar, tövbə edən bəndələrini bağışlayar!)
Et ton Seigneur est en vérité Lui le Tout Puissant, le Très Miséricordieux.

Üzünüz xeyli təzə və parlaq görünür.
Məhsul xətti: Eclat du jour

Sənin üçün nə edə bilərəm?
Qu’est-ce que je peux faire pour toi?

Və dağ cığır var çıxdı,
Et il sortit un sentier de montagne,

Yükləmək üçün pulsuz dəstlər
Pəri Fifolette, məktəb müəllimi

Yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı (əzilib toza dönəcəyi) zaman -
et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup;

Qaydalar gözəl rəqəm
Quant aux fruits,

Ki, hər şey toz çevrilir,
Que tout se transforme en poussière,

bir yumurta qoymaq üçün qaynar su –
Dans l'eau bouillante pour mettre un œuf –

7 Ne'mət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və (haqdan) azmışların (yoluna) yox!
7 le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.

Əlif, Lam, Ra! Bunlar açıq-aydın Kitabın (Qur’anın) ayələridir!
Alif, Lam, Ra . Tels sont les versets du Livre explicite.

Mən sizinlə xoşbəxt idi, dağ dərəsində;
Sur les montagnes du sud, coupé de vous,

(Ya Rəsulum!) Əgər (bu müşriklər) səni təkzib edərlərsə (ürəyini qısma). Səndən əvvəl Nuh, Ad və Səmud tayfası da (peyğəmbərlərini) təkzib etmişdi.
Et s'ils te traitent de menteur, [sache que] le peuple de Noé, les Aad, les Tamud avant eux, ont aussi crié au mensonge (à l'égard de leurs messagers),

biz sizin üçün nə edə bilər?
Que pouvons-nous faire pour vous?

İman gətirib yaxşı işlər görənlər cənnət bağçalarının birində sevinc içində qalacaqlar.
Ceux qui auront cru et accompli de bonnes oeuvres se réjouiront dans un jardin;

(Ya Rəsulum!) Onlara İbrahimin hekayətini söylə!
Et récite-leur la nouvelle d'Abraham :

Və deyəcəklər: “Vay halımıza! Bu, haqq-hesab (cəza) günüdür!”
et ils diront : "Malheur à nous ! c'est le jour de la Rétribution".

Məqalələr Budenofalk istifadə qaydaları, qiyməti, xülasəsi
eau purifiée;

5 Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!
5 C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours.

Onlardan (Məkkə mürşiklərindən) əvvəlkilər də (öz peyğəmbərlərini) təkzib etmişdilər. (Ya Peyğəmbər! Bir görəydin) Mənim onları cəzalandırmağım (inkar etməyim) necə oldu.
En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge. Quelle fut alors Ma réprobation !

Məhz onların qazandıqları günahlara görə düşəcəkləri yer Cəhənnəmdir!
leur refuge sera le Feu, pour ce qu'ils acquéraient.

Onlar bir-biri ilə (dünyada gördükləri barədə) sorğu-suala (söz-söhbətə) başlayacaqlar.
et ils se tourneront les uns vers les autres s'interrogeant;